De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dashboard voor Publiekszaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dashboard voor Publiekszaken"— Transcript van de presentatie:

1 Dashboard voor Publiekszaken
Utrecht, 15 november v10 Giovanni Dhondt Bert Oldenburger

2 Agenda Inleiding Scope Dashboard en Business Intelligence
Dashboard requirements Oplossingsrichting en Roadmap Vervolg

3 1. Inleiding Algemeen Vervolg op mini-experiement 2006:
Gebruik eenduidige definties Zet architectuur generiek op Start vervolg met een haalbaarheidsonderzoek Deelname haalbaarheidsonderzoek: Amstelveen Utrecht Dordrecht Rotterdam Den Haag Enschede Benchmarking Publiekszaken GOV United

4 1. Inleiding Opdracht Haalbaarheidsonderzoek Samenwerking:
Bepalen scope Globaal overzicht informatiebehoefte Globaal overzicht applicatie en infrastructuur Oplossingsrichtingen Roadmap Samenwerking: Comites BV Benchmarking Publiekszaken Gov United Gemeenten

5 2. Scope Dashboard Gericht op het beschikbaar stellen/zichtbaar maken van gegevens/informatie uitgaande van een besturingsmodel, waarbij deze laatste kan verschillen per gemeente Niveau van sturing: Strategisch en Tactische sturing Reikwijdte: Binnen de gemeente Domein: Publiekszaken

6 3. BI-omgeving Het Dashboard
Dashboard is een middel om de (electronische) rapportage op een eenduidige manier weer te geven De (kwantitatieve) gegevens in het dashboard zijn eenduidig afleidbaar uit bronsystemen De sturingsgegevens zijn gerelateerd aan de managementafspraken Het electronisch ontsluiten en gebruiken van het dashboard geeft ook mogelijkheden om met events te werken

7 3. BI-omgeving Toegevoegde waarde Efficienter Effectiviteit Kwaliteit
Minder indirecte tijd nodig voor rapportage Minder discussie over bron en gegevens Verschillende gegevens makkelijker aan elkaar te relateren Goedkoper voor gemeenten (samenwerken) Direct toegankelijk via webbrowser Voor iedereen die geautoriseerd is Beslissingen en analyses met dezelfde informatie Gegevens snel beschikbaar (veelal binnen een dag) Gedefinieerde kwaliteit Eenduidige definities Efficienter Effectiviteit Kwaliteit

8 4. Requirements Algemeen Visualisatie Presentatie: Autorisatie
Drill down mogelijkheden Grafisch (lijn/staaf/circel) Presentatie: Gegevens presenteren tov norm Gegevens presenteren in trend Autorisatie Op persoonsniveau instelbaar Presentatielaag Gegevens benaderbaar via webbrowser

9 4. Requirements Gegevensbehoefte Doorsnijdingen Meetgegevens
Diepgang en detaillering Legt relatie tussen meetgegevens Meetgegevens Feiten die worden vastgelegd

10 4. Requirements Voorbeeld Voorbeeld: processen

11 4. Requirements Architectuur Processen Financien Klachten Contact
Prestatie Medewerkers Product Lokatie Kanaal Organ isatie Tijd

12 5. Oplossingsrichting en roadmap
Gezamenlijke componenten Gegevens definities Datamodel dashboard Interface naar datamodel Webcomponenten presentatielaag (ontwikkeling en beheer) Interface output benchmark publiekszaken (in fasen) Per gemeente: Implementatie Realisatie via 2 uitvoeringsmodellen: Gerelateerd aan huidige situatie (uitgewerkt in werkgroep) Optioneel te bekijken: centrale hosting (nog niet uitgewerkt)

13 5. Componenten met toegevoegde waarde
Gezamenlijke componenten C L Gegevens definities X X Datamodel dashboard X X Interface naar datamodel X X Webcomponenten presentatielaag X Interface output benchmark publiekszaken X X (in fasen) Zie bijlage A voor toelichting technische oplossing C: Centraal L: Lokaal

