De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFOSESSIE CVO Nieuwe regelgeving m.i.v. 01.09.2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFOSESSIE CVO Nieuwe regelgeving m.i.v. 01.09.2010."— Transcript van de presentatie:

1 INFOSESSIE CVO Nieuwe regelgeving m.i.v. 01.09.2010

2 Programma  Vooraf  Waarom nieuwe regelgeving?  Toelichting nieuwe regelgeving  Nieuwe indeling ambten  Bekwaamheidsbewijzen  Concordanties  Pauze  Vereenvoudiging salarisschalen  Nieuwe prestatieregeling  Nuttige ervaring  Voorbeelden  Vragen  Afsluiting

3 WAAROM NIEUWE REGELGEVING?

4 Waarom?  Decreet 15 juni 2007  Definitieve keuze modulaire organisatie  Impact op regelgeving personeel  Verdwijnen onderwijsvormen (ASO-TSO- BSO)  Verdwijnen graden (2 de en 3 de graad)  Verdwijnen vakken (AV, TV, PV)  Ankerpunten inzetbaarheid personeel

5 Waarom?  Gevolgen inzetbaarheid personeel?  Nieuwe ‘ankerpunten’ nodig  = Opleiding of module  Ankerpunt voor bekwaamheidsbewijs  In decreten rechtpositie als ankerpunt voor rechten en plichten

6 Waarom?  Belangrijk aandachtpunt!!  Lineair, voorlopig modulair of definitief modulair?  Secundair volwassenenonderwijs, hoger beroepsonderwijs of specifieke lerarenopleiding?

7 De ambten in een CVO

8 Ambten  !! Geldt voor  ALLE opleidingen Lineair, voorlopig modulair én definitief modulair  VERSCHIL volgens niveau Bepaalde benamingen enkel voor secundair volwassenenonderwijs of voor hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding  Welke ambten?

9 Ambten  Secundair volwassenenonderwijs Soort ambtambt wervingsambtLeraar SVWO Administratief medewerker SelectieambtAdjunct-directeur SVWO Technisch adviseur BevorderingsambtTechnisch adviseur-coördinator Directeur

10 Ambten  Hoger beroepsonderwijs/Specifieke lerarenopleiding Soort ambtambt wervingsambtLector Administratief medewerker SelectieambtAdjunct-directeur HBO/SLO Technisch adviseur BevorderingsambtTechnisch adviseur-coördinator Directeur

11 Ambten  Ambtshalve concordantie  Op 01.09.2010 van rechtswege  Behoud verworven rechten en plichten

12 Ambten  Welke ambten? Tot 31.08.2010Vanaf 01.09.2010 Leraar secundair onderwijs voor sociale promotie (SOSP) Leraar secundair volwassenenonderwijs(SVWO) Adjunct-directeur secundair onderwijs voor sociale promotie (SOSP) Adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs(SVWO) Leraar hoger onderwijs voor sociale promotie (HOSP) Lector Adjunct-directeur hoger onderwijs voor sociale promotie (HOSP) Adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs/specifieke lerarenopleiding (HBO/SLO)

13 Ambten  Gevolg van deze concordantie?  Tijdelijke personeelsleden  Vastbenoemd personeelslid  Personeelslid TBSOB

14 Ambten  Tijdelijke personeelsleden  Dienstanciënniteit in ambt leraar SOSP = in ambt leraar SVWO  Dienstanciënniteit in ambt leraar HOSP = in ambt lector  TADD in ambt leraar SOSP = in ambt leraar SVWO  TADD in ambt leraar HOSP = in ambt lector

15 Ambten  Voorbeeld Personeelslid tijdelijk aangesteld in schooljaar 2008-2009 en in 2009-2010 in opdracht leraar SOSP Op 01.09.2010 wordt leraar SOSP geconcordeerd naar leraar SVWO. Diensten gepresteerd als leraar SOSP worden vanaf dat ogenblik erkend als diensten gepresteerd in leraar SVWO

16 Ambten  Voorbeeld Personeelslid is op 01.09.2008 TADD aangesteld in opdracht leraar HOSP. Op 01.09.2010 wordt leraar HOSP geconcordeerd naar lector. Personeelslid behoudt vanaf 01.09.2010 recht op TADD in opdracht ambt lector.

