De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorlezer: Mark Treurniet Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen: Hebreeën 10 De preek gaat over Hebreeën10: , samen geloven & samen geloven Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5

3 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

4 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Als een wolk die veertig jaren mensen voorging op het pad, zo laat zich de Heer ervaren, zo heeft Hij ons liefgehad. Als een schaduw in de hitte, als een vuurgloed in de kou; Hij geleidt ons naar de witte poorten in de stad van goud. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

5 Looft God, gij vorsten overal, looft, volken, Hem die heersen zal.
Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Looft God, gij vorsten overal, looft, volken, Hem die heersen zal. Gij koningen, bekleed met mach, Gij richters die het recht betracht. Looft, jonge mannen, looft de HERE, looft, jonge vrouwen, brengt Hem ere. Looft Hem, gij ouden met de jeugd, weest samen in de HEER verheugd.

6 Looft, halleluja, looft te zaam des HEREN hoogverheven naam.
Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Looft, halleluja, looft te zaam des HEREN hoogverheven naam. De luister van zijn majesteit ligt over alles uitgespreid. Hij heeft zijn volk een hoorn verheven, een lofzang Israël gegeven. Dit volk is steeds nabij de HEER. Looft halleluja, geeft Hem eer.

7 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Wet = kidsmoment Zingen: Psalm 19: 5, 6 Gebed Lezen: Hebreeën 10 Zingen: Gezang 177: 1, 2 Preek: Hebreeën 10: , Zingen: Gezang 116 (V/M)

8 Het woord van uw vermaan neem ik gehoorzaam aan;
Psalm 19: 5, 6 Het woord van uw vermaan neem ik gehoorzaam aan; het is mijn richtsnoer, HEER. Elk die op U vertrouwt, zich aan uw wetten houdt, zal leven tot uw eer. Maar, HEER, wie kent de maat van zijn verborgen kwaad, wie kan zichzelf doorgronden? Verlos en heilig mij, o HERE, spreek mij vrij van mijn verborgen zonden.

9 die mij licht struiklen doet, toch altijd ver van mij.
Psalm 19: 5, 6 Houd alle overmoed, die mij licht struiklen doet, toch altijd ver van mij. Maak mij ootmoedig, HEER; dan leef ik tot uw eer, van grove zonden vrij. O, laat al wat ik zeg en wat ik overleg, U welgevallig wezen. U, HEER, die mij verblijdt en die mijn rotssteen zijt, verlosser, hoog geprezen!

10 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Wet = kidsmoment Zingen: Psalm 19: 5, 6 Gebed Lezen: Hebreeën 10 Zingen: Gezang 177: 1, 2 Preek: Hebreeën 10: , Zingen: Gezang 116 (V/M)

11 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Wet = kidsmoment Zingen: Psalm 19: 5, 6 Gebed Lezen: Hebreeën 10 Zingen: Gezang 177: 1, 2 Preek: Hebreeën 10: , Zingen: Gezang 116 (V/M)

12 Hoor, trouwe Vader, ons gebed, zie op uw Zoon,
Gezang 177: 1, 2 Hoor, trouwe Vader, ons gebed, zie op uw Zoon, want Hij verliet de hemeltroon om onze straf te dragen. Wij bidden: schenk ons hier uw Geest die schijnen doet uw Woord, een lamp voor onze voet, het licht voor alle dagen. Geef aan uw knecht vrijmoedigheid om naar uw wil te preken en laat hem, door uw hand geleid, de volle waarheid spreken, rust hem zo toe, dat hij ons weidt en niets ons zal ontbreken.

13 Drieënig God, genadig Vorst, U die ons ziet
Gezang 177: 1, 2 Drieënig God, genadig Vorst, U die ons ziet en luistert naar gebed en lied, kom ons verstand verlichten. Geef ons ook inzicht in uw Woord, een open oor, een hart dat graag uw wetten hoort, om zich ernaar te richten. Verkondig Hem die overwon en satan kwam onttronen; schenk levend water uit uw bron dat helder toe komt stromen, laat blinkend als de zomerzon uw boodschap tot ons komen.

14 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Wet = kidsmoment Zingen: Psalm 19: 5, 6 Gebed Lezen: Hebreeën 10 Zingen: Gezang 177: 1, 2 Preek: Hebreeën 10: , Zingen: Gezang 116 (V/M)

15 1. Twee keer Jezus Verboden toegang?
Tekst: Hebreeën 10: , 1. Twee keer Jezus Verboden toegang?

16 1. Twee keer Jezus Verboden toegang? Verboden toegang!!
Tekst: Hebreeën 10: , 1. Twee keer Jezus Verboden toegang? Verboden toegang!!

17 zonder schroom binnengaan in het heiligdom'
Tekst: Hebreeën 10: , 1. Twee keer Jezus Verboden toegang? Verboden toegang!! Hartelijk welkom!!! 'Wij kunnen zonder schroom binnengaan in het heiligdom'

18 'Wij kunnen door het bloed van Jezus
Tekst: Hebreeën 10: , 1. Twee keer Jezus Verboden toegang? Verboden toegang!! Hartelijk welkom!!! 'Wij kunnen door het bloed van Jezus zonder schroom binnengaan in het heiligdom'

19 is relatie, verbondenheid, ontmoeting, jij en God, jij en Jezus
Tekst: Hebreeën 10: , Samen geloven … Christelijk geloof is relatie, verbondenheid, ontmoeting, jij en God, jij en Jezus

20 1. Twee keer Jezus 2. Eerst Jezus, dan jij → Let op de volgorde!
Tekst: Hebreeën 10: , 1. Twee keer Jezus 2. Eerst Jezus, dan jij We hebben Jezus, (19-21) laten we dan tot God naderen met een oprecht hart, (22) laten we blijven belijden waarop we hopen (23) laten we opmerkzaam blijven en elkaar aansporen. (24,25) → Let op de volgorde!

