De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plasmaferese vs. immunoglobulines bij behandeling van GBS Jeroen Albers en Guy Oudhuis CAT 17-09-2004 Jeroen Albers en Guy Oudhuis CAT 17-09-2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plasmaferese vs. immunoglobulines bij behandeling van GBS Jeroen Albers en Guy Oudhuis CAT 17-09-2004 Jeroen Albers en Guy Oudhuis CAT 17-09-2004."— Transcript van de presentatie:

1 Plasmaferese vs. immunoglobulines bij behandeling van GBS Jeroen Albers en Guy Oudhuis CAT 17-09-2004 Jeroen Albers en Guy Oudhuis CAT 17-09-2004

2 Acute immuun-gemedieerde polyneuropathie. Incidentie 0,6-1,8 /100.000/jaar. Pathogenese: er lijkt verband met virale/bacteriële infecties. Gaan bij ruim tweederde van de patiënten 1-4 weken aan ziektebeeld vooraf. Gangbare hypothese: immuunsysteem produceert in poging om bacteriën/virussen te elimineren antilichamen en/of T- cellen die kruisreageren met componenten van PZS (gangliosiden of andere membraaneiwitten): molecular mimicry. Op dit moment is voor de volgende pathogenen een verband met Guillain-Barré aangetoond: · Campylobacter · Cytomegalovirus · Epstein-Barr virus · Mycoplasma · HIV GBS het kort:

3 Criteria voor de diagnose: Factoren die aanwezig moeten zijn: Snel progressieve symmetrische parese armen/benen, soms ook gelaat De parese betreft vanaf begin beide zijden van lichaam, neigt naar symmetrie Dieptepunt parese meestal binnen 2 weken, maar altijd binnen 4 weken Hypo- of areflexie (bij ziekteduur van 1 week in alle ledematen) Andere oorzaken obv anamnese en LO niet waarschijnlijk Paresthesieën in handen en voeten vaak bij sensibele GBS Spierzwakte distaal meestal ernstiger dan proximaal Pijn pleit niet tegen een GBS Autonome dysfunctie Cave: er kan binnen enkele uren ademhalingsinsufficiëntie optreden.

4 Methode van plasmaferese (plasmawisseling): plasma (met antistoffen) gescheiden van cellen Eigen plasma vervangen door donorplasma/andere vloeistof veneuze afname 3 liter plasma + cellen (+antistolling) scheiding middels centrifuge: plasma opgevangen cellen/plasmavervanging arterieel teruggegeven aan patient Duur behandeling: 2 uur

5 Methode IVIg: 5 daagse kuur met gezuiverd Ig afkomstig van pool van tenminste 1000 donoren treatment related clinical fluctuation: 10% patienten gaat opnieuw achteruit nadat kuur afgelopen is mogelijke werkingsmechanismen: blokkade Fc receptor op macrofagen interferentie met complementcascade hoge concentraties Ig versnellen afbraak ervan enorme hoeveelheden gaan capaciteit recyclingsysteem te boven: overschot door lysosomen afgebroken

6 Zoekopdracht: randomised controlled trials met als doel het vergelijken van plasmaferese en iv immunoglobulines. gezocht in Cochrane, Pubmed en Medline 2 geschikte studies gevonden die ook voorkwamen in de Cochrane review Deze review zal besproken worden

7 Hughes RAC, Raphaël JC, Swan AV, van Doorn PA Intravenous immunoglobulin for Guillain- Barré syndrome (Cochrane Review)  Bepalen effectiviteit van intraveneuze toediening van immunoglobuline voor de behandeling van Guillain-Barré  Zoekstrategie: in “Cochrane Neuromuscular Disease Group register”, “MEDLINE” en “EMBASE” termen: “Guillain-Barré” en “acute polyradiculoneuritis”  Selectiecriteria: alle randomized en quasi- radomized trials  6 randomized trials gebruikt waarin toepassing van immunoglobuline wordt vergeleken met plasmaferese  Bepalen effectiviteit van intraveneuze toediening van immunoglobuline voor de behandeling van Guillain-Barré  Zoekstrategie: in “Cochrane Neuromuscular Disease Group register”, “MEDLINE” en “EMBASE” termen: “Guillain-Barré” en “acute polyradiculoneuritis”  Selectiecriteria: alle randomized en quasi- radomized trials  6 randomized trials gebruikt waarin toepassing van immunoglobuline wordt vergeleken met plasmaferese

8 Meta-analyse  Functionele verbetering 4 weken na randomisatie  Tijd tussen randomisatie en zelfstandig lopen  Tijd tussen randomisatie en ondersteund lopen  Tijd tussen randomisatie en stop zetten beademing  Mortaliteit  Aandeel pati ë nten overleden of gehandicapt na 12 maanden  Aandeel pati ë nten met complicaties  Functionele verbetering 4 weken na randomisatie  Tijd tussen randomisatie en zelfstandig lopen  Tijd tussen randomisatie en ondersteund lopen  Tijd tussen randomisatie en stop zetten beademing  Mortaliteit  Aandeel pati ë nten overleden of gehandicapt na 12 maanden  Aandeel pati ë nten met complicaties

9 Resultaten  Status na 4 weken Ig versus PF 0,04 graad betere uitkomst (CI=95% 0,19 tot -0,26)  Tijd tot lopen zonder hulpmiddelen Verschil niet significant  Tijd tot lopen met hulpmiddelen Gegevens voor geen enkele trial bekend  Tijd tot stoppen van beademing Niet significant  Status na 4 weken Ig versus PF 0,04 graad betere uitkomst (CI=95% 0,19 tot -0,26)  Tijd tot lopen zonder hulpmiddelen Verschil niet significant  Tijd tot lopen met hulpmiddelen Gegevens voor geen enkele trial bekend  Tijd tot stoppen van beademing Niet significant

10  Mortaliteit RR Ig:PF 0,78 (CI=95% 0,31 tot 1,95)  Overleden of gehandicapt na 12 maanden Data van 1 trial: Ig 21/129 PF 19/114  Aandeel patiënten met complicaties RR Ig:PF 0,84 (CI=95% 0,45 tot 1,59)  Mortaliteit RR Ig:PF 0,78 (CI=95% 0,31 tot 1,95)  Overleden of gehandicapt na 12 maanden Data van 1 trial: Ig 21/129 PF 19/114  Aandeel patiënten met complicaties RR Ig:PF 0,84 (CI=95% 0,45 tot 1,59)

11 Conclusie  Ig en PF: even effectief  Complicaties: PF>Ig in alle trials  Verder: kans stoppen behandeling RR Ig:PF 0,11 (CI=95% 0,05 tot 0,36)  Ig en PF: even effectief  Complicaties: PF>Ig in alle trials  Verder: kans stoppen behandeling RR Ig:PF 0,11 (CI=95% 0,05 tot 0,36)


Download ppt "Plasmaferese vs. immunoglobulines bij behandeling van GBS Jeroen Albers en Guy Oudhuis CAT 17-09-2004 Jeroen Albers en Guy Oudhuis CAT 17-09-2004."

Verwante presentaties


Ads door Google