17 Ambten  Vastbenoemde personeelsleden  vastbenoemd in ambt leraar SOSP = in ambt leraar SVWO  vastbenoemd in ambt leraar HOSP = in ambt lector  vastbenoemd in ambt adjunct-directeur SOSP = in ambt adjunct-directeur SVWO  Vastbenoemd in ambt adjunct-directeur HOSP = in ambt adjunct-directeur HBO/SLO

18 Ambten  Voorbeeld Personeelslid is sinds 1 september 2006 vastbenoemd adjunct-directeur SOSP Op 1 september 2010 wordt adjunct-directeur SOSP geconcordeerd naar adjunct-directeur SVWO Het personeelslid blijft vastbenoemd adjunct-directeur SVWO

19 Ambten  Personeelsleden TBS/OB  TBS/OB in ambt leraar SOSP = in ambt leraar SVWO  TBS/OB in ambt leraar HOSP = in ambt lector  TBS/OB in ambt adjunct-directeur SOSP = in ambt adjunct-directeur SVWO  TBS/OB in ambt adjunct-directeur HOSP = in ambt adjunct-directeur HBO/SLO

20 Ambten  OPGELET  Bij leraar die TBS/OB is op 31.08.2010 nagaan of wijzigingen bekwaamheidsbewijzen geen impact heeft op zijn inzetbaarheid vanaf 01.09.2010  Bestendigheid van reaffectatie en wedertewerkstelling!

21 Ambten  Voorbeeld Personeelslid is op 01.09.2009 TBS/OB voor 8/20 leraar SOSP. Op 01.09.2010 wordt ambt leraar SOSP geconcordeerd naar ambt leraar SVWO. Personeelslid behoudt vaste benoeming in ambt leraar SVWO en blijft voor 8/20 TBS/OB

22 Ambten  Voorbeeld Personeelslid is TBS/OB in ambt leraar SOSP en op 01.09.2009 gereaffecteerd in vak Y. Op 01.09.2010 wordt ambt leraar SOSP geconcordeerd naar ambt leraar SVWO. Personeelslid behoudt vaste benoeming in ambt leraar SVWO en blijft TBS/OB. Op 01.09.2010 blijft reaffectatie verder lopen (bestendigheid) in vak Y.

23 Bekwaamheidsbewijzen

24 Bekwaamheidsbewijzen  Behoud van algemene principes  Bekwaamheidsbewijs = basisdiploma + (BPB) + (NE)  Aanvaarde basisdiploma’s  Aanvaarde bewijzen van pedagogische bekwaamheid  Studiebewijzen afgeleverd door erkende instellingen

25 Bekwaamheidsbewijzen  Buitenlandse diploma’s Conformiteitsattesten Gelijkwaardig verklaarde buitenlandse diploma’s Enkel voor de taalopleidingen: niveaubepalingen  Indeling in VE-VO-AND  Aanstelling met AND alleen bij geen VE of VO

26 Bekwaamheidsbewijzen secundair volwassenenonderwijs  Nieuw stelsel enkel voor definitief modulaire opleidingen:  Overzicht: zie website Curriculum  Lineaire of voorlopig modulaire opleidingen: zie BBSO of bijlage 1 van de omzendbrief VWO/2007/04 (cvo) - uitdovend

27 Bekwaamheidsbewijzen secundair volwassenenonderwijs  Modulair stelsel: geen vakken, onderwijsvormen, graden  Bekwaamheidsbewijzen koppelen aan opleiding of module  Bekwaamheidsbewijzen op opleidingsniveau = modules met gelijkaardige inhoud = alle modules zelfde bekwaamheidsbewijzen  Voorbeelden: begeleider in de kinderopvang, Engels RG2, hotelonthaal, informatica: toepassingssoftware, kapper, koken, netwerktechnicus, webserver- beheerder

28 Bekwaamheidsbewijzen secundair volwassenenonderwijs  Bekwaamheidsbewijzen op moduleniveau = modules met te diverse inhoud = een of meerdere modules hebben verschillende bekwaamheidsbewijzen  Voorbeelden: airco-technieker, binnenschrijnwerker, draaier frezer, grootkeukenkok, informatica: programmeren, mecanicien bedrijfs- en vrachtwagens, moderne talen – wiskunde, offsetdrukker rotatie, traiteur - banketaannemer

