De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spierzwakte op de IC patiëntdemonstratie Rob Rundervoort 21 september 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spierzwakte op de IC patiëntdemonstratie Rob Rundervoort 21 september 2005."— Transcript van de presentatie:

1 spierzwakte op de IC patiëntdemonstratie Rob Rundervoort 21 september 2005

2 Casus mw. R, 72 jaar mw. R, 72 jaar VG: aortabroekprothese, CABG VG: aortabroekprothese, CABG 25-08-2005 hemicolectomie i.v.m. mesenteriale ischemie 25-08-2005 hemicolectomie i.v.m. mesenteriale ischemie sepsis na OK  IC verblijf sepsis na OK  IC verblijf med: Actrapid, metoprolol, pcm, Cordarone med: Actrapid, metoprolol, pcm, Cordarone

3 Casus (2) consult neurologie op IC i.v.m. spierzwakte critical illness polyneuropathie?

4 Casus (3) neurologisch onderzoek d.d. 13/9/’05 E4M6Vt pupillen 2+/2+, symmetrisch gelaat hypotone oedemateuze extremiteiten kracht handen en biceps MRC gr. 2 kracht benen prox. gr. 0, dist. gr. 2 KPR -3/-3, APR -3/-3, VZR bdz plantair  mogelijk CIPNP  EMG

5 EMG bij polyneuropathie geleidingsonderzoek geleidingsonderzoek  n. medianus motorisch / sensorisch  n. peroneus motorisch  n. tibialis motorisch  n. suralis  m. soleus H-reflex  F-waves n. medianus / peroneus / tibialis naaldmyografisch onderzoek naaldmyografisch onderzoek  m. interosseus I  m. tibialis anterior

6 EMG bij polyneuropathie op de IC geleidingsonderzoek geleidingsonderzoek  n. medianus motorisch / sensorisch  n. peroneus motorisch  n. tibialis motorisch  n. suralis  m. soleus H-reflex  F-waves n. medianus / peroneus / tibialis naaldmyografisch onderzoek naaldmyografisch onderzoek  m. interosseus I  m. tibialis anterior  proximale spieren, bv. m. rect. fem. of m. biceps beoordelen MUP’s bemoeilijkt

7 EMG bevindingen ============================================================================== SPIER R/L FIB POS FASC MYOT SPON MAX MAX POLY BYZONDERHEDEN NAALD-EMG GOLF CRD MUP AANSP AMP FAS (#=afw waarde) =====================================================(mV)===================== inteross I L + + GP + abd pol brev L - - GP- + biceps brach L - - GP- 2,5 + rectus fem L + + GP- 2 + tibialis ant L - - GP- + gastrocn med L - - GP- + ============================================================================== ZENUW STIMU- REGIS- MOT/ LAT AMPL AREA AFST SNELH TEMP LATIE TRATIE SENS ms mV/uV mVms mm m/s C LATIE TRATIE SENS ms mV/uV mVms mm m/s C==============================================================================peroneus.L wreef voetrug.L M 3.5 #0.280 1.444 wreef voetrug.L M 3.5 #0.280 1.444 o f kop voetrug.L M 11.1 0.216 1.467 310 41 o f kop voetrug.L M 11.1 0.216 1.467 310 41 b f kop voetrug.L M 14.2 0.086 0.629 105 #34 b f kop voetrug.L M 14.2 0.086 0.629 105 #34medianus.L pols duimmuis.L M 1.8 #0.201 1.039 pols duimmuis.L M 1.8 #0.201 1.039 ell duimmuis.L M 8.8 240 #34 ell duimmuis.L M 8.8 240 #34

8 motor unit

9

10 EMG en MUP’s

11 naaldmyografie m. biceps brachii bij vrijwilliger

12 naaldmyografie m. biceps brachii bij patiënte

13 polyfasie meer dan 4 fasen in één MUP meer dan 4 fasen in één MUP normaal <15 % polyfasische MUP’s in een spier normaal <15 % polyfasische MUP’s in een spier oorzaak: oorzaak:  neurogeen / reïnnervatie  myopathie

14 polyfasie myopathie neuropathie

15 Critical Illness Polyneuropathie en Myopathie (CIPNM) polyneuropathie polyneuropathie myopathie myopathie combinatie combinatie belangrijke oorzaak voor spierzwakte en persisterende beademingsbehoefte belangrijke oorzaak voor spierzwakte en persisterende beademingsbehoefte

16 CIPNM - kliniek spierzwakte distaal>proximaal spierzwakte distaal>proximaal distale gevoelsstoornissen distale gevoelsstoornissen verlaagde / afwezige reflexen verlaagde / afwezige reflexen soms encefalopathie soms encefalopathie subacute ontwikkeling tijdens IC opname subacute ontwikkeling tijdens IC opname

17 pathofysiologie CIPNM systemic inflammatory response syndrome (SIRS) pro-inflammatoire staat gekenmerkt door: pro-inflammatoire staat gekenmerkt door:  tachycardie  tachypneu  hypotensie  hypoperfusie  oligurie  leukocytose / leukopenie  koorts of hypothermie

