De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Andere Tijden in onderwijs en opvang

Verwante presentaties


Presentatie over: "Andere Tijden in onderwijs en opvang"— Transcript van de presentatie:

1 Andere Tijden in onderwijs en opvang
Landelijke conferentie LEA, 20 januari 2011 Anki Duin

2 LEA-conferentie januari 2011
Programma Motieven voor andere inrichting van de dag van kinderen Varianten van andere tijdenmodellen, integraal kindcentrum, praktijkvoorbeelden De Combinatie: voor wethouders met ambitie Discussie: rol en bemoeienis gemeente LEA-conferentie januari 2011

3 LEA-conferentie januari 2011
Stellingen 1. De lokale overheid is belanghebbende bij het ontstaan van kindcentra voor 0-12 jaar 2. De realisatie van een sluitend dagarrangement, voor kinderen hoort op de Lokaal Educatieve Agenda te staan LEA-conferentie januari 2011

4 Traditionele schooldag
LEA-conferentie januari 2011

5 Voor/tegen handhaven traditionele schooltijden
ARGUMENTENKAART SCHOOLTIJDEN Welke argumenten zijn er vanuit de belanghebbenden: Vóór handhaving van de huidige schooltijden? Tegen handhaving van de huidige schooltijden? LEA-conferentie januari 2011

6 LEA-conferentie januari 2011
2 miljoen kinderen naar kdv, psz, voorschool, basisschool, bso….. LEA-conferentie januari 2011

7 LEA-conferentie januari 2011
Wat zien we? 0-4 jarigen domein dat sterk versnipperd is Gescheiden ontwikkeling van jonge kinderen Voorzieningen zijn onvoldoende in staat om (taal)achterstanden op vroege leeftijd aan te pakken Het basisonderwijs worstelt met een versnipperde schooldag met allerlei vormen van opvang eromheen Sterke groei van behoefte aan kinderopvang (werkende ouders), dagarrangementen LEA-conferentie januari 2011

8 LEA-conferentie januari 2011
We zien ook…… Een veld dat de vernieuwing opzoekt en werkt aan de toekomst Een sterke wil om tot samenwerking en afstemming te komen Onderzoeken, adviezen, initiatieven die dit ondersteunen: Wet OKE Advies Onderwijsraad “Een rijk programma voor ieder kind” Project Andere Tijden in onderwijs en opvang Taskforce Kinderopvang Onderwijs: school van de Toekomst Integraal Kindcentrum 0-12 jarigen LEA-conferentie januari 2011

9 Vernieuwingsdrang in het veld
Concreet: 50 à 60 scholen met andere tijden, met grote groep er achter (schatting 500) Groei brede scholen Groeiende interesse in 7 tot 7 model (Sterrenschool Apeldoorn, Vensterschool van de toekomst, Educatieve centra Archipel, Parapluschool, de School, Enschede) Flexibilisering van schoolvakanties LEA-conferentie januari 2011

10 LEA-conferentie januari 2011
Kan het niet……….. Leuker? Handiger? Slimmer? LEA-conferentie januari 2011

11 Volgens kinderen wel……
LEA-conferentie januari 2011

12 LEA-conferentie januari 2011
Het kind centraal Gezamenlijk spelen, ontdekken, groeien in een veilige en stimulerende omgeving (triple S/ Doornenbal) Maximale talentontwikkeling Een dagindeling gekenmerkt door rust en regelmaat Een aantrekkelijk aanbod van leren, educatie en vrije tijdsvoorziening per leeftijdsfase Competente medewerkers, vertrouwde gezichten LEA-conferentie januari 2011

13 Ondersteunend voor ouders
Combineren van een ononderbroken carrière met de zorg voor kinderen; maatschappelijke participatie Afstemming van werk- en zorgtijden gedurende de dag flexibele opvangvoorzieningen Opvang van hoge kwaliteit, professionele medewerkers, vertrouwde gezichten Betaalbaar LEA-conferentie januari 2011

14 Aantrekkelijk voor burgers
Een sterke pedagogische omgeving die: past in het Nederland van de 21e eeuw die de talenten van alle kinderen optimaal stimuleert past bij ritme van moderne gezinnen in staat is kwalitatief in te spelen op een groeiende vraag maatschappelijk rendement oplevert LEA-conferentie januari 2011

15 Project Andere Tijden in onderwijs en opvang
Samenwerkingsverband van Het Kinderopvangfonds, BOinK, MOgroep Kinderopvang, VOS/ABB Hoe kunnen we het veld in de omslag naar andere tijden ondersteunen? Hoe kunnen we de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs versterken? Focus op de basisscholen Focus op tijden van de dag LEA-conferentie januari 2011

