De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013

2 www.agodi.be AgODi Overzicht programma Vaste benoeming 1.Inleiding A.Reglementering B.Toepassingsgebied 2.Algemene bepalingen A.Vacantverklaring B.Voorwaarden personeelslid C.Voorwaarden betrekking D.Ingangsdatum vaste benoeming 3.Speciale situaties A.Benoeming vanaf de leeftijd van 55 jaar B.Benoeming na tijdelijke andere opdracht (TAO) 4.Draagwijdte van de vaste benoeming 5.Mobiliteit 6.Nieuw vanaf 1 september 2012 7.Mededelingen aan het Ministerie 2 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

3 www.agodi.be AgODi 1. Inleiding  A. Reglementering  Decreet rechtspositie (27/03/1991) −Art. 30 t.e.m. 36 (gesubsidieerd onderwijs) −Art. 28 t.e.m. 40 (GO!)  BVR van 25/01/1995  Omzendbrief vaste benoeming −(13CC/VB/ML van 29/11/1999)  Omzendbrief puntenenveloppen −(BAO/2005/12 van 30/06/2005 punt 2.4 ) 3 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

4 www.agodi.be AgODi 1. Inleiding  B. Toepassingsgebied  Voor alle personeelsleden waarop het decreet rechtspositie (= DRP) van toepassing is  Decretaal toekennen van rechten en plichten  Zekerheid van werk en salaris −Recht op bijkomende verlofstelsels −Andere berekening ziekteverlof, pensioen 4 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

5 www.agodi.be AgODi 2. Algemene bepalingen  A. Vacantverklaring  Art. 33 van het DRP  gesubsidieerd onderwijs  Art. 28 van het DRP  GO!  = benoemingsvoorwaarde 5 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

6 www.agodi.be AgODi 2. Algemene bepalingen  A. Vacantverklaring  Wervingsambten −Op basis van personeelsformatie van 15 april (verplicht) openbaar maken vóór 15 mei −Betrekkingen die van 15 april tot en met 1 september vacant worden door pensionering en TBSPA voorafgaand aan rustpensioen (niet verplicht) −Kenbaar maken aan alle personeelsleden scholengemeenschap 6 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

7 www.agodi.be AgODi 2. Algemene bepalingen  A. Vacantverklaring  Selectie- en bevorderingsambten −GO! – Eénmaal/jaar bekendmaking vacante betrekkingen voor proeftijd en vaste benoeming −Gesubsidieerd onderwijs – Geen vacantverklaring nodig 7 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

8 www.agodi.be AgODi 2. Algemene bepalingen  B. Voorwaarden personeelsleden  Belg of onderdaan zijn van de EU, de E.V.A. of in het bezit zijn van een vrijstelling verleend door de Vlaamse Regering  Burgerlijke en politieke rechten genieten  Van onberispelijk gedrag zijn (bewijs d.m.v. uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 1 jaar)  Voldoen aan de taalvereisten (geen taalafwijking)  Lichamelijk geschikt zijn  Voldoen aan de dienstplichtwetten 8 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

9 www.agodi.be AgODi 2. Algemene bepalingen  B. Voorwaarden personeelsleden  Vereist of voldoende geacht diploma hebben −‘AND’ere telt niet mee −http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/  Op 30 juni (31 augustus voor het administratief personeel) voorafgaand aan de datum van vaste benoeming 720 dagen dienstanciënniteit hebben, waarvan 360 in het ambt van benoeming  De betrekking in hoofdambt uitoefenen  Zich kandidaat gesteld hebben in de vorm en binnen de termijn vermeld in de oproep tot de kandidaten 9 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

10 www.agodi.be AgODi 2. Algemene bepalingen  B. Voorwaarden personeelsleden  Geen evaluatie ‘onvoldoende’ hebben gekregen  Aan de vooravond van de vaste benoeming een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur hebben (TADD). −Uitzondering!!  geen TADD na TAO, reaffectatie of wedertewerkstelling 10 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

11 www.agodi.be AgODi 2. Algemene bepalingen  C. Voorwaarden betrekking In welke betrekking kan men vast benoemen?  Niet toegewezen door reaffectatie of wedertewerkstelling  Niet toegewezen door nieuwe affectatie of mutatie  Vacant op 1/1 na vacantverklaring op 15/4 11 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

12 www.agodi.be AgODi 2. Algemene bepalingen Tijdlijn vaste benoeming wervingsambten 12 01/02/201315/04/201315/05/201301/09/2013 01/01/2014 01/02/2012 leerlingentelling: genereert lestijden op 01/09/2012 15/04/2013* vacantverklaring van de betrekkingen in functie van vaste benoeming op 01/01/2014 15/05/2013 datum waarvoor de vacante betrekkingen moeten meegedeeld worden aan personeel 01/09/2012 inrichten toegekende lestijden op basis van leerlingentelling dd 01/02/2012 01/01/2014 vaste benoeming in betrekkingen die zowel op 15/04/2013 als op 01/01/2014 vacant zijn * Vacantverklaring na VTBS zie slide 6 01/09/201201/02/2012 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

