De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor mens en organisatie itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0497/441.365 Gemakkelijker gezegd dan gedaan… Carine Drijkoningen Talenten boven water.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor mens en organisatie itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0497/441.365 Gemakkelijker gezegd dan gedaan… Carine Drijkoningen Talenten boven water."— Transcript van de presentatie:

1 Voor mens en organisatie itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0497/441.365 Gemakkelijker gezegd dan gedaan… Carine Drijkoningen Talenten boven water krijgen

2 © 2012 Hilda Martens en Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie 1. Waar ben je fier op? Medewerkers laten zoeken naar iets waar ze fier op zijn dat ze dit gerealiseerd hebben – dit bevragen a.d.h.v. de STARR- methodiek (met jou of in duo waarbij medewerkers mekaar bevragen met volgende methodiek) S: situatie (Vertel er iets over, hoe was de context, wie was betrokken…) T: talent (wat werd er van je verwacht? Welk talent heb je ingezet? Wat zegt dit over jou?) A: Actie (wat heb je gedaan?..) R: Resultaat (wat heeft het opgeleverd?) R: Reflectie (Heb je dit talent nog in andere situaties ingezet? Wat is ervoor nodig om dit meer te kunnen doen?)

3 © 2012 Hilda Martens en Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie 2. Kernkwadranten als methodiek (Daniel Ofman) Een manier om karaktertrekken te bespreken Een manier om meer begrip voor elkaar op te brengen bij conflicten Een manier om achter het negatieve toch het positieve te zien

4 Kernkwaliteiten Valkuil Welk “verwijt” krijg ik regelmatig? Positief tegenovergestelde Negatief tegenovergestelde Allergie Wat werkt mij regelmatig op de zenuwen bij anderen? Te veel van het goede Uitdagingen en groeikansen Wat bewonder ik erg bij anderen? Te veel van het goede   - - Wat anderen in mij bewonderen

5 © 2012 Hilda Martens en Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie Een voorbeeld

6 © 2012 Hilda Martens en Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie - - + + Een dubbelkwadrant: ik in relatie tot een ander - - + + ik de ander daadkracht drammerigheid geduldpassiviteitingetogenheid initiatiefopdringerigheid

7 © 2012 Hilda Martens en Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie 3. Welke andere job zou je graag doen De vraag stellen voor welke totaal andere job iemand zou kiezen… los van opleiding of geschiedenis 3.1. Waarom? 3.2. Welke elementen hieruit kunnen ook in je huidige job? OF: Als je binnen deze organisatie een andere job mocht uitoefenen, welke zou dat dan zijn?

8 © 2012 Hilda Martens en Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie 4. Op zoek gaan naar energiegevers Via de waarderende benadering op zoek gaan naar energiegevers / talenten:  Momenten waarop je de tijd vergeet  Momenten waarop je geniet van waar je mee bezig bent, voor je het weet zijn er een paar uren voorbij  Momenten waar je naar uitkijkt  Dingen die je zelf niet zo bijzonder vindt, maar waarvan anderen vinden dat je er goed in bent (cf. kernkwaliteiten)  Zaken die je ook kan onder stress, in moeilijke omstandigheden of als je moe bent  Na afloop ben je misschien fysiek moe, maar mentaal heb je veel energie ervan

9 © 2012 Hilda Martens en Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie 5. Gedrag in crisissituaties bevragen Via gedrag in crisissituaties (verborgen talenten komen vaak naar boven in crisissituaties) Denk eens terug aan een crisismoment.  S: Wat gebeurde er?  T: Hoe redde je je uit de situatie?  A: Welke acties ondernam je?  R: Welke talenten kwamen er in je naar boven?  R: Laat ons eens samen nadenken hoe je deze talenten meer kan inzetten in je werk…

10 © 2012 Hilda Martens en Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie 6. Vanuit feedback van anderen Door feedback te krijgen van anderen  De methode van het ‘positief’ roddelen  Een ‘afscheidsrede’ voorbereiden

11 © 2012 Hilda Martens en Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie 7. Vanuit gerichte vragen  Voor welke projecten zou je graag gevraagd worden? Waarom?  Een goede vriend gaat een boerderij opknappen en vraagt jouw hulp. Wat ga je doen? Welke vaardigheden zou je inzetten?  Je moet een stagiair begeleiden op je werk. Welke talenten zet je in?  Neem eens iemand in gedachten die je bewondert. Welke eigenschappen vind je in hem/haar bijzonder? In hoeverre heb je deze bewonderenswaardige eigenschappen zelf?  Heb je een sport of hobby waarin één van je talenten tot uiting komt?  Waar schepten je ouders/grootouders vroeger over op als ze het over jou hadden?  Wat zouden je kinderen/beste vrienden zeggen als ze je bestoefen?

12 © 2012 Hilda Martens en Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie 8. Vanuit vergelijking huidige en gewenste situatie Het verschil bespreekbaar maken tussen de huidige en gewenste situatie m.b.t. het inzetten van eigen talenten in de werkcontext Bron: Luc Dewulf, Ik kies voor mijn talent

13 © 2012 Hilda Martens en Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie Het verschil bespreekbaar maken tussen de huidige en gewenste situatie m.b.t. het inzetten van eigen talenten in de werkcontext Bron: Luc Dewulf, Ik kies voor mijn talent

14 © 2012 Hilda Martens en Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie Casus vertaald naar oplossingsgericht denken 1.Neem elk een medewerker in gedachte waarmee u een gesprek gaat voeren omdat er functioneringsproblemen zijn. Denk na en omschrijf zo feitelijk mogelijk wat die medewerker doet wat u niet goed vindt…

15 © 2012 Hilda Martens en Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie Casus vertaald naar oplossingsgericht denken 2. Verdeel de totale werktijd van die medewerker dus 100% over volgende categoriën : StorendWeinig effectief Gematigd effectief Zeer effectief Probeer in elke categorie enkele concrete gedragingen of feiten te beschrijven van die medewerker

16 © 2012 Hilda Martens en Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie Casus vertaald naar oplossingsgericht denken 2. Verdeel de totale werktijd van die medewerker dus 100% over volgende kategoriën : StorendWeinig effectief Gematigd effectief Zeer effectief 20%40%30%10% Is elke vrijdag ziek Stelt dringend werk uit.. omschrijf wat.. zodat het later afgehaspeld w° Wat hij samen met anderen doet…omschrijf Doet wat hij graag doet…omschrijf.. snel en goed Probeer in elke kategorie enkele concrete gedragingen of feiten te beschrijven van die medewerker

17 © 2012 Hilda Martens en Carine Drijkoningen Voor mens en organisatie Casus vertaald naar oplossingsgericht denken 3. Vertel per 2 uw casus heel kort aan elkaar 4. Bereid een gesprek voor waarin je met de medewerker bespreekt hoe het percentage gematigd effectief kan toenemen. Wat daarvoor nodig is en hoe dit zou kunnen ondersteund en afgesproken worden ….


Download ppt "Voor mens en organisatie itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0497/441.365 Gemakkelijker gezegd dan gedaan… Carine Drijkoningen Talenten boven water."

Verwante presentaties


Ads door Google