De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 Agenda aanstaande week ½ zondag, 6. april Ophalen zusters: van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 Agenda aanstaande week ½ zondag, 6. april Ophalen zusters: van."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 Agenda aanstaande week ½ zondag, 6. april Ophalen zusters: van der Meulen 09:15 Oppas (Riemco & Elise) 09:30 Kerkdienst: ds. J.E. Kramer (Assen- Marsdijk) - Thema: Gods grote liefde 14:00 Kerkdienst: ds. T. Dijkema (Enumatil) - 19:00 Interkerkelijke Lofprijs aanbiddingsdienst 19:30 Jeugdmeeting: To the Point, m.m.v. ds. Krijgsheld maandag, 7. april 18:00 KP-2 (15-17jr.) 18:30 KP-1 (12-15jr.) - Onderherders (koek: Martin) 19:30 KP-4 (19+) 19:45 Moderamen

2 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 Agenda aanstaande week 2 dinsdag, 8. april 19:00 KP-3 (17-19jr.) - Doop – kinderdoop t.o.v. volwassendoop zondag, 13. april Ophalen zusters: v/d Bos 09:15 Oppas (Oebele & Renske) 09:30 Kerkdienst: ds. J.E. Kramer (Assen- Marsdijk) 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst: br. F.H. (Folkert) Folkerts (Assen-West) 19:00 Johannes de Heer zangavond m.m.v. Hiel Gewoon 19:30 Gemeentekring zo-2 19:45 Gemeentekring zo-1

3 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 Jarigen aanstaande week ½ 8 April zijn jarig: RenskeFrom zr.H.van der Veen-van der Wal 9April zijn jarig SybrenFrom HielkeBaron br.Tj.de Boer 10April is jarig: zr.Z.van der Heide-de Haan

4 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 Jarigen aanstaande week 2 13April zijn jarig: zr.A.Mulder br.F.Boonstra

5 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 Haulerwijk Zingt. Samen zingen op zondagavond 13 April 2014 Aanvang 19.00 uur. Intrede vrij. (Collecte voor de kosten) In de Kruiskerk, Haulerwijk Met Johannes de Heer. Met medewerking van: HIEL GEWOAN uit Harkema. En natuurlijk bijdragen uit de Kruiskerk. Na afloop koffie. Iedereen is van harte welkom. Neem vrienden en buren gerust mee.

6

7 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 Voorganger:ds. T. Dijkema Organist:br. H. Oosterhuis Pianist:br. M. van Breden Beamist:br. T. K. Moes Welkom Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël de Jong, Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com.

8 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8

9 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

10 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8

11 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 7Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Laat mij de voorhof binnentreden en loven 's HEREN majesteit. Dit is de poort, de poort des HEREN, Gods knechten zullen binnengaan. God van mijn heil, U wil ik eren, nu ik uw antwoord heb verstaan. Psalm 118: 7 - 9

12 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 8De steen, die door de tempelbouwers verachtlijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's HEREN hand alleen geschied. Het is een wonder in onz' ogen. Wij zien het, maar doorgronden 't niet. Psalm 118: 7 - 9

13 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 9Dit is de dag, die God deed rijzen, juicht nu met ons en weest verblijd. O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's HEREN naam. Wij zeegnen u uit 's HEREN woning, wij zegenen u al tezaam. Psalm 118: 7 - 9

14 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8

15 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 Lezen Marcus 11: 1 - 11 Intocht in Jeruzalem 1 Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. 2 Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. 3 En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’

16 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 4 Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. 5 Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ 6 Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7 Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. 8 Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9 Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, Lezen Marcus 11: 1 - 11

17 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 riepen luidkeels: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 10 Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’ 11 Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië. Lezen Marcus 11: 1 - 11

18 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8

19

20

21

22

23 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8

24 Koning op een ezel Markus 11:1-11 Het thema in deze dienst is:

25 Koning op een ezel Markus 11:1-11

26 Koning op een ezel Markus 11:1-11

27 Koning op een ezel Markus 11:1-11

28 Koning op een ezel Gespeelde gelijkenis Markus 11:1-11

29 Koning op een ezel Gespeelde gelijkenis Zacharia 9 Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin Markus 11:1-11

30 Koning op een ezel Gespeelde gelijkenis Zacharia 9 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde. Markus 11:1-11

31 Koning op een ezel Gespeelde gelijkenis Markus 11:1-11

32 Koning op een ezel Gespeelde gelijkenis Markus 11:1-11

33 Koning op een ezel Gespeelde gelijkenis Hooggespannen verwachtingen Markus 11:1-11

34 Koning op een ezel Gespeelde gelijkenis Hooggespannen verwachtingen Markus 11:1-11

35 Koning op een ezel Gespeelde gelijkenis Hooggespannen verwachtingen Psalm 118 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen. HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed. Markus 11:1-11

36 Koning op een ezel Gespeelde gelijkenis Hooggespannen verwachtingen Psalm 118 Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER. De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. Markus 11:1-11

37 Koning op een ezel Gespeelde gelijkenis Hooggespannen verwachtingen Markus 11:1-11

38 Koning op een ezel Gespeelde gelijkenis Hooggespannen verwachtingen Afknapper Markus 11:1-11

39 Koning op een ezel Gespeelde gelijkenis Hooggespannen verwachtingen Afknapper Markus 11:1-11

40 Koning op een ezel Gespeelde gelijkenis Hooggespannen verwachtingen Afknapper Markus 11:1-11

41 Koning op een ezel Gespeelde gelijkenis Hooggespannen verwachtingen Afknapper Verwacht niet teveel van Jezus Markus 11:1-11

42 Koning op een ezel Gespeelde gelijkenis Hooggespannen verwachtingen Afknapper Verwacht niet teveel van Jezus Waar is jouw jas? Markus 11:1-11

43 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8

44 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 1Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 2Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. Liedboek 473: 1-5, 10

45 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 3Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn. 4Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. Liedboek 473: 1-5, 10

46 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 5Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heil'ge Geest er woon'. 10Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd. Liedboek 473: 1-5, 10

47 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8

48 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 3Zalig hij die in dit leven Jakobs God tot helper heeft, hij die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft, die zijn hoop in 't moeilijkst lot vestigt op de HEER, zijn God. Psalm 146: 3, 8

49 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 8't Is de HEER van alle heren, Sions Koning, groot in macht, die voor eeuwig zal regeren tot het laatste nageslacht. Sion, zing uw God ter eer. Halleluja, loof de HEER. Psalm 146: 3, 8

50 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8

51 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 Collecte Zending & Huisvestingslasten

52 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8

53 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 7De vromen zullen bloeien als palmen in de zon, zoals op Libanon de cederbomen groeien. Zij heffen zich naar boven, gekoesterd door Gods hand, in 's HEREN huis geplant tot sieraad in zijn hoven. Psalm 92: 7, 8

54 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 8Ook in hun grijze dagen zijn zij nog jeugdig fris. God, die waarachtig is, doet hen veel vruchten dragen. Lang zullen zij getuigen van de getrouwheid Gods. De HERE is mijn rots, Hij zal het recht nooit buigen. Psalm 92: 7, 8

55 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8

56 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 Amen A-men, a-men, a-men.

57 Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8


Download ppt "Liturgie Ps.118: 7 - 9 Lz.Mar. 11: 1 - 11 Gz.40 Ld.473: 1-5, 10 Ps.146: 3, 8 Ps.92: 7, 8 Agenda aanstaande week ½ zondag, 6. april Ophalen zusters: van."

Verwante presentaties


Ads door Google