14 Roadmap Versie Dashboard
2007 2008 2009 2010- Planning en roadmap Project-architectuur Organisatie Financiering Afstemmen definities Datamodel Dashboard Integratie datamodel kcc Business case uitbreiden datamodel Specificaties presentatielaag Ontwerp presentatielaag Top down Integratie KCC model in presentatielaag Realisatie derde Dashboard Specificaties interface benchmark publiekszaken (d1) Ontwerp Specificaties interface benchmark publiekszaken (d2) Ontwerp Realisatie interface Benchmark (d2) Voorbereiden beheerorganisatie Inregelen beheer Ontsluiting klachtensysteem Eisen aan leveranciers tbv interface Webcomponenten presentatielaag Realisatie interface Benchmark (d1) Realisatie tweede Dashboard Ontsluiting Personeelsysteem Eisen aan leveranciers tbv interface Webcomponenten presentatielaag Ontsluiting klantcontact telefonie en internet Eisen aan leveranciers tbv interface Webcomponenten presentatielaag Bottom up Samen-werking bottom up Ontsluiting Cliënt Begeleidingssysteem Eisen aan Q-matic, JCC en Lamsonair tbv interface Webcomponenten presentatielaag Realisatie eerste Dashboard Ontsluiting financieel systeem Eisen aan leveranciers tbv interface Webcomponenten presentatielaag Ontsluiting GBA Eisen aan PIV4all / Kas4all en andere leveranciers tbv interface Webcomponenten presentatielaag

15 5. Toelichting op roadmap 2008
Stappen realiseren via centraal orgaan: EGEM Gov United/ICTU Leveranciers betrekken in uitwerking oplossingsrichting en financiering Model moet bruikbaar zijn voor 80% van de gemeenten Starten met ontsluiting van: Client volgsysteem GBA systeem Quick wins

16 6. Vervolg Presenteren uitkomsten op congres Benchmarking Publiekszaken Verder peilen behoefte en draagvlak bij gemeenten Gesprekken met centrale organen ICTU, programma CCO,overheid.nl ICTU, GOV United Egem Presenteren uitkomsten aan gemeenten GOV United Voor meer informatie kunt u terecht op de site Benchmarking Publiekszaken of mail:

17 A. Bijlage BI Uitgangspunten
Business is bepalend in het opstellen van de requirements ICT is faciliterend in het aanbieden van de mogelijkheden Datawarehouse heeft meerwaarde indien: gegevens uit verschillende bronnen moeten worden gecombineerd gegevens vanwege performance, beschikbaarheid en of privacy niet direct kunnen worden ontsloten uit bronsysteem gegevens uit bronsystemen moeten worden geschoond Gegevens en ontsluiting breder wordt gebruikt dan publiekszaken Datawarehouse wordt niet gebruikt voor: operationele sturing financiele verantwoording

18 A. Bijlage BI Overzicht Architectuur

19 A. Bijlage BI Toelichting Management rapportage/ kubus/ bi
Eenduidige definitie voor beleids kengetallen (80%) Eenduidige ontsluiting van gegevens via presentatieservices Datawarehouse/ datamart: Eenduidige samenhang van gegevens (via afgesproken relaties en of dimensies) Eenduidige definitie van data elementen Gebruik van gegevens mogelijk binnen SOA Transformation services Eenduidige transformatie van gegevens Ontkoppelpunt tussen legacy en datawarehouse Import en eventueel cleansing van gegevens Operationele datastore (optioneel) Met name gericht op operationele informatie Mogelijk nodig ivm performance

20 A. Bijlage Oplossing Architectuur

21 B. Bijlage: Ontsluiting van systeem
Aan leverancier worden eisen gesteld voor de interface De interface sluit aan op het gegevensmodel en datamodel van het dashboard Middels ETL-tooling (veelal meegeleverd bij de database) worden de gegevens periodiek geladen Met webcomponenten worden de gegevens gepresenteerd in de presentatielaag (portal) De database dashboard kan evt ook met presentatietooling worden benaderd


Download ppt "Dashboard voor Publiekszaken"

Verwante presentaties


Ads door Google