De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie F H Vermeij Neuroloog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie F H Vermeij Neuroloog."— Transcript van de presentatie:

1 Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie F H Vermeij Neuroloog

2 casus Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie mw. R, 72 jaar VG: aortabroekprothese, CABG 25-08-2009 hemicolectomie i.v.m. mesenteriale ischemie. Gecompliceerd door een pneumonie en sepsis na OK  IC verblijf  niet te weanen, bij nader onderzoek gegeneraliseerde zwakte en atrofie med: Actrapid, metoprolol, pcm, Cordarone  consult neurologie op IC i.v.m. spierzwakte; critical illness polyneuropathie?

3 Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie - casus mevr R neurologisch onderzoek d.d. 13/9/’09 E4M6Vt pupillen 2+/2+, OBM ongestoord, symmetrische motoriek gelaat hypotone oedemateuze extremiteiten kracht handen MRC graad 2, en biceps graad 3 kracht benen proximaal graad 1, distaal graad 3 KPR -3/-3, APR -4/-4, VZR bdz indifferent  mogelijk CIPN&MP  EMG

4 EMG: vertraagde geleiding maar vooral lage CMAP’s, naaldonderzoek: denervatie en veel polyfasieen en lage potentialen bij aanspannen. C/ axonale polyneuropathie maar ook myopathie Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie - casus mevr R

5 Vaststellen van zwakte op de IC angels en voetklemmen: –Communicatie bemoeilijkt * beademde patient * suf  encephalopathie, gedrogeerd? * na lang IC verblijf: depressie, gedepriveerd, gedesorienteerd * delier –Angstig ; door onvermogen te bewegen Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie

6 68% na ≥7 dagen op IC 25-33% ≥4dgn beademd, zelfs 58% pnp op EMG! 60% ARDS 70% sepsis Hierna een MOF als complicatie  100% Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie - algemeen Incidentie 1986 CIMPNP door Bolton beschreven als frequente complicatie na ernstige ziekte

7 Critical illness polyneuro- en myopathie Polyneuropathie –Symmetrische zwakte aan de armen en benen, distaal > proximaal, MRC score <48 (max=60) –Lage spiertonus –Sensibele stoornissen –Lage reflexen proximaal distaal proximaal distaal

8 Critical illness polyneuro- en myopathie

9 Polyneuropathie –EMG: axonale polyneuropathie, motoor en sensibel Goed hulpje bij niet- cooperatieve patient axon Myeline

10 Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie Polyneuropathie en myopathie moeilijk te differentiëren en frequent gecombineerd voorkomen!! Myopathie –Zwakte proximaal > distaal –Geen sensibele stoornissen

11 Encephalopathie Vermindert bewustzijn, coma, rigiditeit, tremoren, epileptische insulten Sedativa, metabole stoornissen, accumulatie bij slechte nier/leverfunctie Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie

12 Respiratoire insufficientie –Centraal: ook geen poging tot ademhaling –Door spierzwakte: vaak wel poging tot ademhaling maar niet adequaat –Uitval N Phrenicus: paradoxale ademhaling, verminderde ademhaling Indien niet te weanen denk dan ook aan mogelijk andere oorzaken zoals : stroke, neuromusculaire ziekte die manifest wordt  dystrofia myotonica, MG Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie

13 Risicofactoren voor het ontwikkelen van een CIPMNP: –Sepsis –Multi-organ failure –Reanimatie – hypoxie/hypotensie/ischemie –Metabole en endocriene ontregeling –Corticosteroiden –Sedativa –Neuromusculaire blocking agents, pancuronium –Antibiotica zoals aminoglycosiden Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie  Systemic Inflammatory Response Syndrome - SIRS

14 Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie –♀♀ –Ernst vd ziekte –Duur orgaanfalen –Vasopressoren/catecholamine behoefte –Centrale neurologische verschijnselen/encephalopathie –Nierfalen/dialyse –Hyperosmolaliteit –Parenterale voeding –Laag serum albumine –Duur IC verblijf –Hyperglykemie Prospectieve studies naar onafhankelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van een CIPNM

