De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak van MRSA in woonzorgcentra Vorming van gezondheidswerkers in woonzorgcentra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak van MRSA in woonzorgcentra Vorming van gezondheidswerkers in woonzorgcentra."— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak van MRSA in woonzorgcentra Vorming van gezondheidswerkers in woonzorgcentra

2 Staphylococcus aureus  Bij heel wat gezonde mensen (30 à 40%) aanwezig op de huid en slijmvliezen of in lichaamsvochten zonder tekens van infectie (kolonisatie)  Belangrijke ziekteverwekker: infecties van huid en wonden, luchtwegen, urinewegen, bloedstroom (sepsis), …

3 Ziekenhuis- of zorginfecties  S. aureus (MSSA) en MRSA zijn belangrijke verwekkers van ziekenhuis- of zorginfecties  Overdracht van S. aureus (MSSA) en MRSA gebeurt vooral via handen van gezondheidswerkers die gekoloniseerde of geïnfecteerde patiënten of bewoners hebben verzorgd

4 Methicilline-resistente S. aureus  Zelfde gedrag als gevoelige stammen, maar resistent aan beta-lactam antibiotica en daardoor moeilijker te behandelen  Incidentie van MRSA in ziekenhuizen steeg sterk in periode van 1999 tot 2003, maar daalt nu weer

5 MRSA in acute ziekenhuizen

6 MRSA in woonzorgcentra  Prevalentiestudie in 60 RVT’s bij 2 958 bewoners in 2006 - 1 op 5 bewoners (19%) is drager van MRSA - risicofactoren: hospitalisatie, heelkunde, antibiotherapie, chronische ziekte, (doorlig)wonden, beperkte mobiliteit, …

7 Prevalentie MRSA-dragerschap

8 Aanbevelingen van BICS www.belgianinfectioncontrolsociety.be

9 Aanpak van MRSA  Verantwoord gebruik van antibiotica  Algemene voorzorgsmaatregelen  Screening voor MRSA bij bewoners  Aanvullende voorzorgsmaatregelen bij MRSA-positieve bewoners  Dekolonisatie van MRSA-positieve bewoners

10 Algemene voorzorgsmaatregelen

11 Handhygiëne  Handen ontsmetten met handalcohol is de regel tijdens de zorg  Handen wassen met water en zeep (en daarna ontsmetten) - indien de handen zichtbaar vuil zijn; - bij patiënten met infectieuze diarree (Clostridium difficile, Norovirus); of - bij patiënten met schurft

12 Indicaties voor handen ontsmetten  Vóór contact met bewoner  Na contact met bewoner  Vóór een zuivere of invasieve handeling  Na blootstelling aan slijmvliezen of lichaamsvochten  Na contact met directe omgeving van bewoner

13 Handschoenen  Contact met bloed, lichaamsvochten, slijmvliezen en niet-intacte huid of materiaal bevuild met lichaamsvochten of bloed  Contact met besmette patiënt of materiaal gebruikt tijdens diens zorg  Handschoenen onmiddellijk na de zorg verwijderen en handhygiëne toepassen

14 Screening

15 Screening voor MRSA bij bewoners  Dragers van MRSA identificeren zodat men vroegtijdig bijkomende maatregelen kan nemen om overdracht naar andere bewoners te vermijden  Belang van goede communicatie tussen instellingen: aan de hand van transfer- document

16 Indicaties voor screening  Systematische screening is niet nuttig  Screening van bepaalde bewoners (zie volgende dia’s) is enkel aangewezen - tijdens een epidemie met MRSA; - bij eerste opname of bij heropname (na hospitalisatie) in WZC; of - bij verstrengen van preventiebeleid voor MRSA

17 Definitie epidemie  Binnen 1 maand op 1 functionele eenheid een index geval en minstens 2 nieuwe gevallen verworven in het WZC

18 Tijdens epidemie met MRSA: wie screenen?  Screening van bewoners uit directe omgeving van MRSA-gevallen  Eventueel in een tweede fase ook andere bewoners  Indien de epidemie niet onder controle geraakt, tenslotte ook personeel screenen

19 Bij (her)opname en in kader van strenger beleid: wie screenen?  Screening van bewoners met risico: - ziekenhuisopname in voorbije 6 maand; of - minstens 3 van volgende criteria aanwezig: antibiotherapie in voorbije maand; wonde, urinesonde, katheter of stoma; mobiliteitsbeperking; kolonisatie of infectie in voorgeschiedenis

20 Methodologie voor screening  Liefst georganiseerd door CRA en stalen opsturen naar éénzelfde labo  Selectieve kweek voor MRSA - neus, keel en perineum; - ook wonden en stomieën indien aanwezig; - ook urine indien blaassonde aanwezig

21 Aanvullende voorzorgs- maatregelen

22 Aanvullende voorzorgsmaatregelen bij MRSA-positieve bewoners  Afzonderlijke kamer voor bepaalde bewoners  Beschermende kledij voor personeel  Maatregelen voor bezoekers  Reiniging van de kamer, behandeling van linnen en verwerking van afval  Verzorgingsmateriaal  Transport van bewoner

23 Algemene punten  Aanvullende maatregelen invoeren na overleg tussen CRA en huisarts  Belang van melding aan CRA en registratie van MRSA-gevallen  Bewoners met MRSA moeten identificeerbaar zijn (bv. pictogram)  Hand- en hoesthygiëne bij bewoners stimuleren