29 Bekwaamheidsbewijzen secundair volwassenenonderwijs  Module heeft overal dezelfde bekwaamheidsbewijzen, los van opleiding  Parallellie tussen VE’s en VO’s:  Bij VE’s enkel masters  bij VO’s enkel masters  Bij VE’s enkel diploma’s hoger onderwijs  bij VO’s enkel diploma’s hoger onderwijs  Bij VE’s diploma’s hoger onderwijs en niveau secundair onderwijs  bij VO’s diploma’s hoger onderwijs, niveau secundair onderwijs, LSTO/LSBO/9 jaar NE  VE en VO: altijd BPB

30 Bekwaamheidsbewijzen secundair volwassenenonderwijs  Overgangsmaatregelen OM/VE en OM/VO  Studiegebieden talen en NT2  Beperking OM/VE en OM/VO voor 2 e graad tot RG1 en RG2  Studiegebied algemene vorming  Beperking OM/VE en OM/VO voor 2 e graad tot opleidingen economie, humane wetenschappen ASO2, wetenschappen, algemene vorming TSO2, opfris 2 e graad ASO en opfris 2 e graad TSO.  Overgangsmaatregelen salarisschaal

31 Bekwaamheidsbewijzen HBO/SLO  Geldt voor alle opleidingen (lineair, voorlopig modulair, definitief modulair)  Ambt van lector  VO bekwaamheidsbewijzen Ten minste master (+ BPB) Ten minste PBA (+ BPB)

32 Bekwaamheidsbewijzen HBO/SLO  AND bekwaamheidsbewijzen Alle andere bekwaamheidsbewijzen die als basisdiploma opgenomen zijn  bv. diploma secundair onderwijs, kandidaatsdiploma’s, diploma verpleegkunde, studiebewijzen niveau 3 e graad, …  Afwijkingen niet meer nodig  Overgangsmaatregel salarisschaal

33 Bekwaamheidsbewijzen online  Nieuwe online applicatie voor de definitief modulaire opleidingen:  http://www.ond.vlaanderen.be/ bekwaamheidsbewijzen/ http://www.ond.vlaanderen.be/ bekwaamheidsbewijzen/

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs Ambtshalve en individueel

51 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs  Enkel voor definitief modulaire opleidingen  Regelt de overdracht van rechten en plichten van een vak naar een opleiding of module  Gevolgen:  Kandidaatstellingen voor een tijdelijke aanstelling, tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vaste benoeming of mutatie voor een vak gelden voor de opleiding of module

52 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs  Gepresteerde diensten in een vak gelden als gepresteerde diensten in de opleiding of module  (Recht op) TADD voor een vak geldt voor de opleiding of module  Vaste benoeming voor een vak geldt voor de opleiding of module  TBSOB/REA/WTW voor een vak geldt voor de opleiding of module  Erkende nuttige ervaring voor een vak geldt als erkende nuttige ervaring voor een opleiding of module

53 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs  2 soorten concordantie:  Ambtshalve concordantie: administratie stelt centraal vast  Individuele concordantie: centrum en personeelslid stellen lokaal individueel vast  Toewijzing aan juiste lijst op basis van vereiste bekwaamheidsbewijzen gebeurd  Lijsten voorzien met mogelijke ambtshalve concordanties en individuele concordanties

54 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs  Voorbeeld AV Spaans  ambtshalve concordantie naar modules: nihil  ambtshalve concordantie naar opleidingen: Spaans professioneel bedrijfsgericht R2 + R3 Spaans professioneel gids/reisleider R3 Spaans professioneel juridisch R3 + R4 Spaans R1 + R2 + R3 + R4  individuele concordantie naar modules: MTAL3 Moderne talen 1/2/3/4  individuele concordantie naar opleidingen: nihil

55 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs  Voorbeeld PV koeltechniek  ambtshalve concordantie naar modules: Airco en warmtepompen Klimatisatie-installaties Koelinstallaties A en B Plaatsen klimatisatie-installaties Plaatsen koelinstallaties

56 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs  Voorbeeld PV koeltechniek  ambtshalve concordantie naar opleidingen: nihil  individuele concordantie naar modules: Basis dakbedekking Gassmeltbuislassen A en B Mobiele elektrische installaties Plaatwerk industriële isolatie Water- en afvoerleidingen + nog 32 andere modules  individuele concordantie naar opleidingen: nihil

57 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs  Voorbeeld TV informaticatoepassingen  ambtshalve concordantie naar modules ICT  ambtshalve concordantie naar opleidingen Informatica toepassingssoftware (verkort)  individuele concordantie naar modules: nihil  individuele concordantie naar opleidingen Informatica - computer- en besturingssystemen en netwerken Informatica - programmeren

