De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functioneringsgesprek nieuwe stijl. november 08 2 Inhoud Doel van een functioneringsgesprek Functioneringsgesprek binnen inzetbaarheidsbeleid Concreet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functioneringsgesprek nieuwe stijl. november 08 2 Inhoud Doel van een functioneringsgesprek Functioneringsgesprek binnen inzetbaarheidsbeleid Concreet."— Transcript van de presentatie:

1 Functioneringsgesprek nieuwe stijl

2 november 08 2 Inhoud Doel van een functioneringsgesprek Functioneringsgesprek binnen inzetbaarheidsbeleid Concreet aan de slag: functioneringsgesprek nieuwe stijl Komen tot ontwikkeling: kwaliteit van ontwikkelafspraken is eerste stap

3 november 08 3 Onderscheid tussen functioneringsgesprek & beoordelingsgesprek Functioneringsgesprek * Is een open overlegsituatiewaarin beide zich uiten met als doel de Q van het werk te verhogen * Er wordt voornamelijk gekeken naar de toekomst en er wordt stilgestaan bij heden * Bepaalt grotendeels het verloop van je loopbaan Beoordelingsgesprek * zijn verhoudingen ongelijkwaardig * Leiding spreekt zijn/haar oordeel uit over prestatie * De meetbare prestaties uit verleden staan centraal nu toekomst verleden Functioneringsgesprek Beoordelingsgesprek

4 november 08 4 Welk doel heeft een functioneringsgesprek ? bestendigen wat goed loopt verbeteren wat nodig is evenwicht tussen verantwoordelijkheid en bevoegdheid / middelen verzekeren aandacht schenken aan toekomstig functioneren langere termijn ontwikkeling voorbereiden Persoonlijke tevredenheid en succesvol functioneren.

5 november 08 5 Functioneringsgesprek binnen inzetbaarheidsbeleid

6 november 08 6 1. Inzetbaarheidsbeleid 4 essentiële punten: 1.Ontwikkelen van generieke basiscompetenties 2.Toekomstgericht opleiden 3.Individuele loopbaanplanning 4.Arbeidsorganisatie (jobrotatie – werkplek tot leerplek maken) en ploegensystemen werken = leren duurzame ontwikkeling medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid

7 november 08 7 Inzetbaarheid, waar gaat het om ? Het vermogen van een medewerker om nu en in de toekomst functies te blijven vervullen In de eerste plaats in (maar ook buiten) bedrijf. gedeelde verantwoordelijkheid: –Bedrijf: kansen/middelen –Werknemer: initiatief om te investeren in zichzelf KENNIS kennen VAARDIGHEID kunnen GEDRAG zijn Toekomstbeeld organisatie Toekomstbeeld medewerker Gewenst § werkelijk ontwikkeling

8 november 08 8 KENNIS kennen VAARDIGHEID kunnen GEDRAG zijn Samenstelling competentie Competentie ontwikkeling competentiemodel

9 november 08 9 Voorbereiding functioneringsgesprek CP MDW CP LG Invullen competentieprofiel Functioneringsgesprek Uiteindelijke score 1212 3434 X X + 9weken X + 10 à 11 weken Ontwikkel- en andere afspraken Continu werken aan eigen ontwikkeling. evaluatie Procesverloop

10 november 08 10 Belangrijkste werkmiddel: competentieprofiel –Input van medewerker en leidinggevende –Steeds volledige profiel invullen (alle gedragsindicatoren) 2. Functioneringsgesprek - Inzetbaarheidsbeleid

11 november 08 11 2. Concreet aan de slag: functioneringsgesprek nieuwe stijl

12 november 08 12 De managementcirkel. Evaluatie Functie Afspraken Coaching Communicatie Doel Bij introductie nieuwe medewerker Functioneringsgesprek Opvolging Medewerker is verantwoordelijk voor zijn afspraken !!!

13 november 08 13 Informatiebronnen voor agenda-opmaak Vergelijking ingevulde competentieprofiel door PL en medewerker functiebeschrijving vroegere functioneringsgesprekken vroegere evaluaties dagelijkse observaties (ook uit “grijze zone”)

14 november 08 14 Procesverloop bij functioneringsgesprek Voorbereiding Functioneringsgesprek Medewerker Produktieleider Document Voorbereidingsdocument Leidraad MDW Leidraad LG Jouw Agendapunten (Competenties) Ondersteuning Loopbaanverwachtingen

