De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Managementvaardigheden maart april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Managementvaardigheden maart april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Managementvaardigheden maart april 2007.
MBA Jump 10 Managementvaardigheden maart april 2007.

2 Waar ging het ook alweer om?
Hoe organiseer je je MBA Als mens Als manager In de maatschappij In een bepaald type organisatie Met een fundament op MBA niveau

3 Hoe organiseren we het groepsleren?
Noteer van je subsetgenoten een plus en een tip. Hou je eigen logboek bij; elke twee uur momentum. FEED BACK Onderwerp Waar ben ik goed in Wat wil ik ontwikkelen

4 Succes en falen dicht bij elkaar

5 Wat is feedback? Feedback is letterlijk vertaald ‘Terugvoeding’.
Het proces waarin informatie teruggevoed wordt in een informatiesysteem (bv. de mens)

6 Succesfatoren De ander moet het gedrag van de ander goed observeren
Het effect van dit gedrag van de ander op zichzelf observeren en analyseren Bereid zijn tot effectieve terugkoppeling Hij/zij moet dit ook kunnen

7 Faalfactoren Niet gericht op gedrag of prestatie maar op de persoon
De bekende koeien uit de bekende sloot Verkeerde timing Overvoer

8 Voorwaarden voor feed back
Geen oordeel maar beschrijvend Niet over de persoon maar over het gedrag Suggestie (ok) maar moet bruikbaar en toepasbaar zijn Duidelijk en eenduidig Specifiek en niet algemeen Eventueel controleren op gemeenschappelijkheid

9 Feed back op Feed back Geen oordeel maar beschrijvend
Niet over de persoon maar over het gedrag Suggestie (ok) maar moet bruikbaar en toepasbaar zijn Duidelijk en eenduidig Specifiek en niet algemeen Eventueel controleren op gemeenschappelijkheid

10 Visie op organisaties volgens Quinn
Flexibiliteit en vrijheid van handelen Familie cultuur Communicatie, Competenties, Participatie Adhocratie Vernieuwing, Risico’s Interne focus en integratie Externe focus en differentiatie Hiërarchie Controle, Planning, Procedures Marktcultuur Markt, Klanten, Targets Stabiliteit en beheersbaarheid

11 Case projectleider De projectleider wilt graag dat een persoon een belangrijk project leidt. De projectleider weet dat er + en – punten aan zitten voor die persoon. Ga het gesprek aan en probeer hem/haar te motiveren of over te halen voor deze functie

12 Werkvorm Projectleiders (3+3) Gevraagde persoon (3+3) Observatoren (2)

13 Onderhandelen Het Probleem Een methode Ja Maar….

14 Onderhandelen over posities.
Het probleem (Niet) Onderhandelen over posities.

15 De methode Scheid de mensen van het probleem
Richt je op belangen niet op posities Zoek naar oplossingen in wederzijds belang Dring aan op objectieve criteria

16 Ja maar Als de andere partij nu eens machtiger is?
Als hij nu eens niet wil meedoen? Als hij nu eens gemene trucjes gebruikt?

17 Case De ugly sinaasappel case
Reflectie op onderhandelen in tweetallen.

18 Covey Sinds 1989 meest gelezen Vaak no. 1 bij BSN 7 eigenschappen + 1
Wie is bekend met het werk van Covey?

19 Eigenschap 1: Wees Pro-actief
Ons gedrag is afhankelijk van onze eigen besluiten, niet van de omstandigheden om ons heen Tussen stimulus en respons ligt de (bewuste) keuze Pro-actieve mensen richten zich op hun ‘Cirkel van invloed’

20 Eigenschap 2: Begin met het einde voor ogen
Effectief zijn kan alleen met een duidelijk beeld van ons einddoel Effectiviteit is niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid energie die we investeren, maar van de vraag of we dat doen in de goede jungle Alles wordt tweemaal geschapen (‘gedacht en gedaan’) Wat wil je zijn? (Je persoonlijkheid) en wat wil je doen (bijdragen en prestaties)?

