De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indeling hygiëne uurtje

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indeling hygiëne uurtje"— Transcript van de presentatie:

1

2 Indeling hygiëne uurtje
Epidemiologie Norovirus Handhygiëne (praktijk)

3 Epidemiologie In verpleeghuizen meest voorkomend: Norovirus (GE), Influenza Scabiës, MRSA Wees alert op symptomen (>) 2 ziektegevallen op 1 afdeling = epidemie. Eerste gevallen bevestigen d.m.v. diagnostiek Stel “crisisteam” samen

4 Crisis (outbreak)team
Deelname: management, teamleiding, adviseur infectiepreventie, huishoudelijke dienst, verpleeghuisarts Stel omvang vast van epidemie (inventariseren) Maak afspraken over hygiënemaatregelen en communicatie Regelmatig evalueren en bijstellen

5 Ongewenst bezoek NORO in huis Wat nu?

6 Zonnehof getroffen door virus
Haren, 14 mei 2007

7 Meer buikgriepgevallen dan anders
ANP Gepubliceerd op 03 februari 2007, BILTHOVEN -  In Nederlandse verpleeghuizen is het aantal gevallen van buikgriep de afgelopen twee maanden groter dan voorgaande jaren. Dat liet Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) zaterdag weten. ,,Elke winter duikt de buikgriep weer op, maar nu iets meer dan normaal.'' Bij het RIVM zijn in december zestig uitbraken gemeld en 45 in januari. Dit zijn alleen de meldingen vanuit verpleeghuizen. Er is geen sprake van een epidemie. Volgens Coutinho is het werkelijke aantal personen dat is getroffen door de buikgriep veel groter. Dat ligt waarschijnlijk aan nieuwe varianten van het zogeheten noro-virus dat de buikgriep veroorzaakt. Norovirussen zijn kleine, zeer besmettelijke virussen die buikgriep (een ontsteking van het maagdarmkanaal) veroorzaken. Veel drinken Buikgrieppatienten hebben last van diarree en moeten overgeven. Zwakke patiënten, zoals bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen uitdrogen, maar de kans dat ze er aan overlijden is klein. Er is geen geneesmiddel, veel drinken is het devies, aldus het RIVM. Verreweg de meeste mensen zijn na twee dagen ziekte weer op de been. Het RIVM heeft GGD's in december al gewaarschuwd voor de nieuwe varianten en de verhoogde kans op een buikgriepgolf. Het noro-virus is zeer besmettelijk en wordt overgedragen van mens tot mens, via voedsel of via besmette toiletruimtes. Om besmetting te voorkomen adviseert het RIVM attent te zijn op persoonlijke hygiëne. Voor verpleeghuizen gelden hiervoor speciale richtlijnen.

8 Veel mensen leven vrij dicht op elkaar

9 Wat is het norovirus

10

11 Wat is het norovirus Veroorzaakt afwijking in dunne darm
Incubatietijd: 1-3 dagen Met name: braken + diarree Soms hoofdpijn, milde koorts Duur: 2 dagen, ouderen soms langer

12

13 Noro virus

14 Wat is het norovirus? Immuun?
ja: kort en zeer specifiek; verschillende virussen in omloop Dus eigenlijk niet immuun

15 Besmetting Van mens tot mens
Of via besmette omgeving, voedsel of water Overleeft goed in omgeving -> deurknoppen / speelgoed Ongevoelig voor alcohol 70% en chloor in normale concentratie

16 Besmetting Besmettelijke periode: - paar dagen vóór ziekte
- tot 10 dagen na ziekte Zeer besmettelijk: 45% wordt ziek Kans op overdracht is waarschijnlijk groter bij braken dan bij diarree

17

18 Besmetting Personeel wordt ook vaak ziek! werkverbod min 48 uur
(niet iedere diarree is noro!!)

19 Behandeling Alleen voorkomen van uitdroging.
Verder gaat het om PREVENTIE VAN VERSPREIDING: Hygiëne

20 Hygiënemaatregelen Contactisolatie Indien mogelijk: cohorten
Handen wassen nadien!!!

21

22 Hygiënemaatregelen Bescherm ook jezelf; draag overschort en handschoenen bij zorg voor zieke personen Draag een neusmondmasker als iemand braakt (Stop masker in je zak)

23

24 Desinfectie Zeer hardnekkig virus
Reinig oppervlakte eerst: verwijder braaksel / diarree met disposibel handdoek

25 Desinfectie Gewone schoonmaak- en desinfectiemiddelen werken niet goed
Daarom eerst handen wassen; goed drogen / daarna handalcohol En gebruik chloor: 1 gram per 1 liter of 1½ gram per 1½ liter (7 tabl/10 L)

26 Desinfectie met chloor
Toiletten 3 x per dag !!!

27 Meldingsplicht “Instellingen waar voor infectieziekten kwetsbare populaties verblijven, dienen meerdere gevallen van gastro-enteritis te melden bij de GGD”

28 Meldingsplicht Waarom melden? Voor advies:
Noro kan heel hardnekkig zijn GGD vraagt meestal feces te kweken: kijken of het echt noro is.

29 Organisatie op locatie
Groepsactiviteiten…? Indien mogelijk cohorten Informeren wat gaande is Adviezen over hand- en toilethygiëne

30 Hygiënemaatregelen Waar kan je die vinden?
(LCI)  documentatie onderwerpen / pakketten  verpleeg- woon- en thuiszorg

31 Maar: Let op !!! Niet iedere persoon met diarree heeft noro virus:

32

33 Handhygiëne Handen wassen met water en zeep of handen desinfectie
Voor kleine ingrepen Voor en na wondbehandeling Na lichamelijk onderzoek Na contact met lichaamsvloeistoffen Na bijv. wassen bewoner, opmaken / afhalen bed Goede handhygiëne is belangrijk omdat ongeveer 80% van de micro-organismen worden overgedragen via de handen waardoor infecties bij bewoners kunnen ontstaan. Doel handen wassen: Het verwijderen van zichtbaar vuil en m.o.’s met water en zeep. Bij aanvang dienst, bij beëindigen dienst en als de handen zichtbaar vuil zijn. Verder na toiletbezoek, snuiten van de neus, voor en na het nuttigen van etenswaren en na contaminerende werkzaamheden bijv. vuil opruimen. Indien de handen niet zichtbaar vuil zijn liever handen desinfecteren. Doel handendesinfectie: verwijderen alle m.o.’s. Na ieder zorgcontact, ook na het uitdoen van handschoenen. Desinfectie is sneller en makkelijker dan wassen en de handen worden schoner. Voorwaarden: Ze mogen niet zichtbaar vuil zijn dan werkt het desinfectans niet goed, ze moeten droog zijn anders wordt desinfectans verdund waardoor het minder werkzaam is. Wrijven tot handen droog zijn. Niet wapperen. De methode van wassen en desinfecteren is belangrijk. Vingertoppen en duimen niet vergeten. Kraan sluiten met elleboog of doekje. Handen goed afdrogen. Klachten over huid irritatie door handalcohol: oorzaak is meestal de combinatie van water met alcohol. Dus goed handen drogen, tussendoor alleen wassen bij zichtbaar vuil.


Download ppt "Indeling hygiëne uurtje"

Verwante presentaties


Ads door Google