15 november 08 15 De structuur voor het functioneringsgesprek De inleiding. het doel van het gesprek is... Ervoor zorgen dat je als medewerker mee kan blijven groeien met het bedrijf Medewerker wordt veronderstelt verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen ontwikkelproces van competenties – bedrijf stelt middelen ter beschikking In het gesprek gaan we bepalen waar medewerker aan gaat werken –het verloop in dit gesprek is.... –het gevolg van dit gesprek bestaat erin... Ontwikkeling binnen afdeling Extra ondersteuning via een intensief ontwikkeltraject Opnemen in pool voor mensen met potentieel (is geen garantie op promotie!) Hou er rekening mee dat de gesprekken steeds gepaard gaan met stress dus : geef de gelegenheid om te acclimatiseren, start met een symphatiek opmerking of een gesloten vraag

16 november 08 16 De structuur voor het functioneringsgesprek De kern van het gesprek –overloop de agendapunten –bespreek elk punt eerst gemeenschappelijke dan die van medewerker tot slot de eigen punten –trek voor elk punt duidelijke conclusies –laat het initiatief maximaal aan de medewerker –registreer de afspraken op de voorziene formulieren Toekomstgericht – hanteerbaar – motiverend – relevant

17 november 08 17 Het slot van het gesprek –pols of er nog onbesproken punten zijn –overloop en herhaal de gemaakte en genoteerde afspraken De structuur voor het functioneringsgesprek

18 november 08 18 Opvolging van functioneringsafspraken Wanneer afgesproken resultaat in gevaar komt en de beschikbare middelen en bevoegdheid niet volstaan om de probleem te verhelpen. Signaalplicht. van Medewerker Steunplicht van verantwoordelijke Herdefiniëring van resultaat in functie van middelen. Toevoeging van middelen met oog op afgesproken resultaat. Medewerkers aanspreken op SIGNAALPLICHT

19 november 08 19 4. Ontwikkelafspraken Hoe dit toepassen bij operators –Meer verantwoordelijkheid bij operators medewerker maakt leerdoelen concreet medewerker spreekt engagement uit medewerker wil “signaalplicht” opnemen –Ontwikkeltips / opleiding

20 november 08 20 Welke gesprekstechniek gebruiken ? Opkomen voor het eigen belang. Leg je ei. Gebruik IK-boodschappen feiten standpunt en gevolgen gewenste gedragingen en feiten Vraag naar de mening van de andere

21 november 08 21 Welke gesprekstechniek gebruiken ? Ingaan op het belang van de andere Nodig uit pik - in vraag door !!!! toon dat je luistert hou je bek koppel terug maak een inschatting controleer je inschatting

22 november 08 22 Hoe kunnen functioneringsgesprekken nuttig zijn ? Het is een hulpmiddel bij het leidinggeven Bevorderd in grote mate de motivatie bij de medewerker Open gespreksmoment waar de MDW de gelegenheid krijgt om over de inhoud van zijn functie te vertellen Ideaal moment om doelstellingen vast te leggen Geeft de chef een beter inzicht in het dagelijks werk Gesprekken dragen bij tot een verbetering en optimalisering van de communicatie tussen MDW en organisatie(doelstellingen) Input om een goed evaluatie/beoordelingsgesprek te hebben

23 november 08 23 - meer diepgang, goede leidraad voor fuge –verplicht de operator om na te denken over zichzelf en eigen toekomst in handen te nemen –kenbaar maken van de competenties –instrument om verschil tss PL en operator uit te klaren

24 november 08 24 2 ) Competenties Hier verwachten we 2 competenties van de medewerker, en 2 competenties door de PL 1)Jouw Agendapunten WAT WIL JIJ BESPREKEN tav doelstellingen van de afdeling jouw bijdrage veranderingen? Wat loopt goed, wat kan naar jouw chef toe nog verbeteren? wat zijn verwachtingen van jou als medewerker? Enkele voorbeelden: Krijg je voldoende info en op tijd? Krijg je regelmatig feedback? Neemt je chef voldoende beslissingen? Is je chef voldoende open en bereikbaar? 3) Ondersteuning Mogelijke bespreekpunten zijn: Hoe ziet jouw verdere loopbaan eruit ? Heb je bepaalde verwachtingen? 4)loopbaanverwachtingen

25 november 08 25 4. Ontwikkelafspraken Leren start bij begrijpen & willen Awakening: * medewerker moet eerst overtuigd zijn van leerdoel * medewerker moet heel concreet weten waar hij aan gaat werken Absorption: * actief werken aan leerdoelen op werkplek * op zoek gaan naar informatie en feedback * opleiding / training / workshop Action Learning: * leren is herhalen * zelf opleiding (in diverse vormen) geven is erg sterke leervorm ! Leren vanuit sterktes


Download ppt "Functioneringsgesprek nieuwe stijl. november 08 2 Inhoud Doel van een functioneringsgesprek Functioneringsgesprek binnen inzetbaarheidsbeleid Concreet."

Verwante presentaties


Ads door Google