58 Concordantie in het secundair volwassenenonderwijs: wat doen?  Bij ambtshalve concordantie: niets  Bij individuele concordantie  Op 1 september 2010  Na 1 september 2010

59 Individuele concordantie op 01/09/2010  Op 1 september 2010  Voor definitief modulaire opleidingen waarvoor u onderwijsbevoegdheid had vóór 1 september 2010  Voor opleidingen waarvoor u op 1 september 2010 de omvorming maakt van voorlopig naar definitief modulair

60 Individuele concordantie op 01/09/2010  Overleggen met personeelslid  Beslissing geen individuele concordantie = geen verdere acties nodig  Beslissing wél individuele concordantie = formulier invullen en naar afdeling volwassenenonderwijs opsturen  Voor 15 september 2010

61 Individuele concordantie op 01/09/2010: beroep  Personeelslid kan gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Commissie Bezwaarschriften a) Als geen overeenkomst tussen centrumbestuur en personeelslid b) Als centrumbestuur nalaat om beslissing te nemen  Personeelslid dient eigen voorstel tot concordantie of niet concordantie in Uiterlijk 10 kalenderdagen nadat beslissing werd meegedeeld in geval a) Voor 5 oktober 2010 in geval b)

62 Individuele concordantie op 01/09/2010: beroep  Commissie Bezwaarschriften Administrateur-generaal van het agentschap AHOVOS of afgevaardigde + bevoegde inspecteur

63 Individuele concordantie op 01/09/2010: wie?  A) aangesteld zijn in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs in een definitief modulaire opleiding  B) in het ambt van leraar secundair onderwijs voor sociale promotie  Ten laatste op 31/08/10 vastbenoemd  Tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest zijn met een opdracht in het secundair volwassenenonderwijs tijdens de schooljaren 2007-2008, 2008-2009 of 2009-2010

64 Individuele concordantie na 01/09/2010  Na 1 september 2010  Opleidingen waarvoor al een profiel ontwikkeld is tegen 01/09/2010, maar die u pas later start  Opleidingen waarvoor pas na 01/09/2010 een profiel ontwikkeld wordt  Scharnierdatum = datum waarop centrum overstapt naar modulaire opleiding  Zelfde principes

65 Individuele concordantie na 01/09/2010  Belangrijke data:  Insturen concordantieformulier ten laatste 15 kalenderdagen na scharnierdatum  Indienen bezwaarschrift Uiterlijk 10 kalenderdagen nadat beslissing werd meegedeeld in geval van geen overeenkomst Uiterlijk 35 kalenderdagen na scharnierdatum indien centrumbestuur nagelaten heeft om beslissing te nemen

66 Individuele concordantie na 01/09/2010: wie?  A) aangesteld zijn in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs in een definitief modulaire opleiding  B) in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs  Ten laatste op vooravond scharnierdatum vastbenoemd  Tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest zijn met een opdracht in het secundair volwassenenonderwijs tijdens periode voorafgaand aan scharnierdatum die maximaal drie schooljaren teruggaat

67 Vereenvoudiging salarisschalen

68 Vereenvoudiging salarisschalen secundair volwassenenonderwijs  Voor alle opleidingen (definitief modulair, voorlopig modulair, lineair)  Link met wegvallen graden en onderwijsvormen  Salarisschaal bepaald door VE – VO – AND en diplomaniveau

69 Vereenvoudiging salarisschalen secundair volwassenenonderwijs  Globaal overzicht bij VE en VO  Licentiaat/master + BPB = 501  Technisch ingenieur/HKO 2 e graad + BPB = 347  PBA/HOKT + BPB en “regenten” = 302  HSO + BPB + 3 jaar NE/ LSBO of LSTO + BPB + 6 jaar NE/ 9 jaar NE + BPB = 301

70 Vereenvoudiging salarisschalen secundair volwassenenonderwijs  Globaal overzicht bij AND  Licentiaat/master = 250  PBA/HOKT = 301  Voor de talen: niveaubepalingen = 301  HSO/LSBO/LSTO/3 jaar NE = 384

71 Vereenvoudiging salarisschalen HBO/SLO  Globaal overzicht bij VO en ANDERE  Ten minste master (+ BPB) = 502  Ten minste PBA (+ BPB) = 316  Alle andere bekwaamheidsbewijzen = 311

