De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek benzeenconcentraties Hoek van Holland: Stand van zaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek benzeenconcentraties Hoek van Holland: Stand van zaken"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek benzeenconcentraties Hoek van Holland: Stand van zaken
DCMR Buro Lucht / Marcel Koeleman

2 Terugblik vorige bijeenkomsten Luchtkwaliteit in 2010
Onderwerpen: Terugblik vorige bijeenkomsten Luchtkwaliteit in 2010 Luchtkwaliteitontwikkeling in 2011 VOS Inventarisatie Project 2

3 Resultaten bijeenkomst 26okt en 6dec 2010
Ongerustheid over mogelijk optredende pieken van benzeen in HvH Stappenplan: Onderzoek naar mogelijke bronnen van benzeen in de omgeving Installeren meetapparaat in meetstation Berghaven? Kan het en is het zinvol? Aanvullende metingen in bebouwde kom HvH? Kan het en is het zinvol?

4 Terugblik vorige bijeenkomsten Luchtkwaliteit in 2010
4 Onderwerpen: Terugblik vorige bijeenkomsten Luchtkwaliteit in 2010 Luchtkwaliteitontwikkeling in 2011 VOS Inventarisatie Project 4

5 Benzeenconcentraties Maassluis

6 Stikstofdioxide Hoek van Holland

7 Stikstofdioxide Hoek van Holland
De DCMR

8 Benzeen in Maassluis 2010

9 Benzeen Maassluis

10 Benzeen Maassluis 2010 De DCMR

11 Pollutierozen benzeen HvH en Maassluis 2003-2004

12 12 Conclusies 6 maart 2010: Voor NOx, SO2 en benzeen worden ook in 2010 geen normen overschreden Herkomst genoemde stoffen dominant uit zuidelijke richting Afgenomen benzeenvoorkomens tov Gezien de lage concentraties benzeen meer aanleiding voor goed blijven volgen in de tijd (periodieke rapportages) en minder aanleiding voor nader onderzoek Bij waarnemingen meldkamer DCMR benaderen!

13 Terugblik vorige bijeenkomsten Luchtkwaliteit in 2010
13 Onderwerpen: Terugblik vorige bijeenkomsten Luchtkwaliteit in 2010 Luchtkwaliteitontwikkeling in 2011 VOS Inventarisatie Project 13

14 Eerste indruk metingen 2011
Geen overschrijding grenswaarden fijnstof Geen overschrijding grenswaarden NOx Geen overschrijding grenswaarde benzeen Geen verschillen met Maassluis

15 Kwartaalgemiddelden 1e kwartaal 2011

16 Kwartaalgemiddelden 1e kwartaal 2011

17 Kwartaalgemiddelden 1e kwartaal 2011

18 Kwartaalgemiddelden 1e kwartaal 2011

19 Kwartaalgemiddelden 1e kwartaal 2011

20 Eerste conclusies in Stap 1:
* Er is geen reden om aan te nemen dat er in HvH meer en/of hogere pieken in de benzeenconcentraties zullen optreden dan in Maassluis. * Het is onwaarschijnlijk dat de waargenomen pieken volledig in verband kunnen worden gebracht met passerende schepen Hier zou je ook nog kunnen opperen om passieve monsternemers in de bebouwde kom op te hangen om aan te tonen dat de daar optredende (2-weekse of maandelijkse) gemiddelden niet afwijken van die op het meetstation. Het plaatsen van een extra meetapparaat kost € ……. Voor een periode van 1 jaar. Het ophangen en analyseren van monsterbuisjes kost € …….. Voor een periode van ……. maanden. Passieve bemonstering lijkt me zinloos en geeft vooral risico’s nl dat je resultaten krijgt die je niet snapt, teveel spreiding geven, enz. Liever geen meting dan een slechte/overbodige. We moeten nog windrozen maken van alle meetperioden in HvH en Maassluis om te zien of de bronnen allemaal ten zuiden (waterkant liggen) of dat er ook bronnen in andere richtingen zijn. Dat geeft dan de zin aan van meten aan de waterkant <> meten verspreid over het dorp. Als we aan alle kanten benzeen verwachten is rondrijden met zo’n dial ding misschien wel de beste manier. Of je bij dit soort lage (ten opzichte van de norm) metingen aanvullende campagnes moet aanbieden vind ik twijfelachtig. Er gaat een enorme precedentwerking vanuit en eigenlijk zeg je dat je andere eigen werk (analyse van bronnen, modelberekeningen) niet serieus neemt. Als we weten welke dingen we zoeken, jaargemiddeld, pieken (meerurig, kort) weten we hoe we moeten meten en met welk soort GC en hoe die ingesteld moet zijn en of je er misschien wel 2 moet hebben die asynchroon meten. Kortom het lijkt me dat we nu nog geen bedragen moeten noemen want we hebben nog geen idee wat we er zinvol kunnen doen. [sef]

