De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Andere Tijden in onderwijs en opvang Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda, 12 januari 2010 Anki Duin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Andere Tijden in onderwijs en opvang Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda, 12 januari 2010 Anki Duin."— Transcript van de presentatie:

1 Andere Tijden in onderwijs en opvang Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda, 12 januari 2010 Anki Duin

2 LEA conferentie 12 januari 2010 Programma Motieven in het veld voor andere inrichting van de schooldag Varianten van andere tijdenmodellen Is de gemeente belanghebbende bij andere school- en opvangtijden? De relatie met de Lokale educatieve agenda

3 LEA conferentie 12 januari 2010

4 Traditionele schooldag

5 LEA conferentie 12 januari 2010 Het zijn andere tijden…. De ouders zijn anders…… Toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen (beide ouders werken): 75% van de moeders werkt Toename van alleenstaande ouders (die werken): 14% van de kinderen Andere dagindeling: combinatie van werken, zorgen, leren, vrijwilligerswerk Sterke groei gebruik kinderopvang: 80% van de kinderen naar kdv; 25 % naar bso; jaarlijkse stijging bso: 5%

6 LEA conferentie 12 januari 2010 Het zijn andere tijden…. De kinderen zijn anders….. andere dagindeling, andere vrije tijdsbesteding andere leerpatronen, invloed media etc. Andere familiesfeer, diversiteit in etnische achtergrond Andere verwachtingen van kinderen

7 LEA conferentie 12 januari 2010 Het zijn andere tijden De sociale structuren zijn veranderd… Wegvallen traditioneel `opvoedingsnetwerk’ (familie, buurt, kerk) RMO (2001: aansprekend opvoeden): pedagogisch `gat’ vraagt om samenwerking tussen jeugdvoorzieningen Onderwijsraad (2008: Een rijk programma voor ieder kind): school is geen solitaire voorziening meer; verbinding tussen school en kinderopvang zorgt voor stabiliteit, veiligheid en continuïteit”

8 LEA conferentie 12 januari 2010 Verschuiving in verantwoordelijkheden Ouders, opvoeding, opvang kind School Onderwijs, opvoeding Opvang, vrije tijd Opvang, opvoeding

9 LEA conferentie 12 januari 2010 Het zijn andere tijden…. en de schooldag?

10 LEA conferentie 12 januari 2010 Kenmerken huidige schooldag Versnipperde schooldag Verschillende `regimes’ voor de kinderen: school, overblijf, kinderopvang met eigen regels, aanpak, cultuur etc. Veel verschillende gezichten voor kinderen Verschillende `loketten’ voor ouders Verschillen in communicatie, contracten ed. Kan dat niet leuker voor kinderen, handiger voor ouders, slimmer voor aanbieders?

11 LEA conferentie 12 januari 2010 Er is een urgentie…. Knelpunten in de praktijk rondom: voorschoolse opvang (geringe vraag, locatie) Tussenschoolse opvang (terugloop vrijwilligers; kwaliteit, onrust) Buitenschoolse opvang (beschikbaarheid, wachtlijsten, vervoer, locaties) Kerntaak professionals in de knel Maar ook: Inefficiënt gebruik van ruimtes op de dag, in de week Onevenwichtig collectieve ritme

12 LEA conferentie 12 januari 2010 Er liggen kansen…… Kinderopvang en primair onderwijs vinden aansluiting (motie van Aartsen/ Bos) Partijen in het veld leren elkaar kennen, krijgen zicht op meerwaarde van samenwerkingsmogelijkheden Bredeschoolontwikkeling, gezamenlijke huisvesting Toenemende beleidsaandacht voor aanpak versnipperde schooldag (dagarrangementen, combinatiefuncties) Basisscholen en kinderopvang vinden elkaar in het zoeken naar een aaneengesloten aanbod van onderwijs en opvang: een eigentijds dagarrangement

13 LEA conferentie 12 januari 2010 Andere tijden: drie varianten I. Het 5 gelijke dagen model Alle dagen even lang op school: Alle dagen begint en eindigt de school op dezelfde tijd Lunch in de klas Directe aansluiting met de kinderopvang/ BSO