72 Nieuwe prestatieregeling

73  Waarom?  Geldt voor  Alle opleidingen  Alle niveaus

74 Nieuwe prestatieregeling  Leraar secundair volwassenenonderwijs  Nieuwe prestatienoemer volgens studiegebied van 20 tot 25 (lijst in bijlage)  Komt in de plaats van 20 voor AV en TV en 25 voor PV

75 Nieuwe prestatieregeling  Gevolg  Omzetten opdracht van ‘oude’ prestatienoemer naar ‘nieuwe’ prestatienoemer Waarom? Garantie volume vaste benoeming  Via ‘ponderatietabel’  Ook in bijlage bij deze presentatie

76

77 Nieuwe prestatieregeling  Voorbeeld  Een vastbenoemd leraar SOSP heeft op 31-08-2010 een opdracht van 9/20 en 12/25  Vanaf 01.09.2010 wordt dit een opdracht als leraar SVWO met prestatienoemer 23  Stap 1 = ‘pondereren’ van beide oude opdrachten  9/20 = 4500 en 12/25 = 4800, samen 9300  Stap 2 = in tabel bij noemer 23 het getal zoeken dat zo dicht mogelijk bij 9300 ligt (naar boven afronden)  = 9565 = 22/23 = nieuw volume opdracht

78 Nieuwe prestatieregeling  Lector in HBO/SLO  Nieuwe prestatienoemer 20  Komt in de plaats van 20 voor AV en TV en 25 voor PV

79 Nieuwe prestatieregeling  Gevolg  Omzetten opdracht van ‘oude’ prestatienoemer naar ‘nieuwe’ prestatienoemer Waarom? Garantie volume vaste benoeming  Via ‘ponderatietabel’  Ook in bijlage bij deze presentatie

80 Nieuwe prestatieregeling  Voorbeeld  Een vastbenoemd leraar HOSP heeft op 31-08-2010 een opdracht van 6/20 en 8/25  Vanaf 01.09.2010 wordt dit een opdracht als lector met prestatienoemer 20  Stap 1 = ‘pondereren’ van beide oude opdrachten  6/20 = 3000 en 8/25 = 3200, samen 6200  Stap 2 = in tabel bij noemer 20 het getal zoeken dat zo dicht mogelijk bij 6200 ligt (naar boven afronden)  = 6500 = 13/20 = nieuw volume opdracht

81 Nieuwe prestatieregeling  Nieuwe prestatienoemer voor het bestuurspersoneel  Adjunct-directeur, technisch adviseur- coördinator en technisch adviseur  36 klokuren op weekbasis  Directeur! Prestatiestelsel blijft bevoegdheid van centrumbestuur

82 Nieuwe prestatieregeling  Gevolg  Omzetten opdracht van ‘oude’ prestatienoemer naar ‘nieuwe’ prestatienoemer Waarom? Garantie volume vaste benoeming  Via ‘ponderatietabel’  Van 10 naar 36  Van 20 naar 36  Ook in bijlage bij deze presentatie

83 Nieuwe prestatieregeling  Geen wijziging voor het ondersteunend personeel  Prestatienoemer voor administratief medewerker blijft 32 klokuren op weekbasis

84 Nieuwe prestatieregeling  Vaststellen van het recht op salaris  Nieuwe prestatienoemers als basis  Bestuurspersoneel = 36 Directeur = 20!!  Ondersteunend personeel = 32

85 Nieuwe prestatieregeling  Leraar SVWO en lector  Salaris wordt vastgesteld volgens formule T/N  N = prestatienoemer volgens studiegebied  Invulling T hangt af van duur van de aanstelling

86 Nieuwe prestatieregeling  Leraar SVWO of lector aangesteld voor volledig schooljaar  Voor vaststelling salaris vastbenoemd personeelslid  Salaris via formule T/N = per module  T = aantal lestijden module/40  N = prestatienoemer volgens het studiegebied

87 Nieuwe prestatieregeling  Voorbeeld  Personeelslid is op 01-09-2010 vastbenoemd leraar SVWO en belast met de modules TSO3-B Aardrijkskunde 1, 2 en 3 in de opleiding Algemene Vorming TSO 3  Zijn opdracht bedraagt 120 lestijden  Welke opdracht geeft recht op salaris?  T = 120 lestijden/40  N = 20  Opdracht salaris = 3/20

