De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infectieziekteregelgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infectieziekteregelgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Infectieziekteregelgeving
binnen de nieuwe wet publieke gezondheid Henriëtte ter Waarbeek arts-coördinator infectieziektebestrijding PAOG, 10 juni 2010

2 (Op)nieuw opkomende infectieziekten
Viraal: BSE, Dengue, Ebola, Marburg, Hantavirus, Hepatitis B-C, HIV, (pandemische) Influenza, Lassa koorts, Rift Valley koorts, SARS, West Nile virus, Gele koorts in nieuwe gebieden, Chikungunya Bacterieel: Cholera in nieuwe gebieden, E Coli 0157 (HUS), Lyme borreliosis, invasieve Streptococ A, MRSA, ESBL, MDR tuberculose, Legionella, Difterie, Q koorts Parasitair: Cryptosporidium, Malaria in nieuwe gebieden, Schistomiasis

3 Topje van de ijsberg?

4 Factoren opkomende infectieziekten
Ecologische veranderingen Klimatologische veranderingen Menselijk gedrag en demografie Internationaal transport van goederen en mensen (Medische) technologie en industrie Aanpassing en veranderingen van micro-organismen Minder public health maatregelen

5 International Health Regulations
Internationale Gezondheidsregeling (IGR) volgens WHO (2005) Mondiale dreigingen infectieziektecrises en snelle internationale verspreiding Voorkomen van, beheersen en beschermen tegen IZ, zonder belemmering internationale handels- en personenverkeer Oude regeling onvoldoende Grote havens en vliegvelden

6 Wet Publieke Gezondheid (2008) www.rivm.nl/wetpg
Verankering internationale afspraken IZB Sneller ingrijpen bij dreigingen Voldoende voorzieningen voor snelle opsporing en bestrijding Verantwoordelijkheid gemeente Meer bevoegdheden minister van VWS RIVM/Cib coördinatiepunt Vervangt Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV), Infectieziektewet en Quarantainewet

7 Criteria meldingsplicht
Open bron waartegen omgeving zich onvoldoende kan beschermen Internationale consequenties (WHO melding) Onmisbaar voor preventie en bestrijding Signalering afgeleide risico’s (RVP)

8 Meldingsplichtige infectieziekten
A, B1, B2 en C ziekten Op naam van de patiënt voor artsen en laboratoria Patiëntennaam, geboortedatum, BSN 42 meldingsplichtige ziekten Termijnen: A: direct bij vermoeden B1: difterie, rabiës en vh-koorts: <24 u bij vermoeden overig B1, B2 en C: <24 u na vaststellen

9 Mogelijke wettelijke maatregelen
A: Gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (incl medisch toezicht), verbod beroepsuitoefening B1: Gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, verbod beroepsuitoefening B2: Verbod beroepsuitoefening C: Advies en vrijwillige maatregelen

10 Vervolg meldingsplicht
Mens-op-mens overdraagbare infectieziekte, met onbekende oorzaak (IGR) Een in praktijk ongewone verheffing van een niet-meldingsplichtige infectieziekte, met mogelijk gevaar voor volksgezondheid (IGR) Nader onderzoek ziekteverwekker (typering, resistentiebepaling) via GGD

11 Instellingsmelding artikel 26
Instelling met voor infectieziekten kwetsbare groepen Ongewoon aantal zieken Aandoeningen: diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard

12 Artikel 26 instellingen verpleeghuizen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, residentiële jeugdinstellingen, semi-residentiële jeugdvoorzieningen, kinderdagverblijven, scholen voor basisonderwijs en aanmeld- en opvangcentra voor asielzoekers, opvang voor dak- en thuislozen

13 Onderzoek en maatregelen
Voorlichting (incl. zwangeren) Hygiëne Brononderzoek Uitbraakonderzoek Vaccinatie Voorkómen verdere verspreiding binnen en buiten instelling

14

15 Hepatitis A virus Verspreiding in vatbare populatie

16

17 3e generatie 2e generatie 1e generatie BRON incubatietijd INTER-VENTIE

18 Heeft u in uw instelling een ongewoon aantal zieken met:
Maag en -darmklachten (bijv. diarree) Geelzien Huidaandoeningen (bijv. vlekjes) Óf andere aandoening van vermoedelijk infectieuze aard? Meld dan binnen één werkdag aan de GGD via telefoonnummer Kijk voor relevante informatie op: (richtlijnen voor gezondheidsrisico’s op school, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) (infectieziekten toolkits over o.a. griep en verkoudheid)

19 Uitbraakonderzoek GGD
Vragenlijst Speeksel (PCR, IgM) Urine (PCR, viruskweek) Vingerprikbloed (IgM) Keelwat (PCR, viruskweek) Faeces (PCR, kweek)

20 TOESTEMMINGSVERKLARING voor deelname aan het onderzoek naar
maag-/darmklachten, huidaandoeningen en andere aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard Het onderzoek mag alleen uitgevoerd worden als u daarvoor toestemming geeft. Daarom vragen wij u dit formulier te lezen en als u toestemming geeft, dit formulier onderaan te ondertekenen. Voor kinderen jonger dan 18 jaar dient de ouder of verzorger de verklaring te ondertekenen. Ondergetekende Verklaart dat hij/zij vrijwillig toestemt in deelname aan het onderzoek. Geeft toestemming voor het doorgeven van informatie over de klachten. Geeft toestemming afgenomen speeksel, ontlasting, vingerprikbloed en/of keelwat te gebruiken voor laboratoriumtesten die benodigd zijn voor onderzoek naar maag-/ darmklachten, huidaandoeningen en andere aandoeningen van mogelijk besmettelijke aard. Geeft toestemming voor het krijgen van de uitslag van het onderzoek via de instelling (niet persoonlijk via de GGD). Is ervan op de hoogte dat bij vragen of problemen direct telefonisch contact kan worden opgenomen met sociaal verpleegkundigen van de afdeling infectieziekten van de GGD: Elleke Leclercq, Hans Frantzen of Rick Boesten 

21 Faecesonderzoek Salmonella, Shigella and Campylobacter species, Yersinia enterolitica, enterohemorrhagic E coli (O157), Staphylococcus aureus, Cryptosporidium and Giardia species PCR: adenovirus, rotavirus, norovirus I en II, sapovirus, astrovirus

22 Artikel 26 meldingen Zuid-Limburg 2010 (-juni)
verzorg-/verpleeghuis (5-30 casus): gastroenteritis: 23 (rotavirus, norovirus) scabiës: 1 mrsa: 1 kinderdagverblijf (5-25 casus): gastro-enteritis: 8 (rotavirus) varicella: 1 bof: 1 krentebaard: 1 school: gastroenteritis: 1 ziekenhuis:10-20 casus gastro-enteritis: 2 (norovirus, rotavirus)

23


Download ppt "Infectieziekteregelgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google