De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maagdarmkanaal: meldingsplichtige infectieziekten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maagdarmkanaal: meldingsplichtige infectieziekten"— Transcript van de presentatie:

1 Maagdarmkanaal: meldingsplichtige infectieziekten
standaard Maagdarmkanaal: meldingsplichtige infectieziekten Lian Bovée Verpleegkundige, gezondheidswetenschapper Afdeling Infectieziekten GGD Amsterdam GGD Amsterdam 5 april 2017

2 Disclosure belangen spreker
(potentiële) belangenverstrengeling Geen   Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk …  Geen    Geen

3 Hier de titel van de presentatie
INFECTIES EN KINDERCENTRA Inhoud De gevolgen van een middels diagnostiek aangetoonde gastro-enteritis (meldingsplichtige infectieziekte; Shigellose, buik-/paratyfus, STEC als meest voorkomende) in de praktijk als er volgens de LCI richtlijnen wordt gehandeld. Met de contact momenten tussen huisarts en/of specialisten ouderen geneeskunde (bij ongediagnosticeerde GE in instelling) met de afdeling infectieziekten van de GGD. GGD Amsterdam 5 april 2017 3 3

4 Infectieziektebestrijding
5 april 2017 Infectieziektebestrijding Preventie: hygiëne maatregelen, vaccinatie, malariaprofylaxe, antibiotica profylaxe, werkverbod, wering kinderdagverblijf, voorlichting etc. Signalering: meldingsplicht en registratie (regionaal en landelijk) Bestrijding: bron- en contactopsporing GGD Amsterdam 5 april 2017

5 Wet publieke gezondheid (2008) Voorheen: de infectieziektewet, Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) en de quarantainewet) Meldingsplicht van A, B en C ziekten (43) door laboratorium en behandelend arts Burgemeester is verantwoordelijk (advies & uitvoering door GGD) Burgemeester kan, op geleide van advies GGD, in geval van een uitbreidende ziekte de minister vragen de regie over te nemen landelijke of internationale calamiteiten (ziekte uit de A groep en bijv de grieppandemie)? →De minister van VWS krijgt de bevoegdheid om de regie te voeren; De GGD voert het landelijke bestrijdingsbeleid uit. Groep A: Gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht), verbod van beroepsuitoefening. Groep B1: Gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, verbod op beroepsuitoefening. Groep B2: Verbod op beroepsuitoefening Groep C: Dwingende maatregelen kunnen niet opgelegd worden. Maar melding en persoonsgegevens zijn nodig om maatregelen rondom de patiënt of anderen in de gemeenschap mogelijk te maken GGD Amsterdam 5 april 2017

6 Artikel 26 Wpg: melding van ongewoon aantal zieken in instellingen
5 april 2017 Artikel 26 Wpg: melding van ongewoon aantal zieken in instellingen “Het doel van een melding is het tijdig en adequaat onderzoeken van een uitbraak van een infectie zodat de verwekker geïdentificeerd wordt, waardoor gerichte bestrijdingsmaatregelen mogelijk zijn” ongewoon aantal zieken met maag- en darmaandoeningen, Geelzucht, Huidaandoeningen Overige ernstige ziekte ( ~infectieuze aard)

7 infectieziektebestrijding
5 april 2017 infectieziektebestrijding Uniformiteit in handelswijze: Landelijke richtlijnen (LCI) Landelijk meldingssysteem (OSIRIS) Landelijke draaiboeken voor (mogelijke) uitbraken

8 patient GP, pharmacy, laboratory, hospital MHS Laboratory Pharmacy
5 april 2017 patient MHS Laboratory Pharmacy

9 Landelijke of internationale calamiteiten
Outbreak Management Team (OMT) Bij dreigende epidemie roept het CIb een multidisciplinaire groep deskundigen bij elkaar. De taak van het OMT is de minister van VWS advies te geven. Het CIb adviseert de minister niet direct, maar via het: Bestuurlijks Afstemmingsoverleg (BAO) De taak van het BAO is het toetsen van adviezen van het OMT op bestuurlijke afstemming, haalbaarheid en uitvoering

10 Casus; huisarts Dinsdag 6 augustus: Op uw spreekuur verschijnt een 30 jarige vrouw van Marokkaanse afkomst. Heeft sinds 2 dagen last van buikkrampen, diarree en voelt zich te ziek om te kunnen werken.

