De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Voorganger:Ds. J.E. Kramer Organist:br.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Voorganger:Ds. J.E. Kramer Organist:br."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Voorganger:Ds. J.E. Kramer Organist:br. Beamist:br. T. K. Moes Welkom Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Agenda aanstaande week ½ zondag, 6. april Ophalen zusters: van der Meulen 09:15 Oppas (Riemco & Elise) 09:30 Kerkdienst: ds. J.E. Kramer (Assen- Marsdijk) - Thema: Gods grote liefde 14:00 Kerkdienst: ds. T. Dijkema (Enumatil) - 19:00 Interkerkelijke Lofprijs aanbiddingsdienst 19:30 Jeugdmeeting: To the Point, m.m.v. ds. Krijgsheld maandag, 7. april 18:00 KP-2 (15-17jr.) 18:30 KP-1 (12-15jr.) - Onderherders (koek: Martin) 19:30 KP-4 (19+) 19:45 Moderamen

3 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Agenda aanstaande week 2 dinsdag, 8. april 19:00 KP-3 (17-19jr.) - Doop – kinderdoop t.o.v. volwassendoop zondag, 13. april Ophalen zusters: v/d Bos 09:15 Oppas (Oebele & Renske) 09:30 Kerkdienst: ds. J.E. Kramer (Assen- Marsdijk) 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst: br. F.H. (Folkert) Folkerts (Assen-West) 19:00 Johannes de Heer zangavond m.m.v. Hiel Gewoon 19:30 Gemeentekring zo-2 19:45 Gemeentekring zo-1

4 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Jarigen aanstaande week ½ 8 April zijn jarig: RenskeFrom zr.H.van der Veen-van der Wal 9April zijn jarig SybrenFrom HielkeBaron br.Tj.de Boer 10April is jarig: zr.Z.van der Heide-de Haan

5 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Jarigen aanstaande week 2 13April zijn jarig: zr.A.Mulder br.F.Boonstra

6 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Haulerwijk Zingt. Samen zingen op zondagavond 13 April 2014 Aanvang 19.00 uur. Intrede vrij. (Collecte voor de kosten) In de Kruiskerk, Haulerwijk Met Johannes de Heer. Met medewerking van: HIEL GEWOAN uit Harkema. En natuurlijk bijdragen uit de Kruiskerk. Na afloop koffie. Iedereen is van harte welkom. Neem vrienden en buren gerust mee.

7 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706

8 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

9 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706

10 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 1Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Gij, die den HEER vreest, laat het horen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Psalm 118: 1, 10

11 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 10De HEER is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen: Gods liefde duurt in eeuwigheid. Psalm 118: 1, 10

12 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706

13 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 1 Dit is de dag, dit is het uur dat liefde oplaait als een vuur en mensen aansteekt, hoofd voor hoofd. Dit is de dag, door God beloofd! 2 Dit is de dag dat welgeteld de oogst van Pasen allen geldt. Gods eersteling is opgestaan en raakt ons met zijn zegen aan. Gezang 89: 1 - 4

14 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Gezang 89: 1 - 4 3 Dit is het uur dat wij verstaan: God vuurt ons met zijn Adem aan. Wat Hem beweegt sinds het begin blaast ons bestaan nieuw leven in. 4 Dit is het uur: de dag begint op vleugels van een nieuwe wind. De grenzen hebben afgedaan, nu zullen wij elkaar verstaan.

15 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706

16 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Mattheüs 27: 45-50 45 Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 46 Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 47 Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’ 48 Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. 49 De anderen zeiden: ‘Niet doen,

17 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Mattheüs 27: 45-50 laten we eens kijken of Elia hem komt redden.’ 50 Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest.

18 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Johannes 19: 28 - 30 28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29 Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. 30 Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

19 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706

20 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 6Geef antwoord, HEER, uw gunst is immers groot. Wend U tot mij in grondeloos meedogen. Ik ben uw knecht, verberg toch niet uw ogen. Het is mij bang, geef antwoord in mijn nood. Wees in mijn angst, o God, mij toch nabij, snel mij te hulp en kom mijn ziel bevrijden. Wreed keren zich mijn haters tegen mij. U kent mijn smaad, U weet wie mij bestrijden. Psalm 69: 6, 7

21 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 7Ik werd gesmaad, die schande brak mijn hart. Vergeefs wacht ik een teken van ontferming. Ik ben verzwakt, vind bij geen mens bescherming, geen enkel spoor van troost in al mijn smart. Wel heeft men gif tot spijs mij aangereikt, smachtend van dorst kreeg ik azijn te drinken. Geef dat hun dis voor hen een valstrik blijkt, die hen voorgoed in het verderf doet zinken. Psalm 69: 6, 7

22 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706

23 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Als je veel van iets houdt…

24 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Als je veel van iets houdt…

