De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Beter en concreter - goede regels, gerichte service’ Een samenwerking tussen Gemeenten en Rijk Bestuurlijke bijeenkomst Brabant 22 mei 2013, Leeuwarden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Beter en concreter - goede regels, gerichte service’ Een samenwerking tussen Gemeenten en Rijk Bestuurlijke bijeenkomst Brabant 22 mei 2013, Leeuwarden."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Beter en concreter - goede regels, gerichte service’ Een samenwerking tussen Gemeenten en Rijk Bestuurlijke bijeenkomst Brabant 22 mei 2013, Leeuwarden Regionaal ambassadeur Arie Aalberts burgemeester Dantumadiel - #goederegels #beterenconcreter - praktijkvoorbeelden@vng.nl - beterenconcreter@vng.nl - Weekoverzichten VNG (o.a. dienstverlening, informatiebeleid, en recht) http://www.vng.nl/newsletter/subscribe - Regeldruk BZK en EZ: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regeldruk praktijkvoorbeelden@vng.nlbeterenconcreter@vng.nlhttp://www.vng.nl/newsletter/subscribehttp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regeldruk

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waarom Beter en Concreter Kader Grondslag in bestuurlijke afspraken Aanscherping in regeerakkoord Momentum Lokaal bestuur met minder middelen meer taken Burgers en bedrijven steeds assertiever Met ICT-toepassingen en sociale media meer mogelijk

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Beter en Concreter Inhoudelijk Minder regeldruk door Betere regels - spoor 1 Beter controle op naleving regels - spoor 2 Betere dienstverlening, slimmer werken - spoor 3

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Beter en Concreter Projecten spoor 1 – Betere regels Praktijkonderzoek knellende rijksregels Van regels naar ruimte – – tijdelijk / plaatsgebonden / onder voorwaarden afwijken van regels Herziening bestand modelverordeningen Subsidie zonder moeite – ASV en subsidiebeleid Lokale effecten toets

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Beter en Concreter Projecten spoor 2 – Betere controle Handreiking juridische aspecten handhaving Vermindering gestapeld toezicht en lokale toezichtlasten Gebruik inspectieview gemeenten Ondernemingsdossier

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Beter en Concreter Projecten spoor 3 - Betere dienstverlening Vraaggerichte aanpak gemeentelijke dienstverlening Prettig contact met de overheid - mediation advies Bewijs van goede dienst Slimmer werken Van contact naar contract – goed opdrachtgeverschap Opdracht of subsidie - afwegingskader

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Beter en Concreter - Bestuurlijk netwerk Ambassadeurs: –programma uitdragen in regio / collega’s aanspreken –goede voorbeelden ophalen in de regio –oppakken bovenlokale signalen uit de praktijk Interbestuurlijke taskforce: –beoordelen signalen op haalbaarheid en opbrengst doorbraak –na selectie op rijksniveau aandacht vragen voor signalen inclusief verbetervoorstel

8 Inventarisatie gestapeld toezicht Beter en concreter – Goede regels, gerichte service 30 mei Leeuwarden Joland van der Heijden Peter Bex 030 602 4900 peter.bex@siraconsulting.nl Inspectieraad Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

9 Toezicht in Nederland 10 Rijkstoezichthouders 42 Landelijke toezichthouders 12 Provincies 24 Waterschappen 25 GGD-regio’s 25 Veiligheidsregio’s 26 RUD’s 408 gemeenten 572 toezichthouders> 20.000 FTE25 miljoen uur

10 Stapeling bij Nederlandse bedrijven

11 Perceptie van gestapeld toezicht Begrip voor toezicht, mits de inspecteur: Deskundig is. Hoofd en –bijzaken onderscheidt. Beschikbare nalevingsinformatie gebruikt. Beslissingen afstemt met andere toezichthouders.

12 Chemie Transport over land Afvalverwerking Grond- weg- en waterbouw Ziekenhuizen Verpleging Akker- en tuinbouw Voedingsmiddelenproductie Horeca Recreatie Metaalproductenindustrie Farmaceutische industrie Regeldichte sectoren Hoog extern risico Maatschappelijk risico Diversiteit regelgeving

13 Oorzaak: Bedrijfsprocessen vallen onder taakgebieden van meerdere toezichthouders. Stapeling van toezicht Rijksinspecties Gemeenten Overige toezichthouders

14 Stapeling toezicht voorkomen Maatwerk per sector. Afstemming tussen toezichthouders noodzakelijk. Eén bedrijf, één toezichthouder, één aanspreekpunt…

15 Voorbeeld: Horeca en recreatie Specifieke kennis nodig Landelijke ketens Overige bedrijven Overige toezichthouders Rijksinspecties Gemeenten

16 Conclusies 29% van de bedrijven en instellingen ervaart gestapeld toezicht als een probleem. Veroorzaakt door onvoldoende afstemming en samenwerking tussen toezichthouders. Particulier toezicht beïnvloed de perceptie van gestapeld toezicht.

