De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H11 Hoofdstuk 1 ICT en organisatieverandering. h12 Globale trends 1 Ontwikkeling van de mens Taal Schrift Drukpers ICT Revoluties in menselijke ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H11 Hoofdstuk 1 ICT en organisatieverandering. h12 Globale trends 1 Ontwikkeling van de mens Taal Schrift Drukpers ICT Revoluties in menselijke ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 h11 Hoofdstuk 1 ICT en organisatieverandering

2 h12 Globale trends 1 Ontwikkeling van de mens Taal Schrift Drukpers ICT Revoluties in menselijke ontwikkeling tot één menselijk web (McNeill & McNeill) Fundamentele verandering in communicatie, productie en samenleving

3 h13 ICT en organisatieverandering Eerst organiseren dan automatiseren of omgekeerd? Kan/mag ICT een breekijzer zijn bij organisatieverandering? Ken je een voorbeeld van de wisselwerking tussen ICT en organisatieverandering? Invoering van complexe ICT wordt vaak gerealiseerd door technisch georiënteerd projectmanagement. Wat vind je daarvan?

4 h14

5 5 Evolutie van organisaties Informatiesystemen sluiten hierbij aan

6 h16 Informatie systeem Bedrijfsproces MensenAndere middelen Producten Klanten OMGEVING Strategie Informatiesystemen in een context

7 h17 Technologisch determinisme Omgevings determinisme Organisatorische en strategische keuze Organisatie ICT mensen ICT andere omgevings- ontwikkelingen

8 h18 ICT als driver ICT als technologisch determinisme omgevingsdeterminisme ICT als enabler ICT als strategisch of organisatorisch determinisme ‘social choice’ emergente of interactiebenaderingen ICT als ‘social construct’ Organisatie

9 h19 Optimistische en utopische perspectieven op ICT Efficiëncy, effectiviteit, productiviteit, innovativiteit Openheid en transparantie ICT verhoogt arbeidssatisfactie en het gevoel van geluk en welzijn ICT verlaagt hiërarchische structuren en maakt hechtere relaties tussen klanten en toeleveranciers mogelijk ICT verhoogt welvaart, ook die van ontwikkelingslanden en van armen ICT maakt directe democratie mogelijk

10 h110 Kritische en dystopische perspectieven op ICT Afhankelijkheid van ICT, opgedrongen ICT Inflexibiliteit, mislukkingen Inefficiëncy Controle Aantasting van privacy, inbreuk in dagelijks leven Risico´s Disinformatie Haves en have-nots Deprofessionalisering en dehumanisering

11 h111 Specifieke keerzijdes E-mail overload Jouw (persoonlijke) voorbeelden? Lessen? Internet disloyaliteit van klanten, prijsconcurrentie CRM stalken van klanten ERP inflexibiliteit ICT hoge kosten, lage baten, afhankelijkheid Of: Wat vertellen de consultancies ons niet? Scoor deze keerzijdes naar relevantie (1 = minder relevant 5 = heel relevant)

12 h112

13 h113 Concrete voorbeelden van informatiesystemen Groupware (bijv. Lotus Notes) documentbeheer, conferencing, email, kennisbeheer Internet www, intranet, internet,e-commerce, etc Enterprise Resource Planning, ERP (bijv. SAP, Oracle) geintegreerde bedrijfsbrede informatievoorziening Workflowmanagementsystemen CRM systemen Systemen veroorzaken altijd organisatorische veranderingen

14 h114 Relevante ICT trends locaal interorganisatorisch dataprocessing ICT losliggend geïntegreerd star flexibel binnen buiten ondersteunend strategisch virtuele organisaties, netwerkorganisaties

15 h115 Relevante ICT trends virtuele organisaties netwerkorganisaties globale operaties Van Doorne van Bols (NRC, 17 maart 2006) En belangrijker nog, hij koopt geen productie- en distributieactiviteiten. De productie besteedt Bols uit aan Avandis in Zoetermeer, de distributie aan de internationale groothandel Maxxium. Het nieuwe Bols heeft 25 man in dienst, die alleen productontwikkeling, marketing en verkoop doen. ‘..Ik ken geen bedrijf in de drankenindustrie dat al zo werkt. We lopen daarin voorop..’

16 h116 Interactie van ICT systemen met context

17 h117 Opties bij invaliditeit

18 h118 Verschillende visies op organisaties 1 DMU Onderhandelingen één beslisser meer beslissers en belangen pluriformiteitsvisie uniformiteitsvisie

19 h119 Macht Rechtmatigheid Slapend Dominant Gevaarlijk Sterk Afgescheiden Afhankelijk Vragend Urgentie Stakeholder typologie (Mitchell et al. 1997) Non-stakeholder

20 h120 Organisatieveranderingsstrategieën educatie participatie faciliteren onderhandelingen dwang Fasen van Lippitt unfreezing movingrefreezing

21 h121 Stijlen van veranderingsmanagement

22 h122

23 h123 Specifieke trends Enkele voorbeelden Uitgevers: publiceren via Internet, combineren van kanalen, customized publishing, opnieuw ontdekken wat uitgeven is. Gezondheidszorg: electronische patientendossiers, ketenbenadering, concurrentie, mondige patient. Nieuwe bedrijfstakken: google, ebay, amazon, e-auctions, intermediaries Heb je met ze te maken? Video. Netwerkeffecten, versioning, lock-in effecten, customization Diversiteit aan managementvragen algemeen: impact op organisatie, klanten en strategie Banken electronic banking, anywhere, anytime, outsourcing, shared service centers, kostenfocus, enorme dynamisering van markt.

24 h124 Discussievragen •Wat zijn voor jouw organisatie relevante ICT trends? •Welke ICT management vraagstukken zijn op dit moment relevant? •Wat zijn de belangrijkste ICT gerelateerde kansen •Wat zijn de belangrijkste ICT gerelateerde problemen? •In welke fase van ICT systemen zit men? •Wat voor soort systemen? •Denk je dat je organisatie fundamenteel verandert door ICT?

25 h125 Stellingen Door gebruik van ICT neemt arbeidssatisfactie toe Mensen kunnen effectiever werken door ICT Organisaties halen door ICT een hogere productiviteit Mijn kwaliteit van leven wordt door technologie verhoogd ‘continuous partial attention’ (Stone)

26 h126 Managementvragen m.b.t. ICT Hoe kunnen we de effectiviteit en de efficiency met ICT verhogen? Welke ICT vraagt onze strategie? Wat doet de concurrentie? Hoe ga ik om met ICT professionals? Hoeveel besteden we aan ICT? Hoe kunnen we de acceptatie van ICT bevorderen?

27 h127 Jij en ICT


Download ppt "H11 Hoofdstuk 1 ICT en organisatieverandering. h12 Globale trends 1 Ontwikkeling van de mens Taal Schrift Drukpers ICT Revoluties in menselijke ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google