De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT en organisatieverandering

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT en organisatieverandering"— Transcript van de presentatie:

1 ICT en organisatieverandering
Hoofdstuk 1 ICT en organisatieverandering h1

2 Globale trends 1 Ontwikkeling van de mens
Taal Schrift Drukpers ICT Revoluties in menselijke ontwikkeling tot één menselijk web (McNeill & McNeill) Fundamentele verandering in communicatie, productie en samenleving h1

3 ICT en organisatieverandering
Eerst organiseren dan automatiseren of omgekeerd? Kan/mag ICT een breekijzer zijn bij organisatieverandering? Ken je een voorbeeld van de wisselwerking tussen ICT en organisatieverandering? Invoering van complexe ICT wordt vaak gerealiseerd door technisch georiënteerd projectmanagement. Wat vind je daarvan? h1

4 h1

5 Informatiesystemen sluiten hierbij aan
Evolutie van organisaties Informatiesystemen sluiten hierbij aan h1

6 Informatiesystemen in een context
Strategie Producten Klanten OMGEVING Bedrijfsproces Informatie systeem Mensen Andere middelen h1

7 ICT Technologisch determinisme Omgevings determinisme
andere omgevings-ontwikkelingen Organisatie ICT mensen Technologisch determinisme Omgevings determinisme Organisatorische en strategische keuze h1

8 emergente of interactiebenaderingen
ICT als driver ICT als technologisch determinisme omgevingsdeterminisme ICT als enabler ICT als strategisch of organisatorisch determinisme ‘social choice’ emergente of interactiebenaderingen ICT als ‘social construct’ Organisatie h1

9 Optimistische en utopische
perspectieven op ICT Efficiëncy, effectiviteit, productiviteit, innovativiteit Openheid en transparantie ICT verhoogt arbeidssatisfactie en het gevoel van geluk en welzijn ICT verlaagt hiërarchische structuren en maakt hechtere relaties tussen klanten en toeleveranciers mogelijk ICT verhoogt welvaart, ook die van ontwikkelingslanden en van armen ICT maakt directe democratie mogelijk h1

10 Kritische en dystopische perspectieven op ICT
Afhankelijkheid van ICT, opgedrongen ICT Inflexibiliteit, mislukkingen Inefficiëncy Controle Aantasting van privacy, inbreuk in dagelijks leven Risico´s Disinformatie Haves en have-nots Deprofessionalisering en dehumanisering h1

11 Internet disloyaliteit van klanten, prijsconcurrentie
Specifieke keerzijdes overload Of: Wat vertellen de consultancies ons niet? Internet disloyaliteit van klanten, prijsconcurrentie Scoor deze keerzijdes naar relevantie (1 = minder relevant 5 = heel relevant) CRM stalken van klanten ERP inflexibiliteit ICT hoge kosten, lage baten, afhankelijkheid Jouw (persoonlijke) voorbeelden? Lessen? h1

12 h1

13 Concrete voorbeelden van informatiesystemen
Groupware (bijv. Lotus Notes) documentbeheer, conferencing, , kennisbeheer Internet www, intranet, internet,e-commerce, etc Enterprise Resource Planning, ERP (bijv. SAP, Oracle) geintegreerde bedrijfsbrede informatievoorziening Workflowmanagementsystemen CRM systemen Systemen veroorzaken altijd organisatorische veranderingen h1

14 Relevante ICT trends locaal interorganisatorisch dataprocessing ICT
losliggend geïntegreerd star flexibel binnen buiten ondersteunend strategisch virtuele organisaties, netwerkorganisaties h1

15 Relevante ICT trends virtuele organisaties netwerkorganisaties
globale operaties Van Doorne van Bols (NRC, 17 maart 2006) En belangrijker nog, hij koopt geen productie- en distributieactiviteiten. De productie besteedt Bols uit aan Avandis in Zoetermeer, de distributie aan de internationale groothandel Maxxium. Het nieuwe Bols heeft 25 man in dienst, die alleen productontwikkeling, marketing en verkoop doen. ‘..Ik ken geen bedrijf in de drankenindustrie dat al zo werkt. We lopen daarin voorop..’ h1

16 Interactie van ICT systemen met context
h1

17 Opties bij invaliditeit
h1

18 Verschillende visies op organisaties
uniformiteitsvisie één beslisser 1 DMU meer beslissers en belangen Onderhandelingen pluriformiteitsvisie h1

19 Stakeholder typologie (Mitchell et al. 1997)
Macht Rechtmatigheid Slapend Dominant Gevaarlijk Sterk Afgescheiden Afhankelijk Vragend Urgentie Non-stakeholder h1

20 Organisatieveranderingsstrategieën educatie participatie faciliteren onderhandelingen dwang Fasen van Lippitt unfreezing moving refreezing h1

21 Stijlen van veranderingsmanagement
h1

22 h1

23 Diversiteit aan managementvragen algemeen: impact op organisatie,
Specifieke trends Enkele voorbeelden Banken electronic banking, anywhere, anytime, outsourcing, shared service centers, kostenfocus, enorme dynamisering van markt. Uitgevers: publiceren via Internet, combineren van kanalen, customized publishing, opnieuw ontdekken wat uitgeven is. Diversiteit aan managementvragen algemeen: impact op organisatie, klanten en strategie Gezondheidszorg: electronische patientendossiers, ketenbenadering, concurrentie, mondige patient. Nieuwe bedrijfstakken: google, ebay, amazon, e-auctions, intermediaries Heb je met ze te maken? Video. Netwerkeffecten, versioning, lock-in effecten, customization h1

24 Discussievragen Wat zijn voor jouw organisatie relevante ICT trends?
Welke ICT management vraagstukken zijn op dit moment relevant? Wat zijn de belangrijkste ICT gerelateerde kansen Wat zijn de belangrijkste ICT gerelateerde problemen? In welke fase van ICT systemen zit men? Wat voor soort systemen? Denk je dat je organisatie fundamenteel verandert door ICT? h1

25 Stellingen Door gebruik van ICT neemt arbeidssatisfactie toe
Mensen kunnen effectiever werken door ICT Organisaties halen door ICT een hogere productiviteit Mijn kwaliteit van leven wordt door technologie verhoogd ‘continuous partial attention’ (Stone) h1

26 Managementvragen m.b.t. ICT
Hoe kunnen we de effectiviteit en de efficiency met ICT verhogen? Welke ICT vraagt onze strategie? Wat doet de concurrentie? Hoe ga ik om met ICT professionals? Hoeveel besteden we aan ICT? Hoe kunnen we de acceptatie van ICT bevorderen? h1

27 Jij en ICT h1


Download ppt "ICT en organisatieverandering"

Verwante presentaties


Ads door Google