De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Wet BOPZ. Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Wet BOPZ. Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Wet BOPZ

2 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten

3 Onderdelen Wet BOPZ (1) 1. Definities/begrippen 2. Vormen van gedwongen opname 3. Rechten van de cliënt 4. Verlof en ontslag 5. Cliënten voor wie de Minister van Justitie mede- verantwoordelijkheid draagt 6. Administratieve bepalingen en voorschriften

4 Onderdelen Wet BOPZ (2) 7. Rol Patiënten Vertrouwens Persoon (PVP) 8. Opneming in een zwakzinnigeninrichting of verpleeghuis 9. Taak inspectie voor de gezondheidszorg 10. Taak Openbaar Ministerie 11. Strafbepalingen

5 Vormen van gedwongen opname In Bewaring Stelling (IBS) Rechterlijke Machtiging (RM): - voorlopige machtiging - machtiging tot voortgezet verblijf - machtiging op eigen verzoek - voorwaardelijke machtiging

6 Voorwaarden (Vermoeden van) psychiatrische stoornis Gevaar Causaal verband Geen alternatief Niet de nodige bereidheid, 12 jaar > art. 2 e.v. BOPZ

7 Volgens de wet bij IBS: elke arts - Jurisprudentie: Psychiater RM: Psychiater Geneeskundige Verklaring

8 Gevaar Zichzelf letsel toe brengen (incl. suïcide) Een ander letsel toe brengen Agressie over zichzelf af te roepen Zichzelf verwaarlozen of maatschappelijk ten ondergaan Algemene veiligheid Psychische gezondheid van anderen

9 Inbewaringstelling Voorwaarden: - Betrokkene veroorzaakt onmiddellijk gevaar - Vermoeden van geestesstoornis - Gevaar kan alleen worden afgewend door gedwongen opname - Betrokkene is niet bereid tot vrijwillige opname

10 Inbewaringstelling Werkwijze: - Psychiater schrijft Geneeskundige Verklaring uit - Burgemeester bepaalt of IBS noodzakelijk is en gelast de opname - Patiënt krijgt advocaat toegewezen - Binnen 5 werkdagen rechtzitting (op de afdeling): rechter beoordeelt of IBS bekrachtigd wordt. - Maximaal 3 weken

11 Voorlopige machtiging (nieuwe RM ) Voorwaarden: - Geestesstoornis veroorzaakt gevaar (causaal verband) - Gevaar kan worden afgewend door opname in psychiatrisch ziekenhuis - Geen bereidheid tot vrijwillige opname

12 Voorlopige machtiging (nieuwe RM ) Werkwijze - Geneeskundige verklaring door psychiater - Patiënt krijgt advocaat toegewezen - Rechtzitting thuis of op de afdeling: rechter beslist - Maximaal 6 maanden

13 Machtiging tot voortgezet verblijf (verlenging RM) Voorwaarden: - Stoornis van de geestvermogens is nog aanwezig en veroorzaakt nog steeds gevaar - Gevaar kan niet buiten het ziekenhuis worden afgewend - Verblijf kan niet op vrijwillige basis worden voortgezet

14 Machtiging tot voortgezet verblijf (verlenging RM) Werkwijze: - Zelfde als bij voorlopige machtiging - Behandelplan en voortgangsverslag - Maximale duur: 1 jaar

15 Voorwaardelijke machtiging Voorwaarden: - Door een psychische stoornis is er gevaar - Onder bepaalde voorwaarden kan het gevaar buiten het psychiatrisch ziekenhuis worden afgewend (medicatie inname) vereist: - Geneeskundige verklaring door psychiater - Behandelplan met daarin de concrete voorwaarden - Blijk van overeenstemming

16 Conversie Geneesheer-directeur doet betrokkene opnemen als het gevaar niet langer buiten de instelling kan worden afgewend Geneesheer-directeur kan betrokken doen opnemen wanneer deze de gestelde voorwaarden niet naleeft of op verzoek van betrokkene

17 Toepassing M & M Nood Afzondering, separatie, fixatie, medicatie, vocht/voeding Tijdelijke noodsituatie Voortvloeiend uit stoornis Maximaal 7 dagen Melden > art 39 BOPZ

18 Dwangbehandeling Verzet van de patiënt Volstrekt noodzakelijk Gevaar voor patiënt of anderen Gevaar binnen redelijke termijn wegnemen Voortvloeiend uit de stoornis Melden

19 Dwangbehandeling/redelijke termijn Schriftelijke beslissing behandelaar Maximaal 3 maanden Afschrift aan geneesheer-directeur Binnen 6 maanden na afloop voortzetting of opnieuw behandelen mogelijk Termijn opnieuw max. 3 maanden Schriftelijke beslissing geneesheer-directeur

20 Informatie aan familie, huisarts, e.a. Verantwoordelijke behandelaar Overzicht huisregels en rechten Dwangbehandeling Verlof (Voorwaardelijk) ontslag Diverse gegevens aan Officier van Justitie en Inspectie (art58 BOPZ) Middelen en maatregelen

21 Beperking van fundamentele rechten Post Bezoek Bewegingsvrijheid Telefoonverkeer > art. 40 BOPZ

22 Voorwaardelijk ontslag verlof Gevaar verminderd Voorwaarden m.b.t. gedrag Intrekken verlof/ voorw. Ontslag > art. 45 e.v BOPZ

23 Ontslag Niet langer voldaan aan opname-criteria Geldigheidsduur machtiging verstreken Geen vordering door OvJ Rechtbank heeft vordering afgewezen Rechter beveelt ontslag > art. 48 e.v. BOPZ

24 Nazorg Onderdak Financiën Behoefte aan zorg door andere instelling


Download ppt "Introductie Wet BOPZ. Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten."

Verwante presentaties


Ads door Google