De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functioneringsgesprek nieuwe stijl

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functioneringsgesprek nieuwe stijl"— Transcript van de presentatie:

1 Functioneringsgesprek nieuwe stijl

2 Inhoud Doel van een functioneringsgesprek
Functioneringsgesprek binnen inzetbaarheidsbeleid Concreet aan de slag: functioneringsgesprek nieuwe stijl Komen tot ontwikkeling: kwaliteit van ontwikkelafspraken is eerste stap

3 Onderscheid tussen functioneringsgesprek & beoordelingsgesprek
* Is een open overlegsituatiewaarin beide zich uiten met als doel de Q van het werk te verhogen * Er wordt voornamelijk gekeken naar de toekomst en er wordt stilgestaan bij heden * Bepaalt grotendeels het verloop van je loopbaan Beoordelingsgesprek * zijn verhoudingen ongelijkwaardig * Leiding spreekt zijn/haar oordeel uit over prestatie * De meetbare prestaties uit verleden staan centraal nu toekomst verleden Functioneringsgesprek Beoordelingsgesprek

4 Welk doel heeft een functioneringsgesprek ?
bestendigen wat goed loopt verbeteren wat nodig is evenwicht tussen verantwoordelijkheid en bevoegdheid / middelen verzekeren aandacht schenken aan toekomstig functioneren langere termijn ontwikkeling voorbereiden Persoonlijke tevredenheid en succesvol functioneren.

5 Functioneringsgesprek binnen inzetbaarheidsbeleid

6 1. Inzetbaarheidsbeleid
4 essentiële punten: Ontwikkelen van generieke basiscompetenties Toekomstgericht opleiden Individuele loopbaanplanning Arbeidsorganisatie (jobrotatie – werkplek tot leerplek maken) en ploegensystemen werken = leren duurzame ontwikkeling medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid

7 Inzetbaarheid, waar gaat het om ?
Het vermogen van een medewerker om nu en in de toekomst functies te blijven vervullen In de eerste plaats in (maar ook buiten) bedrijf. gedeelde verantwoordelijkheid: Bedrijf: kansen/middelen Werknemer: initiatief om te investeren in zichzelf KENNIS kennen VAARDIGHEID kunnen GEDRAG zijn Toekomstbeeld organisatie medewerker Gewenst werkelijk ontwikkeling Klemtoon TOEKOMST ! (maar ook buiten Philips) : Versta dit niet verkeerd: Het is niet de bedoeling om dit instrument te gaan gebruiken om massaal mensen te gaan ontslaan, maar als je jezelf hier beter ontwikkelt, verbetert dit ook je positie op de arbeidsmarkt mocht dit ooit nodig zijn = een win situatie voor medewerker Philips moet hiervoor kansen en middelen voorzien De werknemer moet zelf WILLEN en het initiatief nemen om op de trein te stappen Niet uitstellen => TGV (HST) => gaat snel (net als onze economie) De tijdelijke medewerkers : op termijn: attest van twerkstelling

8 Samenstelling competentie
KENNIS kennen competentiemodel VAARDIGHEID kunnen GEDRAG zijn

9 Procesverloop Invullen competentieprofiel CP MDW CP LG
1 2 X X + 9weken X + 10 à 11 weken Invullen competentieprofiel CP MDW CP LG Voorbereiding functioneringsgesprek Continu werken aan eigen ontwikkeling. evaluatie 3 4 Functioneringsgesprek Uiteindelijke score Ontwikkel- en andere afspraken

10 2. Functioneringsgesprek - Inzetbaarheidsbeleid
Belangrijkste werkmiddel: competentieprofiel Input van medewerker en leidinggevende Steeds volledige profiel invullen (alle gedragsindicatoren)

11 2. Concreet aan de slag: functioneringsgesprek nieuwe stijl

12 De managementcirkel. Doel Functie Evaluatie Afspraken Coaching
Bij introductie nieuwe medewerker De managementcirkel. Doel Functie Evaluatie Communicatie Afspraken Functioneringsgesprek Opvolging Medewerker is verantwoordelijk voor zijn afspraken !!! Coaching

13 Informatiebronnen voor agenda-opmaak
Vergelijking ingevulde competentieprofiel door PL en medewerker functiebeschrijving vroegere functioneringsgesprekken vroegere evaluaties dagelijkse observaties (ook uit “grijze zone”)

14 Functioneringsgesprek
Procesverloop bij functioneringsgesprek Voorbereiding Functioneringsgesprek Medewerker Produktieleider Voorbereidingsdocument Leidraad MDW Leidraad LG Document Jouw Agendapunten (Competenties) Ondersteuning Loopbaanverwachtingen