21 Eigenschap 3: Begin bij het begin
De essentie van time-management: organiseren (van onszelf) en uitvoeren op basis van prioriteiten (en dus keuzes) Vrijwel al onze tijd besteden we aan Belangrijke en Dringende zaken De meeste tijd kunnen we winnen door Belangrijke en Niet-Dringende zaken op te pakken

22 Eigenschap 4: Denk in termen van winnen/winnen
Winnen/winnen vérgt consideratie en moed Winnen/winnen betekent samenwerken in plaats van rivaliteit Het vraagt de bereidheid van elkaar te leren, elkaar te beïnvloeden en iets voor elkaar over te hebben Winnen/winnen vraagt vasthoudendheid én flexibiliteit

23 Eigenschap 5: Probeer eerst te begrijpen…dan begrepen te worden
Beweer minder en stel meer vragen Je kunt iemand pas écht begrijpen als je probeert te denken vanuit zijn referentiekader Communicatie wordt gevormd door: Woorden (10%), Intonatie (30%) en vooral Lichaamstaal (60%) Tegengedrag->tegengedrag; meegedrag ->meegedrag

24 Eigenschap 6: Werk synergetisch
Synergie is de meerwaarde van het geheel ten opzichte van de delen Synergie is onderlinge verschillen op hun waarde schatten (sensitiviteit!) en benutten Synergie is zoeken naar de derde weg

25 Eigenschap 7: Ontwikkel leer-vermogen/houd de zaag scherp
Houd de P-PM balans in evenwicht Organiseer voortdurend feedback op je eigen functioneren (intervisie) Stilstaan betekent achteruitgaan We zijn ons eigen middel om te presteren; investeren in jezelf is de belangrijkste investering

26 De 8ste eigenschap 2005. Talent Passie Behoefte Stem Geweten
Ontdek de innerlijke stem. Inspireer anderen die van henzelf te vinden. Talent Passie Behoefte Stem Geweten

27 Kijken naar jezelf

28 Pegasus Matrix Ik als gezinslid Ik als student Ik als functionaris
Mij zelf Het gezin Mijn collega’s

29 Je studie in je werk. Breng je omgeving in kaart (mind-map).
Inventariseren problemen Aanpak voor problemen Elivator pitch…

30 Groepsdynamica

31 Forming

32 Kenmerken Onzeker aarzelend sceptisch Afhankelijk van leidinggevende

33 Aanpak duidelijke doelen formuleren taken verdelen
gem. referentiekader

34 Ontdekken waar ze goed in zijn (taak)
Hoe ze er sociaal voor staan (mens)

35 Storming

36 Kenmerken creatieve spanning opstandigheid conflicten wantrouwen
twijfelen aan facilitator spanning taak/relatie

37 Aanpak teambuilding luisteren naar elkaar
verhelderen waar het team staat conflictbeheersing !! Zelfoplossend vermogen.

38 Zoeken naar overeenstemming
naar gemeenschappelijk doel (taak) naar zaken als reacties op groepen etc. (mens)

39 Norming

40 Kenmerken Gevoel van eenheid acceptatie van de leden ontspanning
vertrouwen neemt toe

41 Aanpak appelleren aan betrokkenheid bouwen aan toenemend vertrouwen
minder sturing en overwicht facilitator

42 Bereiken van consensus
men communiceert normaal met elkaar en men weet wat men aan elkaar heeft

43 Performing

44 Kenmerken Taakgerichte opstelling Openheid en vertrouwen
resultaten worden behaald Conflicten worden aangepakt

45 Aanpak Beroep doen op zelfsturend vermogen goede resultaten bevestigen
Problemen en besluiten delen let op ontevredenheid

46 Prestaties staan voorop
Wat is ieders doel? AMBITIE persoonlijke groei of taakgericht OF onderdeel van de groep of leren of anders vertrekken

