De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lian Bovée Verpleegkundige, gezondheidswetenschapper Afdeling Infectieziekten GGD Amsterdam Maagdarmkanaal: meldingsplichtige infectieziekten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lian Bovée Verpleegkundige, gezondheidswetenschapper Afdeling Infectieziekten GGD Amsterdam Maagdarmkanaal: meldingsplichtige infectieziekten."— Transcript van de presentatie:

1 Lian Bovée Verpleegkundige, gezondheidswetenschapper Afdeling Infectieziekten GGD Amsterdam Maagdarmkanaal: meldingsplichtige infectieziekten

2 (potentiële) belangenverstrengelingGeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk …  Geen  Geen Disclosure belangen spreker

3 Inhoud  De gevolgen van een middels diagnostiek aangetoonde gastro-enteritis (meldingsplichtige infectieziekte; Shigellose, buik-/paratyfus, STEC als meest voorkomende) in de praktijk als er volgens de LCI richtlijnen wordt gehandeld.  Met de contact momenten tussen huisarts en/of specialisten ouderen geneeskunde (bij ongediagnosticeerde GE in instelling) met de afdeling infectieziekten van de GGD.

4 1 augustus 2014 4 Infectieziektebestrijding  Preventie: hygiëne maatregelen, vaccinatie, malariaprofylaxe, antibiotica profylaxe, werkverbod, wering kinderdagverblijf, voorlichting etc.  Signalering: meldingsplicht en registratie (regionaal en landelijk)  Bestrijding: bron- en contactopsporing

5 Wet publieke gezondheid (2008) Voorheen: de infectieziektewet, Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) en de quarantainewet)  Meldingsplicht van A, B en C ziekten (43) door laboratorium en behandelend arts  Burgemeester is verantwoordelijk (advies & uitvoering door GGD)  Burgemeester kan, op geleide van advies GGD, in geval van een uitbreidende ziekte de minister vragen de regie over te nemen  landelijke of internationale calamiteiten (ziekte uit de A groep en bijv de grieppandemie)? →De minister van VWS krijgt de bevoegdheid om de regie te voeren; De GGD voert het landelijke bestrijdingsbeleid uit.

6 1 augustus 2014 6 Artikel 26 Wpg: melding van ongewoon aantal zieken in instellingen  “Het doel van een melding is het tijdig en adequaat onderzoeken van een uitbraak van een infectie zodat de verwekker geïdentificeerd wordt, waardoor gerichte bestrijdingsmaatregelen mogelijk zijn”  ongewoon aantal zieken met –maag- en darmaandoeningen, –Geelzucht, –Huidaandoeningen –Overige ernstige ziekte ( ~infectieuze aard)

7 1 augustus 2014 7 infectieziektebestrijding Uniformiteit in handelswijze:  Landelijke richtlijnen (LCI)  Landelijk meldingssysteem (OSIRIS)  Landelijke draaiboeken voor (mogelijke) uitbraken http://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Shigellose

8 1 augustus 2014 8 patient GP, pharmacy, laboratory, hospital Laboratory MHS Pharmacy

9 Landelijke of internationale calamiteiten Outbreak Management Team (OMT)  Bij dreigende epidemie roept het CIb een multidisciplinaire groep deskundigen bij elkaar. De taak van het OMT is de minister van VWS advies te geven. Het CIb adviseert de minister niet direct, maar via het: Bestuurlijks Afstemmingsoverleg (BAO)  De taak van het BAO is het toetsen van adviezen van het OMT op bestuurlijke afstemming, haalbaarheid en uitvoering

10 Casus; huisarts Dinsdag 6 augustus: Op uw spreekuur verschijnt een 30 jarige vrouw van Marokkaanse afkomst. Heeft sinds 2 dagen last van buikkrampen, diarree en voelt zich te ziek om te kunnen werken.