25 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Als je veel van iets houdt…

26 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Als je veel van iets houdt…

27 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Als je veel van iets houdt…

28 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Als je veel van iets houdt…

29 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706

30 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 1. Als je veel van iemand houdt, geef je ’t mooiste wat je hebt da ’s heel gewoon. Omdat God van mensen houdt, gaf Hij ’t mooiste wat Hij had zijn eigen zoon. Refrein: Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk een mooier geschenk ken ik niet. Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk een mooier geschenk ken ik niet! Als je veel van iemand houdt

31 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 2. Als je veel van iemand houdt, geef je ’t mooiste wat je hebt da ’s heel gewoon. En de wijzen brachten goud, mirr’ en wierook voor het Kind als eerbetoon. Refrein: Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk een mooier geschenk ken ik niet. Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk een mooier geschenk ken ik niet! Als je veel van iemand houdt

32 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 3. Als je veel van iemand houdt, geef je ’t mooiste wat je hebt da ’s heel gewoon. En als jij de Heer vertrouwt, leg je leven in zijn hand, Hij is Gods zoon. Refrein: Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk een mooier geschenk ken ik niet. Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk een mooier geschenk ken ik niet! Als je veel van iemand houdt

33 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706

34 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Tekst Johannes 19: 30 30 Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

35 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706

36 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Preek

37 “Het is volbracht” – Een zucht van verlichting – EEN KREET VAN OVERWINNING

38 De kruiswoorden van Jezus 1: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen 2: Heden zul je met mij in het paradijs zijn 3: Dat is je zoon. Dat is je moeder 4: Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? 5: Ik heb dorst 6: Het is volbracht 7: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest

39 Jezus’ woord moet gehoord worden De Vader moet het horen Jij moet het horen

40 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706

41 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 1Ontsluit, o Heer, voor U ons hart, houd ons aan U verbonden. Gij schenkt ons vreugde door uw smart, Gij heelt ons door uw wonden. Wat wondren van barmhartigheid hebt Gij voor ons ten toon gespreid, en aan het kruis bewezen. Uw liefd' en trouw, die 't al volbracht, hier nooit genoeg door ons herdacht, zij eeuwiglijk geprezen. Gezang 90: 1, 2

42 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 2Gij sterft, en laat die troost ons na: de zonden zijn vergeven. Gij hebt voldaan op Golgotha, dit geeft ons kracht ten leven. Uw zoendood lenigt onze smart, verkwikt, vertroost, versterkt ons hart, niets heeft zo grote waarde. Mij sta uw liefde bij in nood, en zij uw trouw tot in de dood mijn vaste troost op aarde. Gezang 90: 1, 2

43 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706

44

45 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706

46 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Collecte Zending & Huisvestingslasten

47 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706

48 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 1 Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij. Die voor mij het oordeel draagt, Hij die tot zonde wordt gemaakt. Wat een offer - Hij voor mij! Wie wil worden zoals Hij? Zoveel pijn, ongerechtigheid, is op Hem die voor mij strijdt. Opwekking 706 1 - 5

49 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 2 Zie hoe Jezus biddend strijdt, met de pijn, verlatenheid. Zo alleen, verwond, roept Hij: Mijn God, waarom verlaat U Mij? Zie wat Jezus heeft gedaan, in Zijn lijden heeft doorstaan. Zoveel liefde verwondert mij, niemand heeft zo lief als Hij. Opwekking 706 1 - 5

50 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 3 Als de Heer Zijn leven geeft, vlucht de dag, de aarde beeft. Zelfs de dood verliest haar macht als Jezus roept: Het is volbracht! Waarlijk, Hij is Zoon van God, die voor ons gekruisigd wordt. Door Zijn wonden genezen wij, in Zijn dood maakt Hij ons vrij. Opwekking 706 1 - 5

51 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 4 Heel de schepping slaakt een zucht, zij ontwaakt, het duister vlucht. Jezus leeft, is opgestaan, Hij roept ons uit de dood vandaan. Juicht want Hij, mijn Here leeft, Hij die overwonnen heeft. Nooit meer tranen, en nooit meer pijn. Nooit van God verlaten zijn. 5 Juicht wat Hij, mijn Here leeft, Hij die ons de toekomst geeft. Nooit meer tranen, en nooit meer pijn. Nooit van God verlaten zijn. Opwekking 706 1 - 5

52 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706

53 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Amen A-men, a-men, a-men.

54 Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706


Download ppt "Liturgie Ps. 118: 1, 10 Gz. 89: 1 - 4 Lz. Matt. 27: 45 - 50 Joh. 19: 28 - 30 Ps. 69: 6, 7 T. Joh. 19: 30 Gz. 90 Opw. 706 Voorganger:Ds. J.E. Kramer Organist:br."

Verwante presentaties


Ads door Google