De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 4.2 De kwaliteitsborging binnen de IV- functie (op basis van ISO 9001)

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 4.2 De kwaliteitsborging binnen de IV- functie (op basis van ISO 9001)"— Transcript van de presentatie:

1 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 4.2 De kwaliteitsborging binnen de IV- functie (op basis van ISO 9001)

2 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsborging in de algemene IV-processen Beleid, organisatie en leiding Documen- tenbeheer Onderzoek en product-/marktontwikkeling Personeelsbeheer Uitbesteding en inkoop Financieel beheer Marketing en communicatie Klanten/Relatiebeheer Kwaliteitszorg Productbeheer Werving en selectie Planning en planningscontrole Exploitatie en BeheerOntwikkeling en Onderhoud

3 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Beleid, organisatie en leiding

4 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitszorg

5 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitszorg Referenties Gegevens ISO 9001 Functiebeschrijvingen Organisatieschema Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsplan (incl. kwaliteitsdoelstellingen) Kwaliteitshandboek (Periodiek) Auditplan Auditverslagen, inclusief de follow-up Verslagen van kwaliteitsinspecties en -reviews Verslagen van intern overleg inz. kwaliteit

6 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Documentenbeheer

7 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Documentenbeheer Referenties Gegevens Overzicht van procedures (met de geldige versies) Overzicht van referenties (met de geldige versies) Overzicht van kwaliteitsgegevens (inclusief waar te vinden en hoelang te bewaren) Overzicht van wijzigingen in documenten Overzicht van gedistribueerde documenten Project-/opdrachtdossiers Documentatiestandaarden en huisstijl

8 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Onderzoek en product-/markt- ontwikkeling

9 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Onderzoek en product-/markt- ontwikkeling Referenties Gegevens Onderzoeksdossier (met de probleemstelling, de wijze van uitvoering van het onderzoek, de betrokken personen en de resultaten) Overzicht van verrichte onderzoeken Factsheets, brochures, catalogi e.d. met beschrijvingen van de te verlenen diensten Onderzoeksmethoden

10 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Uitbesteding en inkoop

11 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Uitbesteding en inkoop Referenties Gegevens Specificaties van in te kopen producten en diensten Verslagen van gesprekken met kandidaat- aanbieders Verantwoording van selecties van aanbieders Contracten met aanbieders Verslagen van verificaties van geleverde producten en diensten Licentieovereenkomsten van doorgeleverde software Evaluatieverslagen van prestaties van aanbie- ders Beleid en regels t.a.v. uitbesteding en inkoop Short lists van aanbieders

12 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Financieel beheer

13 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Werving en selectie

14 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Werving en selectie Referenties Gegevens Correspondentie bij sollicitatie Verslagen van sollicitatiegesprekken Verslagen van (externe) tests Aannamebeleid en -regels

15 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Personeelsbeheer

16 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Personeelsbeheer Referenties Gegevens Verslagen van beoordelingen Loopbaanontwikkelingsplannen Registratie van realisatie van loopbaanont- wikkelingsplannen Opleidingsplannen Registratie van gevolgde opleidingen Afspraken t.a.v. training on the job Verslagen van training on the job-opdrachten CV’s Functiebeschrijvingen Materiaal voor beoordelingsgesprekken Brochures, catalogi e.d. van cursussen Opleidingsmateriaal

17 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Planning en planningscontrole

18 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsborging in ontwikkel- en onderhoudsprojecten Beleid, organisatie en leiding Documen- tenbeheer Onderzoek en product-/marktontwikkeling Personeelsbeheer Uitbesteding en inkoop Offerte en contract Projectuit- voering Project- afsluiting Garantie en nazorg Financieel beheer Marketing en communicatie Klanten/Relatiebeheer Kwaliteitszorg Productbeheer Werving en selectie Project- opzet Planning en planningscontrole Ontwikkeling

19 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Offerte en contract

20 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Offerte en contract Referenties Gegevens Offerteplanningen Overzicht van uitgevoerde opdrachten CV’s Capaciteits- en bezettingsplanning Offertes Beoordelingsverslagen van offertes Overzicht uitstaande offertes Evaluatieverslagen van offertetrajecten Beoordelingsverslagen van contracten Contracten Fact sheets, brochures, catalogi e.d. van te le- veren diensten Standaard presentatiemateriaal Standaarden en modellen voor offertes Standaarden en modellen voor contracten

