De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Equipprogramma en gewetensontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Equipprogramma en gewetensontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Het Equipprogramma en gewetensontwikkeling
Een korte presentatie over de inhoud van het Equipprogramma en de morele dilemmatraining. J. van Westerlaak Kort iets zeggen over hoe en of wat bij de introductie.

2 De componenten. Het Equiprogramma is een programma wat uit vier componenten bestaat: 1. Denkfouten en probleemnamen 2. Omgaan met Agressie (OA) 3. Sociale Vaardigheden (SV) 4. Het maken van een Morele Keuze (MK)

3 4 DENKFOUTEN Allereerst werken we met de 4 denkfouten:
1. EGOCENTRISME (Hoofddenkfout) 2. Anderen de schuld geven 3. Goedpraten/Verkeerd benoemen 4. Uitgaan van het ergste

4 Probleemnamen (12) 1. Negatief zelfbeeld
2. Geen rekening houden met jezelf. 3. Geen rekening houden met anderen 4. Problemen met autoriteit 5. Snel beledigd 6. Anderen uitlokken 7. Misleid anderen 8. Goedgelovig 9. Alcohol of drugsprobleem 10. Stelen 11. Liegen 12. Baldadigheid

5 WEDERZIJDSE HULPBIJEENKOMSTEN
We beginnen meestal met een drie- of viertal wederzijdse hulpbijeenkomsten om de jongeren hun denkfouten en probleemnamen te laten ontdekken en verduidelijken. Ze kunnen dit doen aan de hand van een probleem wat ze samen oplossen en waar ze samen advies over geven.

6 KOHLBERG’S morele stadia
Volgens Kohlberg zijn er 6 stadia van morele ontwikkeling: 1: Macht zegt wat goed is 2: Voor wat hoort wat; ‘dealtjes sluiten’. 3: Wederkerigheid: ‘wederzijds respect’. 4: Normen van de maatschappij/autoriteit 5: Er is een rationele basis van de wet 6: Principieel & overstijgend denken.

7 Officiële namen van de 6 stadia.
NIVEAU STADIUM SOCIALE ORIENTATIE Preconventioneel Straf, gehoorzaamheid Individualisme, ‚dealtjes‘ Conventioneel „Wederzijds respect“ ‚Rechtvaardige maatschappij‘ Postconventioneel ,Sociaal betrokken‘ ,Principiële geweten‘

8 De structuur van Equip Drie keer in de week een Equipbijeenkomst, 3 verschillende onderwerpen: Omgaan met Agressie (OA); Sociale Vaardigheden (SV); Morele Keuzesituaties (MK) geeft de volgende structuur: OA1; SV1; MK1; OA2; SV2; MK2; OA3; SV3; MK3; etc.

9 Omgaan met Agressie Omgaan met agressie: 10 bijeenkomsten waarin je leert je agressie te beheersen. Beginnend van bijeenkomst 1: wat is agressie en wanneer word jij kwaad tot en met de tiende bijeenkomst: je weet hoe je agressie te hanteren Belangrijke elementen: DAP: Denk aan de Andere Persoon en GALG: Wat was de Gebeurtenis, wat de Activiteit van je gedachten, wat je Lichamelijke reactie en wat het Gevolg?

10 Sociale Vaardigheden Die Sociale Vaardigheden uit de Goldstein Sociale Vaardigheden die het geschikst zijn voor deze ‘antisociale’ jongeren. Meestal bestaand uit 4 of 5 stappen. Belangrijk is: het doen van rollenspelen!! Bijvoorbeeld ‘Opbouwend omgaan met negatieve groepsdruk’: 1.Waarom? 2.Denk vooruit. 3.Beslis wat te doen. 4. Zeggen. 5. voorstellen iets anders te doen.

11 Morele Keuzesituaties
Het nemen van een moreel zuivere, sociale keuze. Een kort verhaaltje met daarna een 7 tot 10tal meer keuze vragen. Bijv: Rodney en Alonzo staan bij een rode sportauto met de sleutels er nog in. Rodney zegt tegen Alonzo: ‘kom, laten we met deze auto gaan!’ Zou Alonzo Rodney moeten overhalen de auto niet te stelen? A. Ja; B. Neen; C. Weet niet

12 De opbouw van Equip Door deze afwisselende opbouw van het Equip programma versterken de verschillende onderdelen elkaar en het werkt ook nog afwisselend. Zelfs is het programma uit te breiden door onderdelen toe te voegen (meer specifieke keuze situaties, bijv. over wat is intimiteit e.d.) Voor jongeren met een verstandelijke handicap is er ook een tekenreader.

13 Resultaten van Equip Onderzoek in de USA gaf een recidive verlaging van 25% (onderzoek van Leonard W. Leeman, John C. Gibbs & Dick Fuller in ‘Agressive Behavior’ 1993) In Nederland is Drs. Coralijn Nas aan het promoveren op dergelijk onderzoek. Zij vond de Euipjongeren significant negatiever denken over criminaliteit en significant minder denkfouten maken.

14 Tot slot Equip is geen wondermiddel, maar een gestructureerd programma wat voor sommige jongeren een ‘eye-opener’ kan zijn. Voor andere jongeren kan het een stap in hun ontwikkeling zijn. Goed zou het zijn om indien mogelijk de (vervolg)omgeving van de jongere erbij te betrekken indien mogelijk!

15 Dank voor uw aandacht We gaan nu verder met de morele ontwikkelingstraining: dilemma’s! Hartelijk dank voor uw aandacht Meer informatie over het Equip programma is te verkrijgen via: T.a.v. de equiptrainers Succes met al uw werk en het allerbest!


Download ppt "Het Equipprogramma en gewetensontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google