De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM. Presentatie kartrekkersgroep RGF Twente/IJsselzoom subregio Apeldoorn 18 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM. Presentatie kartrekkersgroep RGF Twente/IJsselzoom subregio Apeldoorn 18 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie kartrekkersgroep RGF Twente/IJsselzoom subregio Apeldoorn 18 november 2009

2 WELKOM

3 Agenda Welkom en voorstelrondje door bestuur RGF (5 min)
Integrale bekostiging in context. (15 min) Verloop proces tot nu toe Organogram Visie/missie Accordering door achterban voor proces tot nu toe? Vervolgstappen => keuzes maken: rechtsvorm/uitvoering door Bart Doornbusch, VVAA

4 Integrale Bekostiging in context
18 november 2009

5 Incidentie chronische aandoeningen 2005-2025
Dementie Mamacarcinoom Hartfalen CVA Myocardinfarct Depressie COPD Astma Diabetes Osteoporose

6

7 Macro - economische context

8 Kostenontwikkeling gezondheidszorg
2001 2018 2040 8,7% BNP 11,3% BNP 14,6% BNP Inclusief medicijnen 13,5% BNP 18,0% BNP

9 Financiering en organisatie chronische zorg
specialistische tweedelijnszorg generalistische eerstelijnszorg zelfmanagement

10 Kosteneffectiviteit substitutie
1 Relocation (ziekenhuiszorg die in de eerstelijnszorg wordt uitgevoerd door medische specialisten) 2 Liasonzorg (samenwerking tussen eerste en tweedelijnszorg d.m.v. taakverdeling en ketenzorg) 3 Herallocatie (verplaatsen van 2e naar 1e lijn)

11 Overheid 2010 Zorgprogramma financiering in eerste lijn
Revalidatiezorg na ziekenhuis: van AWBZ > zorgverzekeringswet Veiligheid Preventie (per 2011 o.a. stoppen met roken / beweegmodule)

12 Zorgstandaard ≠ Standaard Zorg
niet Wie maar Wat ►Integrale Bekostiging Zorgstandaard ≠ Standaard Zorg

13 Status zorgstandaarden
opmerkingen diabetes geautoriseerd januari 2010 mogelijk CVR hartfalen Opdr. stichting hart en vaten Eerste concept sept 2009 tabaksverslaving Eerste besprekingen Depressie/angst Opdracht Trimbos Geen patiënten ver. obesitas Opdracht J.Sedel (epidemioloog) kanker Opdracht A.Beugels (pat.org.) rheuma

14 Integrale Bekostiging
Individuele zorgverlener Hoofdaannemer Onderaannemers

15 ZV Model patiëntenzorg € ► Patiëntenzorg ► ▼ ▼ ► ◄ vrije prijzen
€ ► vrije prijzen Ketenzorg organisaties (zorggroep) ZV Ketenzorg: Diabetes COPD CVRM Hartfalen € tarieven Patiëntenzorg Behandeling Diagnostiek Preventie Farmacie hulpmiddelen Huisartsen Laboratoria Paramedici Ziekenhuizen

16 Schaalvergroting eerstelijnszorg
1. Monodisciplinaire > Multidisciplinaire 2. Multidisciplinaire gezondheidscentra 3. Ketensamenwerking (verticaal) Dominante trend samenwerking – sluit aan bij ketenzorg en integrale bekostiging

17 Met dank aan: Commonsense BV (www.csense.nl)

18 ORGANOGRAM APELDOORN EN OMSTREKEN

19 Organogram Monodisciplinair Samenwerkingsverband Fysiotherapeuten Apeldoorn
Zorggroepen zijn organisaties (overwegend 1e lijnszorgaanbieders) die met zorgverzekeraars contracten sluiten om de chronische zorg in een bepaalde regio te coördineren en uit te voeren met als doelstelling de kwaliteit van zorg te verbeteren.

