De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CDC GUIDELINE FOR ISOLATION PRECAUTIONS: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007 American Journal of Infection Control,

Verwante presentaties


Presentatie over: "CDC GUIDELINE FOR ISOLATION PRECAUTIONS: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007 American Journal of Infection Control,"— Transcript van de presentatie:

1 CDC GUIDELINE FOR ISOLATION PRECAUTIONS: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007 American Journal of Infection Control, dec. 2007 http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/gl_isolation.html

2 ‘ISOLEREN’ ? WANNEER EN HOE De vraagstelling is in feite: De vraagstelling is in feite: “Welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om de overdracht van infectieuze agentia in zorginstellingen te vermijden ?” “Welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om de overdracht van infectieuze agentia in zorginstellingen te vermijden ?”

3 WELKE VOORZORGSMAATREGELEN ? Algemene voorzorgsmaatregelen (‘standard precautions’): zijn de maatregelen die door alle zorgverstrekkers bij alle patiënten, ongeacht hun infectiestatus, moeten toegepast worden aangezien men er van uitgaat dat bloed, lichaamsvochten, secreties en excreties, niet-intacte huid en slijmvliezen potentieel infectieuze agentia bevatten. Algemene voorzorgsmaatregelen (‘standard precautions’): zijn de maatregelen die door alle zorgverstrekkers bij alle patiënten, ongeacht hun infectiestatus, moeten toegepast worden aangezien men er van uitgaat dat bloed, lichaamsvochten, secreties en excreties, niet-intacte huid en slijmvliezen potentieel infectieuze agentia bevatten. Bijkomende (overdrachtsgebonden) voorzorgsmaatregelen (‘transmission-based precautions’): zijn de maatregelen die ‘bovenop’ de algemene voorzorgsmaatregelen toegepast worden om overdracht van micro-organismen te vermijden. Bijkomende (overdrachtsgebonden) voorzorgsmaatregelen (‘transmission-based precautions’): zijn de maatregelen die ‘bovenop’ de algemene voorzorgsmaatregelen toegepast worden om overdracht van micro-organismen te vermijden.

4 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN Is de basisstrategie om de overdracht van infectieuze agentia tussen de patiënt en de gezondheidswerker te voorkomen Is de basisstrategie om de overdracht van infectieuze agentia tussen de patiënt en de gezondheidswerker te voorkomen Omvat o.a. correcte handhygiëne; het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schort, masker en oogprotectie afhankelijk van de uitgevoerde activiteiten (bv. dragen van handschoenen bij bloedafname) en het voorkomen van snij- en prikongevallen Omvat o.a. correcte handhygiëne; het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schort, masker en oogprotectie afhankelijk van de uitgevoerde activiteiten (bv. dragen van handschoenen bij bloedafname) en het voorkomen van snij- en prikongevallen

5 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN Aanvulling algemene voorzorgsmaatregelen: nieuwe elementen Aanvulling algemene voorzorgsmaatregelen: nieuwe elementen Respiratoire hygiëne en hoest-etiquette (‘respiratory hygiene’ / ‘cough etiquette’) Respiratoire hygiëne en hoest-etiquette (‘respiratory hygiene’ / ‘cough etiquette’) sinds de SARS-epidemie in 2003 sinds de SARS-epidemie in 2003 is van toepassing op iedereen (patiënt, gezondheidswerker en bezoeker) met symptomen van hoest, congestie, rhinorrhoea en expectoratie is van toepassing op iedereen (patiënt, gezondheidswerker en bezoeker) met symptomen van hoest, congestie, rhinorrhoea en expectoratie houdt o.a. het gebruik in van wegwerpzakdoekjes en mond-neusmaskers houdt o.a. het gebruik in van wegwerpzakdoekjes en mond-neusmaskers ‘Safe injection practice’ ‘Safe injection practice’ ter preventie van de overdracht van bloedoverdraagbare aandoeningen (zoals HIV, HBV en HCV) ter preventie van de overdracht van bloedoverdraagbare aandoeningen (zoals HIV, HBV en HCV) ‘Infection control practice for Lumbar puncture procedures’ ‘Infection control practice for Lumbar puncture procedures’ gebruik van mond-neusmasker bij lumbaal punctie ter preventie van droplet-overdracht gebruik van mond-neusmasker bij lumbaal punctie ter preventie van droplet-overdracht