17 Aanpak van gestapeld toezicht Geen universele oplossing: maatwerk per sector. Samenwerking is noodzakelijk: ▫ Bestuurlijke borging. ▫ Bestuurlijke verantwoordelijkheid. Gemeenten zijn aan zet…

18 Geselecteerde sectoren voor pilots 1.Akker- en tuinbouw 2.Voedingsmiddelenproductie (excl. vlees) 3.Chemische industrie 4.Metaalproductenindustrie 5.Algemene bouw en projectontwikkeling 6.Goederenvervoer over land 7.Horeca 8.Ziekenhuizen 9.Verpleging en zorg met overnachting 10.Recreatie

19 Opzet van de pilots In 2013 minimaal twee à drie pilots: ▫ Commitment op ambtelijk én bestuurlijk niveau. ▫ Aansluiting bij ingezette innovatieve trajecten mogelijk. Eén sector per pilot. In samenwerking met andere toezichthouders. Efficiënter toezicht binnen de gemeentegrens.

20 Bedankt voor uw aandacht SIRA Consulting Peter Bex 030 602 4900 peter.bex@siraconsulting.nl Inspectieraad Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

21 Ondernemersdossier

22 Het Bewijs van Goede Dienst 1.2 Wat heeft mijn gemeente aan het meetinstrument van dienstverlening aan ondernemers?

23 Uitreiking met doelgroep

24 Certificaat

25 Eenvoudig toepasbaar Een gemeente moet het zelf kunnen uitvoeren Er is een handleidingbeschikbaar Eenvoudig toepasbaar Duidelijke concrete verbetersuggesties Het instrument is onlangs verbeterd Gemeenten kunnen hun scores vergelijken en onderling kennis uitwisselen.

26 Vier aandachtsgebieden Termijnen Professionaliteit Ondernemersgerichtheid Betrouwbaarheid

27 Tien normen Snelheid van afhandeling vergunningverlening Hersteltermijn Ontvankelijkheid bij eerste indiening Professionaliteit gemeente Kwaliteit toezicht Responssnelheid Actualiteit website Dienstverlening met de menselijke maat Deugdelijke besluitvorming Checklist minder regels

28 De 6 principes van hostmanship Dienen Het geheel zien Verantwoordelijkheid nemen Consideratie Kennis Dialoog boven debat

29 Het Bewijs van Goede Dienst blijft bestaan

30 Waarstaatjegemeente.nl

31 We staan open voor uw suggesties…

32 Mail of bel ons uw suggesties 070 3738008 of 06 20025306 Aisia Okma En Natacha Beij BvGD@kinggemeenten.nl

33 Mariko van Ojen TOPTAKENWEBSITE GEMEENTE BEST

34

35 Toptaken? Wat zijn toptaken? Toptaken? JA! Voor jezelf én voor de inwoners *

36 Gemeente Best Visie op dienstverlening Project nieuw CMS werd project nieuwe website Keuze voor vernieuwende leverancier Van nul af aan opgebouwd  toptaken Nieuwe website live sinds mei 2012 *

37 Toptakenwebsite Gerry McGovern Klant staat centraal Toverwoorden: eenvoud en focus Onderzoek *

38 In de praktijk Commitment organisatie Verandering cultuur gemeente *

39 Voordelen inwoner taalgebruik van de inwoner In weinig klikken naar je antwoord Kleine site Voldoet aan webrichtlijnen *

40 Voordelen gemeente Lage beheerskosten Op termijn: minder telefoontjes naar gemeente *

41 Wat levert het op? Inwoner staat centraal Optimale toegankelijkheid Geen overbodige informatie Informatie op site is makkelijk te vinden Professioneel beheer *

42 Toptaken? Ja! Valkuilen: Durf! Beheer Tools om te beginnen: Tien beginselen (www.tienbeginselen.nl) Toptaakmonitor (www.toptaakmonitor.nl) *

43 De 10 beginselen voor een goede gemeentelijke website * verantwoordelijkheid krijgen en nemen centrale webredactie stel de inwoner echt centraal doe meer met minder: toptaken processen en systemen zijn niet leidend techniek als middel voor betere dienstverlening geen houtje-touwtje schrijf toegankelijk vraag collega's concreet om hulp let op bij de lancering

44


Download ppt "‘Beter en concreter - goede regels, gerichte service’ Een samenwerking tussen Gemeenten en Rijk Bestuurlijke bijeenkomst Brabant 22 mei 2013, Leeuwarden."

Verwante presentaties


Ads door Google