De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Exacerbatie Astma Vanuit perspectief van patiënt Vanuit perspectief van huisarts Nynke Kuypers, kaderhuisarts i.o. Gert Verhoeven, longarts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Exacerbatie Astma Vanuit perspectief van patiënt Vanuit perspectief van huisarts Nynke Kuypers, kaderhuisarts i.o. Gert Verhoeven, longarts."— Transcript van de presentatie:

1 Exacerbatie Astma Vanuit perspectief van patiënt Vanuit perspectief van huisarts Nynke Kuypers, kaderhuisarts i.o. Gert Verhoeven, longarts

2  Dhr. B, 38 jaar, voetballer  HIS: recidiverende luchtweginfecties  Belt i.v.m. hoesten en benauwdheid  Hoest met geel sputum, geen bloed. Geen koorts  Wat kan de patiënt zelf doen? Casus

3  Zelfmanagement, Individueel Zorgplan  Wanneer alarmeren? Wat kan de patiënt zelf doen?

4 Individueel exacerbatieplan

5

6

7

8

9

10

11  www.mijnastmaonline.nl www.mijnastmaonline.nl Online zelfmanagement voorbeeld

12  Gebaseerd op: wat accepteert hij/zij, angst, self- coping, sociale omstandigheden, beleving van voorgaande exacerbaties, exacerbatie- behandelingen, opname(s), alertheid van omgeving Keuze van patiënt

13 TRIAGEwijzer doktersassistente

14

15  Raadplegen HIS  Anamnese  Scoren van ACQ, MRC  Lichamelijk onderzoek  DD  Behandelplan Rol van de huisarts

16  Vraag naar klachten  Hoesten  Piepende ademhaling  Dyspnoe  ga de mogelijke oorzaak van de exacerbatie na (infectie, het op eigen initiatief staken van de medicatie) Anamnese

17 ACQ  ACQ  Som  Delen  Door  Zes.

18 ACQ-afkappunten  Goed gecontroleerd astma: 0-0.75  Gedeeltelijk gecontroleerd astma: 0.75 -1.5  Slecht onder controle: 1.5 - 6

19  Bent u wel eens kortademig? En zo ja, welke van de onderstaande uitspraken is voor u het meest van toepassing  Ik heb geen last van kortademigheid 0  Ik word alleen kortademig bij zware inspanning 1  Ik word alleen kortademig als ik me moet haasten op vlak terrein of tegen een lichte helling oploop 2  Door mijn kortademigheid loop ik op vlak terrein langzamer dan andere mensen van mijn leeftijd, of moet ik stoppen om op adem te komen als ik mijn eigen tempo loop 3  Na ongeveer 100 meter lopen op vlak terrein moet ik na een paar minuten stoppen om op adem te komen 4  Ik ben te kortademig om het huis uit te gaan, of ik ben kortademig tijdens het aan‐ of uitkleden 5 MRC‐scorelijst longfunctie‐onderzoek

20 Lichamelijk onderzoek:  Mate van dyspnoe  Ademhalingsfrequentie  Gebruik hulpademhalingsspieren  Ausculatie hart en longen.

21  Astma  Pneumonie  Longembolie  Hyperventilatie  Overige longaandoeningen (longfibrose bv) Differentiaal Diagnose

22  Onder een exacerbatie verstaat men een periode met progressieve dyspnoe, soms met hoesten of slijm opgeven. Definitie exacerbatie NHG standaard

23  Inhalatie-medicatie  Steroïden  Antibiotica ?  Verwijzing Behandelplan

24  Het (opnieuw) starten met bronchusverwijders, het tijdelijk verdubbelen van de dosis, of het combineren van twee soorten bronchusverwijders  Bij onvoldoende effect daarvan, aangevuld met een kuur prednisolon 1 dd 30 mg gedurende 7-14 dagen Behandeling milde exacerbatie

25  (een toename van de) dyspnoe in rust, moeite met uitspreken van een hele zin, niet plat kunnen liggen  Ademhalingsfrequentie > 30/min (bij zeer ernstige exacerbaties neemt de ademfrequentie weer af)  Hartslag > 120/min  Gebruik van hulpademhalingsspieren  Een eventueel gemeten zuurstofsaturatie > 92% maakt longfalen (hypoxie en/of hypercapnie) onwaarschijnlijk Criteria ernstige exacerbatie

26  Bèta-2-sympathicomimeticum, bijvoorbeeld salbutamol dosisaerosol per inhalatiekamer (100 microg per keer in inhalatiekamer; 5 maal inademen; procedure 4-10 keer herhalen)  Eventueel per injectie (0,5 mg/ml 1 ml) of per vernevelaar. Herhaal inhalaties na enkele minuten  Voeg bij onvoldoende verbetering ipratropium toe (20 microg per keer in inhalatiekamer; procedure 2-4 keer herhalen)  Verwijs bij geen verbetering binnen een half uur Behandeling ernstige exacerbatie

27 Verwijsbeleid

28  Bij een ernstige exacerbatie verwijst de huisarts als:  Er binnen een half uur geen verbetering optreedt  Er thuis onvoldoende zorgmogelijkheden zijn  Bij eerdere exacerbaties altijd een ziekenhuisopname noodzakelijk was  Uitputting leidt tot een afname van de ademfrequentie, verminderd bewustzijn en ‘rustiger’ worden van de patiënt (spoedopname) Verwijsbeleid bij exacerbatie

29  Uitlokkende factoren nagaan  Therapietrouw en inhalatietechniek checken  Zelfmanagement doornemen  Wat te doen bij recidieven Follow up na exacerbatie

30  Het tijdig herkennen en behandelen van exacerbaties is belangrijk  Zelfmanagement, met een zorgverlener als coach, zou de hoeksteen van astma-zorg moeten zijn. Hiertoe dient het individuele actieplan op papier of op het web. Take home messages

31 Leerpunten:

32


Download ppt "Exacerbatie Astma Vanuit perspectief van patiënt Vanuit perspectief van huisarts Nynke Kuypers, kaderhuisarts i.o. Gert Verhoeven, longarts."

Verwante presentaties


Ads door Google