6 OVERDRACHTSGEBONDEN VOORZORGSMAATREGELEN Contact voorzorgsmaatregelen: voorkomen de overdracht van micro-organismen die zich verspreiden via direct of indirect contact met de patiënt of zijn omgeving (bv. MRSA, scabiës, …) Contact voorzorgsmaatregelen: voorkomen de overdracht van micro-organismen die zich verspreiden via direct of indirect contact met de patiënt of zijn omgeving (bv. MRSA, scabiës, …) Droplet voorzorgsmaatregelen: voorkomen de overdracht van micro-organismen via respiratoire secreties door close contact (<1m) (resp. virussen) Droplet voorzorgsmaatregelen: voorkomen de overdracht van micro-organismen via respiratoire secreties door close contact (<1m) (resp. virussen) Airborne voorzorgsmaatregelen: voorkomen de overdracht van micro-organismen die over grote afstand infectieus blijven als ze in de lucht terechtkomen ( bv. TBC, SARS-CoV) Airborne voorzorgsmaatregelen: voorkomen de overdracht van micro-organismen die over grote afstand infectieus blijven als ze in de lucht terechtkomen ( bv. TBC, SARS-CoV)

7 contact voorzorgsmaatregelen algemene voorzorgsmaatregelen droplet voorzorgsmaatregelen airborne voorzorgsmaatregelen MRSA scabiës Griep Meningitis Open TB overdrachtsgebondenvoorzorgsmaatregelen

8 algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen Algemene voorzorgsmaatregelen

9 doel Standaard = bij elke patiënt voorzorgen nemen ongeacht zijn kolonisatie- of infectiestatus beschermt de zorgverlener en de patiënt tegen de overdracht van micro- organismen algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen

10 doel Goede toepassing van de algemene voorzorgsmaatregelen = solide basis Bijkomende voorzorgsmaatregelen (overdrachtsgebonden: contact, droplet of airborne) vullen deze ‘standaard’ aan en zijn dus supplementair algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen Algemene voorzorgsmaatregelen Bijkomende voorzorgsmaatregelen

11 handhygiëne handen zichtbaar bevuild: wassen met water en zeep wassen met water en zeep nadien ontsmetten met handalcohol nadien ontsmetten met handalcohol handen niet zichtbaar bevuild: ontsmetten met handalcohol Handen wassen en/of ontsmetten algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen

12 handhygiëne ontsmetting van de handen met alcohol is te verkiezen boven het wassen met water en zeep. Redenen: bacteriologische efficiëntie (kiemdodend) kiemreductie = veel groter snelheid betere bereikbaarheid irritatie van de huid is minder, op voorwaarde dat een huidverzachtend product is toegevoegd algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen

13 handhygiëne rechtstreeks contact met wonde, katheter, drain,... een aseptische techniek ingrepen waarbij de huid- of slijmvliesbarriëre wordt doorbroken zoals blaascatheterisatie, punctie, etc…. TUSSEN de verschillende taken, lichaamsdelen of stelsels VOOR algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen

14 handhygiëne zorg aan de patiënt manipulatie van potentieel besmet materiaal (vb. nierbekken, verband, wonde,...) verwijderen van handschoenen snuiten van de neus, hoesten en niezen toiletbezoek NA algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen

15 handhygiëne / handschoenen barrière tussen patiënt en zorgverstrekker correct gebruik van handschoenen beschermt zowel de patiënt als de zorgverstrekker = aanvulling, maar géén vervanging van handhygiëne doel = transmissie van m.o. verminderen (verlagen contaminatiegraad) algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen

16 bescherming van de zorgverstrekker: wanneer spatten of aërosolen met bloed, lichaamsvochten, secreties of excreties te verwachten zijn als patiënt verkouden is of respiratoire aandoeningen aan de zorgverstrekker kan doorgeven masker / oogprotectie bescherming van de patiënt: als de zorgverstrekker verkouden is, keelpijn of andere respiratoire aandoeningen die aan de patiënt kunnen doorgegeven worden gebruik een masker van goede kwaliteit geen maskers rond de hals dragen algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen

17 kledij / beschermschort de werkkledij: moet proper zijn bedekt de eigen kledij heef korte mouwen om een goede handhygiëne mogelijk te maken bevuilde kledij moet zo snel mogelijk gewisseld worden beschermschorten worden gebruikt om contaminatie van de werkkledij te voorkomen wegwerp (éénmalig gebruik) geniet de voorkeur algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen

18 basisprincipes Contact voorzorgsmaatregelen = versterkte algemene voorzorgsmaatregelen algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen

19 OVERDRACHTSWEGEN Overdracht via direct contact: Overdracht via direct contact: - bloed of bloedbevattende lichaamsvochten komen in contact met mucosa of huidletsels - scabiësmijten gaan van de huid van de patiënt over naar de handen van de zorgverstrekker Overdracht via indirect contact: - via de handen van de zorgverstrekker (indien geen / niet correcte handhygiene) - via apparatuur, instrumenten, speelgoed, … Overdracht via indirect contact: - via de handen van de zorgverstrekker (indien geen / niet correcte handhygiene) - via apparatuur, instrumenten, speelgoed, …

20 Droplet voorzorgsmaatregelen algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen

21 ALGEMEEN PRINCIPE = respiratoire ‘droplets’ die pathogenen bevatten brengen de infectie rechtstreeks over vanuit de respiratoire tractus van de geïnfecteerde patiënt naar de mucosa van de receptor = respiratoire ‘droplets’ die pathogenen bevatten brengen de infectie rechtstreeks over vanuit de respiratoire tractus van de geïnfecteerde patiënt naar de mucosa van de receptor Meestal over kleine afstand (< 1m) Meestal over kleine afstand (< 1m) ‘Droplets’ ontstaan bij hoesten, niezen en spreken, maar ook bij aspiratie, endotracheale intubatie, hoest geïnduceerd door fysiotherapie en reanimatie ‘Droplets’ ontstaan bij hoesten, niezen en spreken, maar ook bij aspiratie, endotracheale intubatie, hoest geïnduceerd door fysiotherapie en reanimatie

22 basisprincipes Voorkomen van overdracht van micro-organismen via speekseldruppeltjes of aërosolen partikels > 5 micron sedimenteren op een afstand < 1 meter doel: bescherming vande slijmvliezen en het aangezicht tegen kiemen die vrijkomen bij hoesten, niezen en spreken, … algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen

23 basisprincipes Toepassen bij patiënten gekend of vermoed met meeste virale infecties zoals griep, bof, rubella, RSV, adeno en rhinovirus meningitis (hersenvliesontsteking) met meningokokken Masker op afstand <1 meter (gewoon masker) Duur: tot stop infectietekenen vanaf 24u na start AB-therapie bij meningokokkenmeningitis Meest besmettelijk vóór het doorbreken van de ziekte supplementair te nemen bovenop de algemene voorzorgsmaatregelen algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen

24 Airborne voorzorgsmaatregelen algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen

25 AIRBORNE OVERDRACHT Overdracht vanuit patiënten: Overdracht vanuit patiënten: bv. TBC, SARS-CoV Overdracht vanuit het milieu: bv. Aspergillussporen Overdracht vanuit het milieu: bv. Aspergillussporen

26 Voorkomen van overdracht van micro- organismen via de lucht partikels < 5 micron blijven lang in de lucht zweven Toepassen bij patiënten gekend of vermoed met Open longtuberculose Mazelen (rubeola virus) Windpokken (varicella virus) Uitgebreide herpes zoster (zona) tenzij gekende immuniteit basisprincipes algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen supplementair te nemen bovenop de algemene voorzorgsmaatregelen

27 maatregelen: draag een hoogfiltratiemasker aantrekken vóór het betreden van de kamer pas verwijderen na het verlaten van de kamer basisprincipes algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen

28 basisprincipes Hoogfiltratiemasker moet mond en neus goed afsluiten de meest effectieve bescherming wordt geboden door P2 of P3-maskers zorgverstrekker en bezoekers van bij betreden tot en met het verlaten kamer 28 algemene voorzorgs- maatregelen contact voorzorgs- maatregelen droplet voorzorgs- maatregelen airborne voorzorgs- maatregelen