11 Casus; huisarts Gereisd naar Marokko van 30-6-2013 tot 3-8-2013
Werkt als huishoud hulp Feces onderzoek op 6/8

12 Melding bij afdeling infectieziekten GGD
Faxmelding ATAL:

13 Melding bij afdeling infectieziekten GGD
Contact met huisarts Patiënt op de hoogte uitslag? Informatie m.b.t. infectieziekte Contact met patiënt Kennis over infectieziekte Brononderzoek contactonderzoek

14 Afhandeling GGD Heeft echtgenoot en 4 jarig kind samen op reis geweest
Man geen klachten Vrijwilligerswerk kookt in buurthuis Kind 5/8 één dag diarree Kind bezoekt basis school

15 Afhandeling GGD Index heeft via huisarts AB vanaf 6/8
Behoeft geen nacontrole Man bijzondere omstandigheden feces controle Kind niet op school tijdens klachten Gezien klachten feces controle

16 Terugkoppeling Per individu:
Schriftelijk op de hoogte brengen van onze interventies en laboratorium uitslagen School contact geen wering Geen verdere acties naar buurthuis

17 Shigellose Amsterdam

18 Shigellose Amsterdam

19 Diagnostiek / meldingscriteria

20 Clusters van gastro-enteritiden in instellingen
Ongewoon aantal zieken

21 Clusters van gastro-enteritiden in instellingen
Breed scala van verwekkers Overdracht: mens op mens, aerogeen, indirect, gemeenschappelijke blootstelling (besmet voedsel) Explosie of over langere tijd Waarschijnlijksheidsdiagnose: op grond van epidemiologisch patroon, symptomen, incubatietijd

22 Eerste contact met GGD Melding GGD Hygiëne maatregelen
Bijhouden van casusregister Nader onderzoek: bij voorkeur case/control: Vragenlijst en/of monsterafname (feces, braaksel) VWA: voedselresten onderzoek Voorlichting: personeel, bewoners, familie en pers

23 Rol van GGD Adviserend: Hygiene

24 Rol van GGD Basishygiënemaatregelen
Hier de titel van de presentatie Rol van GGD Basishygiënemaatregelen Handhygiëne Persoonlijke hygiëne Persoonlijke beschermingsmiddelen Reiniging en desinfectie Isolatie op verschillende niveaus GGD Amsterdam 5 april 2017

25 Rol van GGD Adviserend: Hygiene Bron- en contactopsporing
Epidemiologisch onderzoek Diagnostiek Preventieve maatregelen

26 Gastro-enteritis in instellingen
2009 2010 2011 2012 verzorgingshuis 4 11 10 verpleeghuis 13 16 26

27 Instelling A; verzorgingshuis
14 februari: 8 februari 10 bewoners gelijktijdig klachten van braken en diarree Mogelijk ook 4 personeelsleden met klachten

28 Probleem in kaart brengen

29 Bewoners braken en hebben diarree klachten,
gelijktijdig begonnen, sommige bewoners zijn al weer beter anderen hebben nog klachten.

30 Ze wonen in het verzorgingshuis gedeelte(dus niet de aanleunwoning) Allemaal een eigenkamer met eigen toilet. Ze hebben een gezamenlijke woonkamer waar de dementerende komen, niet iedereen die in de woonkamer komt is ziek geworden. Degene die ziek zijn mogen daar nu ook niet komen.

31 Maag- darmproblemen (diarree/braken)
Hier de titel van de presentatie INFECTIES EN KINDERCENTRA Maag- darmproblemen (diarree/braken) Eerste interventie: hygiënemaatregelen nemen of aanscherpen! Volgens richtlijnen WIP/ LCI Fecesonderzoek GGD Amsterdam 5 april 2017 31 31

32 Feces uitslagen Ontvangen op 15, 18 en 19 februari Van drie personen
Norovirus (3x) negatief Adeno antigeen (3x) negatief Rota antigeen (3x) positief

33 Evaluatie

34 Vragen? Na vanavond: Buitenkantoortijden:


Download ppt "Maagdarmkanaal: meldingsplichtige infectieziekten"

Verwante presentaties


Ads door Google