De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Utrecht, 15 november v10 Dashboard voor Publiekszaken Giovanni Dhondt Bert Oldenburger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Utrecht, 15 november v10 Dashboard voor Publiekszaken Giovanni Dhondt Bert Oldenburger."— Transcript van de presentatie:

1 Utrecht, 15 november v10 Dashboard voor Publiekszaken Giovanni Dhondt Bert Oldenburger

2 Agenda 1.Inleiding 2.Scope 3.Dashboard en Business Intelligence 4.Dashboard requirements 5.Oplossingsrichting en Roadmap 6.Vervolg

3 1. Inleiding Vervolg op mini-experiement 2006:  Gebruik eenduidige definties  Zet architectuur generiek op  Start vervolg met een haalbaarheidsonderzoek Deelname haalbaarheidsonderzoek:  Amstelveen  Utrecht  Dordrecht  Rotterdam  Den Haag  Enschede Algemeen Benchmarking Publiekszaken GOV United

4 1. Inleiding Haalbaarheidsonderzoek  Bepalen scope  Globaal overzicht informatiebehoefte  Globaal overzicht applicatie en infrastructuur  Oplossingsrichtingen  Roadmap Samenwerking:  Comites BV  Benchmarking Publiekszaken  Gov United  Gemeenten Opdracht

5 2. Scope Dashboard Gericht op het beschikbaar stellen/zichtbaar maken van gegevens/informatie uitgaande van een besturingsmodel, waarbij deze laatste kan verschillen per gemeente Niveau van sturing: Strategisch en Tactische sturing Reikwijdte: Binnen de gemeente Domein: Publiekszaken

6 3. BI-omgeving –Dashboard is een middel om de (electronische) rapportage op een eenduidige manier weer te geven –De (kwantitatieve) gegevens in het dashboard zijn eenduidig afleidbaar uit bronsystemen –De sturingsgegevens zijn gerelateerd aan de managementafspraken –Het electronisch ontsluiten en gebruiken van het dashboard geeft ook mogelijkheden om met events te werken Het Dashboard

7 3. BI-omgeving –Minder indirecte tijd nodig voor rapportage –Minder discussie over bron en gegevens –Verschillende gegevens makkelijker aan elkaar te relateren –Goedkoper voor gemeenten (samenwerken) –Direct toegankelijk via webbrowser Voor iedereen die geautoriseerd is –Beslissingen en analyses met dezelfde informatie –Gegevens snel beschikbaar (veelal binnen een dag) –Gedefinieerde kwaliteit –Eenduidige definities Toegevoegde waarde Efficienter Kwaliteit Effectiviteit

8 4. Requirements –Visualisatie Drill down mogelijkheden Grafisch (lijn/staaf/circel) –Presentatie: Gegevens presenteren tov norm Gegevens presenteren in trend –Autorisatie Op persoonsniveau instelbaar –Presentatielaag Gegevens benaderbaar via webbrowser Algemeen

9 4. Requirements –Doorsnijdingen Diepgang en detaillering Legt relatie tussen meetgegevens –Meetgegevens Feiten die worden vastgelegd Gegevensbehoefte

10 4. Requirements –Voorbeeld: processen Voorbeeld

11 4. Requirements Architectuur ProcessenFinancien KlachtenContact Prestatie Medewerkers Product Lokatie Kanaal Organ isatie Tijd

12 5. Oplossingsrichting en roadmap –Gezamenlijke componenten Gegevens definities Datamodel dashboard Interface naar datamodel Webcomponenten presentatielaag (ontwikkeling en beheer) Interface output benchmark publiekszaken (in fasen) –Per gemeente: Implementatie –Realisatie via 2 uitvoeringsmodellen: Gerelateerd aan huidige situatie (uitgewerkt in werkgroep) Optioneel te bekijken: centrale hosting (nog niet uitgewerkt)

13 5. Componenten met toegevoegde waarde –Gezamenlijke componenten CL Gegevens definitiesXX Datamodel dashboardXX Interface naar datamodelXX Webcomponenten presentatielaagX Interface output benchmark publiekszaken XX (in fasen) Zie bijlage A voor toelichting technische oplossing C: Centraal L: Lokaal

