De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?"— Transcript van de presentatie:

1 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
29 januari 2015 Cornella Visser-Mol Specialist ouderen geneeskunde

2 Disclosure belangen spreker
(potentiële) belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk …

3 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?

4 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Communiceer

5 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Een goed begin is het halve werk Ken de richtlijnen Ken de afkortingen Ken de begrippen Communiceer

6 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
WIP-richtlijn BRMO voor verpleeghuizen , woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen in instellingsverband Richtlijn BRMO van het LCI gericht op de openbare gezondheidszorg, waaronder kleinschalig wonen voor ouderen, niet in instellingsverband

7 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Implementatie Streefnorm implementatietermijn van richtlijn Kleine aanpassingen: 0,5 jaar Middelgrote aanpassingen: 1- 2 jaar Grote aanpassingen: jaar (Zie ook thema pagina’s ZonMw)

8 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Protocol persoonlijke hygiëne Protocol handhygiëne Protocol BRMO Protocol MRSA

9 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?

10 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
IPC infectiepreventiecommissie DIPC’s decentrale infectiepreventie commissies/uitbraakteam DIP-er deskundige infectiepreventie arts microbioloog specialist ouderengeneeskunde

11 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Belangrijke items/begrippen intensief cliëntgebonden contact sociaal cliëntgebonden contact kolonisatie verontreinigde materialen verontreinigde oppervlakken/tastvlakken eindschoonmaak ringprincipe

12 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Cliënt met BRMO BRMO tevoren aangekondigd BRMO ontdekt bij of kort na opname BRMO bij uitslag afgenomen kweek

13 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Wie is verantwoordelijk Specialist ouderengeneeskunde? Instelling? Huisarts? Thuiszorgorganisatie?

14 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
O R A N J E L IJ S T Verpleeghuis en KSW, instellingsgebonden, indien BRMO bekend bij aanmelding

15 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Dringende tip/dringend verzoek aan ziekenhuizen: informeer bij overplaatsing over de aanwezigheid van een BRMO en informeer of kweken zijn afgenomen en uitslagen te verwachten zijn

16 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?

17 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Opname van cliënt, minder dan 2 maanden geleden verpleegd in een buitenlandse zorginstelling: direct gericht onderzoek naar BRMO dragerschap. Neem kweken af. Neem passende isolatiemaatregelen.

18 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Vergoeding kosten van te gebruiken materialen verpleeghuis: de instelling verzorgingshuis en thuis: de patiënt (ziektekostenverzekeraar)

19 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Thuiszorgmedewerker en goed werkgeverschap: Zorg voor voldoende materialen voor de medewerker om zichzelf te beschermen, zoals handschoenen, hoewel strikt genomen verstrekking door de zorgverzekeraar

20 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Stock voorraad van te gebruiken materialen Maximale voorraad op een kamer

21 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Wie informeren, privacy, beroepsgeheim IPC Meldpunt GGD

22 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Hoe vaak kweken? Wanneer niet kweken, maar een levenslang dragerschap accepteren? Juiste beleid ten aanzien van wel/niet behandelen van infecties

23 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Dwaalgedrag en BRMO/MRSA

24 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Communicatie met medewerkers op afstand Logistieke en huishoudelijke dienst Paramedici Instrumentmaker Kapper Pedicure Etc.

25 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Communicatie, wie en wanneer Patiënt/ cliënt Vertegenwoordiger zorginhoudelijk Bezoekers van patiënt/ cliënt Bezoekers van medepatiënten/ cliënten Medewerkers, direct betrokken Medewerkers, op afstand

26 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Communicatie Altijd open en transparant Leg het waarom en het hoe uit Alles wat je niet vertelt kan door mensen zelf ingevuld worden en dan heb je zo de pers op bezoek

27 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Adequate en tijdige communicatie bij polibezoek ziekenhuisopname

28 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Overplaatsingen van BRMO-drager en van een cliënt, die potentieel drager zou kunnen zijn (BRMO-verdachte cliënt) NB WIP-richtlijn verpleeghuizen verschilt van de WIP-richtlijn ziekenhuizen en van de LCI-richtlijn

29 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Welk advies aan bezoekers met een sterk verminderde weerstand? MRSA BRMO Wat te doen met de medewerker, die tevens mantelzorger is voor iemand met een sterk verminderde weerstand?

30 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Wat te doen met een medewerker, die drager is van een BRMO?

31 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Doel is en blijft menselijke waardigheid/geen stigma kwaliteit van zorg geen of zo min mogelijk beperkingen Beroepsgeheim niet schenden Paniek voorkomen

32 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Communicatie/informatie zorgvuldig snel eenduidig in begrijpelijke taal gesteld Vaste afspraken over wie/wat/hoe/wanneer doet conceptdocumenten In een keten een extra grote uitdaging!

33 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Bevoegdheid en bekwaamheid van alle spelers in de wedstrijd tegen BRMO Aandacht voor alle betrokkenen Anticipeer op juiste wijze, emotioneel, maar ook praktisch: indien het gebruikelijk lunchen in het (medewerkers-)restaurant niet mogelijk is, zorg voor een passend alternatief

34 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Conclusies Een goed begin is het halve werk: communiceer, stem af en coördineer bij de overdracht van een cliënt in de keten Zorg voor een dynamisch functionerende infectiepreventiecommissie, centraal en decentraal en gebruik de richtlijnen

35 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, alles is communicatie: communiceer met de cliënt, de familie en alle directe en indirecte zorgverleners Verlies nooit de cliënt, de familie en de zorgverlener uit het oog

36 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Doe onderzoek en gebruik daarbij de mogelijkheid, die de regio (GGD, Verenso) biedt om te komen tot evidence Blijf consequent hygiënisch werken, dan sta je samen sterk in de strijd tegen de BRMO Filmpje?

37 BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?
Literatuur: WIP IPC KNMG TvO


Download ppt "BRMO (en MRSA), hoe pak je dat aan?"

Verwante presentaties


Ads door Google