21 Terugblik vorige bijeenkomsten Luchtkwaliteit in 2010
21 Terugblik vorige bijeenkomsten Luchtkwaliteit in 2010 Luchtkwaliteitontwikkeling in 2011 VOS Inventarisatie Project 21

22 Onderdelen: VOS Inventarisatie Project
22 VOS Inventarisatie Project Onderdelen: Het uitvoeren van geavanceerde optische benzeenmetingen (DIAL) Een dossierstudie naar de emissies bij a) raffinaderijen en b) op- en overslagbedrijven en bijbehorende audits van het VOS meet- en registratiesysteem. Onderzoek naar het ontgassen van schepen in de haven. Simulatie benzeenverspreiding. Een simulatie van de verspreiding van benzeen in het gebied op basis van de geïntegreerde gegevens van de betrokken industrie­complexen. Inzet van de IR camera van de DCMR in diverse projecten. Hier zou je ook nog kunnen opperen om passieve monsternemers in de bebouwde kom op te hangen om aan te tonen dat de daar optredende (2-weekse of maandelijkse) gemiddelden niet afwijken van die op het meetstation. Het plaatsen van een extra meetapparaat kost € ……. Voor een periode van 1 jaar. Het ophangen en analyseren van monsterbuisjes kost € …….. Voor een periode van ……. maanden. Passieve bemonstering lijkt me zinloos en geeft vooral risico’s nl dat je resultaten krijgt die je niet snapt, teveel spreiding geven, enz. Liever geen meting dan een slechte/overbodige. We moeten nog windrozen maken van alle meetperioden in HvH en Maassluis om te zien of de bronnen allemaal ten zuiden (waterkant liggen) of dat er ook bronnen in andere richtingen zijn. Dat geeft dan de zin aan van meten aan de waterkant <> meten verspreid over het dorp. Als we aan alle kanten benzeen verwachten is rondrijden met zo’n dial ding misschien wel de beste manier. Of je bij dit soort lage (ten opzichte van de norm) metingen aanvullende campagnes moet aanbieden vind ik twijfelachtig. Er gaat een enorme precedentwerking vanuit en eigenlijk zeg je dat je andere eigen werk (analyse van bronnen, modelberekeningen) niet serieus neemt. Als we weten welke dingen we zoeken, jaargemiddeld, pieken (meerurig, kort) weten we hoe we moeten meten en met welk soort GC en hoe die ingesteld moet zijn en of je er misschien wel 2 moet hebben die asynchroon meten. Kortom het lijkt me dat we nu nog geen bedragen moeten noemen want we hebben nog geen idee wat we er zinvol kunnen doen. [sef] 22

