De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eenmaal schoonmaker, altijd schoonmaker?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eenmaal schoonmaker, altijd schoonmaker?"— Transcript van de presentatie:

1 Eenmaal schoonmaker, altijd schoonmaker?
Feiten en achtergronden schoonmakersacties 2012 Erik de Gier, Actualiteitencollege 8 maart 2012

2 Acties voorloper van ‘nieuwe vakbeweging’?
FNV Bondgenoten schakelt bij formulering eisen via Schoonmaakparlement meer direct shopfloor in Publiciteit en (nieuwe) media spelen cruciale rol: actuele en flitsende website schoonmakers, DWDD, marsen van respect, facebook, actieve ledenwerving Meer ruimte voor syndicalisme en decentrale aanpak

3 Voorafgaand conflict in 2010
Duur: 9 weken (langste staking sinds j. 30!) Uitkomst: loonsverhoging van 3,5 procent Ook in 2010 was ‘meer respect’ al een eis, met als resultaat Code Verantwoordelijk Marktgedrag (ondertekend door 60 stakeholders) en Werkdrukmeter In materieel en immaterieel opzicht een geslaagde actie en tevens opmaat naar huidige acties!

4 Tegenmacht, Pien Heuts Over de acties in 2010

5 Witboek december 2011

6 Logo website schoonmakersvakbond SchoonGenoeg : www.schoongenoeg.nu

7 Troep op het Centraal Station van Amsterdam nu er niet wordt schoongemaakt

8 Mars van respect, Amsterdam 4 januari 2012

9 DWDD, 17 februari 2012 Matthijs van Nieuwkerk steunt schoonmakers

10 Utrecht, 28 februari 2012

11 Roep om respect!

12 Kenmerken bedrijfstak en werkgelegenheid
werknemers (veel vrouwen, allochtonen) Omzet 4.3 miljard euro (1% BNP) Beperkt (n) grote schoonmaakbedrijven: o.a. ISS, ASITO, Hago, Facilion, Fonville beheersen markt Omzetdaling branche in 2012 t.o.v. 2011: -1.1% (CBS) > (n) aanbieders tussen (CBS): >14.645 Veel flex-contracten, achterblijvende scholing Organisatiegraad zakelijke dienstverlening ca. 14 procent in 2004 (FNV Bondgenoten + CNV Vakmensen)

13 Opdrachtgevers Universiteiten, hogescholen, scholen Ziekenhuizen
Schiphol Philips NS Belastingdienst KPN UWV Ministeries

14 Typering arbeidsverhoudingen sector
Complexe verhoudingen: Opdrachtgevers/ Opdrachtnemers (schoonmaakbedrijven)/ Werknemers Marktwerking leidt tot aanbesteding tegen laagste prijzen: scherpe prijsconcurrentie en efficiency Als gevolg daarvan ook hoge tijdsdruk (90 seconden om toilet schoon te maken; 3000 vierkante meter stofzuigen in één uur!!) c.q. uitholling van kwaliteit en vakmanschap Hoge werkdruk en vaak slechte arbeidsomstandigheden leiden bovendien tot hogere sterftekansen Lage lonen (€ 9-10 per uur) Fuikbanen

15 Eisenpakket actievoerders “Doodnormale dingen”
Loonsverhoging van 5 procent Doorbetaling eerste twee ziektedagen Reiskostenvergoeding Vermindering werkdruk Meer ‘respect’

16 Eisen zoals geformuleerd door Schoonmakersparlement
BESTE SCHOONMAKERS, Mijn naam is Khadija Tahiri-Hyati en ik ben op 24 oktober 2011 gekozen tot President in het Schoonmakersparlement.
Jarenlang zijn wij schoonmakers onzichtbaar geweest, jarenlang moeten we steeds harder werken in minder tijd. Waar voorheen 8 mensen werkten, zijn er nu nog maar 4.
Onze bazen verkopen onmogelijke opdrachten en onze opdrachtgevers steken hun kop in het zand. Dat gaat ten koste van de kwaliteit, het respect en de mensen. In 2010 kwam voor het eerst een groep schoonmakers in opstand. Onze collega’s legden tijdens een lange staking van 9 weken (de langste in Nederland sinds 1933) de vinger op de zere plek. Hun opstand was het begin. Als we écht vooruit willen, moeten we in hun voetsporen treden. Wij willen praten, overleggen, luisteren en wachten. Maar als het nodig is, staan we op. En stappen we in het licht! Het Tijdperk van Onzichtbaarheid is geweest. De Era van Respect is gekomen. Ons werk is belangrijk en onze families verdienen beter. Doe jij mee?

17 Reactie + bod werkgevers (OSB)
Geschatte kosten eisenpakket werknemers € 120 Mio = 12 procent toename totale kosten schoonmaak: onaanvaardbaar! Looptijd nieuwe Cao: 2 jaar af te sluiten met beide bonden Loonsverhoging van 2 x 2 procent in resp. 2012, 2013 Taskforce vroegtijdige bemoeienis aanbestedingen Terugbetaling 2 wachtdagen ziekte na 6 weken verzuim Extra scholingsinspanningen

18 Verloop acties Start op 2 januari in Nijmegen (20 treinschoonmakers)
Daarna diverse manifestaties waaronder bij KPN, Universiteit Utrecht en 10 ‘Marsen/sit-in van Respect’ in o.a. Amsterdam, Den Haag, Nijmegen en Utrecht. (n) stakers eind februari: 3500

19 Solidariteitsacties + breuken in opdrachtgeversfront
Jumbo, studenten, internationale solidariteit Opdrachtgevers KPN, ING en Schiphol willen kostenstijgingen inmiddels betalen

20 ‘Respect’ nieuwe factor van belang
Geen duidelijke definitie, maar betreft voornamelijk gedrag en communicatie van opdrachtgevers en opdrachtnemers Bevat tevens een sterke emotionele lading Verwijst naar leefsituatie ‘working poor’ c.q. ‘onzeker’ bestaan en tweedeling op de arbeidsmarkt Beroep schoonmakers laag(ste) op de beroepenladder (fuikbaan!; vgl. roman ‘Met angst en beven’ van Amelie Nothomb, Bezige Bij, 2002)

21

22 Conclusies Geraffineerde en weloverwogen (strategische) actie van FNV Bondgenoten Resultaten acties 2010 medebepalend voor mogelijke successen nu Opmaat naar Nieuwe Vakbeweging met grotere rol (nieuwe) media en syndicalisme van onderop ‘Respect’ lijkt belangrijke driver voor binnen halen resultaat; met name voor branches die opereren aan de onderkant van de arbeidsmarkt (alphahulpen, postbestellers, werksters, chauffeurs, bewaking, etc.)

23


Download ppt "Eenmaal schoonmaker, altijd schoonmaker?"

Verwante presentaties


Ads door Google