21 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Projectopzet -1 Opstellen van een masterplan voor en initiële inrichting van het project (“Mosquito”): Budget: financiële randvoorwaarden Risico’s en preventieve acties Kwaliteit: kwaliteitsbeleid en kwaliteitsplan Informatie en Communicatie: communicatie- en overlegstructuren, rapportagestructuren en -vormen, rol van de gebruikersorganisatie

22 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Projectopzet -2 Planning en doorlooptijd: fasen, mijlpalen, activiteiten, produkten, doorlooptijdplanning Organisatie: structuur, functies binnen het project, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, gewenste kwantitatieve en kwalitatieve menscapaciteit, planning van in- en uitstroom van medewerkers, vereiste ervaring en opleiding

23 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Projectopzet -3 Overige: globaal configuratiebeheerplan, globaal plan voor het operationeel beheer binnen het project, plan voor de beveiliging binnen het project, plan voor inkoop en uitbesteding, plan voor de IT- en overige infrastructuur van het project, plan voor huisvesting en werkplekken

24 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Projectuitvoering Operationeel beheer binnen het project Exploitatie van de ontwikkel-infrastructuur Acceptatie en installatie van apparatuur en software Apparatuur- en softwarebeheer Netwerkbeheer Ondersteuning soft- ware- en hulpmiddelengebruik DefinitieBasis- ontwerp Detail- ontwerp RealisatieAcceptatie en invoering Configuratiebeheer Incidenten- en probleembeheer Wijzigingsbeheer Documentatie- en programmatuurbeheer

25 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Projectuitvoering per fase Projectfase Fase-opzet Fase-uitvoering Fase-afsluiting Validatie van de producten van de fase Opstellen producten t.a.v. projectbeheersing voor volgende fase Opstellen faserapporten Evaluatie fase-uitvoering Voorbereiden van de fase-uitvoering Inrichten van de fase Opstarten van de fase- uitvoering

26 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Projectafsluiting

27 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Projectafsluiting Referenties Gegevens Evaluatieverslagen Actielijsten behorend bij evaluatieverslagen CV’s Overzicht van uitgevoerde opdrachten Wijzigingsvoorstellen van bestaand materiaal Modellen en standaarden voor contracten voor nazorg Evaluatierichtlijnen

28 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Garantie en nazorg Referenties Gegevens Correspondentie Gespreksverslagen Richtlijnen t.a.v. garantie en nazorg

29 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsborging in beheer Beleid, organisatie en leiding Documen- tenbeheer Onderzoek en product-/marktontwikkeling Personeelsbeheer Uitbesteding en inkoop Offerte, diensten- niveau’s en contract Probleem- beheer Wijzigings- beheer Documentatie- en programmatuur- beheer en distributie Financieel beheer Marketing en communicatie Klanten/Relatiebeheer Kwaliteitszorg Productbeheer Werving en selectie Help-desk/ incidenten- beheer Planning en planningscontrole Exploitatie en beheer Dienstenniveaubeheer Capaciteitsbeheer en Beschikbaarheidsbeheer

30 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. “Industrie-”-normen voor kwaliteitsborging in ontwikkeling en onderhoud van softwareproducten ISO 9000-3: Interpretatie van ISO 9001 voor ontwikkeling, levering en onderhoud van software Richtlijnen van KEMA / COSSO (Nederland) voor evaluatie en invoering van kwaliteitssystemen in de informatietechnologie sector (op basis van ISO 9000-3) (1992) Standaarden van IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers); 17 standaarden relevant voor kwaliteitszorg

31 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. ISO versus IEEE ISOgericht op industrie en dienstverlening procesbeheersing organisatie IEEEgericht op software-ontwikkeling techniek

32 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. “Industrie-”normen voor kwaliteitsborging in Exploitatie en Beheer van softwareproducten Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Opgesteld en voorgeschreven door de Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) in het Verenigd Koninkrijk Geen officiële standaard In Nederland veel gebruikt als de facto standaard Ongeveer 40 boeken


Download ppt "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 4.2 De kwaliteitsborging binnen de IV- functie (op basis van ISO 9001)"

Verwante presentaties


Ads door Google