De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling van een kwaliteitsborgingssysteem de praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling van een kwaliteitsborgingssysteem de praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 ontwikkeling van een kwaliteitsborgingssysteem de praktijk

2 inhoud voorstelling IVBO overzicht systeem IVBO ontwikkeling systeem toepassing op de VLAREMA

3 voorstelling IVBO Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en –verwerking in Brugge en Ommeland

4 voorstelling IVBO Logistiek = ophaling Verwerking – Verbranding met energierecuperatie elektriciteit17MW warmte>20km – Compostering ± 200 werknemers

5 inhoud voorstelling IVBO overzicht systeem IVBO ontwikkeling systeem toepassing op de VLAREMA

6 overzicht systeem Management Systeem = MAS Kwaliteit = ISO 9.001 Milieu = ISO 14.001 Preventie = OHSAS 18.001

7 overzicht systeem Procesbenadering Er worden geen procedures opgesteld volgens de hoofdstukken van de norm. Er worden procedures opgesteld volgens de processen in de procesflow van IVBO.

8 overzicht systeem Procedure ≠ tekst Procedure = procesfiche = turtle = overzicht van een proces procesflow = flowchart = stappen in een proces tekst als dit specifiek geëist wordt door de norm instructies / spec’s

9 overzicht systeem Turtle

10 overzicht systeem Flowchart flowwat wie doc’s

11 overzicht systeem Handboek Management- processen Hoofdprocessen Ondersteunende processen

12 inhoud voorstelling IVBO overzicht systeem IVBO ontwikkeling systeem toepassing op de VLAREMA

13 ontwikkeling systeem Procesbenadering = procesflow van de organisatie Alternatief: organigram Hoe aan een procesbeschrijving beginnen? = flowchart van het proces

14 ontwikkeling systeem AANDACHTSPUNTEN Het proces Hoe zit het proces precies in elkaar? = Intern personeel De normvereisten Wat wordt er precies gevraagd in de norm? = Consultant

15 ontwikkeling systeem Definities Systeembeheerder = de beheerder van het systeem Proceseigenaar = de verantwoordelijke voor het proces Betrokkenen = de uitvoerders van het proces

16 ontwikkeling systeem WERKGROEP PER PROCES 1 consultant voorzitter van de werkgroep, bewaker van de normvereisten 1 systeembeheerder secretaris, op papier zetten van de flow 1 proceseigenaar 2 betrokkenen opbouwen van de flow

17 ontwikkeling systeem WERKING VAN DE WERKGROEP Werkgroep sessie 1 Tussentijds mooi op papier zetten van de flow Werkgroep sessie 2 Tussentijds aanpassen van de flow Werkgroep sessie 3 = in grote lijnen uitwerken van de flow = de schets deftig op papier zetten = detailuitwerking van de flow = aanpassingen op papier zetten = afwerking, goedkeuren van de flow

18 ontwikkeling systeem Regels voor het opstellen van de flow – Simpele stappen met per stap een korte uitleg. Als voor een stap meer dan vier regels nodig zijn, dan moet je de stap opsplitsen. – Geen overlapping met andere flows. Als er processen overlopen in andere flows wordt d.m.v. een hiernaar verwezen. – Geen details ! – Symbolen in de flow hebben een betekenis. 1

19 ontwikkeling systeem start / stop verwijzing actie uitvoering actie controle keuze, beslissing flowrichting

20 ontwikkeling systeem

21

22 inhoud voorstelling IVBO overzicht systeem IVBO ontwikkeling systeem toepassing op de VLAREMA

23 mogelijkheden uitwerking Uitwerken van het managementsysteem volgens een bestaande norm = beschrijving van alle processen zoals deze nu lopen – Nadien kijken of het systeem aan alle eisen in de Vlarema voldoet en indien nodig kleine aanpassingen doorvoeren. Enkel processen uitwerken m.b.t. de eisen in de Vlarema. – Hoe achteraf gekeurd krijgen?

24 eisen VLAREMA Art. 6.1.1.5. Het kwaliteitsborgingssysteem bevat minstens de volgende onderdelen : 1. een werkmethode die aangeeft op welke wijze getoetst wordt of de geaccepteerde afvalstoffen stroken met de eigen registratie als afvalstoffenhandelaar of - makelaar; = proces Acceptatie 2. richtlijnen die aangeven hoe de aard, samenstelling en verpakking van de geaccepteerde afvalstoffen worden beoordeeld en bijgestuurd indien nodig; = proces Acceptatie 3. een werkmethode die aangeeft op welke wijze verzekerd wordt dat de afvalstoffenproducenten de nodige inlichtingen krijgen over de afvalstoffen die zij verplicht gescheiden moeten aanbieden; = proces Terugnameplichten 4. een werkmethode die weergeeft hoe een geschikte vervoerder gecontacteerd wordt naargelang de aard van de afvalstoffen en de wijze van aanbieding van de afvalstoffen; = proces Aankoop

25 5. een werkmethode die aangeeft op welke wijze de traceerbaarheid van de afvalstoffen van bij de afvalstoffenproducent over het vervoer tot bij de vergunde verwerker wordt verzekerd, met daarin onder meer richtlijnen voor het invullen van een identificatieformulier, richtlijnen voor de verspreiding van het identificatieformulier, een beschrijving van de manier waarop de administratieve medewerkers worden opgeleid en waarop ingeschakelde vervoerders worden geïnstrueerd om de formulieren correct in te vullen; = proces Acceptatie + proces Opleiding 6. een werkmethode die aangeeft op welke manier het afvalstoffenregister wordt bijgehouden, welke data dat register bevat en waar dat register ter inzage ligt; = proces Acceptatie + proces Milieu 7. een werkmethode die aangeeft op welke wijze wordt nagegaan dat de gekozen bestemmeling vergund of erkend is voor de aanvaarding van de aangeboden afvalstoffen; = proces Aankoop + proces Milieu 8. een werkmethode die wettelijke bepalingen over de bestemmingsmogelijkheden en de verwerkingshiërarchie van de afvalstoffen omzet in richtlijnen voor de verantwoordelijke werknemers; = proces Wetgeving + proces Acceptatie 9. voor elk onderdeel van het kwaliteitsborgingssysteem een oplijsting van de verantwoordelijken. = proces Beheer MAS + zie de diverse turtles en flows

26


Download ppt "Ontwikkeling van een kwaliteitsborgingssysteem de praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google