47 Adjorning

48 Geachte heer Paes, Tussen Louis van Gaal en Johan Cruijff schijnt een gespannen verhouding te bestaan. Maar op één punt treedt van Gaal nadrukkelijk in de voetsporen van Cruijff: het grossieren in volkswijsheden. Laatst gaf hij commentaar op het puntenverlies van PSV bij NEC en zei: "Koeman zegt dat hij in de hoek zit waar de klappen vallen. Dan weet je één ding zeker: dan krijg je ze ook". Ik dacht even dat hij het over de PvdA had. We blijken dezer dagen weer eens heel goed in zelfkastijding. Liefst zorgen we er zelf voor dat het debat gaat over wat de PvdA niet heeft binnengehaald in het nieuwe coalitie-akkoord in plaats dat we uitventen hoe we een succes gaan maken van wat we wél hebben mogelijk gemaakt. Dan moet je niet raar opkijken als -zie Van Gaal- de energie alleen maar verder wegsijpelt en de somberheid alleen maar verder toe neemt. Mijn punt is niet dat er geen reden is om kritisch te kijken naar wat er met de PvdA aan de hand is. Maar wel dat we niet in dat verleden moeten blijven hangen en nu snel over moeten gaan tot wat er nu moet gebeuren: resultaten boeken, profiel maken, gewone mensen vertegenwoordigen in hun zorgen en idealen, vertrouwen opbouwen en verkiezingen winnen.

49 Case Overwerk Teamleider Judith Coach Eric Teamleider Noureddine
Coach Ronny Medewerker Gerdo Maarten Ruud Mark Ard Jasper Observatoren Bram Jacob Ramon

50 Evaluatie Case Groepsdynamica? Onderhandelen? Temperament?

51 Leren als basis voor veranderen en organiseren.
Het leerproces: Onbewust Onbekwaam Bewust Onbekwaam Bewust Bekwaam Onbewust bekwaam

52

53 Toenemend beginnend bewust onbekwaam
Zelfgevoel daalt voorkeuren waarden en normen overtuigingen emoties motieven zelfbeeld

54 Een dilemma Individueel leren is de meeste effectieve vorm van leren; maar wel de duurste. Leerstijlen KOLB Ik was gisteren bij een interessant seminar, hartstikke leerzaam. Daar stuur ik mijn mensen ook naar toe.

55 De Leercircel van Kolb. Concrete Ervaring Actief experimenteren
DOENER DROMER Actief experimenteren Observatie en reflectie BESLISSER DENKER Verkennen van theorie

56 Denkers Leeft op bij de verhalen en de plaatjes van de presentatie
Ik denk…. Is hier een boek over? Staat deze informatie op papier? Is het altijd zo dat…..?

57 Beslissers Duidelijke link tussen de stof en de praktijk
Wat kan ik hiermee in de praktijk? Heb je een concreet voorbeeld? In het echt werkt het niet zo.

58 Doeners Ze springen op als er een praktijksituatie of simulatie aan de orde komt. Ja, leuk! Laten we het doen. Ha, dat ken ik nog niet. Volgens mij moet je gewoon…..

59 Dromers Observeren en reflecteren goed. Praten graag lang na over ervaringen van zichzelf en van anderen. Hoe doe jij dat dan? Waarom doe je dat zo? Wat me opvalt in je verhaal is dat…

60 Denker Redeneren, denken in concepten verbinden van theorieën.
Kwaliteit Minder gericht op mensen en praktische toepassingen Valkuil

61 Beslisser Oplossen praktisch als een antwoord goed is Kwaliteit
Terughoudend in emoties. Valkuil

62 Doener Uitvoeren kansen zoeken, risico’s nemen Kwaliteit
Ongeduldig en druk Valkuil

63 Dromer Voorstellingsvermogen brainstormen Kwaliteit
Weinig actie en meer denken dan doen Valkuil

64 Je Kwaliteit en je valkuil

65 Persoonlijke effectiviteit is
...ontdekken ‘wat jouw passie is’. ...op zoek gaan naar waar jouw kracht ligt, waar jij energie uit put. ...op zoek gaan naar jouw kernkwaliteiten; die kwaliteiten die je energie geven, en waaruit je creativiteit en vitaliteit put.

