De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIS21.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIS21."— Transcript van de presentatie:

1 WIS21

2 Logaritmen Definitie Uit de definitie volgt: alog1=0 want a0=1 en
a heet het grondtal; a>0 en a1 b>0 Uit de definitie volgt: alog1=0 want a0=1 en alogan=n want an=an

3 Meest gebruikt: grondtal 10: logb
de 10 wordt niet vermeld. grondtal e (=2, ….): lnb (=elogb) ln: natuurlijke logaritme

4 Eigenschappen van logaritmen

5 maken opgaven 1, 2 en 3

6 logaritmische vergelijkingen
les 2 logaritmische vergelijkingen

7 Logaritmische vergelijkingen
Vergelijkingen waarin de logaritme van een onbekende voorkomt. voorbeeld: Oplossingsmethode: werk vergelijking om tot de vorm alogA=alogB, dan is: A=B. 

8 Omvormen grondtal met behulp van:
Oplossing alleen mogelijk als logaritmen in vergelijking hetzelfde grondtal hebben. Omvormen grondtal met behulp van: stel alogb=x  b=ax voorbeeld: 3log6=log6/log3=0,77815/0, =1,6309 3log6=ln6/ln3=1,79176/1,0986=1,6309

9 uitwerking voorbeeld:
Kies één grondtal. Bijvoorbeeld 2: de vergelijking wordt: werk de 2 in de noemer weg:

10 Schrijf 4 als logaritme van 2: 4=2log24
De vergelijking wordt nu: De oplossingen zijn x1=-1, x2=16,83 en x3=-0,83.

11 Controleer de oplossingen door invullen in oorspronkelijke vergelijking:
x1=-1 Voldoet niet, want log(0) bestaat niet x2=16,83 Voldoet niet, want log(negatief getal) kan niet. x3=-0,83 Dit antwoord voldoet wel, want logaritmes uit positieve getallen.

12 Maken opgave 4

13 definities en grafieken
les 3 Functies definities en grafieken

14 Notatie: f:y=f(x) of f:x  f(x)
Definitie: De functie f:y=f(x) is de verzameling punten (x,y) waarvoor geldt y=f(x) en waarvoor bij elke x-waarde hoogstens één y-waarde hoort.

15 Principe Stel functie is: f:y=3x-4
bereken voor een aantal waarden van x de bijbehorende y: x -4 -2 2 4 6 8 y -16 -10 14 20

16 Teken de punten in het x,y-vlak en verbindt de losse punten door een vloeiende lijn.

17 Makkelijk in Excel.

18 Rechte lijn Lineaire functie: y=mx+b grafiek is rechte lijn.
m heet de helling of richtingscoefficient lijnen met dezelfde m lopen evenwijdig m>0: rechte stijgt m<0: rechte daalt m=0: rechte loopt horizontaal (y=b) b=snijpunt met y-as b heet het intercept b=0: rechte gaat door (0,0) snijpunt met de x-as (y=0): x=-b/m

19 Maken opgaven 5,6 en 7

20 functies omvormen tot lineaire functies
les 4 functies omvormen tot lineaire functies

21 Stel: y=e2t De grafiek hiervan is niet lineair: Bij metingen is het nodig de grafiek lineair te maken om de constante 2 te achterhalen.

22 Lineariseren Neem links en rechts de natuurlijke logaritme van y=e2t: lny=2t. Zet uit Y=lny tegen t: De helling hiervan is 2.

23 Lineariseren is een kwestie van proberen.
Stel je hebt deze meetpunten: De grafiek ziet er zo uit t 1 2 3 4 5 6 7 y 20 45 80 125 180 245

24 Lijkt wel op een logaritmische functie.
Neem van de y waarden de logaritme: (meteen al problemen met de 0: ln(0)= ERROR) Resultaat is niet-lineair.

25 Nu is het resultaat wel lineair:
Probeer de wortel: Nu is het resultaat wel lineair: helling=15,7/7=2,24

26 De oorspronkelijke functie was dus y=5x2.
Functie was y=ax2. wortel nemen: kennelijk is a=2,24 of a=5. De oorspronkelijke functie was dus y=5x2.

27 maken opgave 8

28 Goniometrische verhoudingen hoekmaten
les 5 Goniometrische verhoudingen hoekmaten

29 Goniometrische verhoudingen
In een driehoek met rechte hoek geldt: Driehoek ABC is gelijkvormig met driehoek AB'C'. de volgende verhoudingen zijn steeds gelijk: A B C B' C' en

30 Definities voor de verhoudingen:
A B C B' C' Definities voor de verhoudingen:

31 relaties of Er zijn meer relaties.

