De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe regelgeving m.i.v

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe regelgeving m.i.v"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe regelgeving m.i.v. 01.09.2010
INFOSESSIE CVO Nieuwe regelgeving m.i.v

2 Programma Vooraf Waarom nieuwe regelgeving?
Toelichting nieuwe regelgeving Nieuwe indeling ambten Bekwaamheidsbewijzen Concordanties Pauze Vereenvoudiging salarisschalen Nieuwe prestatieregeling Nuttige ervaring Voorbeelden Vragen Afsluiting

3 WAAROM NIEUWE REGELGEVING?

4 Waarom? Decreet 15 juni 2007 Definitieve keuze modulaire organisatie
Impact op regelgeving personeel Verdwijnen onderwijsvormen (ASO-TSO-BSO) Verdwijnen graden (2de en 3de graad) Verdwijnen vakken (AV, TV, PV) Ankerpunten inzetbaarheid personeel

5 Waarom? Gevolgen inzetbaarheid personeel? Nieuwe ‘ankerpunten’ nodig
= Opleiding of module Ankerpunt voor bekwaamheidsbewijs In decreten rechtpositie als ankerpunt voor rechten en plichten

6 Waarom? Belangrijk aandachtpunt!!
Lineair, voorlopig modulair of definitief modulair? Secundair volwassenenonderwijs, hoger beroepsonderwijs of specifieke lerarenopleiding?

7 De ambten in een CVO

8 Ambten !! Geldt voor Welke ambten? ALLE opleidingen
Lineair, voorlopig modulair én definitief modulair VERSCHIL volgens niveau Bepaalde benamingen enkel voor secundair volwassenenonderwijs of voor hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding Welke ambten?

9 Ambten Secundair volwassenenonderwijs Soort ambt ambt wervingsambt
Leraar SVWO Administratief medewerker Selectieambt Adjunct-directeur SVWO Technisch adviseur Bevorderingsambt Technisch adviseur-coördinator Directeur

10 Ambten Hoger beroepsonderwijs/Specifieke lerarenopleiding Soort ambt
wervingsambt Lector Administratief medewerker Selectieambt Adjunct-directeur HBO/SLO Technisch adviseur Bevorderingsambt Technisch adviseur-coördinator Directeur

11 Ambten Ambtshalve concordantie Op 01.09.2010 van rechtswege
Behoud verworven rechten en plichten

12 Ambten Welke ambten? Tot 31.08.2010 Vanaf 01.09.2010
Leraar secundair onderwijs voor sociale promotie (SOSP) Leraar secundair volwassenenonderwijs(SVWO) Adjunct-directeur secundair onderwijs voor sociale promotie (SOSP) Adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs(SVWO) Leraar hoger onderwijs voor sociale promotie (HOSP) Lector Adjunct-directeur hoger onderwijs voor sociale promotie (HOSP) Adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs/specifieke lerarenopleiding (HBO/SLO)

13 Ambten Gevolg van deze concordantie? Tijdelijke personeelsleden
Vastbenoemd personeelslid Personeelslid TBSOB

14 Ambten Tijdelijke personeelsleden
Dienstanciënniteit in ambt leraar SOSP = in ambt leraar SVWO Dienstanciënniteit in ambt leraar HOSP = in ambt lector TADD in ambt leraar SOSP = in ambt leraar SVWO TADD in ambt leraar HOSP = in ambt lector

15 Ambten Voorbeeld Personeelslid tijdelijk aangesteld in schooljaar en in in opdracht leraar SOSP Op wordt leraar SOSP geconcordeerd naar leraar SVWO. Diensten gepresteerd als leraar SOSP worden vanaf dat ogenblik erkend als diensten gepresteerd in leraar SVWO

16 Ambten Voorbeeld Personeelslid is op TADD aangesteld in opdracht leraar HOSP. Op wordt leraar HOSP geconcordeerd naar lector. Personeelslid behoudt vanaf recht op TADD in opdracht ambt lector.

