De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe Influenza A H1N1 23 juni 2009. Nieuwsfeiten 19 juni | Minister koopt 34 miljoen vaccins 11 juni | WHO kondigt grieppandemie af 8 juni | Eerste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe Influenza A H1N1 23 juni 2009. Nieuwsfeiten 19 juni | Minister koopt 34 miljoen vaccins 11 juni | WHO kondigt grieppandemie af 8 juni | Eerste."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe Influenza A H1N1 23 juni 2009

2

3

4 Nieuwsfeiten 19 juni | Minister koopt 34 miljoen vaccins 11 juni | WHO kondigt grieppandemie af 8 juni | Eerste binnenlandse besmettingen met Nieuwe Influenza A (H1N1) 12 mei | Mexicaanse griep wordt Nieuwe Influenza A (H1N1) 30 mei | Mexicaanse griep in Nederland 30 april 2009 24 april | Mogelijke overdracht van oorspronkelijke varkensgriepvirussen naar de mens, uit Mexico

5

6 Casusdefinitie Mogelijk geval Elke persoon met één van de volgende drie criteria: koorts ≥ 38 °C EN symptomen/ verschijnselen van acute respiratoire infectie longontsteking (ernstige respiratoire aandoening) overlijden als gevolg van onverklaarde acute respiratoire aandoening EN Ten minste één van de volgende drie criteria in de zeven dagen voor de ziekte zich manifesteert: nauw contact met een bevestigd geval van infectie met het Nieuwe Influenza A (H1N1)-virus toen er al sprake was van ziekte reis naar een gebied waar een aanhoudende overdracht van mens op mens met het Nieuwe Influenza A (H1N1)-virus gedocumenteerd is (Mexico, VS) werkzaamheden in een laboratorium waar gewerkt wordt met het Nieuwe Influenza A (H1N1)-virus.

7 Casusdefinitie Bevestigd geval Een persoon die aan de laboratoriumcriteria voor bevestiging voldoet: RT-PCR, of viruskweek (waarvoor BSL 3-faciliteiten nodig zijn), of verviervoudiging van neutraliserende antilichamen tegen het nieuwe griepvirus A(H1N1) (in gepaarde sera, van de acute fase van de ziekte en van de herstelfase, minstens 10-14 dagen later).

8 Actuele informatie http://www.rivm.nl/cib/themas/nieuwe- influenza/index.jsp http://www.who.int/en/ http://ecdc.europa.eu/

9

10 Actuele stand van zaken NL 23 juni 2009 Totaal aantal bevestigde infecties: 110 Besmet in Nederland: 51 Totaal aantal sterftegevallen: 0 0

11 Clustermeldingen Voor hoofden van instellingen geldt een meldingsplicht volgens artikel 26 van de Wet publieke gezondheid. Dit geldt voor instellingen waar kinderen, zieken of ouderen verblijven, zoals scholen voor basisonderwijs, kindercentra, verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen, instellingen voor gehandicapten, jeugdinstellingen en opvangcentra voor dak- en thuislozen en voor asielzoekers. Dit betekent dat het optreden van een ongewoon aantal zieken met maag- en darmaandoeningen, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard gemeld moeten worden bij de plaatselijke GGD.


Download ppt "Nieuwe Influenza A H1N1 23 juni 2009. Nieuwsfeiten 19 juni | Minister koopt 34 miljoen vaccins 11 juni | WHO kondigt grieppandemie af 8 juni | Eerste."

Verwante presentaties


Ads door Google