De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dé Action Learning Business School BUSINESS SCHOOL NEDERLAND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dé Action Learning Business School BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."— Transcript van de presentatie:

1 Dé Action Learning Business School BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

2

3 Doel eerste start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met:  Business School Nederland  medestudenten/subsetgenoten  hun organisaties  de set adviser  Action Learning en Virtual Action Learning  studiemateriaal en werkwijze

4 Doel eerste start-up-dag En …..  Alle 8 subsetafspraken maken  Eerste huiswerkopdrachten  Afsluiting met diner

5 Programma

6 Praktische zaken  Vaststellen: dieetwensen, aantal diners vanavond  Leerstijlenvragenlijst ingeleverd?  Organisatie ondersteunde formulier (OOF) inleveren  Persoonlijke gegevens op formulier checken en aanvullen

7 Kennismaken (1) Structuur  Interview in tweetal, 10 minuten pp  Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in 2 minuten. Jij geeft daarbij aan hoe jouw collega-student succesvol zijn/haar studie gaat afronden

8 Kennismaken (2) Inhoud (tijdens kennismaken onderling)  Stel jezelf voor d.m.v. een metafoor (beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d)  Geef twee argumenten voor deze vergelijking  Vertel een prestatie / succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden  Waar sta je over twee jaar in het leven…. ( kennis, vaardigheden, procesgang )  Hoe zie je de weg naar het beschreven doel?  Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

9 Structuur core coursebijeenkomsten: A OM-2 A OM-2 A MM1 A MM1 STARTUPSTARTUP STARTUPSTARTUP A OM-1 A OM-1 1 LAa+i (HRM) + 2 ALP’en (OM en MM) 1 LAa+i (HRM) + 2 ALP’en (OM en MM) M M O O M M O O M M O O M HRM1 M HRM1 O O A MM-2 A MM-2 M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M OM-3 M OM-3 O O A HRM-3 A HRM-3 M M O O M MM-3 M MM-3 O O 3 weken 5 weken 5-15 weken Dit is de eerste helft van de tweede fase

10 Evaluatie elke Core Coursedag  Elke lesdag wordt elektronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) door jullie: via mail van de administratie met link naar evaluatieformulieren kost een paar minuten (verplicht voor accreditatie)

11 Data buiten de core courses om: m O Snel lezen: 25oktober 09.30-17.30 uur Schouten & Nelissen Locatie: Business School Veranderkunde 13 november (alle N62sets) 09.30 – 17.30 uur 1e subsetbijeenkomst: 12oktober 09.30 – 12.30 uur alle volgende subsetbijeenkomsten (8) plant subset zelf vandaag! O m A ALP-uitleg (RFC) 8 januari (alle N62sets) 19.00 - 22.00 uur m O m

12

13 Waarom Virtual Action Learning? (VAL)  Leren via Virtual Learning Community (VLC)  E-learning is instrument van HRM en FM  Variatie in leerproducties  Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School  Studietempo bevorderen  Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met aanleren van de techniek Later meer

14 Opbouw studiemateriaal  VisieHet bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp.  InstrumentenBepaalde methoden, instrumenten of werkwijzenaanreiken.  IntegratieOnderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

15 Studiestructuur: papieren begeleiders  Programma  Studiegids  Studiewijzer  Handleiding VAL (Virtual Action Learning)

16 Producties tweede fase: ALPEN en LA’ s  OM : (concept Alp + definitief Alp)  MM : Alp  HRM : Leerarrangement ( VAL )  IM : Alp  FM : Leerarrangement ( VAL )  SM : ALP, of: Leerarrangement PEP -SM in combinatie met een LA-PEP major- (masterclass) onderwerp PEP=PersoonlijkEffectiviteitsPaper  Int. Management: Groeps-Alp door de hele subset gemaakt n.a.v. studiereis

17 Info-momenten over het maken van een ALP  Tijdens Start-up summiere uitleg  Tijdens OM2: Instrumenten (methodologie)  Tijdens MM en HRM  In de subset  Projectrapportage W. Egberink RFC (na blok 2): 8 jan 2008, 19-22 uur  ALP intervisie set 62C : rond blok 3, datum nader overeen te komen  En de studiegids natuurlijk!

