De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet publieke gezondheid Infectieziektebestrijding Geert van Dijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet publieke gezondheid Infectieziektebestrijding Geert van Dijk."— Transcript van de presentatie:

1 Wet publieke gezondheid Infectieziektebestrijding Geert van Dijk

2 De belangrijkste wijzigingen voor professionals Algemeen: Van 35 naar 42 meldingsplichtige ziekten Indeling in A, B1, B2 en C groepen naar zwaarte maatregel

3 Groep A Infectieziekten Groep A (o.a. polio) Gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusie medisch toezicht), verbod van beroepsuitoefening Melding binnen 24 uur

4 Groep B Infectieziekten Groep B1 (o.a. rabiës en difterie) Gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, verbod van beroepsuitoefening Melding binnen 24 uur

5 Groep B Infectieziekten Groep B2 (o.a. buiktyfus, kinkhoest, hepatitis A en hepatitis B) Verbod van beroepsuitoefening Melding binnen een werkdag

6 Groep C Infectieziekten Groep C (o.a. bof, legionellose en meningokokkenziekte) Geen dwingende maatregelen. Vrijwillige maatregelen Melding binnen werkdag

7 Meldingsplicht van patiënt indien gegronde vrees voor de volksgezondheid en onbekende oorzaak (SARS). Melding binnen 24 uur Meldingsplicht ongewone verheffing in één praktijk van niet-meldingsplichtige infectieziekten (bijv. lymogranuloma venereum en dengue) Melding binnen een werkdag De belangrijkste wijzigingen voor behandelende artsen

8 De belangrijkste wijzigingen voor laboratoria A, B1, B2 en C ziekten melden aan GGD Alles op: naam patiënt, geb.datum, BSN, en behandelaar De GGD kan opdracht geven tot nader onderzoek Resistentie, typering, etc.

9 De belangrijkste wijzigingen voor de GGD De Minister (RIVM/CIb) geeft leiding bij: A-ziekten incidenten met internationale impact op verzoek van de burgemeester Meer centrale sturing Melding aan RIVM/CIb

10 De belangrijkste wijzigingen voor de GGD Besmetting goederen is onderscheiden van humane infecties Goederen, dieren, vectoren, voertuigen, installaties Binnentreden voor onderzoek gelegitimeerd Ontsmetten / vernietigen / sluiten bij gevaar volksgezondheid

11 Samenloop met Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) bevoegdheden VWA moet ingrijpen / Wet Publieke Gezondheid (PG) -> burgemeester kán ingrijpen Wet PG ruimere werking en bevoegdheid – ultimum remedium

12 Instrument risico inventarisatie infectieziekten Behoefte aan prioritering infectieziekten voor preventie/beleidsplan afdeling IZB ->ontwikkelen instrument

13 Criteria fase A (infectieziekten) Ernst ziektebeeld Incidentie Risico op uitbraak Gevolgen dagelijks functioneren Kosten van infectieziekte Kans op onrust

14 Top 10 infectieziekten 1. influenza 2. hepatitis B 3. legionellose 4. lyme 5. waterpokken 6. hepatitis A 7. meningokokken 8. salmonella 9. MRSA 10. hemorragische e-coli

15 Te bespreken ziekten Kinkhoest Legionella Hepatitis B Q-koorts Rabiës Scabiës

16 Kinkhoest Bordetella pertussis (toxine) 3000-10000 meldingen/jaar Afgelopen jaar 0-9 jr: 1166 10-19 jr: 2707 20-24 jr: 756

17 200-300 opnamen/jaar (70% jonger dan ½ jaar) 9 kinderen (< 3mnd) overleden in periode 1996-2006

18 Besmettingsroute Bescherming na derde prik Indirecte bescherming Erg besmettelijk binnen gezin Bron broertje/zusjes en moeder Booster 4 jarige leeftijd (moeder?)

19 Besmettelijkheid Vroege diagnose van belang Ziekte na vaccinatie Besmettelijk begin catarrale stadium tot 4 wk na begin hoestbuien Antibiotica 5 à 7 dagen

20 Maatregelen Niet of onvolledig gevaccineerd/ < 1jr Zwangerschap >34 weken Onderliggend hart- of longlijden Profylaxe binnen drie weken aanvang hoestbuien index Azithromycine (alle gezinsleden)

21 Maatregelen (vervolg) Vervroegde vaccinatie ongevaccineerde zuigeling Vaccinatiestatus andere kinderen

22 Melding Hoestklachten gedurende tenminste 10 dagen i.c.m. tenminste 1 van de volgende 3 criteria PCR of kweek Eenmalige hoge titer (vaccinatie < 1 jr geleden) Titerstijging Epidemiologisch contact (< 3 weken)

23 Legionellapneumonie Obligaat intracellulair in de natuur 20-50ºC (optimum 37ºC) Aarde en potgrond

24 Groeibevordering Biofilmvorming Temperatuur 20-50ºC Stilstand van water Accumulatie sediment

25 Besmettingsweg Wateraërosolen Aspiratie Douches Koeltorens Beademingsapparatuur

26 Ziekte Intracellulair (fagocytose macrofagen) Virulentie/gastheer Incubatie 2-19 dagen (5-6 dagen) 95% binnen 14 dagen 60% neuropsychologische verschijnselen 25% diarree 20% misselijkheid en/of braken

27 Epidemiologie Melding 200-330 per jaar Helft in buitenland 5% CAP in ziekenhuis

28 Diagnostiek Kweek – bronopsporing Urineantigeentest – Legionella peumophila serogroep 1 – minder ernstige gevallen niet altijd positief Serologie – epidemiologische studies/ diagnostiek achteraf

29 Brononderzoek Vragenlijst Bemonstering (niet alleen thuissituatie) Landelijk registratiesysteem EWGLI (European Working Group on Legionella Infections)

30


Download ppt "Wet publieke gezondheid Infectieziektebestrijding Geert van Dijk."

Verwante presentaties


Ads door Google