17 Ambten Vastbenoemde personeelsleden
vastbenoemd in ambt leraar SOSP = in ambt leraar SVWO vastbenoemd in ambt leraar HOSP = in ambt lector vastbenoemd in ambt adjunct-directeur SOSP = in ambt adjunct-directeur SVWO Vastbenoemd in ambt adjunct-directeur HOSP = in ambt adjunct-directeur HBO/SLO

18 Ambten Voorbeeld Personeelslid is sinds 1 september 2006 vastbenoemd adjunct-directeur SOSP Op 1 september 2010 wordt adjunct-directeur SOSP geconcordeerd naar adjunct-directeur SVWO Het personeelslid blijft vastbenoemd adjunct-directeur SVWO

19 Ambten Personeelsleden TBS/OB
TBS/OB in ambt leraar SOSP = in ambt leraar SVWO TBS/OB in ambt leraar HOSP = in ambt lector TBS/OB in ambt adjunct-directeur SOSP = in ambt adjunct-directeur SVWO TBS/OB in ambt adjunct-directeur HOSP = in ambt adjunct-directeur HBO/SLO

20 Ambten OPGELET Bij leraar die TBS/OB is op nagaan of wijzigingen bekwaamheidsbewijzen geen impact heeft op zijn inzetbaarheid vanaf Bestendigheid van reaffectatie en wedertewerkstelling!

21 Ambten Voorbeeld Personeelslid is op TBS/OB voor 8/20 leraar SOSP. Op wordt ambt leraar SOSP geconcordeerd naar ambt leraar SVWO. Personeelslid behoudt vaste benoeming in ambt leraar SVWO en blijft voor 8/20 TBS/OB

22 Ambten Voorbeeld Personeelslid is TBS/OB in ambt leraar SOSP en op gereaffecteerd in vak Y. Op wordt ambt leraar SOSP geconcordeerd naar ambt leraar SVWO. Personeelslid behoudt vaste benoeming in ambt leraar SVWO en blijft TBS/OB. Op blijft reaffectatie verder lopen (bestendigheid) in vak Y.

23 Bekwaamheidsbewijzen

24 Bekwaamheidsbewijzen
Behoud van algemene principes Bekwaamheidsbewijs = basisdiploma + (BPB) + (NE) Aanvaarde basisdiploma’s Aanvaarde bewijzen van pedagogische bekwaamheid Studiebewijzen afgeleverd door erkende instellingen

25 Bekwaamheidsbewijzen
Buitenlandse diploma’s Conformiteitsattesten Gelijkwaardig verklaarde buitenlandse diploma’s Enkel voor de taalopleidingen: niveaubepalingen Indeling in VE-VO-AND Aanstelling met AND alleen bij geen VE of VO

26 Bekwaamheidsbewijzen secundair volwassenenonderwijs
Nieuw stelsel enkel voor definitief modulaire opleidingen: Overzicht: zie website Curriculum Lineaire of voorlopig modulaire opleidingen: zie BBSO of bijlage 1 van de omzendbrief VWO/2007/04 (cvo) - uitdovend

27 Bekwaamheidsbewijzen secundair volwassenenonderwijs
Modulair stelsel: geen vakken, onderwijsvormen, graden Bekwaamheidsbewijzen koppelen aan opleiding of module Bekwaamheidsbewijzen op opleidingsniveau = modules met gelijkaardige inhoud = alle modules zelfde bekwaamheidsbewijzen Voorbeelden: begeleider in de kinderopvang, Engels RG2, hotelonthaal, informatica: toepassingssoftware, kapper, koken, netwerktechnicus, webserver-beheerder

28 Bekwaamheidsbewijzen secundair volwassenenonderwijs
Bekwaamheidsbewijzen op moduleniveau = modules met te diverse inhoud = een of meerdere modules hebben verschillende bekwaamheidsbewijzen Voorbeelden: airco-technieker, binnenschrijnwerker, draaier frezer, grootkeukenkok, informatica: programmeren, mecanicien bedrijfs- en vrachtwagens, moderne talen – wiskunde, offsetdrukker rotatie, traiteur - banketaannemer