21 laten we dus opmerkzaam blijven op elkaar
Tekst: Hebreeën 10: , 1. Twee keer Jezus 2. Eerst Jezus, dan jij 3. Elkaar opscherpen We hebben Jezus, laten we dus opmerkzaam blijven op elkaar en elkaar aansporen lief te hebben en goed te doen

22 in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, elkaar bemoedigen
Tekst: Hebreeën 10: , 3. Elkaar opscherpen laten we, in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, elkaar bemoedigen

23 samenkomen om elkaar te bemoedigen 1. Open deur
Tekst: Hebreeën 10: , 3. Elkaar opscherpen samenkomen om elkaar te bemoedigen 1. Open deur → De hele Bijbel gaat uit van de gedachte dat je geloven samen doet

24 samenkomen om elkaar te bemoedigen 1. Open deur 2. Verzameling
Tekst: Hebreeën 10: , 3. Elkaar opscherpen samenkomen om elkaar te bemoedigen 1. Open deur 2. Verzameling → Laten we elkaar bemoedigen, in plaats van op te houden elkaar te verzamelen

25 samenkomen om elkaar te bemoedigen 1. Open deur 2. Verzameling
Tekst: Hebreeën 10: , samenkomen om elkaar te bemoedigen 1. Open deur 2. Verzameling 3. Elkaar bemoedigen → Wie bemoedig jij en wie krijgt de kans om jou te bemoedigen?

26 O koning, hoor uw onderdaan: U die de aarde deed ontstaan,
Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vrouwen O koning, hoor uw onderdaan: U die de aarde deed ontstaan, U die uw volk de eeuwen door De weg wijst als een lichtend spoor, Laat schitteren met glans en kracht Uw koningschap in volle kracht

27 Laat schitteren in glans en pracht uw koningschap in volle pracht;
Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mannen Laat schitteren in glans en pracht uw koningschap in volle pracht; geef dat wij eren weg en wet door U bevolen, uitgezet; regeer door Woord en Geest uw kerk, verbreek de macht van satans werk.

28 Regeer door Woord en Geest uw kerk, verbreek de macht van satans werk.
Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vrouwen Regeer door Woord en Geest uw kerk, verbreek de macht van satans werk. Leer ons te spreken met een mond die roemt het hart van uw verbond: uw stem, die licht en liefde is, blijft klinken in de duisternis.

29 Uw stem, die licht en liefde is, blijft klinken in de duisternis;
Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mannen Uw stem, die licht en liefde is, blijft klinken in de duisternis; de zonde is een zwarte nacht, een tegenkracht een helse macht; hoor: Christus, die geleden heeft, brengt eeuwig zon, de dode leeft.

30 Hoor: Christus, die geleden heeft, brengt eeuwig zon, de dode leeft.
Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vrouwen Hoor: Christus, die geleden heeft, brengt eeuwig zon, de dode leeft. Groot is uw toorn en zwaar de straf: maak ons toch rein, was zonden af. Red hen die pleiten op het recht: vergeving is ons toegezegd.

31 Red hen die pleiten op het recht: vergeving is ons toegezegd.
Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mannen Red hen die pleiten op het recht: vergeving is ons toegezegd. Genadig God, vergeef! Verhoor het bidden van ons zingend koor: volmaak uw heerschappij en toon de luister van uw hemeltroon.

32 Volmaak uw heerschappij en toon de luister van uw hemeltroon.
Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vrouwen Volmaak uw heerschappij en toon de luister van uw hemeltroon.

33 Zingen: Gezang 116 (V/M) Toewijding Zingen: Liedboek 473: 1, 3, 10 Gebed Collecte Zingen: Gezang 147: 3, 4 Zegen

34 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.
Liedboek 473: 1, 3, 10 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

35 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt.
Liedboek 473: 1, 3, 10 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

36 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer.
Liedboek 473: 1, 3, 10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

37 Zingen: Gezang 116 (V/M) Toewijding Zingen: Liedboek 473: 1, 3, 10 Gebed Collecte Zingen: Gezang 147: 3, 4 Zegen

38 COLLECTE Collectemunten nodig? Vandaag Is de collecte voor de Kerk
Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 147: 3, 4

39 COLLECTE Collectemunten nodig? Volgende week
Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 147: 3, 4

40 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147: 3, 4 Heer, zolang wij ademhalen zingen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten -tel de sterren, Abraham- brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

41 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147: 3, 4 Heer, blijf bij ons als te voren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

42 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

43 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.

44 De Alphacursus! Nieuw Seizoen Nieuwe Cursus
Een kennismaking met het christelijk geloof zou misschien iets zijn voor….. (?) Kom samen met iemand uit je omgeving of gun je eigen geloof een opfrisser. Meld je aan bij Carolien Boeije (0118 – /

45 Catechisatie tijden Arjen van Wijk
Aanvang dinsdag 13 september groep groep – 19.30 groep – 20.15 groep – 21.00


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google