De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT en organisatieverandering

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT en organisatieverandering"— Transcript van de presentatie:

1 ICT en organisatieverandering
Hoofdstuk 1 ICT en organisatieverandering h1

2 ICT en organisatieverandering
Eerst organiseren dan automatiseren of omgekeerd? Kan/mag ICT een breekijzer zijn bij organisatieverandering? Ken je een voorbeeld van de wisselwerking tussen ICT en organisatieverandering? Invoering van complexe ICT wordt vaak gerealiseerd door technisch georiënteerd projectmanagement. Wat vind je daarvan? h1

3 Informatiesystemen sluiten hierbij aan
Evolutie van organisaties Informatiesystemen sluiten hierbij aan h1

4 h1

5 ICT Technologisch determinisme Omgevings determinisme
andere omgevings-ontwikkelingen Organisatie ICT mensen Technologisch determinisme Omgevings determinisme Organisatorische en strategische keuze h1

6 emergente of interactiebenaderingen
ICT als driver ICT als technologisch determinisme omgevingsdeterminisme ICT als enabler ICT als strategisch of organisatorisch determinisme ‘social choice’ emergente of interactiebenaderingen ICT als ‘social construct’ Organisatie h1

7 Optimistische en utopische
perspectieven op ICT Efficiëncy, effectiviteit, productiviteit, innovativiteit Openheid en transparantie ICT verhoogt arbeidssatisfactie en het gevoel van geluk en welzijn ICT verlaagt hiërarchische structuren en maakt hechtere relaties tussen klanten en toeleveranciers mogelijk ICT verhoogt welvaart, ook die van ontwikkelingslanden en van armen ICT maakt directe democratie mogelijk h1

8 Kritische en dystopische perspectieven op ICT
Afhankelijkheid van ICT, opgedrongen ICT Inflexibiliteit, mislukkingen Inefficiëncy Controle Aantasting van privacy, inbreuk in dagelijks leven Risico´s Disinformatie Haves en have-nots Deprofessionalisering en dehumanisering h1

9 h1

10 Concrete voorbeelden van informatiesystemen
Groupware (bijv. Lotus Notes) documentbeheer, conferencing, , kennisbeheer Internet www, intranet, internet, e-commerce, etc Enterprise Resource Planning, ERP (bijv. SAP, Oracle) geintegreerde bedrijfsbrede informatievoorziening Workflowmanagementsystemen CRM-systemen Systemen veroorzaken altijd organisatorische veranderingen h1

11 Relevante ICT-trends locaal interorganisatorisch dataprocessing ICT
losliggend geïntegreerd star flexibel binnen buiten ondersteunend strategisch virtuele organisaties, netwerkorganisaties h1

12 Interactie van ICT-systemen met context
h1

13 Opties bij invaliditeit
h1

14 Verschillende visies op organisaties
uniformiteitsvisie één beslisser 1 DMU meer beslissers en belangen Onderhandelingen pluriformiteitsvisie h1

15 Stakeholder typologie (Mitchell et al. 1997)
Macht Rechtmatigheid Slapend Dominant Gevaarlijk Sterk Afgescheiden Afhankelijk Vragend Urgentie Non-stakeholder h1

16 h1

17 Organisatieveranderingsstrategieën educatie participatie faciliteren onderhandelingen dwang Fasen van Lippitt unfreezing moving refreezing h1

18 Stijlen van veranderingsmanagement
h1

19 Discussievragen Wat zijn voor jouw organisatie relevante ICT-trends?
Welke ICT-managementvraagstukken zijn op dit moment relevant? Wat zijn de belangrijkste ICT-gerelateerde kansen Wat zijn de belangrijkste ICT-gerelateerde problemen? In welke fase van ICT-systemen zit men? Wat voor soort systemen? Denk je dat je organisatie fundamenteel verandert door ICT? h1

20 Managementvragen m.b.t. ICT
Hoe kunnen we de effectiviteit en de efficiency met ICT verhogen? Welke ICT vraagt onze strategie? Wat doet de concurrentie? Hoe ga ik om met ICT professionals? Hoeveel besteden we aan ICT? Hoe kunnen we de acceptatie van ICT bevorderen? h1


Download ppt "ICT en organisatieverandering"

Verwante presentaties


Ads door Google