29 Bekwaamheidsbewijzen secundair volwassenenonderwijs
Module heeft overal dezelfde bekwaamheidsbewijzen, los van opleiding Parallellie tussen VE’s en VO’s: Bij VE’s enkel masters bij VO’s enkel masters Bij VE’s enkel diploma’s hoger onderwijs bij VO’s enkel diploma’s hoger onderwijs Bij VE’s diploma’s hoger onderwijs en niveau secundair onderwijs bij VO’s diploma’s hoger onderwijs, niveau secundair onderwijs, LSTO/LSBO/9 jaar NE VE en VO: altijd BPB

30 Bekwaamheidsbewijzen secundair volwassenenonderwijs
Overgangsmaatregelen OM/VE en OM/VO Studiegebieden talen en NT2 Beperking OM/VE en OM/VO voor 2e graad tot RG1 en RG2 Studiegebied algemene vorming Beperking OM/VE en OM/VO voor 2e graad tot opleidingen economie, humane wetenschappen ASO2, wetenschappen, algemene vorming TSO2, opfris 2e graad ASO en opfris 2e graad TSO. Overgangsmaatregelen salarisschaal

31 Bekwaamheidsbewijzen HBO/SLO
Geldt voor alle opleidingen (lineair, voorlopig modulair, definitief modulair) Ambt van lector VO bekwaamheidsbewijzen Ten minste master (+ BPB) Ten minste PBA (+ BPB)

32 Bekwaamheidsbewijzen HBO/SLO
AND bekwaamheidsbewijzen Alle andere bekwaamheidsbewijzen die als basisdiploma opgenomen zijn bv. diploma secundair onderwijs, kandidaatsdiploma’s, diploma verpleegkunde, studiebewijzen niveau 3e graad, … Afwijkingen niet meer nodig Overgangsmaatregel salarisschaal

33 Bekwaamheidsbewijzen online
Nieuwe online applicatie voor de definitief modulaire opleidingen: bekwaamheidsbewijzen/

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
Ambtshalve en individueel

51 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
Enkel voor definitief modulaire opleidingen Regelt de overdracht van rechten en plichten van een vak naar een opleiding of module Gevolgen: Kandidaatstellingen voor een tijdelijke aanstelling, tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vaste benoeming of mutatie voor een vak gelden voor de opleiding of module

52 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
Gepresteerde diensten in een vak gelden als gepresteerde diensten in de opleiding of module (Recht op) TADD voor een vak geldt voor de opleiding of module Vaste benoeming voor een vak geldt voor de opleiding of module TBSOB/REA/WTW voor een vak geldt voor de opleiding of module Erkende nuttige ervaring voor een vak geldt als erkende nuttige ervaring voor een opleiding of module

53 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
2 soorten concordantie: Ambtshalve concordantie: administratie stelt centraal vast Individuele concordantie: centrum en personeelslid stellen lokaal individueel vast Toewijzing aan juiste lijst op basis van vereiste bekwaamheidsbewijzen gebeurd Lijsten voorzien met mogelijke ambtshalve concordanties en individuele concordanties

54 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
Voorbeeld AV Spaans ambtshalve concordantie naar modules: nihil ambtshalve concordantie naar opleidingen: Spaans professioneel bedrijfsgericht R2 + R3 Spaans professioneel gids/reisleider R3 Spaans professioneel juridisch R3 + R4 Spaans R1 + R2 + R3 + R4 individuele concordantie naar modules: MTAL3 Moderne talen 1/2/3/4 individuele concordantie naar opleidingen: nihil

55 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
Voorbeeld PV koeltechniek ambtshalve concordantie naar modules: Airco en warmtepompen Klimatisatie-installaties Koelinstallaties A en B Plaatsen klimatisatie-installaties Plaatsen koelinstallaties

56 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
Voorbeeld PV koeltechniek ambtshalve concordantie naar opleidingen: nihil individuele concordantie naar modules: Basis dakbedekking Gassmeltbuislassen A en B Mobiele elektrische installaties Plaatwerk industriële isolatie Water- en afvoerleidingen + nog 32 andere modules individuele concordantie naar opleidingen: nihil

57 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
Voorbeeld TV informaticatoepassingen ambtshalve concordantie naar modules ICT ambtshalve concordantie naar opleidingen Informatica toepassingssoftware (verkort) individuele concordantie naar modules: nihil individuele concordantie naar opleidingen Informatica - computer- en besturingssystemen en netwerken Informatica - programmeren