66 Voorbeelden van kernkwaliteiten
daadkracht zorgzaamheid zorgvuldigheid moed inlevingsvermogen flexibiliteit bescheidenheid

67 Kernkwaliteit van valkuil
Behulpzaamheid Kernkwaliteit Bemoeizucht Valkuil te veel van het goede Flexibiliteit Kernkwaliteit Wispelturigheid Valkuil te veel van het goede Daadkracht Kernkwaliteit Drammerigheid Valkuil te veel van het goede

68 Kernkwaliteit en uitdaging
Behulpzaamheid Kernkwaliteit Bemoeizucht Valkuil te veel van het goede Los laten Uitdaging + positief tegenovergestelde

69 Kernkwaliteit en allergie
Behulpzaamheid Kernkwaliteit Bemoeizucht Valkuil te veel van het goede Los laten Uitdaging positief tegenovergestelde Onverschiligheid Allergie negatief tegenovergestelde

70 Allergie Waar je allergisch voor bent bij een ander, is waarschijnlijk te veel van iets goeds dat je zelf juist het meeste nodig hebt. Dus je kunt het meest (over jezelf) leren van diegene waar je het moeilijkst mee om kunt gaan.

71 Kernkwadrant Kernkwaliteit Valkuil + - Uitdaging - + Allergie te veel
van het goede Uitdaging positief tegenovergestelde Allergie negatief tegenovergestelde

72 Opbouw van het kernkwadrant
Vanuit de kernkwaliteit: waarin ligt jouw kracht? (het moeilijkst) Vanuit de valkuil: wat krijg je regelmatig als ‘verwijt’? Vanuit de uitdaging: wat zou je graag beter willen kunnen? Wat bewonder je in anderen? Vanuit de allergie: waaraan erger je je bij anderen? Van welke eigenschappen ga je over de rooie?

73 Opdracht kernkwadranten
In drietallen Vul twee of drie kwadranten in; een vanuit de kwaliteit en een vanuit de valkuil De derde is aan jou

74 Het dubbele kernkwadrant
Daadkracht Kernkwaliteit Drammerigheid Valkuil Geduld Uitdaging Passiviteit Ik Kernkwaliteit Kernkwaliteit Uitdaging

75 Het dubbele kernkwadrant
Kernkwaliteit Valkuil Uitdaging Passiviteit Ingetogenheid Initiatiefrijk Opdringerigheid

76 Het dubbele kernkwadrant
Daadkracht Kernkwaliteit Drammerigheid Valkuil Geduld Uitdaging Passiviteit Ik Kernkwaliteit Valkuil Uitdaging Passiviteit KernkwAllergiealiteit Ingetogenheid Initiatiefrijk Opdringerigheid De ander

77 Conclusies Waar ligt jouw kracht, waar ben je goed in?
Bij iedere kernkwaliteit hoort een valkuil en omgekeerd! Je kunt je effectiviteit verhogen door te zoeken naar de optimale balans tussen kernkwaliteiten en uitdagingen. Door je uitdaging te ontwikkelen, verklein je de kans in je valkuil te belanden.

78 Conclusies vervolg Je kunt je omgeving beter begrijpen door jezelf beter te begrijpen. Let op mensen met gedrag waarvoor je allergisch bent. Laat je niet in de valkuil drijven! Juist van deze mensen kun je veel leren. Zij hebben waarschijnlijk te veel van het goede waarvan jij te weinig hebt (je uitdaging).

79 Gezamenlijke reflectie

80 Wat is intervisie? Wie heeft daar ervaring mee? Verschillende methodes
Doel Aandachtspunten

81 Voorbereiding Stel een vraag aan de orde die je nu bezig houdt
Maak duidelijk wat maakt dat deze vraag je bezig houdt, wat is het bijzondere Ga na wat je wilt bereiken door deze vraag in de groep aan de orde te stellen Oplossing aangereikt krijgen, meer zicht op de situatie krijgen, kluwen van meningen en feiten ontwarren, zicht krijgen op wat de situatie met jou doet, gesprek oefenen, valkuil ontdekken etc. Vat dit nu samen in 1 vraag die je aan de intervisiegroep stelt Ga na welke informatie relevant is voor de groep.

82 De stappen in intervisie
Inbreng van de case Probleemverkenning Open vragen gericht op de context, overtuigingen en waarden/normen, gevoelens en houding Luisteren samenvatten en doorvragen (LSD) Oplossingsrichtingen aanreiken Reactie inbrenger Evaluatie


Download ppt "Managementvaardigheden maart april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google