18 ALP-voorstel  Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! )  Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen/ buiten eigen gezichtsveld )  Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden  voorstel wordt wel / niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de Alp.  voorstel is huiswerk voor 3e Core Course  plan van aanpak is definitief en is een hoofdstuk in een Alp

19 ALP-Inhoud  Plan van aanpak  Onderzoek en analyse  Genereren en beoordelen alternatieven  Implementatie  Reflectie

20 ALP-inleverprocedure  Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar: - set adviser ereddingius@bsn.eu - administratie abentum@bsn.euabentum@bsn.eu  ALP( concept en definitief ) + 10-regelige samenvatting digitaal sturen naar: - info@requestforcomment.nl (RFC ter beoordeling) - abentum@bsn.eu of cfranken@bsn.eu (= registratie door administratie Business School)  Code voorblad: Achternaam160464MM  Beoordeling RFC gaat direct naar student en administratie Business School

21 International Management Opdracht met subset:  Groeps-Alp-voorstel 2 weken voor 1e lesdag Int.M  Welk land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld)  Welke bedrijfstak.  Welk product, goed of dienst  Wat is dominante functionaliteit (OM,FM,HRM,SM, MM,IM)  Docent beoordeelt voorstel en groeps-Alp

22 Veranderkunde: 28 en 29 januari 2008 Leiderschap: 3 en 4 maart 2008 Fin. Dienstverlening: 14 en 15 april 2008 ( verplicht insurance- studenten ) Zorg: oktober 2008 Majors te volgen aan eind tweede fase / begin derde fase (voorjaar 2008) Afsluiten met een Leerarrangement. Dan ook CC SM afsluiten met een Leerarrangement. Vervangt samen ALP SM. Majors/Masterclasses

23 Oriëntatie op fase 3

24 Producties /bijeenkomsten derde fase  Organisatieanalyse (OA) “Foto” van de structuur, cultuur, HRM, gerelateerd aan de strategie  Dissertation bestaat uit: -Literatuuronderzoek en -Master’s project  Evaluatie Management Leerervaringen (EML) : Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA- tijd  In derde fase intervisiebijeenkomsten in onderling overleg met set  Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student ( wanneer / wat )  Dissertation e.v. inleveren ( afspraak ) is een heilig / feestelijk moment!!!

25 MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium MWM2  Onderzoeksbureau.  Doet online onderzoek en verwerking is prima  Opgeven via Business School,  3 onderzoeken voor 950 euro Management Updates De Vraagbaak Via Business School, betaalt abonnement  De Vraagbaak schrijft student aan.  Info over wachtwoord / gebruikersnaam  www.devraagbaak.nl

26 Rol set adviser (1)  Praktische zaken, procesbegeleider en beoordelaar ( inhoudelijke verschuiving )  Openen / sluiten setbijeenkomst / aan- afwezigheid  Praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen  Voorlichter studieaangelegenheden  Alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent  Aandacht voor: proces van inleveren LA’s, Alp- voorstellen en Alpen  Bespreking voortgang studie  VLC-moderator

27 Rol set adviser (2)  Voorzitter bijeenkomsten: 1e subsetbijeenkomst, intervisies 2e en 3e fase  Beoordelaar OV, EML, en OA,  Adviseur proposal OA, Dissertation en EML  Adviseur / coordinator internal-external  Voorzitter examen: Viva Voce

28 Rol set adviser (3) Wanneer / hoe:  Vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak  Lage drempel  Primaire verantwoordelijkheid ligt bij student.  NB: Wisseling na 2 ½ jaar en geen proposal

29 HRM en FM: 6 Leerarrangementen maken ipv 1 ALP(2)

30 VAL-opdrachten: 6 Leerarrangementen maken (3)  Handleiding VAL-VLC  eerste LA: expliciet leerdoelen voor HRM (later FM) formuleren  1 LA vóór elke lesdag maken m.b.t. visie, instrumenten en integratie, passend bij eigen leerdoelen; (in totaal 3x)  werkwijze deze 3 LA’ s: LAC maken (= Concept ) Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC Gekregen verbetersuggesties van anderen waarderen Verwerking verbetersuggesties in LAC: wordt LAD (Leerarrangement Definitief) Elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer (anoniem)

