De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OM en medisch beroepsgeheim 13.12.2012. Openheid & OM OM legt op zitting steeds verantwoording af; Openheid is een pijler van de rechtstaat; Macht die.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OM en medisch beroepsgeheim 13.12.2012. Openheid & OM OM legt op zitting steeds verantwoording af; Openheid is een pijler van de rechtstaat; Macht die."— Transcript van de presentatie:

1 OM en medisch beroepsgeheim 13.12.2012

2 Openheid & OM OM legt op zitting steeds verantwoording af; Openheid is een pijler van de rechtstaat; Macht die niet wordt gecontroleerd, corrumpeert; Openheid levert een permanente controle op.

3 Openheid & zorg Zorg is juist gericht op geslotenheid omdat het medisch beroepsgeheim externe openheid beperkt.

4 Aanwijzing medische zaken Definitie medische zaak: handelen of nalaten van een persoon werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg / alternatieve sector wiens handelen of nalaten een vermoeden oplevert van een strafbaar feit.

5 Beperkte rol OM Beperkte rol OM  alleen strafrecht bij ernstige medische fouten met zwaar lichamelijk letsel of overlijden. Geen strafrechtelijke immuniteit! Melden  referentiekader

6 De arts als verdachte Fout & de beroepsnorm niet is overtreden  geen strafrechtelijke vervolging; Wel strafrechtelijke vervolging bij (grovelijk) overtreden van de beroepsnorm & indien de vervolging opportuun is.  Goede communicatie met patiënt / naasten voor, tijdens en na de behandeling kan kans op vervolging sterk doen afnemen.

7 Vooraf Medisch beroepsgeheim is een kostbaar bezit, dit is van u & het is dus ook van belang om goed te weten wat het inhoudt!

8 Professionele standaard Richtlijn KNMG; Convenanten ziekenhuizen, politie en OM – Zoals hier in Den Haag

9 Doorbreken? Politie of OM benaderen de zorgverlener of zorginstelling om informatie over de patient. Medisch beroepsgeheim? - hulpverlening? - opsporing?

10 Visie OM; opsporing Doorbreking dan ook in belang patiënt: Van belang: kwalificatie patiënt (verdachte, slachtoffer)  vraag de politie / OM daarom! Uitzondering: wettelijke plicht

11 Patiënt is slachtoffer (Veronderstelde) toestemming Medisch beroepsgeheim keert zich tegen de patiënt

12 Agressie in de zorg Zorgverlener of zorginstelling zou contact moeten opnemen met politie / OM

13 Waarom niet doen? Medisch beroepsgeheim? – Behandelovereenkomst = geen vrijbrief voor agressie – Proportionele doorbreking  Medisch beroepsgeheim = geen probleem Angst voor repressailles? – Politiegegevens wijzen dit niet uit;  Let op wat op de Facebook etc staat! Onduidelijk beleid werkgever? – Standaard beleid: zorginstelling doet altijd aangifte, personeel legt getuigenverklaring af.

14 Waarom wel doen? Niet begrenzen a-sociaal gedrag zal leiden tot verdere escalatie !! Gebruik politie om ‘angel’ uit situatie te halen! Na aangifte is hulpverlening voor verdachte en slachtoffer mogelijk.

15 Arts is slachtoffer Aangifte doen? Anoniem? Onder nummer? In elk geval domicilie kiezen

16 Arts is getuige Medisch beroepsgeheim kan proportioneel doorbroken worden; Bij aangifte zijn vaak geen medische gegevens nodig; Belang van ‘grenzen stellen’.

17 Tips voor de arts Bespreek beslissing over doorbreking in teamverband Leg overwegingen vast in medisch dossier

18 Do’s en dont’s arts als informant Don’tsDo’s Gelijk ‘Nee’ zeggen Overleg met jurist en/of KNMG Beslissing alleen nemen Bespreek beslissing in teamverband Niet bespreken met patiënt Bespreken met patiënt

19 Taak politie / OM Doorbreken = uiterst redmiddel; Informatie van zorgverlener, vaak op geen enkele andere manier te verkrijgen; Zorgverlener kader verzoek verduidelijken; Hoeven niet het hele medisch dossier maar relevante gegevens daaruit!

20 Conclusie Medisch beroepsgeheim: Arts beslist zelf Goed op de hoogte van mogelijkheden doorbreking? Terechte angst??? Onterechte doorbreking medisch beroepsgeheim gesanctioneerd Straf- en tuchtrecht

21 Angst doorbreking Strafrecht  NOOIT als politie of OM om doorbreking vraagt; Tuchtrecht ; marginale toets, schrijf je overwegingen op, zelfs een ‘verkeerde’ beslissing wordt dan ‘beveiligd’.

22 Bedankt voor uw aandacht! Vragen???

23 Klachten of advies? Expertisecentrum medische zaken (OM) Expertisecentrum.medische.zaken@om.nl tel: 010-8888732


Download ppt "OM en medisch beroepsgeheim 13.12.2012. Openheid & OM OM legt op zitting steeds verantwoording af; Openheid is een pijler van de rechtstaat; Macht die."

Verwante presentaties


Ads door Google