18 CIPNM en SIRS géén geïdentificeerd pathogeen microörganisme géén geïdentificeerd pathogeen microörganisme trigger voor het ontwikkeling van SIRS is onbekend trigger voor het ontwikkeling van SIRS is onbekend mogelijk spelen interleukines (1, 5, 6, 8, 11 en 15) colony stimulating factors en chemokines een rol mogelijk spelen interleukines (1, 5, 6, 8, 11 en 15) colony stimulating factors en chemokines een rol onderzoek bij spierbiopten: onderzoek bij spierbiopten: aanwijzingen voor lokale immuunactivatie

19 CIPNM en SIRS CIPNM bij 30-40% patiënten > 1 week beademd CIPNM bij 30-40% patiënten > 1 week beademd CIPNM bij 70% van de patiënten met SIRS CIPNM bij 70% van de patiënten met SIRS

20 CIM –3 typen 1.niet-necrotiserende “cachectische” myopathie 2.myopathie met selectief verlies van myosine 3.acute necrotiserende myopathie bij 2 en 3 mogelijk invloed van steroïden en NMBA’s bij 2 en 3 mogelijk invloed van steroïden en NMBA’s

21 CIPNM - risicofactoren de Letter et al., Crit Care Med 2001 prospectieve studie prospectieve studie n=98, allen beademd op IC n=98, allen beademd op ICresultaten: 33% CIPNM 33% CIPNM onafhankelijke risicofactoren: onafhankelijke risicofactoren: SIRS en APACHE III score (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation)

22 incidentie CIPNM op IC bij risicogroepen High risk= hoge APACHE III score + SIRS High risk= hoge APACHE III score + SIRS Medium risk= hoge APACHE III score, geen SIRS Medium risk= hoge APACHE III score, geen SIRS Low risk= lage APACHE III score, geen SIRS Low risk= lage APACHE III score, geen SIRS

23 differentiaal diagnose CIPNM Guillain-Barré syndroom + varianten Guillain-Barré syndroom + varianten acute intermitterende porphyrie acute intermitterende porphyrie acute necrotiserende myopathie acute necrotiserende myopathie acute myositis acute myositis acute myopathieën met myosine deficiëntie acute myopathieën met myosine deficiëntie

24 CIPNM vs. GBS EMG!

25 CIPNM - behandeling geen medicamenteuze behandeling bekend geen medicamenteuze behandeling bekend vermijden NMBA’s en steroïden (?) vermijden NMBA’s en steroïden (?)

26 CIPNM - prognose relatief gunstig relatief gunstig 180 / 263 (68%) “complete functional recovery” (zelfstandig ademen en lopen) 180 / 263 (68%) “complete functional recovery” (zelfstandig ademen en lopen) in deze groep frequent lichte restverschijnselen ernstige invaliditeit bij 28% ernstige invaliditeit bij 28% (Latronico 2005)

27 conclusies bij een IC patiënt met spierzwakte en lage reflexen staat CIPNM bovenaan in de DD bij een IC patiënt met spierzwakte en lage reflexen staat CIPNM bovenaan in de DD het EMG is behulpzaam bij het stellen van de diagnose en het vinden van een eventuele myopathische component het EMG is behulpzaam bij het stellen van de diagnose en het vinden van een eventuele myopathische component het EMG kan onderscheid maken tussen een GBS en CIPNM het EMG kan onderscheid maken tussen een GBS en CIPNM CIPNM heeft op zich een relatief gunstige prognose, maar leidt tot een langdurig IC verblijf en revalidatietraject CIPNM heeft op zich een relatief gunstige prognose, maar leidt tot een langdurig IC verblijf en revalidatietraject

28 literatuur Visser LH. Critical illness polyneuropathie en myopathie. Biemond cursus 2000: consultatieve neurologie Visser LH. Critical illness polyneuropathie en myopathie. Biemond cursus 2000: consultatieve neurologie De Letter MA et al. Critical illness polyneuropathy and myopathy (CIPNM): evidence for local immune activation by cytokine-expression in the muscle tissue. J Neuroimmunol 2000;106(1-2):206-13 De Letter MA et al. Critical illness polyneuropathy and myopathy (CIPNM): evidence for local immune activation by cytokine-expression in the muscle tissue. J Neuroimmunol 2000;106(1-2):206-13 De Letter MA et al. Risk factors for the development of polyneuropathy and myopathy in critically ill patients. Crit Care Med 2001;29(12):2388-90 De Letter MA et al. Risk factors for the development of polyneuropathy and myopathy in critically ill patients. Crit Care Med 2001;29(12):2388-90 Hund E. Neurological complications of sepsis: critical illness polyneuropathy and myopathy. J Neurol 2001;248(11):929-34 Hund E. Neurological complications of sepsis: critical illness polyneuropathy and myopathy. J Neurol 2001;248(11):929-34 Latronico N, Shehu I, Seghelini E. Neuromuscular sequelae of critical illness. Curr Opin Crit Care 2005;11(4):381-90 Latronico N, Shehu I, Seghelini E. Neuromuscular sequelae of critical illness. Curr Opin Crit Care 2005;11(4):381-90 Bolton CF. Neuromuscular manifestations of critical illness. Muscle Nerve 2005;32(2):140-163 Bolton CF. Neuromuscular manifestations of critical illness. Muscle Nerve 2005;32(2):140-163


Download ppt "Spierzwakte op de IC patiëntdemonstratie Rob Rundervoort 21 september 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google