31 Vervolg VAL-opdrachten (4)  LA advies en implementatie door onafhankelijk instituut (RFC) beoordeeld  Dit LA ‘Advies en implementatie’ bestaat uit LA leerdoelen, LA advies en implementatie, en LA reflectie  Site wordt na afloop HRM gesloten en start geheel nieuw bij FM  Deadlines vragen om agendamanagement! Indien LAD’s niet binnen deadlines ingeleverd zijn en/of niet voldoende verbetersuggesties zijn gegeven, schrijf je een ALP HRM / FM

32 Visueel: VAL HRM-activiteiten (5a) A HRM-1 A HRM-1 START UP UIT- LEG; Site open START UP UIT- LEG; Site open M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 1 e Sub- set Bijeenk. Op www.citowoz.nl/vlc4 inloggenwww.citowoz.nl/vlc4 Onder Leden wachtwoord en gegevens invullen Snuffelen op de VLC Leerdoelen opstellen Keuze 1 LA voor HRM Visie Afstemmen keuze LA’s binnen subset LA a+ i

33 Visueel VAL HRM-activiteiten (5b) A HRM-1 A HRM-1 START UP UIT- LEG; Site open START UP UIT- LEG; Site open M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 1 e Sub- set Bijeenk. Gekozen LA Visie maken en LAC plaatsen in Portfolio Verbetersuggesties geven en ontvangen Verbetersuggesties Waarderen LAD maken LAD’s waarderen 1 e ronde 2e ronde 3e ronde LA A+ I

34 Visueel: VAL HRM- activiteiten (5c) START UP UIT- LEG; Site open START UP UIT- LEG; Site open A HRM-1 A HRM-1 M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 1 e Sub- set LA a+i= beste LAD aanpassen en naar RFC sturen en in je Portfolio plaatsen RFC beoordeelt 4 / 7 van je cijfer en je setleden 3 / 7 van je cijfer 3 weken

35 VAL huiswerk (6) Voor 1 e subsetbijeenkomst van 12 oktober :  Handleiding VAL-VLC lezen op de website (en nu hard copy)  Als eerste onder link “ Leden” : e-mailadres en persoonlijke- organisatiegegevens en drive voor studie invullen PLUS wachtwoord veranderen! Snuffel overal, je kunt niets verprutsen! ▪ Leerdoelen HRM (in 4 uur) vaststellen en in portfolio zetten  Tijdens de subsetbijeenkomst : Leerarrangementen Visie verdelen per subset

36 VAL (7) Toegang tot de site:  Citowoz te bereiken via www.citowoz.nl/vlc4  Inloggen doorgaans via vier eerste letters achternaam  Wachtwoord: HRM. Wachtwoord zelf veranderen! Via PLATFORM: Geen vraag is te dom!

37 Manieren van leren  Activistwil praktisch handelen  ObservatorNader beschouwen van die ervaringen  TheoreticusOnderzoek en conclusies  PragmatistGeleerde in de praktijk brengen Deze 4 leerstijlen vormen samen de leercyclus van Kolb: Ervaren, evalueren, concluderen, plannen Leerfasen van Maslow: ▪ 1e fase: onbewust- onbekwaam ▪ 2e fase: bewust-onbekwaam ▪ 3e fase:bewust-bekwaam ▪ 4e fase: onbewust-bekwaam

38 Action Learning  Leren is onderdeel van het werk  Leren impliceert doen en wordt versterkt door het nemen van risico‘ s  Leren is een zaak van vrijwilligheid en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces  Leren veronderstelt formulering van de juiste (leer)vragen  Leren doe je van en met elkaar  Leren impliceert zelfreflectie en feedback

39 Action Learning betekent dus dat je  tijdens studie werkt aan echte problemen  risico’s durft te nemen  ondersteuning vanuit organisatie moet krijgen  actief bijdraagt aan de lessen  van elkaar wilt en durft te leren  verantwoording neemt voor je eigen leerproces  telkens je afvraagt hoe het gaat en of je er iets aan wilt veranderen (Reflection in action)

40 Logboek Action Learning Reflectiedocument als ondersteuning voor het leerproces en schrijven van de EML (evaluatie management leerervaringen)  Wat wil je leren, leerdoelen  Wat heb je geleerd  Heb je geleerd wat je wilde leren  Hoe was dat proces ( hobbels )  Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen

41 Action Learning Workshop  Workshop over Action Learning door Wil Uylenbroek  Een gratis AL workshop voor leidinggevenden ter info over wat AL inhoudt  Op 22 november  Graag aangeven wie uit de organisatie aangeschreven kan worden door Business School Nederland (formulier rond laten gaan)