29 Preventie van tuberculose- transmissie in het ZH Omgevingsmaatregelen Omgevingsmaatregelen Goede verluchting Goede verluchting natuurlijke verluchting via openen van vensters natuurlijke verluchting via openen van vensters ventilatiesystemen : minimum 6 luchtwisselingen / uur ventilatiesystemen : minimum 6 luchtwisselingen / uur negatieve drukkamer of met sas negatieve drukkamer of met sas draagbare toestellen voor HEPA-luchtfiltratie draagbare toestellen voor HEPA-luchtfiltratie Goede verlichting Goede verlichting zonnestralen doden tuberkelbacillen na enkele uren, diffuus daglicht na enkele dagen zonnestralen doden tuberkelbacillen na enkele uren, diffuus daglicht na enkele dagen UV-C lampen hebben een bactericide werking UV-C lampen hebben een bactericide werking

30 Preventie van tuberculose- transmissie in het ZH Individuele maatregelen voor de patiënt Individuele maatregelen voor de patiënt maskers maskers enkel bij het verlaten van de kamer enkel bij het verlaten van de kamer FFP1 of gewone maskers volstaan FFP1 of gewone maskers volstaan voor de werknemers : FFP2 maskers of FFP3 indien contacten met multiresistente TB / het masker wordt uitgedaan buiten de kamer en mag opnieuw gebruikt worden (indien niet beschadigd) voor de werknemers : FFP2 maskers of FFP3 indien contacten met multiresistente TB / het masker wordt uitgedaan buiten de kamer en mag opnieuw gebruikt worden (indien niet beschadigd) Handschoenen: indien contact met besmet materiaal of producten Handschoenen: indien contact met besmet materiaal of producten handhygiëne handhygiëne ontsmetten van de handen met handalcohol na uittrekken van de handschoenen ontsmetten van de handen met handalcohol na uittrekken van de handschoenen

31 Preventie van tuberculose- transmissie in het ZH Individuele maatregelen voor de patiënt (vervolg) Individuele maatregelen voor de patiënt (vervolg) Toepassen van isolatiemaatregelen Toepassen van isolatiemaatregelen opheffen isolatiemaatregelen na 3 opeenvolgende negatieve R.O. telkens met 1 dag interval opheffen isolatiemaatregelen na 3 opeenvolgende negatieve R.O. telkens met 1 dag interval in geval van MDR – TB : 6 opeenvolgende negatieve R.O. telkens met 3 dagen interval in geval van MDR – TB : 6 opeenvolgende negatieve R.O. telkens met 3 dagen interval nies- en hoesthygiëne nies- en hoesthygiëne om aërosolvorming te vermijden om aërosolvorming te vermijden zakdoekjes éénmalig gebruiken  plastiek zak zakdoekjes éénmalig gebruiken  plastiek zak plastiek zak dagelijks verwijderen plastiek zak dagelijks verwijderen

32 PREVENTIE SARS-CoV Er is absolute evidentie voor droplet en contact transmissie Er is absolute evidentie voor droplet en contact transmissie Opportunistische airborne overdracht is ook mogelijk bij aërosol-genererende procedures, zoals bij endotracheale intubatie en aspiratie Opportunistische airborne overdracht is ook mogelijk bij aërosol-genererende procedures, zoals bij endotracheale intubatie en aspiratie

33 PREVENTIE VAN SARS-CoV Vroegtijdige detectie Vroegtijdige detectie Respiratoire hygiene en hoest-etiquette: patient een mond-neus masker geven en instrueren om wegwerpzakdoekjes te gebruiken bij hoest Respiratoire hygiene en hoest-etiquette: patient een mond-neus masker geven en instrueren om wegwerpzakdoekjes te gebruiken bij hoest Isolatiemaatregelen toepassen Isolatiemaatregelen toepassen Contact en droplet voorzorgsmaatregelen maar ook airborne (indien risico op aërosolvorming) d.w.z. een FFP2 of FFP3 masker gebruiken + oogprotectie Contact en droplet voorzorgsmaatregelen maar ook airborne (indien risico op aërosolvorming) d.w.z. een FFP2 of FFP3 masker gebruiken + oogprotectie


Download ppt "CDC GUIDELINE FOR ISOLATION PRECAUTIONS: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007 American Journal of Infection Control,"

Verwante presentaties


Ads door Google