De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleiding op SintLucas en de eindhovense school

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleiding op SintLucas en de eindhovense school"— Transcript van de presentatie:

1 Begeleiding op SintLucas en de eindhovense school
Dorien Verdier, schoolleider Peter de Roij van Zuijdewijn, onderwijsadviseur Startbijeenkomst stimuleringsproject LOB 16 februari 2011 Gevraagd kader te schetsen, beide scholen al met begeleiding bezig, kader is niet heel verschillend, op weg naar een gezamenlijk kader. Binnenkort nieuwe kadernotitie over begeleiding, nu alvast een kijkje in de keuken. Ingevlogen vanuit denkbeelden van beide instellingen, de ene instelling neemt de andere niet over en het gras is niet groener bij de een dan bij de ander. Samen staan we sterker.

2 uitgangspunten en kernwaarden
gedreven ondernemend trots eigenzinnig professioneel

3 kader begeleiding - begeleidingsmodel met drie lijnen - rollen met taak/bevoegdheid en verantwoordelijkheid - leercyclus - drie niveau’s van begeleiden - portfolio als voertuig Korte inhoudsopgave. Opdracht om te komen tot een samenhangend begeleidingsmodel voor de stichting waardoor studenten en medewerkers weten waar ze aan toe zijn, welke rollen ze hebben/ kunnen verwachten, transparantie in het begeleidingsproces, een goede registratie van dat proces én voor een interne doorstroom/ en niveauwisselingen

4 begeleiding vanaf de voordeur en via de voordeur weer naar buiten - instroom (intake) - doorstroom (niveau/profielwisseling, overstap binnen de stichting) - uitstroom (naar hbo, ander mbo en naar werk) Een goede intake is het halve werk. Vanaf dag 1 passende begeleiding. Intake binnen de school maar ook aansluiten bij bv doorstroomportfolio.

5 Opzet van model, voor alle drie de LT ongeveer hetzelfde.
In Eindhoven bestond eerst het vierlijns model met een duidelijke lijn voor de SLB’er, nu aansluiting met landelijke stucturen in 3 lijnen. 1e lijn primaire proces met alle begeleidingsrollen inclusief die van de slb’er: DOEN! 2e lijn aandachtsbegeleiding en zorgbegeleiding / benoemen rollen: ondersteunen 3e lijn externen, alleen na doorverwijzing door decaan/loopbaancoach of zorgadviesteam

6 in de praktijk Doorverwijzen door de lijnen heen, slb’er heeft spilfunctie in verwijzing naar: Loopbaancoach voor opleidingsvraagstukken, specialistische doorverwijzing, loopbaanvraagstukken, bij stoppen van de opleiding Zorgcoordinator kan naar interne specialisten doorverwijzen of multidisciplinair in het zorgteam worden besproken. Voor beide rollen is verwijzing naar externe specialisten mogelijk, rekening houdend met budgetten en terugkoppeling naar het zorgadviesteam. - Interne specialisten zijn bijvoorbeeld op het gebied van alcohol en drugs, sociale vaardigheidstrainingen et cetera

7 communicatie - een heldere structuur - transparante rollen: competentieprofielen - instrumenten voor uitwisseling - scholing medewerker - sturing door het management Wat wil ik leren? PAP Hoe pak ik dat aan? POP Hoe laat ik zien dat ik het geleerd heb? Portfolio en gesprek met SLB’er

8

9 drie niveau’s van begeleiden - basisbegeleiding - aandachtsbegeleiding - zorgbegeleiding
Basisbegeleiding: primaire proces, voor iedere leerling/student Aandachtsbegeleiding: extra begeleiding als remedial teaching  verlengstuk van de primaire begeleiding Zorgbegeleiding: op advies van het zorgadviesteam/ zorgcoordinator en in principe obv LGF of PGB en anders passend binnen speciale budgetten die beschikbaar zijn gesteld door de school.

10 portfolio als voertuig - ontwikkelingsgericht - assessment - showcase
Ontwikkelingsgericht: het vastleggen van de ontwikkeling gedurende de schoolopleiding, binnen en buitenschools. Student/ leerling in principe eigenaar. Assessment: gericht op het beoordelen op vaste momenten tijdens de opleiding (ja/nee momenten). Student/ leerling verzamelt op basis van criteria van de school informatie uit het ontwikkelingsgericht portfolio en biedt dit ter beoordeling aan. Portfoliostructuur is vastgelegd en blijft eigendom van de school. Showcase: gericht op het presenteren van de student/ leerling voor bv BPV en solliciteren voor een baan. Student/ leerling maakt een selectie uit ontwikkelingsgericht portfolio die aansluit op doelstelling van de presentatie.

11 Portfolio is een loos begrip, het krijgt betekenis door de doelstelling die je eraan verleend. Voor SintLucas is de dynamiek begeleiding, studieloopbaanbegeleiding en portfolio door de CV’ers samen met de onderwijsadviseurs in kaart gebracht. Het is nog concept maar wel een kijkje in de keuken. Doornemen van het plaatje en benoemen implementatieplan voor SintLucas in wording, ook voor de eindhovense school?

12 discussie 1 ‘Wij begeleiden studenten om diens eigen persoonlijke kwaliteiten en ambities te ontdekken en daarmee aan de slag te gaan’. Zicht op rollen en taken.

13 discussie 2 ‘Wij inspireren en stimuleren studenten om diens eigen persoonlijke kwaliteiten en ambities te ontdekken en daarmee aan de slag te gaan’. Zicht op rollen en taken.

14 discussie 3 ‘Wij zijn, samen met de student, verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van de student’. Zicht op rollen en taken.

15 meer informatie. Dorien Verdier d. verdier@sintlucas
meer informatie? Dorien Verdier Peter de Roij van Zuijdewijn

16


Download ppt "Begeleiding op SintLucas en de eindhovense school"

Verwante presentaties


Ads door Google