15 De structuur voor het functioneringsgesprek
De inleiding. het doel van het gesprek is ... Ervoor zorgen dat je als medewerker mee kan blijven groeien met het bedrijf Medewerker wordt veronderstelt verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen ontwikkelproces van competenties – bedrijf stelt middelen ter beschikking In het gesprek gaan we bepalen waar medewerker aan gaat werken het verloop in dit gesprek is .... het gevolg van dit gesprek bestaat erin ... Ontwikkeling binnen afdeling Extra ondersteuning via een intensief ontwikkeltraject Opnemen in pool voor mensen met potentieel (is geen garantie op promotie!) Hou er rekening mee dat de gesprekken steeds gepaard gaan met stress dus : geef de gelegenheid om te acclimatiseren , start met een symphatiek opmerking of een gesloten vraag

16 De structuur voor het functioneringsgesprek
De kern van het gesprek overloop de agendapunten bespreek elk punt eerst gemeenschappelijke dan die van medewerker tot slot de eigen punten trek voor elk punt duidelijke conclusies laat het initiatief maximaal aan de medewerker registreer de afspraken op de voorziene formulieren Toekomstgericht – hanteerbaar – motiverend – relevant

17 De structuur voor het functioneringsgesprek
Het slot van het gesprek pols of er nog onbesproken punten zijn overloop en herhaal de gemaakte en genoteerde afspraken

18 Opvolging van functioneringsafspraken
Medewerkers aanspreken op SIGNAALPLICHT Steunplicht van verantwoordelijke Herdefiniëring van resultaat in functie van middelen. Toevoeging van middelen met oog op afgesproken resultaat. Signaalplicht. Wanneer afgesproken resultaat in gevaar komt en de beschikbare middelen en bevoegdheid niet volstaan om de probleem te verhelpen. van Medewerker

19 4. Ontwikkelafspraken Hoe dit toepassen bij operators
Meer verantwoordelijkheid bij operators medewerker maakt leerdoelen concreet medewerker spreekt engagement uit medewerker wil “signaalplicht” opnemen Ontwikkeltips / opleiding

20 Welke gesprekstechniek gebruiken ?
Opkomen voor het eigen belang. Leg je ei. Gebruik IK-boodschappen feiten standpunt en gevolgen gewenste gedragingen en feiten Vraag naar de mening van de andere

21 Welke gesprekstechniek gebruiken ?
Ingaan op het belang van de andere Nodig uit pik - in vraag door !!!! toon dat je luistert hou je bek koppel terug maak een inschatting controleer je inschatting

22 Hoe kunnen functioneringsgesprekken nuttig zijn ?
Het is een hulpmiddel bij het leidinggeven Bevorderd in grote mate de motivatie bij de medewerker Open gespreksmoment waar de MDW de gelegenheid krijgt om over de inhoud van zijn functie te vertellen Ideaal moment om doelstellingen vast te leggen Geeft de chef een beter inzicht in het dagelijks werk Gesprekken dragen bij tot een verbetering en optimalisering van de communicatie tussen MDW en organisatie(doelstellingen) Input om een goed evaluatie/beoordelingsgesprek te hebben

23 - meer diepgang, goede leidraad voor fuge
verplicht de operator om na te denken over zichzelf en eigen toekomst in handen te nemen kenbaar maken van de competenties instrument om verschil tss PL en operator uit te klaren

24 4)loopbaanverwachtingen
Jouw Agendapunten WAT WIL JIJ BESPREKEN tav doelstellingen van de afdeling jouw bijdrage veranderingen? 2) Competenties Hier verwachten we 2 competenties van de medewerker, en 2 competenties door de PL 3) Ondersteuning Wat loopt goed, wat kan naar jouw chef toe nog verbeteren? wat zijn verwachtingen van jou als medewerker? Enkele voorbeelden: Krijg je voldoende info en op tijd? Krijg je regelmatig feedback? Neemt je chef voldoende beslissingen? Is je chef voldoende open en bereikbaar? 4)loopbaanverwachtingen Mogelijke bespreekpunten zijn: Hoe ziet jouw verdere loopbaan eruit ? Heb je bepaalde verwachtingen?

25 4. Ontwikkelafspraken Leren start bij begrijpen & willen
Awakening: * medewerker moet eerst overtuigd zijn van leerdoel * medewerker moet heel concreet weten waar hij aan gaat werken Absorption: * actief werken aan leerdoelen op werkplek * op zoek gaan naar informatie en feedback * opleiding / training / workshop Action Learning: * leren is herhalen * zelf opleiding (in diverse vormen) geven is erg sterke leervorm ! Leren vanuit sterktes


Download ppt "Functioneringsgesprek nieuwe stijl"

Verwante presentaties


Ads door Google