De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hans Welleman1 Les 1 : MODULE 1 EVENWICHT Krachten en evenwicht voor puntdeeltjes in het platte vlak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hans Welleman1 Les 1 : MODULE 1 EVENWICHT Krachten en evenwicht voor puntdeeltjes in het platte vlak."— Transcript van de presentatie:

1 Hans Welleman1 Les 1 : MODULE 1 EVENWICHT Krachten en evenwicht voor puntdeeltjes in het platte vlak

2 Hans Welleman 2 KRACHTEN EN EVENWICHT 1e wet van Newton –Voor een deeltje in rust (STATICA) geldt dat er geen resulterende kracht op werkt. in rust STATICA niet in rust DYNAMICA Krachten zijn niet even groot en tegengesteld gericht

3 Hans Welleman 3 KRACHTEN Kracht is een vector Kracht heeft een richting en een grootte Aangrijpingspunt Werklijn F visuele weergave met pijl voor richting en F voor grootte F aangrijpingspunt werklijn grootte

4 Hans Welleman 4 TYPEN VECTOREN Glijdende- werklijn bekend Gebonden- aangrijpingspunt en werklijn bekend Vrije vectoren glijdende vector gebonden vector

5 Hans Welleman 5 Star (onvervormbaar lichaam) Vervormbaar lichaam druk in de beentjes trek in de beentjes GEBONDEN OF GLIJDEND ?

6 Hans Welleman 6 TEKENEN VAN KRACHTEN Bij voorkeur buiten het lichaam Bij voorkeur met als aangrijpingspunt de punt van de vector voorkeur

7 Hans Welleman 7 TEKENEN VAN KRACHTEN Vector notatie a Visuele notatie a -3 kN 3 kN FOUT Visuele weergave : In de richting zit het teken al verwerkt

8 Hans Welleman 8 WERKEN MET KRACHTEN Visueel : ontbinden en samenstellen F ontbinden langs twee willekeurige werklijnen a en b die niet samenvallen a b FaFa FbFb parallellogramregel

9 Hans Welleman 9 HERHAALDE PARALLELLOGRAM-REGEL a b c a+ba+b a+b+c a b c krachtenveelhoek ALTERNATIEF (sneller) Sluitlijn in de krachtenveelhoek = RESULTANTE van a en b en c.

10 Hans Welleman 10 VOLGORDE VAN DE KRACHTEN IN DE VEELHOEK MAAKT NIET UIT a b c a+b+c a b c

11 Hans Welleman 11 ANALYTISCHE AANPAK VOOR HET BEPALEN VAN DE RESULTANTE R Definieer een assenstelsel Sommeer de componenten x y 5 3 R 4 1 a 1 2 b

12 Hans Welleman 12 HOEKEN ( algemeen in 3D ) Rechtsdraaiend assenstelsel x y z zz - van x naar y xx - van y naar z yy - van z naar x

13 Hans Welleman 13 HOEKEN IN HET PLATTE VLAK zz FxFx x y FyFy F hoek:

14 Hans Welleman 14 VOORBEELD (vervolg) x y 5 3 R 4 1 a 1 2 b zz

15 Hans Welleman 15 Langs twee gegeven richtingen a,b –Grafisch F a b F a F b opmeten levert antwoord ONTBINDEN VAN VECTOREN

16 Hans Welleman 16 Langs twee gegeven richtingen a,b –Analytisch 2222 a b 1 2 3 4 1 1 x y ONTBINDEN VAN VECTOREN (2)

17 Hans Welleman 17 2 onbekenden 2 vergelijkingen oplosbaar ? x y 4 1 0 Oplosbaar (snijpunt) alleen als de lijnen niet evenwijdig zijn. WISKUNDE GEREEDSCHAP STELSEL VERGELIJKINGEN OPLOSSEN

18 Hans Welleman 18 KRACHTENEVENWICHT R (resultante van alle krachten op het deeltje) E (noodzakelijke kracht voor het krachtenevenwicht) puntdeeltje SIR ISAAC: DEELTJE IN RUST, SOM VAN DE KRACHTEN IS NUL KRACHTEN HEFFEN ELKAAR NOOIT OP MAAR MAKEN EVENWICHT.

19 Hans Welleman 19 MEERDERE KRACHTEN DIE EVENWICHT MOETEN MAKEN a b c a b c R E E Evenwicht ? Evenwicht ! b E c a GESLOTEN KRACHTENVEELHOEK

20 Hans Welleman 20 ANALYTISCHE AANPAK Som van de krachten = 0 –ontbind de krachten in een assenstelsel –eis per richting krachtenevenwicht axax x y ayay a byby b bxbx In woorden, alleen evenwicht indien: Som van de krachten in de horizontale richting = 0 Som van de krachten in de verticale richting = 0

21 Hans Welleman 21 Puntdeeltje, wat is dat ? VOORBEELD

22 Hans Welleman 22 PLAN VAN AANPAK Lees het boek blz. 1 t/m 46 Maak de vragen over puntdeeltjes van COZ-blok 1 ( som 1 t/m 4) Leer van de gemaakte fouten Ga door …. Bijt je vast …. Laat niet los …. stel vragen


Download ppt "Hans Welleman1 Les 1 : MODULE 1 EVENWICHT Krachten en evenwicht voor puntdeeltjes in het platte vlak."

Verwante presentaties


Ads door Google