32 Formules van Simpson Zie verder de sites:
home.scarlet.be/~greetvrh/Word%20documenten/FormulariumGoniometrie.doc

33 Voorbeeld opgave Gegeven: AB=6, =25º, =90º Gevraagd: AC en BC.
Oplossing: Bekend zijn  en AB. Verhoudingen daarmee zijn: cos()=AB/AC  AC=AB/cos() tan()=BC/AB  BC=AB*tan() AC=6/0, =6,6202 BC=6*0, =2,7978 A B C

34 Hoekmaten zestigdelige graden (º): DEG honderddelige graden: GRAD
van een rechte hoek van (boogminuut) van (boogseconde) honderddelige graden: GRAD 1 grad = 0,01 van een rechte hoek

35 radialen: RAD Twee difinities: Goniometrische cirkel radiaal:
Een goniometrische cirkel is een cirkel waarvan de straal gelijk is aan de lengte-eenheid. radiaal: Een hoek van 1 radiaal is een hoek waarvan de bijbehorende booglengte op de goniometrische cirkel gelijk is aan de lengte-eenheid.

36 Omrekenen Lengte van cirkelomtrek: 2r. dus als r=1: lengte is 2
360º=2 radialen 2 radialen=360º 1º=2/360 radialen 1 radialen=(360/2)º xº=x/180 radialen x radialen=(180x/)º

37 Voorbeeld opgave Gegeven: =15º23'45'' Gevraagd:  in radialen
Oplossing: eerst alles omzetten naar graden: 45''=45/60'=0,75' (optellen bij 23') 23,75'=23,75/60º=0, º (optellen bij 15º) omzetten naar radialen:

38 Maken opgaven 9 en 10

39 Goniometrische verhoudingen in de goniometrische cirkel
les 6 Goniometrische verhoudingen in de goniometrische cirkel

40 sin In de goniometrische cirkel (r=1) + _
y>0 in bovenste helft en y<0 in onderste helft: Teken van de sinus: in cirkel + _

41 cos In de goniometrische cirkel (r=1) + _
x>0 in rechter helft en x<0 in linker helft: Teken van de cosinus: in cirkel + _

42 tan In de goniometrische cirkel (r=1) _ +
y>0 in bovenste helft en y<0 in onderste helft: en x>0 in rechter helft en x<0 in linker helft: Teken van de tangens: in cirkel + _

43 Teken van de hoek Tegen de wijzers van de klok in: positief. /2 + 
2 3/2 Tegen de wijzers van de klok in: positief.

44 Teken van de hoek Met de wijzers van de klok in: negatief. -3/2  -2
- -2 -/2 Met de wijzers van de klok in: negatief.

45 relatie 0 = 2 = -2 /2 = /2-2 = -3/2 -/2 = -/2+2 = 3/2
+ - -2 - 2 3/2 -/2 0 = 2 = -2 /2 = /2-2 = -3/2 -/2 = -/2+2 = 3/2 algemeen: = +n.2 = -n.2

46 Op gele blad: tabel voor veel voorkomende hoeken  0 sin  0 cos  1
 0 sin  0 cos  1 tan  0

47 Maken opgave 11

48 Goniometrische vergelijkingen
les 7 Goniometrische vergelijkingen

49 Vergelijkingen van de vorm sinx=a
Gegeven a Gevraagd x als sinx=a bepaal met rekenmachine of tabel de x wiskundig: x=arcsin(a) op rekenmachine: sin-1 in excel: =boogsin(a) de volledige oplossing is x=arcsin(a)+k.2 en x=-arcsin(a)+k.2 k kan positief, nul en negatief zijn

50 Vergelijkingen van de vorm cosx=a
Gegeven a Gevraagd x als cosx=a bepaal met rekenmachine of tabel de x wiskundig: x=arccos(a) op rekenmachine: cos-1 in excel: =boogcos(a) de volledige oplossing is x=arccos(a)+k.2 en x=-arccos(a)+k.2 k kan positief, nul en negatief zijn

51 Vergelijkingen van de vorm tanx=a
Gegeven a Gevraagd x als tanx=a bepaal met rekenmachine of tabel de x wiskundig: x=arctan(a) op rekenmachine: tan-1 in excel: =boogtan(a) de volledige oplossing is x=arctan(a)+k. k kan positief, nul en negatief zijn

52 Voorbeeld gegeven: sinx=0,52 gegeven is cosx=-0,6
volgens de tabel is x=/4 De volledige oplossing is : x=/4+k*2 en x=-/4+k*2=3/4+k*2 gegeven is cosx=-0,6 met rekenmachine: x=216,87 De volledige oplossing: x=+216,87+k*2 en x=-216,87+k*2

53 Grafiek van goniometrische functies
Tekenen tussen x=-2 en x=+2 Maak gebruik van excel. maak de x-asverdeling voldoende fijn, zonder te overdrijven Excel geeft alleen uitkomsten tussen x=-/2 en x=+/2 voor boogfuncties!

54 Voorbeeld sin(x) met verschil tussen de hoeken van 30º.

55 Met sin(x) en cos(x) in één tekening:

56 Van 13 inleveren alle even opgaven of alle oneven opgaven
Maken opgaven 12, 13 en 14 Van 13 inleveren alle even opgaven of alle oneven opgaven


Download ppt "WIS21."

Verwante presentaties


Ads door Google