De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 MEI 2012. UITREIKEN VISIEDOCUMENT REACTIES /OPMERKINGEN Een helder en over het algemeen duidelijk verhaal Als keten zijn we al best vooruitstrevend!

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 MEI 2012. UITREIKEN VISIEDOCUMENT REACTIES /OPMERKINGEN Een helder en over het algemeen duidelijk verhaal Als keten zijn we al best vooruitstrevend!"— Transcript van de presentatie:

1 24 MEI 2012

2 UITREIKEN VISIEDOCUMENT

3 REACTIES /OPMERKINGEN Een helder en over het algemeen duidelijk verhaal Als keten zijn we al best vooruitstrevend! Loopt mooi parallel aan ons project Nazorg Op preventief gebied en ook in de chronische fase nog e.e.a te realiseren Indien patiënt thuis revalideert ook de eventueel betrokken wijkzorg of patiëntensysteem CVA- scholing aanbieden Mantelzorgers en overig patiëntensysteem als belangrijk uitgangspunt zien Vanuit onze thuiszorg loopt een pilot met een I-pad: voor ondersteuning op ICT gebied, met wellicht verruiming zelfmanagement tot gevolg MRS: bekijken hoe dit binnen de keten (revalidatiefase) te faciliteren Meetinstrumenten belangrijk voor afstemming in gehele keten In 2020 hoort Nederland tot de top 5. Beter lijkt het mij te streven: In 2020 is de zorg aan de CVA patiënten in Nederland kwalitatief hoogwaardig, net als hopelijk in alle andere landen. Het is immers geen wedstrijd, maar een gezamenlijk Europees streven Ook het percentage Trombolyses is in zijn algemeenheid niet af te dwingen. Wel kan men zeggen: waar een trombolyse mogelijk geweest zou zijn, streven naar 90% (Revalidatie, blz, 5 1e actie) Vaardigheden oefenen. De lunch wordt o.a. als oefening gehanteerd, daarnaast wordt de Oefengids uitgereikt, aan de hand waarvan zowel de patiënt zelf, als de mantelzorger en zorgverleners kunnen oefenen

4 OEFENGIDS

5 VRAGEN (Algemeen, blz.1, doestelling 1) NL behoort in 2020 tot top 5 van Europa. Behoren we hier dan nu niet toe? Welke plek nu? Hoe wordt er gemeten nu en straks? (Algemeen, blz. 2 doelstelling 2) Zorgstandaard is in 2015 geïmplementeerd. De standaard is nog niet definitief uitgegeven. (Preventie en Voorlichting, blz. 3, 2e actie) Wie/welke discipline bedoelt men met centrale zorgverlener? De huisarts, de praktijkondersteuner of de CVA-nazorgverpleegkundige? (Revalidatie, blz, 5 3e doelstelling) 80% Van de patiënten heeft na 3 maanden een MRS van 2 of minder. Over welke groep wil men dit berekenen? 1. 80% van alle in een instelling revaliderende CVA patiënten? 2. 80% van alle patiënten in een regio die voor een revalidatietraject geïndiceerd worden? 3. 80% van alle patiënten in een keten die na ziekenhuisopname niet meer naar eigen woonomgeving kunnen (naar revalidatiecentrum, geriatrische revalidatie of verpleeghuis gaan)? Om de kwaliteit van de keten te meten lijkt de derde optie de beste. Dit om 3 redenen: a) Omdat de centra wellicht (te) selectief gaan worden in het toelaten van patiënten tot de revalidatie als gemeten wordt per centrum b) De derde parameter een prikkel is om samen te werken en goed te organiseren per regio/keten c) Omdat deze het beste past bij ketenindicatoren, zeker in relatie tot doelstellingen acute fase. NB: Of 80% haalbaar is in geval de derde optie wordt aangehouden valt te betwijfelen, zeker in relatie tot de te verwachten stijgende leeftijd waarop patiënten een CVA krijgen.

6 ACTIES/BASISVEREISTEN Huisarts, hoe moeilijk ook, in keten aantrekken als vaste deelnemer (wervingsbrief via mij te verkrijgen) Scholing in de chronische fase heel belangrijk: aan alle denkbare betrokken disciplines/ mantelzorgers (denk aan POH, wijkzorg) Op de Dag van de Beroerte of in de Week van de Beroerte zowel aandacht schenken aan (secundaire) preventie als aan de nazorg en gevolgen die met name in de chronische fase optreden (zowel in het reïntegratiedeel als in het stabilisatiedeel). Bij de uitnodiging voor de Dag van de Beroerte kan een evaluatieformulier worden toegevoegd

7 VRAGENLIJST

8 VRAGEN ???


Download ppt "24 MEI 2012. UITREIKEN VISIEDOCUMENT REACTIES /OPMERKINGEN Een helder en over het algemeen duidelijk verhaal Als keten zijn we al best vooruitstrevend!"

Verwante presentaties


Ads door Google