23 VOS Inventarisatie Project
23 VOS Inventarisatie Project Hier zou je ook nog kunnen opperen om passieve monsternemers in de bebouwde kom op te hangen om aan te tonen dat de daar optredende (2-weekse of maandelijkse) gemiddelden niet afwijken van die op het meetstation. Het plaatsen van een extra meetapparaat kost € ……. Voor een periode van 1 jaar. Het ophangen en analyseren van monsterbuisjes kost € …….. Voor een periode van ……. maanden. Passieve bemonstering lijkt me zinloos en geeft vooral risico’s nl dat je resultaten krijgt die je niet snapt, teveel spreiding geven, enz. Liever geen meting dan een slechte/overbodige. We moeten nog windrozen maken van alle meetperioden in HvH en Maassluis om te zien of de bronnen allemaal ten zuiden (waterkant liggen) of dat er ook bronnen in andere richtingen zijn. Dat geeft dan de zin aan van meten aan de waterkant <> meten verspreid over het dorp. Als we aan alle kanten benzeen verwachten is rondrijden met zo’n dial ding misschien wel de beste manier. Of je bij dit soort lage (ten opzichte van de norm) metingen aanvullende campagnes moet aanbieden vind ik twijfelachtig. Er gaat een enorme precedentwerking vanuit en eigenlijk zeg je dat je andere eigen werk (analyse van bronnen, modelberekeningen) niet serieus neemt. Als we weten welke dingen we zoeken, jaargemiddeld, pieken (meerurig, kort) weten we hoe we moeten meten en met welk soort GC en hoe die ingesteld moet zijn en of je er misschien wel 2 moet hebben die asynchroon meten. Kortom het lijkt me dat we nu nog geen bedragen moeten noemen want we hebben nog geen idee wat we er zinvol kunnen doen. [sef] 23

24 Info: marcel.koeleman@dcmr.nl
24 Website Info: 24

25 Grenswaarden luchtkwaliteit
NO2: 40 µg/m3 (jaargemiddelde) PM10: 40 µg/m3 (jaargemiddelde) PM10: 50 µg/m3 (24-uur gem.; max. 35 overschrijdingen per jaar) Benzeen: 5 µg/m3 (jaargemiddelde) SO2: 125 µg/m3 (24-uur gem.; max. 3 overschrijdingen per jaar) Lood: 0.5 µg/m3 (jaargemiddelde) This slide shows the main European air quality standards. I suppose they all are well known to you. They all have been adopted in the Dutch regulations.

26 Opzet nader onderzoek 26 Stap 1:
Bronnenonderzoek, zo mogelijk in samenwerking met HbR en in samenspraak met  burgers. Kostenindicatie: uur (ic uur afhankelijk van aard (bv ja/neen inzet rekenmodel) en omvang Stap 2:  Metingen in meetstation Berghaven in combinatie met (drie) meetlokaties in de woonwijk, in grote lijn conform hetgeen we deze week bespraken. Enkele wijzigingen: alleen meten met de meetbuisjes lijkt ons niet zinvol. Daarmee resteren in deze inventariserende ronde twee opties: niet meten, en tijdelijke meting in Berghaven (3mnd) in combinatie met (drie) meetlokaties in de woonwijk. Kostenindicatie voor dat laatste, incl rapportage en ex btw euro. Dit is op basis van het huidige inzicht, mocht de hieraanvoorafgaande nadere verkenning van mogelijke bronnen andere inzichten tav herkomsten etc opleveren dan is vanzelfsprekend niet uitgesloten dat dit van invloed is op de meetstrategie. Totaal generaal: euro ex btw (voor zover van toepassing)

27 Het Rijnmondgebied De DCMR

28 Het Rijnmondgebied De DCMR

29 Pollutierozen benzeen

30 Meetresultaten

31 31

32 Uurgemiddelden benzeen 2008

33 Uurgemiddelden benzeen 2009

34 Benzeen in Maassluis 2010

35 Stikstofdioxide Maassluis

36 Stikstofdioxide Maassluis
De DCMR

37 Stikstofdioxide Schipluiden

38 Stikstofdioxide Schipluiden
De DCMR

39 Zwaveldioxide Maassluis

40 Zwaveldioxide Maassluis
De DCMR

41 Zwaveldioxide Hoek van Holland

42 Zwaveldioxide Hoek van Holland
De DCMR

43 Zwaveldioxide Schipluiden

44 Zwaveldioxide Schipluiden
De DCMR


Download ppt "Onderzoek benzeenconcentraties Hoek van Holland: Stand van zaken"

Verwante presentaties


Ads door Google