88 Nieuwe prestatieregeling  Leraar SVWO of lector aangesteld voor deel van een schooljaar  Voor vaststelling salaris tijdelijk personeelslid  Salaris volgens formule T/N = per module  T = (X/40) * (300/Y) * (U/V) X = aantal lestijden van de module volgens opleidingsprofiel Y = aantal dagen van aanstelling personeelslid U = aantal geplande lestijden van de module V = aantal effectief gerealiseerde lestijden van de module

89 Nieuwe prestatieregeling  Voorbeeld  Een personeelslid heeft een aanstelling in de module Vantage 1 Duits van 01-09-2010 tot en met 31-10- 2010  De module bestaat uit 60 te organiseren lestijden = X  Het personeelslid is 60 dagen aangesteld = Y  Er worden 55 lestijden gepland in de module = U  Het personeelslid presteert effectief 55 lestijden = V  Welke opdracht geeft recht op salaris?  T = (60/40) * (300/60) * (55/55) = 7,5  N = 20  Opdracht salaris = 7,5/20

90 Nuttige ervaring

91 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs  Geldt enkel voor definitief modulaire opleidingen  Lineair of voorlopig modulair: via vakken  Geldt enkel voor nieuwe aanvragen  Oude dossiers geregeld via concordantie  Zowel als onderdeel van het bekwaamheidsbewijs als bij de geldelijke anciënniteit

92 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs: wie  Als onderdeel van het bekwaamheidsbewijs  Leraar secundair volwassenenonderwijs  Technisch adviseur  Technisch adviseur-coördinator  Voor de geldelijke anciënniteit  Bijkomend de (adjunct)directeur als in hun centrum “toegelaten” modules aangeboden worden

93 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs  Opsomming van toegelaten modules  Toegelaten modules = de vroegere TV en PV  nog geen nuttige ervaring mogelijk voor bv. talen/vroegere AV  Nuttige ervaring wordt aan module gekoppeld

94 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs  Opgelet: opleidingen waar bekwaamheidsbewijzen op opleidingsniveau liggen: bij aanstelling nuttige ervaring vereist = voor alle modules van de opleiding moet nuttige ervaring erkend zijn!  Voorbeeld 1: opleiding kappersmedewerker  HSTO haartooi + BPB + 3 jaar NE = erkende nuttige ervaring voor Basis haarzorg 1/2 Basissnitten 1/2 Initiatie permanenten Initiatie kleuringen   persoon kan aangesteld worden

95 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs  Voorbeeld 2: opleiding ijzervlechter  HSBS bouw + BPB + 3 jaar nuttige ervaring = erkende nuttige ervaring voor Basis betonconstructies Betonconstructies  Geen 3 jaar erkende nuttige ervaring voor module IJzervlechtwerk   persoon kan niet aangesteld worden

96 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs  7 uitzonderingen:  Bakkersgast  Broodbakker  Grootkeukenmedewerker  Kelner  Meubelmaker  Slagersgast  Spekslager  Alle modules zelfde bekwaamheidsbewijzen, maar verschillende “soorten” nuttige ervaring

97 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs  Voorbeeld 3: bakkersgast  HSTO brood en banket + BPB + 3 jaar NE = erkende nuttige ervaring voor alle modules behalve voor Bake-off en Industriële productietechnieken   persoon kan toch aangesteld worden  7 opleidingen zullen behandeld worden als lagen de bekwaamheidsbewijzen op moduleniveau

98 Nuttige ervaring secundair volwassenenonderwijs  Aanvragen van de nuttige ervaring kan per cluster van “inhoudelijk verwante” modules  7 opleidingen hebben modules verspreid over meer dan 1 cluster

99 Nuttige ervaring HBO/(SLO)  Geldt voor alle opleidingen (lineair, voorlopig en definitief modulair)  Geldt enkel voor nieuwe aanvragen  Oude dossiers geregeld via ambtshalve concordantie  Enkel voor de geldelijke anciënniteit

100 Nuttige ervaring HBO/(SLO): wie  Ambten  Lector  Technisch adviseur  Technisch adviseur-coördinator  (Adjunct-)directeur met opleidingen uit HBO  Vanaf 1 september 2010 enkel nog in HBO  Niet meer in SLO!!   geen “technische” opleiding


Download ppt "INFOSESSIE CVO Nieuwe regelgeving m.i.v. 01.09.2010."

Verwante presentaties


Ads door Google