De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet publieke gezondheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet publieke gezondheid"— Transcript van de presentatie:

1 Wet publieke gezondheid
Infectieziektebestrijding Geert van Dijk

2 De belangrijkste wijzigingen voor professionals
Algemeen: Van 35 naar 42 meldingsplichtige ziekten Indeling in A, B1, B2 en C groepen naar zwaarte maatregel

3 Groep A Infectieziekten
Groep A (o.a. polio) Gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusie medisch toezicht), verbod van beroepsuitoefening Melding binnen 24 uur

4 Groep B Infectieziekten
Groep B1 (o.a. rabiës en difterie) Gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, verbod van beroepsuitoefening Melding binnen 24 uur

5 Groep B Infectieziekten
Groep B2 (o.a. buiktyfus, kinkhoest, hepatitis A en hepatitis B) Verbod van beroepsuitoefening Melding binnen een werkdag

6 Groep C Infectieziekten
Groep C (o.a. bof, legionellose en meningokokkenziekte) Geen dwingende maatregelen. Vrijwillige maatregelen Melding binnen werkdag

7 De belangrijkste wijzigingen voor behandelende artsen
Meldingsplicht van patiënt indien gegronde vrees voor de volksgezondheid en onbekende oorzaak (SARS). Melding binnen 24 uur Meldingsplicht ongewone verheffing in één praktijk van niet-meldingsplichtige infectieziekten (bijv. lymogranuloma venereum en dengue) Melding binnen een werkdag

8 De belangrijkste wijzigingen voor laboratoria
A, B1, B2 en C ziekten melden aan GGD Alles op: naam patiënt, geb.datum, BSN, en behandelaar De GGD kan opdracht geven tot nader onderzoek Resistentie, typering, etc.

9 De belangrijkste wijzigingen voor de GGD
De Minister (RIVM/CIb) geeft leiding bij: A-ziekten incidenten met internationale impact op verzoek van de burgemeester Meer centrale sturing Melding aan RIVM/CIb

10 De belangrijkste wijzigingen voor de GGD
Besmetting goederen is onderscheiden van humane infecties Goederen, dieren, vectoren, voertuigen, installaties Binnentreden voor onderzoek gelegitimeerd Ontsmetten / vernietigen / sluiten bij gevaar volksgezondheid

11 Samenloop met Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) bevoegdheden
VWA moet ingrijpen / Wet Publieke Gezondheid (PG) -> burgemeester kán ingrijpen Wet PG ruimere werking en bevoegdheid – ultimum remedium

12 Instrument risico inventarisatie infectieziekten
Behoefte aan prioritering infectieziekten voor preventie/beleidsplan afdeling IZB ->ontwikkelen instrument

13 Criteria fase A (infectieziekten)
Ernst ziektebeeld Incidentie Risico op uitbraak Gevolgen dagelijks functioneren Kosten van infectieziekte Kans op onrust

14 Top 10 infectieziekten 1. influenza 2. hepatitis B 3. legionellose
4. lyme 5. waterpokken 6. hepatitis A 7. meningokokken 8. salmonella 9. MRSA 10. hemorragische e-coli

15 Te bespreken ziekten Kinkhoest Legionella Hepatitis B Q-koorts Rabiës Scabiës

16 Bordetella pertussis (toxine) 3000-10000 meldingen/jaar
Kinkhoest Bordetella pertussis (toxine) meldingen/jaar Afgelopen jaar 0-9 jr: 1166 10-19 jr: 2707 20-24 jr: 756

17 opnamen/jaar (70% jonger dan ½ jaar) 9 kinderen (< 3mnd) overleden in periode

18 Bescherming na derde prik Indirecte bescherming
Besmettingsroute Bescherming na derde prik Indirecte bescherming Erg besmettelijk binnen gezin Bron broertje/zusjes en moeder Booster 4 jarige leeftijd (moeder?)

19 Besmettelijkheid Vroege diagnose van belang Ziekte na vaccinatie Besmettelijk begin catarrale stadium tot 4 wk na begin hoestbuien Antibiotica 5 à 7 dagen

20 Maatregelen Niet of onvolledig gevaccineerd/ < 1jr Zwangerschap >34 weken Onderliggend hart- of longlijden Profylaxe binnen drie weken aanvang hoestbuien index Azithromycine (alle gezinsleden)

21 Maatregelen (vervolg)
Vervroegde vaccinatie ongevaccineerde zuigeling Vaccinatiestatus andere kinderen

22 Eenmalige hoge titer (vaccinatie < 1 jr geleden) Titerstijging
Melding Hoestklachten gedurende tenminste 10 dagen i.c.m. tenminste 1 van de volgende 3 criteria PCR of kweek Eenmalige hoge titer (vaccinatie < 1 jr geleden) Titerstijging Epidemiologisch contact (< 3 weken)

23 Obligaat intracellulair in de natuur 20-50ºC (optimum 37ºC)
Legionellapneumonie Obligaat intracellulair in de natuur 20-50ºC (optimum 37ºC) Aarde en potgrond

24 Biofilmvorming Temperatuur 20-50ºC Stilstand van water
Groeibevordering Biofilmvorming Temperatuur 20-50ºC Stilstand van water Accumulatie sediment

25 Beademingsapparatuur
Besmettingsweg Wateraërosolen Aspiratie Douches Koeltorens Beademingsapparatuur

26 Intracellulair (fagocytose macrofagen) Virulentie/gastheer
Ziekte Intracellulair (fagocytose macrofagen) Virulentie/gastheer Incubatie 2-19 dagen (5-6 dagen) 95% binnen 14 dagen 60% neuropsychologische verschijnselen 25% diarree 20% misselijkheid en/of braken

27 Melding 200-330 per jaar Helft in buitenland 5% CAP in ziekenhuis
Epidemiologie Melding per jaar Helft in buitenland 5% CAP in ziekenhuis

28 Diagnostiek Kweek – bronopsporing Urineantigeentest – Legionella peumophila serogroep 1 – minder ernstige gevallen niet altijd positief Serologie – epidemiologische studies/ diagnostiek achteraf

29 Bemonstering (niet alleen thuissituatie) Landelijk registratiesysteem
Brononderzoek Vragenlijst Bemonstering (niet alleen thuissituatie) Landelijk registratiesysteem EWGLI (European Working Group on Legionella Infections)

30


Download ppt "Wet publieke gezondheid"

Verwante presentaties


Ads door Google