58 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs: wat doen?
Bij ambtshalve concordantie: niets Bij individuele concordantie Op 1 september 2010 Na 1 september 2010

59 Individuele concordantie op 01/09/2010
Op 1 september 2010 Voor definitief modulaire opleidingen waarvoor u onderwijsbevoegdheid had vóór 1 september 2010 Voor opleidingen waarvoor u op 1 september 2010 de omvorming maakt van voorlopig naar definitief modulair

60 Individuele concordantie op 01/09/2010
Overleggen met personeelslid Beslissing geen individuele concordantie = geen verdere acties nodig Beslissing wél individuele concordantie = formulier invullen en naar afdeling volwassenenonderwijs opsturen Voor 15 september 2010

61 Individuele concordantie op 01/09/2010: beroep
Personeelslid kan gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Commissie Bezwaarschriften a) Als geen overeenkomst tussen centrumbestuur en personeelslid b) Als centrumbestuur nalaat om beslissing te nemen Personeelslid dient eigen voorstel tot concordantie of niet concordantie in Uiterlijk 10 kalenderdagen nadat beslissing werd meegedeeld in geval a) Voor 5 oktober 2010 in geval b)

62 Individuele concordantie op 01/09/2010: beroep
Commissie Bezwaarschriften Administrateur-generaal van het agentschap AHOVOS of afgevaardigde + bevoegde inspecteur

63 Individuele concordantie op 01/09/2010: wie?
A) aangesteld zijn in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs in een definitief modulaire opleiding B) in het ambt van leraar secundair onderwijs voor sociale promotie Ten laatste op 31/08/10 vastbenoemd Tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest zijn met een opdracht in het secundair volwassenenonderwijs tijdens de schooljaren , of

64 Individuele concordantie na 01/09/2010
Na 1 september 2010 Opleidingen waarvoor al een profiel ontwikkeld is tegen 01/09/2010, maar die u pas later start Opleidingen waarvoor pas na 01/09/2010 een profiel ontwikkeld wordt Scharnierdatum = datum waarop centrum overstapt naar modulaire opleiding Zelfde principes

65 Individuele concordantie na 01/09/2010
Belangrijke data: Insturen concordantieformulier ten laatste 15 kalenderdagen na scharnierdatum Indienen bezwaarschrift Uiterlijk 10 kalenderdagen nadat beslissing werd meegedeeld in geval van geen overeenkomst Uiterlijk 35 kalenderdagen na scharnierdatum indien centrumbestuur nagelaten heeft om beslissing te nemen

66 Individuele concordantie na 01/09/2010: wie?
A) aangesteld zijn in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs in een definitief modulaire opleiding B) in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs Ten laatste op vooravond scharnierdatum vastbenoemd Tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest zijn met een opdracht in het secundair volwassenenonderwijs tijdens periode voorafgaand aan scharnierdatum die maximaal drie schooljaren teruggaat

67 Vereenvoudiging salarisschalen

68 Vereenvoudiging salarisschalen secundair volwassenenonderwijs
Voor alle opleidingen (definitief modulair, voorlopig modulair, lineair) Link met wegvallen graden en onderwijsvormen Salarisschaal bepaald door VE – VO – AND en diplomaniveau

69 Vereenvoudiging salarisschalen secundair volwassenenonderwijs
Globaal overzicht bij VE en VO Licentiaat/master + BPB = 501 Technisch ingenieur/HKO 2e graad + BPB = 347 PBA/HOKT + BPB en “regenten” = 302 HSO + BPB + 3 jaar NE/ LSBO of LSTO + BPB + 6 jaar NE/ 9 jaar NE + BPB = 301

70 Vereenvoudiging salarisschalen secundair volwassenenonderwijs
Globaal overzicht bij AND Licentiaat/master = 250 PBA/HOKT = 301 Voor de talen: niveaubepalingen = 301 HSO/LSBO/LSTO/3 jaar NE = 384

71 Vereenvoudiging salarisschalen HBO/SLO
Globaal overzicht bij VO en ANDERE Ten minste master (+ BPB) = 502 Ten minste PBA (+ BPB) = 316 Alle andere bekwaamheidsbewijzen = 311

