De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 ICT en strategie h2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 ICT en strategie h2."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2 ICT en strategie h2

2 ICT en strategie Zijn ICT en strategie gescheiden gebieden?
Kan ICT de strategie versterken of verzwakken? Is ICT een driver of een enabler van de strategie? Ken je voorbeelden van strategisch gebruik van ICT? Moet een strateeg eerst naar technische (ICT) mogelijkheden kijken? h2

3 Bereik en functies van informatiesystemen
h2

4 Onderhandelingskracht van leveranciers Bestaande concurrentie
(-) verlaagt entreebarrieres voor alles dat het internet gemakkelijker maakt om te doen (-) internettoepassingen zijn moeilijk te onderscheiden van die van concurrenten (-) een stroom van nieuwe toetreders zijn daarom zichtbaar in veel bedrijfstakken Dreiging van nieuwe concurrenten Onderhandelingskracht van leveranciers Bestaande concurrentie Onderhandelingskracht van klanten (+/-) e-procurement verhoogt vaak de macht van afnemer, maar kan ook leveranciers toegang tot meer klanten geven (-) internet is een kanaal voor leveranciers om eindgebruikers te bereiken te koste van tussenhandel (-) e-procurement en digitale markten geven alle ondernemingen gelijke toegang tot toeleveranciers en leiden tot standaardisering en vermindering van differentiatie (-) versterkt macht van afnemers door toenemend aantal aanbieders (-) vermindert switching costs, waardoor klantentrouw vermindert (-) vermindert verschillen tussen concurrenten, differentiatie is moeilijker (-) versterkt pure prijsconcurrentie (-) aantal concurrenten neemt toe doordat fysieke locatie minder van belang is (-) variabele kosten worden lager (in verhouding tot vaste kosten) waardoor de druk om kortingen te geven groter wordt. Dreiging van vervangende producten (+) door meer efficiency kan het Internet helpen bij het vergroten van de totale markt (-) door de wijde beschikbaarheid van het Internet zijn er ook meer substitutiegoederen h2

5 Strategie: Treacy and Wiersma
Algemene strategie ICT consequenties Customer intimacy Product leadership Operational excellence CRM systems Product support systems E-commerce systems h2

6 Value disciplines van Treacy en Wiersma
Customer intimacy Relatie met klant uitbuiten. Lifetime value van klanten.Specifieke wensen van klansen honoreren Product leadership Product als uitgangspunt. Beste in soort. Productinnovatie Operational excellence Reductie van kosten en optimalisering van processen. Wat zijn mogelijke IT consequenties van iedere optie? Pas toe op eigen organisatie. h2

7 Porters algemene concurrentiestrategieën en ICT
Concurrentievoordeel lagere kosten differentiatie global cost leadership differentiation Scope niche cost focus differentiation focus h2

8 Voorbeelden van strategisch gebruik
ICT om toetreding te bemoeilijken of om toe te treden ICT voor nieuwe producten of nieuwe markten ICT voor differentiatie (betere producten/diensten/service) ICT om kosten te reduceren ICT voor effectief management Doelen van ICT zijn vaak bewegend h2

9 h2

10 Doelen van ICT kunnen zich geleidelijk of radicaal wijzigen
ICT ontwikkelt zich in organisaties door bijv: - nieuwe ICT - gebruik van mensen - nieuwe inzichten en ideeën ICT is zowel een technische als een sociale constructie h2

11 Hoe belangrijk is ICT? Factory Strategic Hoog Belang bestaande
Support Turnaround Hoog Belang bestaande systemen Laag Laag Hoog Belang toekomstige systemen h2

12 Concurrentievoordeel/nadeel Invloed van ICT op strategie?
Informatiestrategie Strategie producten/markten Concurrentievoordeel/nadeel Invloed van ICT op strategie? ICT kan een strategie ondersteunen en ondermijnen h2

13 Ontwikkeling ICT gebruik bij financiële dienstverlening
h2

14 Voorbeelden van strategisch gebruik
ICT om toetreding te bemoeilijken of om toe te treden ICT voor nieuwe producten of nieuwe markten ICT voor differentiatie (betere producten/ diensten/ service) ICT om kosten te reduceren ICT voor effectief management Doelen van ICT zijn vaak bewegend. Doelen van ICT in jouw organisatie? h2