14 Roadmap Versie Dashboard 200820092010- Realisatie eerste Dashboard 2007 Planning en roadmap Project- architectuur Organisatie Financiering Planning en roadmap Project- architectuur Organisatie Financiering Afstemmen definities Datamodel Dashboard Afstemmen definities Datamodel Dashboard Specificaties presentatielaag Ontwerp presentatielaag Specificaties presentatielaag Ontwerp presentatielaag Integratie datamodel kcc Ontsluiting GBA Eisen aan PIV4all / Kas4all en andere leveranciers tbv interface Webcomponenten presentatielaag Ontsluiting GBA Eisen aan PIV4all / Kas4all en andere leveranciers tbv interface Webcomponenten presentatielaag Ontsluiting Personeelsysteem Eisen aan leveranciers tbv interface Webcomponenten presentatielaag Ontsluiting Personeelsysteem Eisen aan leveranciers tbv interface Webcomponenten presentatielaag Business case uitbreiden datamodel Voorbereiden beheerorganisatie Ontsluiting financieel systeem Eisen aan leveranciers tbv interface Webcomponenten presentatielaag Ontsluiting financieel systeem Eisen aan leveranciers tbv interface Webcomponenten presentatielaag Ontsluiting klachtensysteem Eisen aan leveranciers tbv interface Webcomponenten presentatielaag Ontsluiting klachtensysteem Eisen aan leveranciers tbv interface Webcomponenten presentatielaag Ontsluiting klantcontact telefonie en internet Eisen aan leveranciers tbv interface Webcomponenten presentatielaag Ontsluiting klantcontact telefonie en internet Eisen aan leveranciers tbv interface Webcomponenten presentatielaag Specificaties interface benchmark publiekszaken (d1) Ontwerp Specificaties interface benchmark publiekszaken (d1) Ontwerp Specificaties interface benchmark publiekszaken (d2) Ontwerp Specificaties interface benchmark publiekszaken (d2) Ontwerp Realisatie interface Benchmark (d1) Realisatie interface Benchmark (d2) Inregelen beheer Ontsluiting Cliënt Begeleidingssysteem Eisen aan Q-matic, JCC en Lamsonair tbv interface Webcomponenten presentatielaag Ontsluiting Cliënt Begeleidingssysteem Eisen aan Q-matic, JCC en Lamsonair tbv interface Webcomponenten presentatielaag Samen- werking bottom up Realisatie tweede Dashboard Realisatie derde Dashboard Integratie KCC model in presentatielaag Bottom up Top down

15 5. Toelichting op roadmap 2008 Stappen realiseren via centraal orgaan:  EGEM  Gov United/ICTU Leveranciers betrekken in uitwerking oplossingsrichting en financiering Model moet bruikbaar zijn voor 80% van de gemeenten Starten met ontsluiting van: – Client volgsysteem – GBA systeem Quick wins

16 6. Vervolg –Presenteren uitkomsten op congres Benchmarking Publiekszaken –Verder peilen behoefte en draagvlak bij gemeenten –Gesprekken met centrale organen ICTU, programma CCO,overheid.nl ICTU, GOV United Egem –Presenteren uitkomsten aan gemeenten GOV United –Voor meer informatie kunt u terecht op de site Benchmarking Publiekszaken of mail: g.dhondt@comites.nl

17 A. Bijlage –Business is bepalend in het opstellen van de requirements –ICT is faciliterend in het aanbieden van de mogelijkheden –Datawarehouse heeft meerwaarde indien: gegevens uit verschillende bronnen moeten worden gecombineerd gegevens vanwege performance, beschikbaarheid en of privacy niet direct kunnen worden ontsloten uit bronsysteem gegevens uit bronsystemen moeten worden geschoond Gegevens en ontsluiting breder wordt gebruikt dan publiekszaken –Datawarehouse wordt niet gebruikt voor: operationele sturing financiele verantwoording BI Uitgangspunten

18 A. Bijlage BI Overzicht Architectuur

19 A. Bijlage –Management rapportage/ kubus/ bi Eenduidige definitie voor beleids kengetallen (80%) Eenduidige ontsluiting van gegevens via presentatieservices –Datawarehouse/ datamart: Eenduidige samenhang van gegevens (via afgesproken relaties en of dimensies) Eenduidige definitie van data elementen Gebruik van gegevens mogelijk binnen SOA –Transformation services Eenduidige transformatie van gegevens Ontkoppelpunt tussen legacy en datawarehouse Import en eventueel cleansing van gegevens –Operationele datastore (optioneel) Met name gericht op operationele informatie Mogelijk nodig ivm performance Gebruik van gegevens mogelijk binnen SOA BI Toelichting

20 A. Bijlage Oplossing Architectuur

21 B. Bijlage: Ontsluiting van systeem Aan leverancier worden eisen gesteld voor de interface De interface sluit aan op het gegevensmodel en datamodel van het dashboard Middels ETL-tooling (veelal meegeleverd bij de database) worden de gegevens periodiek geladen Met webcomponenten worden de gegevens gepresenteerd in de presentatielaag (portal) De database dashboard kan evt ook met presentatietooling worden benaderd


Download ppt "Utrecht, 15 november v10 Dashboard voor Publiekszaken Giovanni Dhondt Bert Oldenburger."

Verwante presentaties


Ads door Google