72 Nieuwe prestatieregeling

73 Nieuwe prestatieregeling
Waarom? Geldt voor Alle opleidingen Alle niveaus

74 Nieuwe prestatieregeling
Leraar secundair volwassenenonderwijs Nieuwe prestatienoemer volgens studiegebied van 20 tot 25 (lijst in bijlage) Komt in de plaats van 20 voor AV en TV en 25 voor PV

75 Nieuwe prestatieregeling
Gevolg Omzetten opdracht van ‘oude’ prestatienoemer naar ‘nieuwe’ prestatienoemer Waarom? Garantie volume vaste benoeming Via ‘ponderatietabel’ Ook in bijlage bij deze presentatie

76

77 Nieuwe prestatieregeling
Voorbeeld Een vastbenoemd leraar SOSP heeft op een opdracht van 9/20 en 12/25 Vanaf wordt dit een opdracht als leraar SVWO met prestatienoemer 23 Stap 1 = ‘pondereren’ van beide oude opdrachten 9/20 = 4500 en 12/25 = 4800, samen 9300 Stap 2 = in tabel bij noemer 23 het getal zoeken dat zo dicht mogelijk bij 9300 ligt (naar boven afronden) = 9565 = 22/23 = nieuw volume opdracht

78 Nieuwe prestatieregeling
Lector in HBO/SLO Nieuwe prestatienoemer 20 Komt in de plaats van 20 voor AV en TV en 25 voor PV

79 Nieuwe prestatieregeling
Gevolg Omzetten opdracht van ‘oude’ prestatienoemer naar ‘nieuwe’ prestatienoemer Waarom? Garantie volume vaste benoeming Via ‘ponderatietabel’ Ook in bijlage bij deze presentatie

80 Nieuwe prestatieregeling
Voorbeeld Een vastbenoemd leraar HOSP heeft op een opdracht van 6/20 en 8/25 Vanaf wordt dit een opdracht als lector met prestatienoemer 20 Stap 1 = ‘pondereren’ van beide oude opdrachten 6/20 = 3000 en 8/25 = 3200, samen 6200 Stap 2 = in tabel bij noemer 20 het getal zoeken dat zo dicht mogelijk bij 6200 ligt (naar boven afronden) = 6500 = 13/20 = nieuw volume opdracht

81 Nieuwe prestatieregeling
Nieuwe prestatienoemer voor het bestuurspersoneel Adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator en technisch adviseur 36 klokuren op weekbasis Directeur! Prestatiestelsel blijft bevoegdheid van centrumbestuur

82 Nieuwe prestatieregeling
Gevolg Omzetten opdracht van ‘oude’ prestatienoemer naar ‘nieuwe’ prestatienoemer Waarom? Garantie volume vaste benoeming Via ‘ponderatietabel’ Van 10 naar 36 Van 20 naar 36 Ook in bijlage bij deze presentatie

83 Nieuwe prestatieregeling
Geen wijziging voor het ondersteunend personeel Prestatienoemer voor administratief medewerker blijft 32 klokuren op weekbasis

84 Nieuwe prestatieregeling
Vaststellen van het recht op salaris Nieuwe prestatienoemers als basis Bestuurspersoneel = 36 Directeur = 20!! Ondersteunend personeel = 32

85 Nieuwe prestatieregeling
Leraar SVWO en lector Salaris wordt vastgesteld volgens formule T/N N = prestatienoemer volgens studiegebied Invulling T hangt af van duur van de aanstelling

86 Nieuwe prestatieregeling
Leraar SVWO of lector aangesteld voor volledig schooljaar Voor vaststelling salaris vastbenoemd personeelslid Salaris via formule T/N = per module T = aantal lestijden module/40 N = prestatienoemer volgens het studiegebied

87 Nieuwe prestatieregeling
Voorbeeld Personeelslid is op vastbenoemd leraar SVWO en belast met de modules TSO3-B Aardrijkskunde 1, 2 en 3 in de opleiding Algemene Vorming TSO 3 Zijn opdracht bedraagt 120 lestijden Welke opdracht geeft recht op salaris? T = 120 lestijden/40 N = 20 Opdracht salaris = 3/20

