De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planningsinstrumenten voor duurzamere strategische projecten leuven – 8 maart 2010 guy vloebergh omgeving cvba.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planningsinstrumenten voor duurzamere strategische projecten leuven – 8 maart 2010 guy vloebergh omgeving cvba."— Transcript van de presentatie:

1 Planningsinstrumenten voor duurzamere strategische projecten leuven – 8 maart 2010 guy vloebergh omgeving cvba

2 1. inleiding 1 2 3 4 5a 5b instrument betrokken sociale groep actor

3 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) episode 1 | 1962-1972 episode 2 | 1972-1983 episode 3 | 1983-1991 episode 4 | 1991-1999 episode 5 | 1999-2009 1 2 3 4 5a 5b

4 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) piramide plannen + streekplan episode 2 | 1972-1983 episode 3 | 1983-1991 episode 4 | 1991-1999 episode 5 | 1999-2009

5 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) episode 1 | 1962-1972 KB 1972 + gewestplannen episode 3 | 1983-1991 episode 4 | 1991-1999 episode 5 | 1999-2009

6 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) episode 1 | 1962-1972 episode 2 | 1972-1983 experimenten structuurplanning episode 4 | 1991-1999 episode 5 | 1999-2009

7 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) episode 1 | 1962-1972 episode 2 | 1972-1983 episode 3 | 1983-1991 structuurplanning + RSV episode 5 | 1999-2009

8 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) episode 1 | 1962-1972 episode 2 | 1972-1983 episode 3 | 1983-1991 episode 4 | 1991-1999 afbakeningen + provinciale structuurplannen + vergunningssysteem

9 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) 1 richtplan en voorontwerp gewestplan

10 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) 1 gewestplannen

11 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) 1 afwijkingen en ad hoc beleid

12 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) 1 afwijkingen en ad hoc beleid

13 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) 1 afwijkingen en ad hoc beleid

14 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) 1 ? verruiming en sterkere onderbouwing

15 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) 1 ? verruiming en sterkere onderbouwing

16 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) 1 ? structuurplannen

17 ? 1 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) structuurplannen

18 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) 1 ruimtelijke uitvoeringsplannen

19 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) 1 ruimtelijke uitvoeringsplannen

20 ? 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) 1 1962 gewestplanminidecreetRSV

21 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) 1 lezing van de institutionele geschiedenis vanuit een andere invalshoek

22 2. institutionele geschiedenis van het ruimtelijk beleid in vlaanderen (1962-2009) 1 samenhang tussen instrumenten

23 3. vijf instrumentengroepen 1 2 3 4 5a 5b instrumenten van het vergunningenbeleid instrumenten van het strategisch ruimtelijk beleid sectorinstrumenten ontwerpgestuurde projectaanpak projectmanagement

24 3. vijf instrumentengroepen instrumenten van het vergunningenbeleid gewestplan A.P.A. en B.P.A. stedenbouwkundige verordening verkavelingsvergunning onteigeningsplan recht van voorkoop R.U.P. rooilijnplan ruil- en herverkavelingsplannen grond- en pandenbeleid

25 3. vijf instrumentengroepen instrumenten van het strategisch ruimtelijk beleid ruimtelijk structuurplan (gebiedsgericht) strategisch plan wijkontwikkelingsplan

26 3. vijf instrumentengroepen sectorinstrumenten

27 3. vijf instrumentengroepen ontwerpgestuurde projectaanpak strategisch stedelijk project masterplan ontwerpend onderzoek beeldkwaliteitsplan streefbeeld

28 3. vijf instrumentengroepen projectmanagement PPS stadsvernieuwingsproject zie workshop IDEA Consult

29 4. SWOT van het actueel ruimtelijk beleid 1 2 3 4 5a 5b successen knelpunten

30 4. SWOT van het actueel ruimtelijk beleid successen

31 4. SWOT van het actueel ruimtelijk beleid knelpunten

32 5. vernieuwingen in het instrumentarium a| nieuwe maatschappelijke uitdagingen ruimtelijk en sociaal innovatieve projecten energiezuinige wijken waterlandschappen leefbare wijken diverse en betaalbare woonmilieus duurzame economie en bedrijfsruimten multimodale knooppunten 1 2 3 4 5a 5b

33 5. vernieuwingen in het instrumentarium b| algemeen zoektocht naar een nieuwe coherentie zoektocht naar een beter afgestemd en uitvoeringsvriendelijker instrumentarium verlichten procedures, planlast en vermijden van conflicten 1 2 3 4 5a 5b

34 5. vernieuwingen in het instrumentarium b| nieuwe maatschappelijke uitdagingen 1 2 3 4 5a 5b toepassing op vijf instrumentengroepen instrumenten van het vergunningenbeleid instrumenten van het strategisch ruimtelijk beleid sectorinstrumenten ontwerpgestuurde projectaanpak projectmanagement

35 5. vernieuwingen in het instrumentarium b| nieuwe maatschappelijke uitdagingen 1 2 3 4 5a 5b stelling 1 onderscheid planning - vergunningen andere taken, instrumenten en organen mits structurele relatie opleiding

36 5. vernieuwingen in het instrumentarium b| nieuwe maatschappelijke uitdagingen 1 2 3 4 5a 5b stelling 2 codex RO gaat in tegen RSV eerst evaluatie RSV en analyse knelpunten decreet 1999 maatschappelijke positie van planning

37 Planningsinstrumenten voor duurzamere strategische projecten leuven – 8 maart 2010 guy vloebergh omgeving cvba


Download ppt "Planningsinstrumenten voor duurzamere strategische projecten leuven – 8 maart 2010 guy vloebergh omgeving cvba."

Verwante presentaties


Ads door Google