15 –Neuromusculaire ziekte –MG, Duchenne dystrofie, Dystrofia Myotonica –Acute steroid myopathie (astma) –GBS/Bickerstaff encephalitis –ALS, ruggenmergsyndroom (RIP), ADEM –Dwarslesie na intubatie bij een ‘nauwe nek’ –NCSE Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie - Differentiaal diagnose

16 Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie - Diagnostiek Bloedbeeld, elektrolyten, TSH, CK. EMG –pnp,myopathie bij encephalopathie, onduidelijkheid bewustzijn: CT Hersenen e/o EEG Vertraagde NCV’s, lage CMAP’s  pnp Myopathische potentialen en ontladingen  myopathie Pm Lumbaal punctie Verdenking vasculitis  zenuwbiopsie Verdenking myopathie/itis  spierbiopsie Verdenking GBS, encephalitis/meningitis Er is geen lakmoestest !!

17 Problemen bij EMG Dik Niet cooperatief Oedemen Storing Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie

18 Critical illness polyneuro- en myopathie - pathofysiologie sepsis Δ circulatie vasa nervorum en spieren Δ permeabiliteit vasa nervorum en spieren Endoneuronaal oedeem Hypoxie en energiedepletie Axonale degeneratie Spierweefselverval/proteolyse Axonale polyneuropathie CIP Myopathie CIM hyperglykemie pro-inflammatoire cytokines + + Pro-inflammatoire cytokines +

19 Goede voeding; voldoende calorieën,eiwitten. Vermijd expositie aan risicofactoren zoals spierverslappers Insuline, voorkomen hyperglykemie cave hypoglykemie! c.s. niet bewezen effectief Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie - Preventie & Behandeling

20 Vandenberghe – NEJM 2001 : 363 patienten, intensieve glucose controle en beheersing met insuline  29 ipv 52% pnp en myopathie in EMG. Hypothese: insuline = anti-inflammatoir, verminderd de q circulerende cytokines, verbetert lipide-profiel, verminderd NO  betere protectie vaatendotheel Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie - Preventie & Behandeling Insuline

21 Beloop/prognose Selflimiting Prognose beinvloed door onderliggende ernstige ziekte, doorgebrachte tijd op de IC (als teken van ernst vd ziekte), ernst CIPMNP, hyperglykemie, hypoalbuminerie, hyperosmolariteit. Oorzaak delayed ic- en ziekenhuisverblijf  kosten↑ Geassocieerd met hogere in-hospital mortaliteit Mn lichte vormen herstellen geheel – 50% Restverschijnselen kunnen blijven bestaan Prognose van myopathie=polyneuropathie Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie

22 Take home messages CIMPNP komt vaak voor -33-100%- bij IC patienten Vooral na sepsis Kan al na 4 dagen ernstige ziekte aanwezig zijn. Kan oorzaak zijn onvermogen tot weanen van de beademing Vergeet niet de DD! –Zeker als klinisch beloop ongewoon is. Enige effectieve behandeling is insuline en voorkomen hyperglykemie. Check de medicatie; sedativa, NM blocking agents, steroiden Let op voeding en elektrolyten. (Maar) 50% herstelt geheel. Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie

23 Vragen?

24 Klik voor een Dank voor uw aandacht

25 Systemic Inflammatory Response Syndrome - SIRS 2 of meer criteria aanwezig: 36°C 38°C HR> 90/min ademfrequentie > 20/min PaCO 2 < 32 mmHg (4.3KPa) 4000 12.000/mm³

26 Systemic Inflammatory Response Syndrome - SIRS Systemic Inflammatory Response Syndrome Postulates: Altered microcirculation Pro-inflammatory cytokines released causing increased microvascular permeability Axonal degeneration due to glucose-induced phosphate depletion Damage from parenteral lipids Impaired transport of axonal proteins Endoneural edema and/or hypoxia

27 Pathofysiologie onduidelijk en complex Bolton: sepsis  verandering microcirculatie vasa nervorum en spieren  verandering permeabiliteit v.nerv  endoneuraal oedeem  hypoxie en energiedepletie  axonale degeneratie Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie


Download ppt "Critical illness polyneuro- en myopathie en encephalopathie F H Vermeij Neuroloog."

Verwante presentaties


Ads door Google