42 Huiswerk voor 12 oktober (subsetbijeenkomst)  VAL : Handleiding VAL –VLC voor HRM doorlezen op de site citowoz  Leerdoelen HRM vaststellen (inzicht leerdoelen i.v.m. Leerarrangementen Visie verdelen op subsetbijeenkomst )  Lezen: artikel: “What is IMC’s philosophy?” artikel: “AL, een moderne visie op Management Development”  Lezen: boek over leerstijlen Huiswerk voor 24 oktober (OM1)  Voorbereiding OM1 (visie): studiewijzer: huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken )  Op subsetbijeenkomst van 12 okt: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten. Week van te voren verslag mailen naar docenten, set adviser(s) en set.

43 Websites (1) www.bsn.eu Inloggen: - gebruikersnaam: mbaBSNnl - wachtwoord:VoorStudenten www.citowoz.nl/vlc4 www.citowoz.nl/vlc4 Ebsco via studentensite www.devraagbaak.nl (gebruikersnaam en wachtwoord volgt via e-mail)

44 Websites (2)  www.kb.nl  www.menscentraal.nl (HRM)  www.managementsite.net www.managementsite.net  www.managementboek.nl  www.requestforcomment.nl  www.scholargoogle.com www.scholargoogle.com

45 Subsets  Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed………  Bedoeling: een hechte studie-eenheid, waar studiegenoten de studiedagen voorbereiden, elkaar stimuleren en steunen, feedback geven op inhoud en proces, kennis uitwisselen, plezier en lol kunnen hebben.

46 Subsetbijeenkomsten  Stel voorzitter en notulist aan (laptop!)  Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig )  Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken  Vertaalslag eigen organisaties maken  Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en set adviser(s)  Zelf plannen vandaag, op de eerste na ( minimaal 8x )!  Kan iedereen op 12 oktober?

47 Subsetsamenstelling criteria:  4 tot 6 personen  vrouw/man  diversiteit in organisaties  geografie

48 Subset-indeling

49 Subsetindeling (1) Subset 1: Eric BakkerCB Richard Ellis B.V. Edith KoevoetsMaxeda Edwin MuntjewerffHaagsche Hogeschool Ruud SlijpenAlgemene Inspectiedienst Pieter Paul VerheggenMotivaction

50 Subsetindeling Subset 2: Marco de GooijerRoyal Agio Cigars Oscar van HerpenCWI Marcel JeurissenRabobank Richard SpaansYacht AnjaVerdaasdonk van WeerleeWoonmaatschappij Haarlem

51 Subsetindeling (3) Subset 3: Leo de BeverABN AMRO Ineke Oude BoerrigterZorgcentrum Gasthuis St.Jan en Deo Arwin ScholtenCIBER Nederland B.V. Rob SlinkmanAlgemene Inspectiedienst Noord & Oost-Nederland Turgay TankirInter Lokaal

52 Kennismaken in de subsets (1)  Onderlinge kennismaking en uitwisseling over werksettingen in de subsets  Groepspresentatie per subset

53 Kennismaken in de subsets (2) Individuele uitwisseling binnen de subset over:  Opbouw organisatie, historie, missie, visie, beleid,  Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte  Actuele thema’s  Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt  Knelpunten

54 Kennismaken in de subsets (3)  Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden  Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk)  Wat haal en breng JIJ bij BSN * Gebruik je tijd ook om 8 subsetdata ( hele dag ) af te spreken. * Gebruik je tijd ook om te snacken (vanaf 16.30 uur)

55 Kennismaken in de subsets (4) Subset-presentatie voorbereiden en presenteren door door de gehele subset over:  Eigen kracht /overeenkomsten  Wat is de specialiteit van de subset?  Yel, groepsmotto

56 ▪ Actuele deelnemerslijst uitdelen ▪ Organisatieverslagen neerleggen en afpakken Rest is voor Business School..

57 Bij vragen Ellen Reddingius, set adviser Business School Nederland “De Raadskamer” Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: 0344 – 579049 Ellen : 06 –19.674.692 ereddingius@bsn.eu

58 Het einddoel


Download ppt "Dé Action Learning Business School BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."

Verwante presentaties


Ads door Google