20 Netwerken op diagnosecode “DBC’S”

21 Netwerk COPD Start: juli 2009 Betrokkenen:
- Fysiotherapie-praktijken Apeldoorn met oefenzaal. - Fysiotherapeuten Gelre-ziekenhuizen - Caransscoop Bijeenkomst georganiseerd als vervolg op een nettwerkborrel die door caransscoop is georganiseerd

22 Status: Vakinhoudelijke afstemming en uniformiteit krijgen over leveren van beweegzorg COPD. Vervolgstap van monodisc naar multidisc

23 Netwerk Diabetes Start : voorjaar 2009 Betrokkenen:
- Zorggroep huisartsen Apeldoorn - Fys’Optima-praktijken met oefenzaal - Caransscoop CAransScoop is een ROS die het formeren van multidisc samenw verb ondersteunt

24 Status: - Uitbreiden met niet Fys’ optima fysiotherapiepraktijken - Afstemming krijgen met vakinhoudelijk medisch adviseur huisartsengroep - Voorbereiden presentatie beweegzorg diabetes voor huisartsen

25 Fyranet Start: maart 2009 Betrokkenen: - Fysiotherapeuten
- Reumatologen Gelre ziekenhuizen - Reumaconsulente - Caransscoop

26 - Werkgroep werkt aan scholing voor potentiele deelnemers.
Status: - Werkgroep werkt aan scholing voor potentiele deelnemers. - Ontwikkelen van visie/missie - Raadpleging achterban volgt Wat we nu gezien hebben zijn dus 3 netwerken die recentelijk zijn gestart, dit jaar. Diabetes vanuit huisartsen en FO, COPD vanuit de FT’s een soort bottum up… en de FYRA juist een soort top down want dit werd gestart vanuit de specialisten… allemaal heel divers qua ontstaanswijze.

27 - UMC ST. Radboud ziekenhuis Nijmegen
Parkinson netwerk Start: 2007 Betrokkenen; - UMC ST. Radboud ziekenhuis Nijmegen - Neurologen, revalidatie-artsen, verpleeghuisartsen, parkinsonverpleegkundigen - Fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten uit zowel eerste als tweede lijn. Werkgroep bewegingsstoornissen van de Nederlandse vereniging voor neurologie

28 - Landelijk netwerk, in onze regio dekkend. - Goede scholing
Status: - Landelijk netwerk, in onze regio dekkend. - Goede scholing - Jaarlijks symposium - Parelstatus ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) heeft de Parelstatus toegekend aan het ParkinsonNet Project. Op 5 juni jl. werd de Parel uit naam van minister Ab Klink uitgereikt ZonMw subsidieert veel projecten die een bijdrage leveren aan een betere praktijk in preventie en zorg. In vergelijking met overige projecten hebben Parelprojecten bijzonder vernieuwende resultaten die zich lenen voor landelijke invoering, zijn tot stand gekomen via uitstekende samenwerking en hebben extra oog voor diversiteit, patiëntgerichtheid of innovatie. ParkinsonNet heeft de Parel mogen ontvangen, omdat het project voldoet aan al deze eisen.

29 Geriatrie netwerk Start: september 2009 Betrokkenen: - 15 praktijken regio Apeldoorn en omstreken - Caransscoop Status: inventarisatie naar gezamenlijkheid/wensen

30 Solopraktijken Start: Juli 2009
Betrokkenen: 9 solopraktijken in Apeldoorn Status: inventarisatie van elkaars specialiteiten is geweest. Op dit moment is aan de orde wie er verder mee wil in een samenwerkingsvorm.

31 Organogram Monodisciplinair Samenwerkingsverband Fysiotherapeuten Apeldoorn

32 Landelijke subgroepen
Samenwerkingsnetwerken fysiotherapie Fys’ optima Gezonde Net Tigra Fysionetwerk Nederland OCA Tigra; trainings instituut voorgezondheid, revalidatie en arbeid, Beweegprogramma’s voor verschillende chronische DBC’s . Bos en Weide Het gezonde net heeft doelgroepcursussen voor versch diagnosegroepen Leeuwis Fysiogroep Fysionetwerk nederland Is internationaal en het gaat om trainingstherapie en arbeidsgerelateerde zorg. Fysiomare OCA anklaarse weg, doen veel aan reintegratie en hebben ook beweegprogramma’s. Fysoptima

33 Fys’optima praktijken Apeldoorn en omgeving

34 Historie: SELF => Fysiocap => Fys’ optima Wat is/doet Fys’ optima? Huidige situatie

35 Het belang van samenwerken
Concullega’s? Het belang van samenwerken

36 Website Onder kopje “ samenwerking”


Download ppt "WELKOM. Presentatie kartrekkersgroep RGF Twente/IJsselzoom subregio Apeldoorn 18 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google