De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module 1: Algemeen Gedeelte Didactiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module 1: Algemeen Gedeelte Didactiek."— Transcript van de presentatie:

1 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module 1: Algemeen Gedeelte Didactiek

2 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek2 Inhoud Inleiding: bouwstenen van het didactisch proces Bouwsteen 1: de context (terrein, materiaal, …) Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars (spelers) Bouwsteen 3: doelen en inhouden (basics, teamtactics, …) Bouwsteen 4: procedures en methoden (organisatie, oefenstof) Bouwsteen 5: de initiator (trainer)

3 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek3 Inleiding: bouwstenen van het didactisch proces situering en uitgangspunten het didactisch leerproces bouwstenen van de didactiek doel van het didactisch model taak van de initiator hulpmiddelen

4 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek4 Inleiding: bouwstenen van het didactisch proces

5 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek5 Hulpmiddelen voor de initiator Wie? Wat? Waar? Welke? Hoe? Waarom?

6 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek6 Bouwsteen 1: de context De fysieke omgeving Waar zal de training doorgaan? Is er didactisch materiaal aanwezig? Is de ruimte een veilige leeromgeving? Is de ruimte een uitdagende leeromgeving? De sociale omgeving

7 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek7 Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars De spelers: een heterogeen publiek, dat vraagt om differentiatie!

8 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek8 Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars Verscheidenheid –Wie zijn de spelers? –Wat zijn hun persoonlijke kenmerken? lichamelijk sociaal verstandelijk emotioneel –Met welke intentie doen zij aan sport? –Wat is het niveau van sportbeoefening? –Op welke manieren nemen zij informatie op? vanuit de situatie of de omgeving vanuit de beweging vanuit de trainer (verbaal, visueel, directe hulp?) –Hoe leren zij? Differentiatie

9 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek9 Bouwsteen 2: de sportbeoefenaars Het gepeste kind Het drukke kind Personen met een handicap De senior Interculturele communicatie Fiches

10 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek10 Bouwsteen 3: Doelen en inhouden 1. Soorten doelstellingen 2. Formulering van doelstellingen 3. Soorten trainingsinhouden

11 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek11 Bouwsteen 3: Doelen en inhouden 1.Soorten doelstellingen korte of lange termijn doelstellingen bereikbaar of onbereikbaar motorisch, cognitief of sociaal controleerbaar of oncontroleerbaar 2. Formuleren van doelstellingen de gerichtheid het waarneembaar eindgedrag de soort situatie de minimale eis

12 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek12 Bouwsteen 3: Doelen en inhouden 3. Soorten trainingsinhouden de gekozen leerinhouden moeten aan een aantal eisen voldoen zodat het nuttige en bruikbare leerervaringen kunnen zijn. Hou rekening met volgende aandachtspunten: de fase van het motorisch leerproces de betekenis van de opdrachten de opbouw van makkelijk naar moeilijk de verhouding tussen actie en rust de globale of analytische aanpak welke algemene trainingsinhouden onderscheiden we? opwarming (inleiding) wedstrijdvorm 1 – tussenvorm 1 – wedstrijdvorm 2 – tussenvorm 2 – wedstrijdvorm 3 (kern) cooling down (slot)

13 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek13 Bouwsteen 4: Procedures en methoden 1. Didactische werkwijzen 2. Fiches

14 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek14 Bouwsteen 4: Procedures en methoden 1. Didactische werkwijzen management opdrachtvormen groeperingsvormen instructievormen omgangsvormen correctievormen als vorm van feedback 2. Fiche: conflicten

15 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek15 Bouwsteen 4: Procedures en methoden 1. Management –tijdsmanagement de duur van de trainingsonderdelen de afwisseling in intensiteit –de actieve leertijd –de rustmomenten –ruimtemanagement een optimaal gebruik van de ruimte en het materiaal –werkregels, werkpatronen en afspraken –opstellingsvormen de opstelling van de trainer de opstelling van de groep

16 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek16 Bouwsteen 4: Procedures en methoden 2. Opdrachtvormen –de opdrachtvorm geeft aan onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. 3. Groeperingsvormen factoren die een rol spelen bij het groeperen zijn: –de motorische vaardigheden van de sporters –de lengte en het gewicht van de sporters –het geslacht en de leeftijd van de sporters –het aantal deelnemers en de hoeveelheid materiaal –de relatie tussen de sporters onderling –de beleving van de sporters

17 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek17 Bouwsteen 4: Procedures en methoden 4. Instructievormen wat is “instructie”? waarop is de instructie gericht? wat is het doel van instructie? hoe geef je instructies?

18 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek18 Bouwsteen 4: Procedures en methoden 5. Omgangsvormen = de manier waarop de initiator met de sporters omgaat open vs gesloten –de vaardigheden van de initiator, de oefenstof zelf en de individuele verschillen tussen spelers zijn van belang bij de wijze van aanbreng van de oefenstof –wanneer belonen, negeren, verbieden en straffen?

19 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek19 Bouwsteen 4: Procedures en methoden 6. Correctievormen als vorm van feedback – observeren corrigeren – verschillende manieren om te corrigeren: in groep of individueel verandering van situatie afdalen voordoen helpen samen zoeken naar een oplossing positief corrigeren

20 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek20 Bouwsteen 4: Procedures en methoden Fiche: conflicten –wat zijn conflicten? –hoe ontstaan ze? –hoe ga je ermee om?

21 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek21 Bouwsteen 5: De initiator 1. Hoe breng ik mijn boodschap over? 2. Hoe zorg ik dat mijn boodschap effect heeft? 3. Hoe kijk ik terug op de training en mijn eigen inbreng?

22 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek22 Bouwsteen 5: de initiator 1.Hoe breng ik mijn boodschap over? verbale communicatie –geslaagde communicatie –gestoorde communicatie de lichaamstaal de demonstratie de media

23 Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek23 Bouwsteen 5: De initiator 2. Hoe zorg ik dat mijn boodschap effect heeft? motiveren en gemotiveerd zijn soorten motivatie intrinsiek extrinsiek hulpmiddelen ter bevordering van de motivatie voor de training tijdens de training na de training 3. Hoe kijk ik terug op de training en mijn eigen inbreng? de zelf-evaluatie (zie fiche logboek) de reflectie-vragen


Download ppt "Initiator - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Didactiek1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module 1: Algemeen Gedeelte Didactiek."

Verwante presentaties


Ads door Google