24 Afzonderlijke kamer voor bepaalde MRSA-positieve bewoners  Beperken tot bewoners met hoog risico op overdracht - MRSA in sputum en productieve hoest; - MRSA in niet-afdekbare wonde; of - MRSA in urine en gebrekkige hygiëne bij urinaire incontinentie

25 Afzonderlijke kamer voor bepaalde MRSA-positieve bewoners  Toegang tot kamer wordt beperkt en bewoner mag kamer niet op eigen initiatief verlaten  Eigen sanitair en toegewezen verzorgingsmateriaal  Einde van isolatie: de bewoner trekt na het toilet nieuwe kleding aan en verlaat zijn kamer voor de eindschoonmaak

26 Deelname aan sociale activiteiten  MRSA-positieve bewoners mogen deelnemen aan sociale activiteiten en maaltijden nuttigen in restaurant  Bewoner moet handen ontsmetten vóór het verlaten van zijn kamer  Bewoners met hoog risico op overdracht worden wel uitgesloten

27 Beschermende kledij voor personeel  Drielagig mond-neus-masker, niet- steriele handschoenen en overschort boven normale werkkledij  Tijdens verzorging van MRSA-positieve bewoner of contact met zijn omgeving (bewoner wordt als laatste verzorgd)  Niet nodig voor korte aanwezigheid op de kamer zonder contact met bewoner of zijn omgeving

28 Beschermende kledij voor personeel  Kledij aantrekken bij betreden van de kamer  Uittrekken bij verlaten van de kamer - eerst handschoenen - daarna masker - daarna overschort (voorkeur voor wegwerpschort, minstens dagelijks vervangen)  Tenslotte handen ontsmetten

29 Beschermende kledij voor personeel  Maximalistisch: bij alle MRSA-positieve bewoners of Minimalistisch: enkel bij bewoners met MRSA in sputum en productieve hoest; MRSA in wonde; of MRSA in urine en urinaire incontinentie

30 Maatregelen voor bezoekers  Bewoner en bezoekers informeren (bv. informatiefolder)  Bezoekers dragen geen beschermende kledij, maar ontsmetten enkel de handen bij verlaten van de kamer  MRSA-positieve bewoner wordt als laatste bezocht  Geen mensen met verminderde weerstand of baby’s op bezoek

31 Reiniging van de kamer  Sanitair en ‘high touch’ oppervlakken dagelijks reinigen en ontsmetten  Vloer en ‘minimal touch’ oppervlakken bij voorkeur dagelijks reinigen  Beschermende kledij voor onderhouds- personeel indien bewoner geïsoleerd wordt

32 Reiniging van de kamer  Kamer van MRSA-positieve bewoner wordt als laatste gereinigd  Schoonmaakmateriaal enkel gebruiken voor deze kamer of ontsmetten bij verlaten van de kamer

33 Eindschoonmaak  Sanitair en ‘high touch’ oppervlakken worden gereinigd en ontsmet  Vloer, meubilair en vuile muren worden gereinigd  Gordijnen worden gewassen of vervangen  Al het linnen in de kamer wassen of indien nodig ontsmetten

34 Behandeling van linnen  Bedlinnen periodiek en indien vuil vervangen  Beschermende kledij dragen bij manipuleren van vuil linnen (van een bewoner in isolatie)  Verzamelen in lekvrije linnenzak en dagelijks afvoeren  Linnen wassen aan voldoende hoge temperatuur (> 60°C)

35 Afvalverwerking  Afval van verzorgende taken bij MRSA- positieve bewoner verzamelen in zak voor niet-risicohoudend medisch afval  Afvalzak op de kamer laten en dagelijks afvoeren

36 Verzorgingsmateriaal  Zoveel mogelijk gebonden aan bewoner  Materiaal dat gebruikt wordt bij meerdere bewoners wordt na elk gebruik ontsmet (eerst reinigen indien bevuild)  Bij einde van isolatie: materiaal voor éénmalig gebruik weggooien en herbruikbaar materiaal reinigen en ontsmetten

37 Transport van MRSA-positieve bewoner  Goede communicatie is essentiëel  Geïsoleerde bewoner draagt masker, overschort en handschoenen tijdens transport  Rolstoel afdekken met proper steeklaken  Hoofd- en voeteinde van bed ontsmetten  Geen beschermende kledij nodig voor begeleidend personeel

38 Dekolonisatie

39 Dekolonisatie van MRSA-positieve bewoner  MRSA-positieve bewoners steeds dekoloniseren wanneer MRSA enkel aanwezig is ter hoogte van neus, keel en/of perineum  Controle met MRSA-kweken: 2 en 7 dagen en 1 maand na dekolonisatie  Dezelfde procedure herhalen na eerste mislukking, maar andere procedure overwegen na tweede mislukking

40 Procedure voor dekolonisatie  Mupirocine zalf aanbrengen in beide neusholten 3x/d gedurende 5d  Bewoner dagelijks volledig wassen met povidon-jood zeep of chloorhexidine zeep gedurende 5d; haren tweemaal wassen met hetzelfde product


Download ppt "Aanpak van MRSA in woonzorgcentra Vorming van gezondheidswerkers in woonzorgcentra."

Verwante presentaties


Ads door Google