11 Casus; huisarts  Gereisd naar Marokko van 30-6-2013 tot 3-8-2013  Werkt als huishoud hulp Feces onderzoek op 6/8

12 Melding bij afdeling infectieziekten GGD  Faxmelding ATAL:

13 Melding bij afdeling infectieziekten GGD  Contact met huisarts –Patiënt op de hoogte uitslag? –Informatie m.b.t. infectieziekte  Contact met patiënt –Kennis over infectieziekte –Brononderzoek –contactonderzoek

14 Afhandeling GGD  Heeft echtgenoot en 4 jarig kind  samen op reis geweest  Man geen klachten  Vrijwilligerswerk kookt in buurthuis  Kind 5/8 één dag diarree  Kind bezoekt basis school

15 Afhandeling GGD  Index heeft via huisarts AB vanaf 6/8  Behoeft geen nacontrole  Man bijzondere omstandigheden  feces controle  Kind niet op school tijdens klachten  Gezien klachten feces controle

16 Terugkoppeling  Per individu: Schriftelijk op de hoogte brengen van onze interventies en laboratorium uitslagen School contact geen wering Geen verdere acties naar buurthuis

17 Shigellose Amsterdam

18

19 Diagnostiek / meldingscriteria

20 Clusters van gastro-enteritiden in instellingen  Ongewoon aantal zieken

21 Clusters van gastro-enteritiden in instellingen  Breed scala van verwekkers  Overdracht: mens op mens, aerogeen, indirect, gemeenschappelijke blootstelling (besmet voedsel)  Explosie of over langere tijd  Waarschijnlijksheidsdiagnose: op grond van epidemiologisch patroon, symptomen, incubatietijd

22 Eerste contact met GGD  Melding GGD  Hygiëne maatregelen  Bijhouden van casusregister  Nader onderzoek: bij voorkeur case/control: Vragenlijst en/of monsterafname (feces, braaksel)  VWA: voedselresten onderzoek  Voorlichting: personeel, bewoners, familie en pers

23 Rol van GGD Adviserend:  Hygiene

24 21-11-2013 24 Basishygiënemaatregelen  Handhygiëne  Persoonlijke hygiëne  Persoonlijke beschermingsmiddelen  Reiniging en desinfectie  Isolatie op verschillende niveaus Rol van GGD

25 Adviserend:  Hygiene  Bron- en contactopsporing  Epidemiologisch onderzoek  Diagnostiek  Preventieve maatregelen

26 Gastro-enteritis in instellingen instelling2009201020112012 verzorgingshuis411410 verpleeghuis13161326

27 Instelling A; verzorgingshuis 14 februari:  8 februari 10 bewoners gelijktijdig klachten van braken en diarree  Mogelijk ook 4 personeelsleden met klachten

28 Probleem in kaart brengen

29  Bewoners braken en hebben diarree klachten,  gelijktijdig begonnen, sommige bewoners zijn al weer beter anderen hebben nog klachten.

30  Ze wonen in het verzorgingshuis gedeelte(dus niet de aanleunwoning) Allemaal een eigenkamer met eigen toilet. Ze hebben een gezamenlijke woonkamer waar de dementerende komen, niet iedereen die in de woonkamer komt is ziek geworden.  Degene die ziek zijn mogen daar nu ook niet komen.

31 Maag- darmproblemen (diarree/braken)  Eerste interventie: –hygiënemaatregelen nemen of aanscherpen! –Volgens richtlijnen WIP/ LCI  Fecesonderzoek

32 Feces uitslagen  Ontvangen op 15, 18 en 19 februari  Van drie personen –Norovirus(3x) negatief –Adeno antigeen(3x) negatief –Rota antigeen(3x) positief

33 Evaluatie

34 Vragen? 020-5555105  Na vanavond:  Buitenkantoortijden:020-5555911


Download ppt "Lian Bovée Verpleegkundige, gezondheidswetenschapper Afdeling Infectieziekten GGD Amsterdam Maagdarmkanaal: meldingsplichtige infectieziekten."

Verwante presentaties


Ads door Google