16 Het zijn andere tijden…. en de schooldag?
LEA-conferentie januari 2011

17 Traditionele schooldag
LEA-conferentie januari 2011

18 Andere tijden: 5 gelijke dagenmodel
Alle dagen even lang op school: Alle dagen begint en eindigt de school op dezelfde tijd Lunch in de klas Directe aansluiting met de kinderopvang/ BSO LEA-conferentie januari 2011

19 Andere Tijden: bioritme model
Leren op de momenten van maximale alertheid Afwisseling van inspanning en ontspanning Lang blok midden op de dag Ruime openingstijden LEA-conferentie januari 2011

20 Andere Tijden: het 7 tot 7- model
Aaneengesloten programma; combinaties van binnen- en buitenschools leren Eén team, één regisseur/ directeur Eenduidig pedagogisch beleid Combinaties van personeel Eén loket voor ouders en kinderen Concentratie van voorzieningen op één plek LEA-conferentie januari 2011

21 Andere tijden in onderwijs
en opvang Rotterdam Delft Utrecht Groningen Schiedam Zutphen Apeldoorn Zandvoort Maastricht

22 Schiedam: brede school ‘t Meesterwerk “Onze kinderen presteren beter”
Brede scholen sinds brede scholen gericht op taal & sociale vaardigheden. Gemeente financiert (mede) activiteiten Schooldag in vier blokken van 8.30 tot 16.30 Lesstofindeling volgens biologisch ritme Alle kinderen doen mee aan de schoolsportschool in het `oplaad’ blok Voor- en naschoolse opvang in kindercaravan op schoolplein Beter geconcentreerde kinderen, rust voor ouders LEA-conferentie januari 2011

23 Zutphen “Wij heffen de school op”
Sinds brede scholen. Samenhangend doorlopend aanbod voor kinderen van 0-12 jaar. Educatief Centrum de Hoven vervangt Theo Thijsseschool (onderwijs, kinderopvang, welzijn, psz) Één leidende educatieve en pedagogische visie Één leerteam van school en kinderopvang Doorgaande ontwikkelingslijn van 0-12 jaar (gezamenlijk kindvolgsysteem) Gezamenlijke communicatie met ouders LEA-conferentie januari 2011

24 Utrecht: Utrechtse Onderwijsagenda
Meer kansen voor talentontwikkeling van alle Utrechtse kinderen Geen schotten tussen school en andere `levens’gebieden Geen gesegregeerd onderwijs Investeren in professionaliteit van de leraar Concreet: Stadsbreed schooltijdendebat `reset’ brede schoolbeleid LEA-conferentie januari 2011

25 LEA-conferentie januari 2011
Diverse gemeenten Den Haag: Convenant buitenschoolse opvang Amsterdam: Schetsen aan scholen op IJburg (bestemmingsplannen) Amstelveen: gemeente faciliteert en denkt mee met kinderopvang en schoolbesturen over nieuwe tijden Zoetermeer: doet wachtlijst- en behoefte onderzoek met oog op vestigingsbeleid Apeldoorn: gezamenlijk huurbeleid van schoollokalen aan kinderopvangaanbieders Zie ook: `Zo kan het ook!’, Netwerkbureau Kinderopvang LEA-conferentie januari 2011

26 LEA-conferentie januari 2011
De Combinatie Project Andere Tijden in Opvang en Onderwijs Taskforce KO/O VNG LEA-conferentie januari 2011

27 LEA-conferentie januari 2011
Winst voor Gemeenten Versterking synergie tussen Onderwijs- en Jeugdbeleid; Aantrekkelijk woonklimaat: combinatie van werk en zorg van ouders; Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven; Efficiëntere inzet Welzijn, Sport en Cultuur voorzieningen door samenhang; Efficiënter gebruik van gebouwen; Behoud voorzieningen in krimpregio’s en kleine kernen. LEA-conferentie januari 2011

28 LEA-conferentie januari 2011
Kopgroep van wethouders met ambitie Enschede, Hengelo, Groningen, Zaanstad, Amsterdam/ deelraden, Eindhoven, den Bosch, Lelystad, Almere, Oss, Borger-Odoorn, Hof van Twente,….. werken samen aan een nieuwe voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar platform delen van kennis (halen, brengen) stedelijke initiatieven masterclasses op ambtelijk niveau De Combinatie LEA-conferentie januari 2011

29 LEA-conferentie januari 2011
Stellingen 1. De lokale overheid is belanghebbende bij het ontstaan van kindcentra voor 0-12 jaar 2. De realisatie van een sluitend dagarrangement, voor kinderen hoort op de Lokaal Educatieve Agenda te staan LEA-conferentie januari 2011

30 Project Andere tijden: contactgegevens
Wilt u informatie of contact met de initiatiefgroep Andere Tijden in onderwijs en opvang, surf, bel of dan naar: Anki Duin, projectleider: T E W Jan Littink, VOS/ABB T 06 – E LEA-conferentie januari 2011


Download ppt "Andere Tijden in onderwijs en opvang"

Verwante presentaties


Ads door Google