14 LEA conferentie 12 januari 2010 5 gelijke dagen model in praktijk Tilburg; de Boemerang (nieuwe school) Tilburg: Jan Ligthartschool Almere: de Droomspiegel Almere: Europaschool Rotterdam: Dominicusschool (bestaand) Hilversum: twee scholen (bestaand) Capelle a/d IJssel: Obs West (bestaand) Utrecht: de Ridderhof, Hof ter Weide, Waterrijk Variaties in begin- en eindtijd; wo. eerder uit; vr.mi vrij voor de onderbouw

15 LEA conferentie 12 januari 2010 Andere Tijden: drie varianten II. Het verlengde middagpauze of bioritme model Onderwijs Opvang, sport, activiteiten Onderwijsopvang

16 LEA conferentie 12 januari 2010 Bioritme/ verlengde middagpauze in praktijk Almere: Bizziekids Zwolle: Veerezon (gestart op experimentele basis zomer 09) (In voorbereiding) Groningen: Vensterschool van de toekomst Gouda: bs. De Oosterweide (gestopt)

17 LEA conferentie 12 januari 2010 Andere Tijden: drie varianten III. De 7 tot 7 school/ Sterrenschool/ parapluschool/ Kindcentrum Eén loket voor ouders en kinderen Eén regisseur/ directeur Concentratie van voorzieningen Aaneengesloten programma; combinaties van binnen- en buitenschools leren Eenduidig pedagogisch beleid Combinaties van personeel Eén bestuurlijke model?

18 LEA conferentie 12 januari 2010 Andere Tijden : drie varianten Voorbeelden 7 tot 7-concept: Schoolbesturen Brabant, Ede, Deventer Sluitend arrangement van onderwijs en kinderopvang, psz in één hand; 1 team, gez. ruimte; gez. BV (50- 50% aandelen) of holdingmodel op termijn Concept Sterrenschool (hele jaar open, 4 of 5 dagen les, individuele leerlijnen, één adres 0-12 jr, diverse diensten in één pedagogische omgeving) www.desterrenschool.nl Bizzie Kids Basics (particuliere school Almere)

19 LEA conferentie 12 januari 2010 Strategische afwegingen Aanpak: -alleen of met andere schoolbesturen? -Alleen of met partners als kinderopvang en vrije tijdssector -Wijk- of regiogebonden of per locatie? -Als kleine pilot of breed invoeren? -Top down of bottom-up? -Los van of samen met de gemeente?

20 LEA conferentie 12 januari 2010 Wie beslist erover? Draagvlak -Wie gaat erover? -Het goede gesprek met ouders -Het goede gesprek met het team Ondersteunende activiteiten Andere Tijden -Argumentenkaart -DVD ouders over schooltijden -Nieuw materiaal tbv. Team -Masterclasses met ervaringsdeskundigen -Workshops `Lokaal aan de slag met de schooldag’

21 LEA conferentie 12 januari 2010 Project Andere Tijden in onderwijs en opvang Wilt u informatie of contact met de initiatiefgroep Andere Tijden in onderwijs en opvang, bel of email dan naar: Anki Duin, projectleider: T06- 53932036 Eanderetijdeninonderwijsenopvang@xs4all.nlanderetijdeninonderwijsenopvang@xs4all.nl Jan Littink, VOS/ABB T06 – 12928581 E jlittink@vosabbconsulting.nljlittink@vosabbconsulting.nl

22 LEA conferentie 12 januari 2010 Andere schooltijden en de rol van de gemeente STELLING De lokale overheid is belanghebbende bij schooltijden

23 LEA conferentie 12 januari 2010 Positie gemeente ARGUMENTENKAART SCHOOLTIJDEN Welke argumenten zijn er vanuit de positie van de gemeente als belanghebbende: -Vóór handhaving van de huidige schooltijden? -Tegen handhaving van de huidige schooltijden?

24 LEA conferentie 12 januari 2010 STELLING De realisatie van een sluitend dagarrangement, w.o. de afstemming van school- en opvangtijden, hoort op de Lokaal Educatieve Agenda te staan


Download ppt "Andere Tijden in onderwijs en opvang Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda, 12 januari 2010 Anki Duin."

Verwante presentaties


Ads door Google