De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Metawerken en stagebegeleiding in het buitenland: grensoverschrijdend leren van en met elkaar Stijn Dhert Thu Dang Kim.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Metawerken en stagebegeleiding in het buitenland: grensoverschrijdend leren van en met elkaar Stijn Dhert Thu Dang Kim."— Transcript van de presentatie:

1 Metawerken en stagebegeleiding in het buitenland: grensoverschrijdend leren van en met elkaar Stijn Dhert Thu Dang Kim

2 Onderwijsvernieuwingen binnen GROEP T Metawerk: (leren) reflecteren op verschillende leermomenten Zelfstandige buitenlandse stage (ZBuS) …

3 Twee leergemeenschappen Begeleiding zelfstandige buitenlandse stage laatstejaarsstudenten  twee leergemeenschappen Buitenlandse student betrekken bij de metawerksessies Inhoudelijke stagebegeleiding buitenlandse student

4 Metawerk en portfolio: opleidingslang en opleidingsbreed Reflecteren en verantwoordelijkheid nemen Eigen leerproces sturen Veranderingsbekwame professionals Metawerk als rode draad in de lerarenopleiding Reflectiecyclus van Korthagen Subjectieve onderwijstheorie Professioneel zelfverstaan

5 Metawerk en portfolio: opleidingslang en opleidingsbreed Metawerk in het laatste jaar van de lerarenopleiding Nadruk op intervisie Doel: bepaald (stage)probleem grondig uitspitten en analyseren in groep

6 Zelfstandige buitenlandse stage Semesterstage: 6 tot 9 weken zelfstandig de taken van de leerkracht overnemen Mogelijkheid om deze te volbrengen in het buitenland

7 Begeleiding van metawerk en stagebegeleiding in het buitenland Definitie leergemeenschappen: “Netwerken waarbij opleiders en studenten of studenten onderling op onderwijskundig, didactisch en cultureel vlak informatie/ervaringen uitwisselen in het kader van de begeleiding van buitenlandse stages”

8 Leergemeenschappen Sociaalconstructivistische visie Leren is constructief Leren is cumulatief Leren is zelfregulerend Leren is doelgericht Leren is interactief en coöperatief Begeleiding via elektronisch leerplatform Toledo

9 Leergemeenschap: begeleiding van het metawerk Deelnemers: ZBuS’ers en studenten die een stage in Vlaanderen lopen. Groepsgebeuren: elke student van de metawerkgroep wordt medeverantwoordelijk gemaakt voor elkaars leerproces Verslaggever Peter/meterschap

10 Deelnemers: ZBuS’er, de stagebegeleiders van GROEP T en de TinT-begeleider Stagebegeleider: inhoudelijke en vakdidactische begeleiding Wekelijks feedback geven op drie lesvoorbereidingen Leergemeenschap: stagebegeleiding in het buitenland

11 TinT-begeleider: bijna dagelijkse contacten met ZBuS’er Nalezen van gemaakte opdrachten Praktische begeleiding

12 Tijd voor voorbeelden…

13 Goede aspecten en verbeterpunten Leergemeenschap: stagebegeleiding in het buitenland  Goede aspecten Wekelijkse opvolging door stagebegeleider en TinT-begeleider Toledo = Transparant Uniforme werkwijze gebruiksvriendelijk

14 Goede aspecten en verbeterpunten Niet beperkt tot onderwijskundige gegevens Beoordeling lokale mentor

15 Goede aspecten en verbeterpunten  Verbeterpunten Beperkte rol plaatselijke mentor Deelname beperkt tot 3 personen Bij ernstige stageproblemen moeilijk om kort op de bal te spelen Technische problemen

16 Goede aspecten en verbeterpunten Leergemeenschap: begeleiding metawerk  Goede aspecten ZBuS’er blijft op hoogte Peter/meter brengt vraag van ZBuS’er binnen in metawerkgroep

17 Goede aspecten en verbeterpunten  Verbeterpunten Prioriteit bij ZBuS’er ligt niet bij metawerk Verantwoordelijkheid ligt bij studenten (peter/meter en verslaggever)  communicatie soms zeer beperkt

18 Tijd voor discussie


Download ppt "Metawerken en stagebegeleiding in het buitenland: grensoverschrijdend leren van en met elkaar Stijn Dhert Thu Dang Kim."

Verwante presentaties


Ads door Google