De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een mediastinale massa

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een mediastinale massa"— Transcript van de presentatie:

1 Een mediastinale massa
Erlangga Yusuf Co-schap Interne Geneeskunde 30 maart 2005

2 Dhr. G.K., geb 30/7/1949 (55 jr) RvO: Kortademigheid en pijn rechter thorax

3 Dhr. G.K., geb 30/7/1949 (55 jr) Anamnese:
Sinds een paar weken thoracale pijn re. thorax: m.n. frontaal, uitstralend naar rug, continu, stekend Kortademigheid: niet houdingsafhankelijk, snelle ademfrequentie Hoesten, wit sputum 8 kg afgevallen in ±6 maanden Algehele malaise +/-

4 Dhr. G.K., geb 30/7/1949 (55 jr) Soc/ AMC hulpmedewerker
Getrouwd, 4 kinderen FA/ Maligniteiten – Intox/ Roken 7 sigaretten/ dag Alcohol -

5 Dhr. G.K., geb 30/7/1949 (55 jr) Vg/ 9/04 thrombose arm links
11/04 ontrokken aan controle Med/ Acenocoumarol volgens afspraak

6 Lichamelijk Onderzoek (1)
Zieke pijnlijke man, RR 180/105 mmHg, pols 117/min, temp 38,1° C, verhoogde CVD, ademfrequentie 30/min Hals/hoofd: blanke conjunctivae, witte-gele sclerae, oedemateuze hals Hart : zachte S1, S2, $ Longen : verscherpte ademgeruis re.onder zonder long bijgeluiden, piepende ademhaling, bdz basaal gedempte percussie

7 Lichamelijk Onderzoek (2)
Abdomen: normale peristaltiek, defense -, loslaatpijn – Een palpabele periauriculair lymfeklier: ± 2 cm in grootte, vast-elastisch en mobiel Extremiteiten: pitting oedeem aan de re.arm Genitalia externa: geen weerstanden aan de testikels

8 Laboratorium Onderzoek (1)
pH: 7,46 ↑ pCO2:4,3 ↓ HCO3-: 22,4 pO2:7,2 ↓ Hb-O2:87,6% ↓ Na: 135 K: 4,1 Kreatinine: 75 ASAT: 40 AF: 74 CRP: 158,6 ↑ Leuko’s: 7,6 Segmenten: 78% ↑ INR: 2,55 Hb: 7,9 Trombocyten: 385 ↑

9 Probleemlijst Pijn op de borst Kortademigheid
Koorts en verhoogde CRP zonder leukocytose Oedemateuze hals en re.arm Verhoogde CVD Afvallen Algehele malaise Hypertensie

10 Differentiaal diagnose
Pijn op de borst, respiratoir alkalose met hypoxemie, pleuravocht, koorts: Pneumonie Verhoogde CVD, oedemateuze hals en re.arm, (afvallen, malaise) of (hypertensie): Vena cava superior syndrome door tumor massa Rechts Dec. cordis door hypertensieve cardiomyopathie Omdat tumormassa al eerder bekend is dan is pneumonie minder waarschijnlijk

11 X-thorax Laterale projectie

12 Differentiaal diagnose
Pijn op de borst, kortademigheid, koorts: Pneumonie Pijn op de borst, kortademigheid, oedemateuze hals en re.arm, verhoogde CVD, (afvallen en malaise): Vena cava superior syndroom door tumor massa Rechts Dec. cordis door hypertensieve cardiomyopathie

13 Overig aanvullend onderzoek
Kweken: Sputum: geen longsputum Bloed: geen groei ECG: Behalve sinus tachycardie g.a.

14 Mediastinum Anatomie mediastinum
Anterior: anterior van pericardium, bestaat uit thymus, aorta, grote veneven en lymfatisch weefsel Middelste: begrenzing: pericard, throacic inlet Posterior: vertebral bodies, 1e

15 Differentiaal diagnose
Tumor in anterieure compartiment van mediastinum: Thymoom Lymfoom Kiemcel tumor

16 Aanvullende anamnese Geen myasthenia gravis-achtige symptomen
Geen nachtzweten Impotentie

17 Aanvullende onderzoeken
Echo testes: g.a. Tumor markers: α1- foetoproteïne: 148 (N:<10) β-hCG: < 2 (N:<2) LDH: 958 (N: <220)  Mediastinale kiemceltumor Verhoogde Alpha-FP 85% bij NSGCT Verhogde Beta HCG Vehoogde LDH bij 60 % NSGCT

18 Mediastinale kiemceltumor
20% van alle mediastinale tumoren bij volwassenen 7% van alle kiemceltumoren 50 jaar geleden voor de 1e keer beschreven Resten van kiemcellen die niet naar de testes kunnen migreren Bij mannen vooral maligne 20-40 jaar, maar ook 60 jaar Prognose t.o.v. intragonadale kiemceltumor: ongunstig 7000 kiemceltumors per jaar in de VS, dus 400 per jaar in USA Stadiering: I: goed omschreven tumor met of zonder adhesie in de pleura of pericard zonder invasie in omringende organen II: tumor alleen in mediastinum met invasie III: met metastase: A: intrathoracale, B: extrathoracale

19 Beleid BEP kuur: Bleomycin, Etoposide en Cisplatin Pleuradrainage
Kweek: geen groei Cytologie: geen maligne cellen Zuurstof op geleide van saturatie Augmentin 625 mg 3 d.d. Doorgaan met acenocoumarol Nog extra schrijven!!!!!!

20 Decursus (1) Goede effect kuur:
Oedeem aan de nek en re.arm was fors geslonken Minder kortademigheid, O2 werd gestopt Pt. voelde minder ziek, koorts was weg Hypokaliemie als bijwerkingkuur R/ Kalium suppletie Er trad een forse beenmergdepressie Andere soort tumor? Leukemisatie van tumor? Nog extra schrijven!!!!!!

21 Leukemisatie? 287 patienten met mediastinale KCT in de VS en Europe
Hartmann JT, Nichols CR, Droz JP, et.al. Hematologic disorders associated with primary mediastinal nonseminomatous germ cell tumors. J Natl Cancer Inst Jan 5;92(1):54-61. 287 patienten met mediastinale KCT in de VS en Europe 17 patientën (6%) ontwikkelde hematologische stoornissen Deze RR is 250x zo groot als die van algemene populatie

22 Decursus (2) Beenmergbiopt Alsnog CT geleide punctie van de tumor
X-thorax: geen antwoord op de vraag afname tumor Beleving van de patient: vertrouwen in behandeling Schuld gevoel van onttrekking. Wil nu alles doen voor genezing

23 Samenvattend Een 54-jarige oude man met een grote mediastinale tumor, mogelijk o.b.v. een extragonadale kiemceltumor, waarbij de eerste chemokuur is verlopen met forse beenmergdepressie

24 Vragen?


Download ppt "Een mediastinale massa"

Verwante presentaties


Ads door Google