13 www.agodi.be AgODi 2. Algemene bepalingen  C. Voorwaarden betrekking Welke lestijden/uren komen in aanmerking voor vaste benoeming?  Volgens de schalen  Aanvullende lestijden godsdienst/zedenleer  Aanvullende lestijden GON (BuO)  Aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers  Aanvullende lestijden rand- en taalgrens  Aanvullende lestijden GOK (BuO)  Uren (para)medisch, sociaal, orthopedagogisch en psychologisch personeel (BuO)  Organieke uren (zie cursus puntenenveloppe) 13 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

14 www.agodi.be AgODi 2. Algemene bepalingen  C. Voorwaarden betrekking Welke lestijden komen NIET in aanmerking voor vaste benoeming?  Lestijden sociale maatregel  Instaplestijden  Lestijden omgezet naar uren kinderverzorger  Lestijden/uren overdracht-herverdeling  Bijkomende lestijden vrijwillige fusie  Bijkomende lestijden tijdelijk onderwijs aan huis  Lestijden ION (inclusief onderwijs, BuO)  Aanvullende lestijden permanent onderwijs aan huis (BuO)  Bijkomende lestijden/uren bijzondere onderwijsnoden (afwijkingsuren, BuO)  Bijkomende lestijden of uren GON voor lln. met autismespectrumstoornissen (BuO)  Uren uit punten van de scholengemeenschap  Lestijden/uren PWB (=personeel werkingsbudget) 14 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

15 www.agodi.be AgODi 2. Algemene bepalingen  D. Ingangsdatum vaste benoeming  Wervingsambten −1 januari  Selectie- en bevorderingsambten −Gesubsidieerd onderwijs: elke eerste dag van de maand −GO!: Proeftijd kan elke eerste dag van de maand  Vaste benoeming volgt op einde proeftijd 15 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

16 www.agodi.be AgODi 3. Speciale situaties  A. Benoeming vanaf de leeftijd van 55 jaar Voorwaarden personeelsleden  55 jaar zijn op tijdstip vaste benoeming  Verzoekt om en voldoet aan voorwaarden vaste benoeming  In dienst zijn in school vanaf 1 februari  Tijdelijk of deeltijds vast  Schoolbestuur is verplicht om te benoemen 16 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

17 www.agodi.be AgODi 3. Speciale situaties  A. Benoeming vanaf de leeftijd van 55 jaar Voorwaarden betrekking  Moet vacante betrekking zijn  Wervingsambt  Moet NIET vacant verklaard worden  Ingangsdatum is 1 januari 17 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

18 www.agodi.be AgODi 3. Speciale situaties  B. Benoeming na tijdelijke andere opdracht Voorwaarden personeelsleden  Moet niet voldoen aan de TADD-voorwaarde  Moet wél voldoen aan de overige benoemingsvoorwaarden  Concreet: 720 dagen dienstanciënniteit, waarvan 360 in het ambt 18 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

19 www.agodi.be AgODi 3. Speciale situaties  B. Benoeming na tijdelijke andere opdracht. Voorwaarden betrekking  Moet vacant verklaard worden  Ingangsdatum 1/1  Slechts mogelijk voor volume van tijdelijk andere opdracht op 31/12 19 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

20 www.agodi.be AgODi 4. Draagwijdte vaste benoeming  Geldt per ambt en per volume  Nieuwe benoeming nodig bij: −Uitbreiding van volume −Overgang naar ander ambt  Maximale benoeming bij fulltime 20 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

21 www.agodi.be AgODi 5. Mobiliteit  Affectatie  Binnen de draagwijdte van de vaste benoeming toegewezen worden aan een instelling van hetzelfde schoolbestuur  Mutatie  Binnen de draagwijdte van de vaste benoeming toegewezen worden aan een instelling van een ander schoolbestuur 21 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

22 www.agodi.be AgODi 6. Nieuw vanaf 01/09/12  Nieuwe affectatie en mutatie naar de ambten onderwijzer en kleuteronderwijzer (omzendbrief puntje 3.5)  Nieuwe affectatie −Vast benoemd in het ambt van (kleuter)onderwijzer, leermeester -LO, -godsdienst, -niet-confessionele zedenleer, één van de ambten van het beleids- en ondersteunend personeel of kinderverzorger  Affectatie naar ambt (kleuter)onderwijzer, mits vereist bekwaamheidsbewijs −Nieuwe affectatie kan bij zelfde instelling of instelling zelfde schoolbestuur 22 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

23 www.agodi.be AgODi 6. Nieuw vanaf 01/09/12  Nieuwe affectatie en mutatie naar de ambten onderwijzer en kleuteronderwijzer (omzendbrief puntje 3.5)  Nieuwe mutatie −Vast benoemd in het ambt van (kleuter)onderwijzer, leermeester -LO, -godsdienst, -niet-confessionele zedenleer, één van de ambten van het beleids- en ondersteunend personeel of kinderverzorger  Mutatie naar ambt (kleuter)onderwijzer, mits vereist bekwaamheidsbewijs −Mutatie vindt altijd plaats bij een instelling van een ander schoolbestuur 23 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

24 www.agodi.be AgODi 7. Mededelingen werkstation  Uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum (1/1)  Via opdrachtenpakket (RL 1)  Uittreksel uit strafregister (model 2 – niet ouder dan 1 jaar), bij eerste en nieuwe (ander ambt) vaste benoeming −Niet nodig bij mutatie en nieuwe affectatie  Aandacht voor −“fotoprincipe” −afspraken met andere scholen 24 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google