De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek"— Transcript van de presentatie:

1 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module 1: Algemeen Gedeelte Didactiek

2 Inhoud Inleiding: bouwstenen van het didactisch proces
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Inhoud Inleiding: bouwstenen van het didactisch proces Bouwsteen 1: de context (terrein, materiaal, …) Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars (spelers) Bouwsteen 3: doelen en inhouden (basics, teamtactics, …) Bouwsteen 4: procedures en methoden (organisatie, oefenstof) Bouwsteen 5: de initiator (trainer)

3 Inleiding: bouwstenen van het didactisch proces
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Inleiding: bouwstenen van het didactisch proces situering en uitgangspunten het didactisch leerproces bouwstenen van de didactiek doel van het didactisch model taak van de initiator hulpmiddelen

4 Inleiding: bouwstenen van het didactisch proces
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Inleiding: bouwstenen van het didactisch proces

5 Hulpmiddelen voor de initiator
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Hulpmiddelen voor de initiator Wie? Wat? Waar? Welke? Hoe? Waarom?

6 Bouwsteen 1: de context De fysieke omgeving
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 1: de context De fysieke omgeving Waar zal de training doorgaan? Is er didactisch materiaal aanwezig? Is de ruimte een veilige leeromgeving? Is de ruimte een uitdagende leeromgeving? De sociale omgeving

7 Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars De spelers: een heterogeen publiek, dat vraagt om differentiatie!

8 Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars Verscheidenheid Wie zijn de spelers? Wat zijn hun persoonlijke kenmerken? lichamelijk sociaal verstandelijk emotioneel Met welke intentie doen zij aan sport? Wat is het niveau van sportbeoefening? Op welke manieren nemen zij informatie op? vanuit de situatie of de omgeving vanuit de beweging vanuit de trainer (verbaal, visueel, directe hulp?) Hoe leren zij? Differentiatie

9 Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars Fiches Het gepeste kind Personen met een handicap Het drukke kind Interculturele communicatie De senior

10 Bouwsteen 3: Doelen en inhouden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 3: Doelen en inhouden 1. Soorten doelstellingen 2. Formulering van doelstellingen 3. Soorten trainingsinhouden

11 Bouwsteen 3: Doelen en inhouden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 3: Doelen en inhouden Soorten doelstellingen korte of lange termijn doelstellingen bereikbaar of onbereikbaar motorisch, cognitief of sociaal controleerbaar of oncontroleerbaar 2. Formuleren van doelstellingen de gerichtheid het waarneembaar eindgedrag de soort situatie de minimale eis

12 Bouwsteen 3: Doelen en inhouden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 3: Doelen en inhouden 3. Soorten trainingsinhouden de gekozen leerinhouden moeten aan een aantal eisen voldoen zodat het nuttige en bruikbare leerervaringen kunnen zijn. Hou rekening met volgende aandachtspunten: de fase van het motorisch leerproces de betekenis van de opdrachten de opbouw van makkelijk naar moeilijk de verhouding tussen actie en rust de globale of analytische aanpak welke algemene trainingsinhouden onderscheiden we? opwarming (inleiding) wedstrijdvorm 1 – tussenvorm 1 – wedstrijdvorm 2 – tussenvorm 2 – wedstrijdvorm 3 (kern) cooling down (slot)

13 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden 1. Didactische werkwijzen 2. Fiches

14 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden 1. Didactische werkwijzen management opdrachtvormen groeperingsvormen instructievormen omgangsvormen correctievormen als vorm van feedback 2. Fiche: conflicten

15 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden 1. Management tijdsmanagement de duur van de trainingsonderdelen de afwisseling in intensiteit de actieve leertijd de rustmomenten ruimtemanagement een optimaal gebruik van de ruimte en het materiaal werkregels, werkpatronen en afspraken opstellingsvormen de opstelling van de trainer de opstelling van de groep

16 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden 2. Opdrachtvormen de opdrachtvorm geeft aan onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. 3. Groeperingsvormen factoren die een rol spelen bij het groeperen zijn: de motorische vaardigheden van de sporters de lengte en het gewicht van de sporters het geslacht en de leeftijd van de sporters het aantal deelnemers en de hoeveelheid materiaal de relatie tussen de sporters onderling de beleving van de sporters

17 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden 4. Instructievormen wat is “instructie”? waarop is de instructie gericht? wat is het doel van instructie? hoe geef je instructies?

18 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden 5. Omgangsvormen = de manier waarop de initiator met de sporters omgaat open vs gesloten de vaardigheden van de initiator, de oefenstof zelf en de individuele verschillen tussen spelers zijn van belang bij de wijze van aanbreng van de oefenstof wanneer belonen, negeren, verbieden en straffen?

19 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden 6. Correctievormen als vorm van feedback observeren corrigeren verschillende manieren om te corrigeren: in groep of individueel verandering van situatie afdalen voordoen helpen samen zoeken naar een oplossing positief corrigeren

20 Bouwsteen 4: Procedures en methoden
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 4: Procedures en methoden Fiche: conflicten wat zijn conflicten? hoe ontstaan ze? hoe ga je ermee om?

21 Bouwsteen 5: De initiator
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 5: De initiator 1. Hoe breng ik mijn boodschap over? 2. Hoe zorg ik dat mijn boodschap effect heeft? 3. Hoe kijk ik terug op de training en mijn eigen inbreng?

22 Bouwsteen 5: de initiator
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 5: de initiator Hoe breng ik mijn boodschap over? verbale communicatie geslaagde communicatie gestoorde communicatie de lichaamstaal de demonstratie de media

23 Bouwsteen 5: De initiator
Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek Bouwsteen 5: De initiator 2. Hoe zorg ik dat mijn boodschap effect heeft? motiveren en gemotiveerd zijn soorten motivatie intrinsiek extrinsiek hulpmiddelen ter bevordering van de motivatie voor de training tijdens de training na de training 3. Hoe kijk ik terug op de training en mijn eigen inbreng? de zelf-evaluatie (zie fiche logboek) de reflectie-vragen


Download ppt "Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek"

Verwante presentaties


Ads door Google