88 Nieuwe prestatieregeling
Leraar SVWO of lector aangesteld voor deel van een schooljaar Voor vaststelling salaris tijdelijk personeelslid Salaris volgens formule T/N = per module T = (X/40) * (300/Y) * (U/V) X = aantal lestijden van de module volgens opleidingsprofiel Y = aantal dagen van aanstelling personeelslid U = aantal geplande lestijden van de module V = aantal effectief gerealiseerde lestijden van de module

89 Nieuwe prestatieregeling
Voorbeeld Een personeelslid heeft een aanstelling in de module Vantage 1 Duits van tot en met De module bestaat uit 60 te organiseren lestijden = X Het personeelslid is 60 dagen aangesteld = Y Er worden 55 lestijden gepland in de module = U Het personeelslid presteert effectief 55 lestijden = V Welke opdracht geeft recht op salaris? T = (60/40) * (300/60) * (55/55) = 7,5 N = 20 Opdracht salaris = 7,5/20

90 Nuttige ervaring

91 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs
Geldt enkel voor definitief modulaire opleidingen Lineair of voorlopig modulair: via vakken Geldt enkel voor nieuwe aanvragen Oude dossiers geregeld via concordantie Zowel als onderdeel van het bekwaamheidsbewijs als bij de geldelijke anciënniteit

92 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs: wie
Als onderdeel van het bekwaamheidsbewijs Leraar secundair volwassenenonderwijs Technisch adviseur Technisch adviseur-coördinator Voor de geldelijke anciënniteit Bijkomend de (adjunct)directeur als in hun centrum “toegelaten” modules aangeboden worden

93 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs
Opsomming van toegelaten modules Toegelaten modules = de vroegere TV en PV  nog geen nuttige ervaring mogelijk voor bv. talen/vroegere AV Nuttige ervaring wordt aan module gekoppeld

94 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs
Opgelet: opleidingen waar bekwaamheidsbewijzen op opleidingsniveau liggen: bij aanstelling nuttige ervaring vereist = voor alle modules van de opleiding moet nuttige ervaring erkend zijn! Voorbeeld 1: opleiding kappersmedewerker HSTO haartooi + BPB + 3 jaar NE = erkende nuttige ervaring voor Basis haarzorg 1/2 Basissnitten 1/2 Initiatie permanenten Initiatie kleuringen persoon kan aangesteld worden

95 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs
Voorbeeld 2: opleiding ijzervlechter HSBS bouw + BPB + 3 jaar nuttige ervaring = erkende nuttige ervaring voor Basis betonconstructies Betonconstructies Geen 3 jaar erkende nuttige ervaring voor module IJzervlechtwerk persoon kan niet aangesteld worden

96 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs
7 uitzonderingen: Bakkersgast Broodbakker Grootkeukenmedewerker Kelner Meubelmaker Slagersgast Spekslager Alle modules zelfde bekwaamheidsbewijzen, maar verschillende “soorten” nuttige ervaring

97 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs
Voorbeeld 3: bakkersgast HSTO brood en banket + BPB + 3 jaar NE = erkende nuttige ervaring voor alle modules behalve voor Bake-off en Industriële productietechnieken persoon kan toch aangesteld worden 7 opleidingen zullen behandeld worden als lagen de bekwaamheidsbewijzen op moduleniveau

98 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs
Aanvragen van de nuttige ervaring kan per cluster van “inhoudelijk verwante” modules 7 opleidingen hebben modules verspreid over meer dan 1 cluster

99 Nuttige ervaring HBO/(SLO)
Geldt voor alle opleidingen (lineair, voorlopig en definitief modulair) Geldt enkel voor nieuwe aanvragen Oude dossiers geregeld via ambtshalve concordantie Enkel voor de geldelijke anciënniteit

100 Nuttige ervaring HBO/(SLO): wie
Ambten Lector Technisch adviseur Technisch adviseur-coördinator (Adjunct-)directeur met opleidingen uit HBO Vanaf 1 september 2010 enkel nog in HBO Niet meer in SLO!! geen “technische” opleiding


Download ppt "Nieuwe regelgeving m.i.v"

Verwante presentaties


Ads door Google