15 strategische afstemming
bedrijfs ICT strategie strategie organisatie ICT infrastructuur infrastructuur bedrijfs-afstemming IS-afstemming structurele afstemming h2

16 ICT alignment ICT impact h2

17 Strategic Alignment Je past de ICT aan bij de organisatie
Gaat het om ad hoc of routinetaken? Zijn de eenheden autonoom of interdependent? Is de omgeving stabiel of dynamisch? Wat zijn de consequenties voor ICT? h2

18 Strategie ICT (mogelijkheden)
ICT Strategie Alignment Impact strategische strategische validiteit validiteit h2

19 Klassieke benadering Organiseren Automatiseren
Organisatorisch/ strategisch determinisme ICT aanpassen aan organisatie Alignment (afstemming) Maatwerk of zwaar customizen Organiseren Automatiseren h2

20 Alternatievebenadering
Technologisch determinisme Organisatie en strategie aanpassen aan ICT toepassing Invloed van ICT verkopers Impact i.p.v. alignment z.n. ‘best practices’ ICT-’oplossing’ Organisatie h2

21 Werkelijkheid ICT Organisatie ICT (maatwerk)
ICT, technologie Organisatie (pakket) Organisatie ICT Interactie, wederzijdse beïnvloeding Onverwachte uitkomsten Veranderende omgeving Organisatie en ICT beide aanpassen om optimale resultaten te behalen Pakketten aanpassen h2

22 ICT als middel voor de versterking van strategische posities

23 Missie en ondernemingsdoelen
Strategische bedrijfsplanning Effectief inzetten van Mensen Vaste Activa Geld Informatie Strategische informatieplanning Informatiedoelen en gewenste informatiesystemen Architectuur van ICT gegevens en systemen hardware communicatienetwerk mensen en organisatie h2

24 Informatieplanning Aanleidingen problemen en kansen Plan Werkelijkheid
chaos van systemen en initiatieven problemen en kansen Geen follow up, te complex, te dynamisch: Plan Werkelijkheid h2

25 Inhoud van informatieplannen
Relatie met strategie Is gerelateerd aan andere veranderingen Behandelt knelpunten Is praktisch en resulteert in projecten Evt. systeemontwikkeling/implementatie technische aspecten/infrastructuur beveiliging en beheersaspecten h2

26 Internetstrategie Organisatie Wijdere omgeving Klanten Toe-
leveranciers Klanten Wijdere omgeving h2

27 Internet altijd geschikt medium?
Passend bij strategische positionering en concurrentiepositie versterkend? Producten, diensten of processen digitaliseerbaar? standaardiseerbaar? persoonlijke relatie onbelangrijk? Product of dienst transporteerbaar? Product low touch? h2

28 Product geschiktheid en marktacceptatie van digitale producten
Hoog Product geschiktheid en marktacceptatie van digitale producten Vliegtuigtickets Boeken CDs Acceptatie van de markt Nieuws Professionele dienstverlening Apotheek, Arts Gechiktheid van het product Laag h2 Hoog

29 Keuzes bedrijfsmodel Impact Proces Waardeketen Bereik
niets, multichannel, transformatie, creatie Proces informatie, interactie, transactie, integratie, transformatie Waardeketen inkoop disintermediatie, reintermediatie, verkoop Bereik locaal, nationaal, multi domestic, internationaal h2

30 business intelligence
e-business Internet/Extranet Distributors Customers Suppliers Financial Services Enterprise - intranet business intelligence customer services business processes h2

31 (ICT) Strategie ontwikkeling: planned, intended, emergent
h2

32 Vier benaderingen voor ICT strategiebepaling
h2

33 Besluitvorming met betrekking tot ICT
h2

34 ICT and productivity Winst Producti-viteit ICT investeringen h2

35 Kosten en baten bij ICT Weegbare en onweegbare kosten en baten
ontwikkeling, invoering, gebruik Baten efficiency, effectiviteit, meer omzet, klanttevredenheid Weegbare en onweegbare kosten en baten ICT als intuïtie, emotie, act of faith? h2

36 h2

37 Multicriteriabenaderingen
h2

38 Portfoliobenaderingen van ICT projectvoorstellen
h2


Download ppt "Hoofdstuk 2 ICT en strategie h2."

Verwante presentaties


Ads door Google