De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 augustus 2014 Onderzoek benzeenconcentraties Hoek van Holland: Stand van zaken DCMR Buro Lucht / Marcel Koeleman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 augustus 2014 Onderzoek benzeenconcentraties Hoek van Holland: Stand van zaken DCMR Buro Lucht / Marcel Koeleman."— Transcript van de presentatie:

1 2 augustus 2014 Onderzoek benzeenconcentraties Hoek van Holland: Stand van zaken DCMR Buro Lucht / Marcel Koeleman

2 2 1.Terugblik vorige bijeenkomsten 2.Luchtkwaliteit in 2010 3.Luchtkwaliteitontwikkeling in 2011 4.VOS Inventarisatie Project Onderwerpen:

3 3 Resultaten bijeenkomst 26okt en 6dec 2010 Ongerustheid over mogelijk optredende pieken van benzeen in HvH Stappenplan: 1.Onderzoek naar mogelijke bronnen van benzeen in de omgeving 2.Installeren meetapparaat in meetstation Berghaven? Kan het en is het zinvol? 3.Aanvullende metingen in bebouwde kom HvH? Kan het en is het zinvol?

4 4 1.Terugblik vorige bijeenkomsten 2.Luchtkwaliteit in 2010 3.Luchtkwaliteitontwikkeling in 2011 4.VOS Inventarisatie Project Onderwerpen:

5 Benzeenconcentraties Maassluis

6 Stikstofdioxide Hoek van Holland

7

8 Benzeen in Maassluis 2010

9 Benzeen Maassluis

10 Benzeen Maassluis 2010

11 Pollutierozen benzeen HvH en Maassluis 2003- 2004

12 12 Conclusies 6 maart 2010: Voor NOx, SO2 en benzeen worden ook in 2010 geen normen overschreden Herkomst genoemde stoffen dominant uit zuidelijke richting Afgenomen benzeenvoorkomens tov 2003- 2004 Gezien de lage concentraties benzeen meer aanleiding voor goed blijven volgen in de tijd (periodieke rapportages) en minder aanleiding voor nader onderzoek Bij waarnemingen meldkamer DCMR benaderen!

13 13 1.Terugblik vorige bijeenkomsten 2.Luchtkwaliteit in 2010 3.Luchtkwaliteitontwikkeling in 2011 4.VOS Inventarisatie Project Onderwerpen:

14 Geen overschrijding grenswaarden fijnstof Geen overschrijding grenswaarden NOx Geen overschrijding grenswaarde benzeen Geen verschillen met Maassluis Eerste indruk metingen 2011

15 Kwartaalgemiddelden 1e kwartaal 2011

16

17

18

19

20 20 Eerste conclusies in Stap 1: * Er is geen reden om aan te nemen dat er in HvH meer en/of hogere pieken in de benzeenconcentraties zullen optreden dan in Maassluis. * Het is onwaarschijnlijk dat de waargenomen pieken volledig in verband kunnen worden gebracht met passerende schepen

21 21 1.Terugblik vorige bijeenkomsten 2.Luchtkwaliteit in 2010 3.Luchtkwaliteitontwikkeling in 2011 4.VOS Inventarisatie Project

22 22 Onderdelen: 1.Het uitvoeren van geavanceerde optische benzeenmetingen (DIAL) 2.Een dossierstudie naar de emissies bij a) raffinaderijen en b) op- en overslagbedrijven en bijbehorende audits van het VOS meet- en registratiesysteem. 3.Onderzoek naar het ontgassen van schepen in de haven. 4.Simulatie benzeenverspreiding. Een simulatie van de verspreiding van benzeen in het gebied op basis van de geïntegreerde gegevens van de betrokken industrie­complexen. 5.Inzet van de IR camera van de DCMR in diverse projecten. VOS Inventarisatie Project

23 23 VOS Inventarisatie Project

24 24 Website WWW.DCMR.NL/LUCHT Info: marcel.koeleman@dcmr.nl

25 Grenswaarden luchtkwaliteit NO 2 : 40 µg/m 3 (jaargemiddelde) PM 10 : 40 µg/m 3 (jaargemiddelde) PM 10 : 50 µg/m 3 (24-uur gem.; max. 35 overschrijdingen per jaar) Benzeen: 5 µg/m 3 (jaargemiddelde) SO 2 : 125 µg/m 3 (24-uur gem.; max. 3 overschrijdingen per jaar) Lood: 0.5 µg/m 3 (jaargemiddelde)

26 26 Opzet nader onderzoek Stap 1: Bronnenonderzoek, zo mogelijk in samenwerking met HbR en in samenspraak met burgers. Kostenindicatie: 50-150 uur (ic 5000- 15000 uur afhankelijk van aard (bv ja/neen inzet rekenmodel) en omvang Stap 2: Metingen in meetstation Berghaven in combinatie met (drie) meetlokaties in de woonwijk, in grote lijn conform hetgeen we deze week bespraken. Enkele wijzigingen: alleen meten met de meetbuisjes lijkt ons niet zinvol. Daarmee resteren in deze inventariserende ronde twee opties: niet meten, en tijdelijke meting in Berghaven (3mnd) in combinatie met (drie) meetlokaties in de woonwijk. Kostenindicatie voor dat laatste, incl rapportage en ex btw 20.000 euro. Dit is op basis van het huidige inzicht, mocht de hieraanvoorafgaande nadere verkenning van mogelijke bronnen andere inzichten tav herkomsten etc opleveren dan is vanzelfsprekend niet uitgesloten dat dit van invloed is op de meetstrategie. Totaal generaal: 25.000 - 35.000 euro ex btw (voor zover van toepassing)

27 Het Rijnmondgebied

28

29 Pollutierozen benzeen

30 Meetresultaten

31 31

32 Uurgemiddelden benzeen 2008

33 Uurgemiddelden benzeen 2009

34 Benzeen in Maassluis 2010

35 Stikstofdioxide Maassluis

36

37 Stikstofdioxide Schipluiden

38

39 Zwaveldioxide Maassluis

40

41 Zwaveldioxide Hoek van Holland

42

43 Zwaveldioxide Schipluiden

44


Download ppt "2 augustus 2014 Onderzoek benzeenconcentraties Hoek van Holland: Stand van zaken DCMR Buro Lucht / Marcel Koeleman."

Verwante presentaties


Ads door Google