De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hans Welleman1 VECTOREN en EVENWICHT Hoofdstuk 1, 2 en 3 Toegepaste Mechanica deel 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hans Welleman1 VECTOREN en EVENWICHT Hoofdstuk 1, 2 en 3 Toegepaste Mechanica deel 1."— Transcript van de presentatie:

1 Hans Welleman1 VECTOREN en EVENWICHT Hoofdstuk 1, 2 en 3 Toegepaste Mechanica deel 1

2 Hans Welleman 2 ONDERWERPEN Algemene begrippen Hfst 1 : Werken met vectoren Hfst 2 : Evenwicht van een puntdeeltje Hfst 3 : Evenwicht van een star lichaam

3 Hans Welleman 3 ALGEMENE INDELING Scalars getal, alleen een grootte Vectorengrootte en een richting Tensorengrootte, richting en transformatieregels

4 Hans Welleman 4 VECTOREN Verplaatsing Snelheid Versnelling Kracht a 1.Pijl geeft de richting aan 2.Lengte is een maat voor de grootte

5 Hans Welleman 5 ASSENSTELSEL Orthonormaal- orthogonaal - genormeerd Rechtsdraaiend x y z zz - van x naar y xx - van y naar z yy - van z naar x

6 Hans Welleman 6 TYPEN VECTOREN Glijdende- werklijn bekend Gebonden- aangrijpingspunt en werklijn bekend Vrije vectoren glijdende vector gebonden vector

7 Hans Welleman 7 TEKENEN VAN VECTOREN Bij voorkeur buiten het lichaam Bij voorkeur met als aangrijpingspunt de punt van de vector

8 Hans Welleman 8 GEBONDEN OF GLIJDEND ? Star (onvervormbaar lichaam) Vervormbaar lichaam druk in de beentjes trek in de beentjes

9 Hans Welleman 9 NOTATIE Vector notatie a Visuele notatie a -3 kN 3 kN FOUT

10 Hans Welleman 10 SAMENSTELLEN VAN VECTOREN Parallellogramregel a b c abbac++== commutatieve eigenschap van de optelling

11 Hans Welleman 11 OOK GELDIG BIJ ROTEREN?

12 Hans Welleman 12 HERHAALDE P-REGEL a b c a+ba+b a+b+c a b c krachtenveelhoek

13 Hans Welleman 13 KRACHTENVEELHOEK a b c a+b+c a b c

14 Hans Welleman 14 KAN OOK ANALYTISCH Definieer een assenstelsel Sommeer de componenten x y 1 2 4 1 5 3

15 Hans Welleman 15 ONTBINDEN VAN VECTOREN Langs twee gegeven richtingen a,b –Grafisch F a b F a F b opmeten levert antwoord

16 Hans Welleman 16 ONTBINDEN VAN VECTOREN Langs twee gegeven richtingen a,b –Analytisch 2222 a b 1 2 3 4 1 1 x y

17 Hans Welleman 17 STELSEL VERGELIJKINGEN 2 onbekenden 2 vergelijkingen oplosbaar ? x y 4 1 0 Oplosbaar (snijpunt) alleen als de lijnen niet evenwijdig zijn.

18 Hans Welleman 18 RUIMTELIJK ONTBINDEN Gevraagd : De componenten van de kracht(vector) op het funderingsblok t.g.v.de kracht in tui AC ? Gegeven: kracht in AC = 35 kN

19 Hans Welleman 19 LENGTE VAN TUI AC ? a b c x z C A

20 Hans Welleman 20 HFST 2 : EVENWICHT VAN EEN PUNTDEELTJE 2e wet van Newton : Som van de krachten is nul (geen beweging) 1. Analytisch – vectorvergelijking of algebraïsche vergelijking nul stellen 2. Grafisch – gesloten krachtenveeloek Formele notatie Praktische notatie Vergelijkingen voor het krachtenevenwicht

21 Hans Welleman 21 GRAFISCH EVENWICHT R E puntdeeltje SIR ISAAC: SOM VAN DE KRACHTEN IS NUL KRACHTEN HEFFEN ELKAAR NOOIT OP MAAR MAKEN EVENWICHT. Puntdeeltje, wat is dat ?

22 Hans Welleman 22 MEERDERE KRACHTEN a b c a b c R E Evenwicht ? Evenwicht ! b E c a GESLOTEN KRACHTENVEELHOEK E

23 Hans Welleman 23 VOORBEELD boek blz 36 Gevraagd: De krachten F 1 en F 2. Gegeven: massa = 880 kg x y

24 Hans Welleman 24 SINUSREGEL

25 Hans Welleman 25 HFST 3 : STATICA VAN EEN STAR LICHAAM Deeltje met niet verwaarloosbare afmetingen. Krachten op het deeltje hoeven nu niet hetzelfde aangrijpingspunt te hebben.

26 Hans Welleman 26 STAR LICHAAM Translatie als mogelijke beweging Rotatie als mogelijke beweging MC

27 Hans Welleman 27 KRACHTEN OP EEN LICHAAM MC

28 Hans Welleman 28 NIET-EVENWIJDIGE KRACHTEN Glijdende krachten (lees punt 3 blz 50)

29 Hans Welleman 29 EVENWIJDIGE KRACHTEN R F1F1 F2F2 Dummy kracht

30 Hans Welleman 30 BIJZONDER GEVAL a F F Probeer eens met een dummy kracht ? Dit is een koppel : T Moment van het koppel : T = Fa

31 Hans Welleman 31 KOPPEL Grootte (moment van het koppel) Draairichting a F F = T=Fa

32 Hans Welleman 32 EIGENSCHAPPEN KOPPELS Koppel mag je verplaatsen Koppels mag je optellen (blz 56) Koppels mag je vervangen door een ander krachtenpaar F en afstand a mits het moment van het koppel T gelijk blijft


Download ppt "Hans Welleman1 VECTOREN en EVENWICHT Hoofdstuk 1, 2 en 3 Toegepaste Mechanica deel 1."

Verwante presentaties


Ads door Google