De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Beheersovereenkomst tot Personeelsplan via Ondernemingsplan Een case om samen te doen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Beheersovereenkomst tot Personeelsplan via Ondernemingsplan Een case om samen te doen?"— Transcript van de presentatie:

1 van Beheersovereenkomst tot Personeelsplan via Ondernemingsplan Een case om samen te doen?

2 Beleidsbrief Beheers- overeenkomst Personeelsplan Begroting Werkingskredieten Apparaatskredieten PLOEG Onder- nemingsplan Dashboard

3 De beheersovereenkomst bevat in punt 6 Beleidsdoelstellingen SD 1: Kiezen voor een gezonde leefstijl. SD 2: Ziekten, hun risicofactoren of hun verwikkelingen voorkomen SD 3: De performantie van zorg- en gezondheidsvoorzieningen bevorderen en bewaken Het kwaliteitsbeleid van zorg- en gezondheidsvoorzieningen bewaken OD 17 : De zorg is veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig, gebruikersgericht en continu in algemene ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, psychiatrische instellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg SD 4: Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoevendheid van de bevolking SD 5: Toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk maken SD 6: De actieve participatie en de correcte bejegening van zorgvragers worden versterkt Deze beleidsdoelstellingen vloeien voort uit regeerakkoord, beleidsbrief en regelgeving

4 De beleidsdoelstellingen worden door Z&G vertaald in Strategische OrganisatieDoelstellingen SOD 1: Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6. SOD 2: Het agentschap beschermt de bevolking tegen besmettelijke ziekten SOD 3: Het agentschap beschermt de gezondheid van de bevolking tegen schadelijke effecten van lucht-, water- en bodemverontreiniging SOD 4: Het agentschap beheert de Vlaamse Zorgverzekering efficiënt SOD 5: Het agentschap ontwikkelt beleidsinstrumenten, evalueert ze en past ze desgevallend aan SOD 6: Het agentschap draagt bij tot de realisatie van de generieke doelstellingen, vermeld in punt 7, van de Vlaamse Regering

5 De beheersovereenkomst bevat Strategische OrganisatieDoelstellingen SOD 1: Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6. SOD 2: Het agentschap beschermt de bevolking tegen besmettelijke ziekten SOD 3: Het agentschap beschermt de gezondheid van de bevolking tegen schadelijke effecten van lucht-, water- en bodemverontreiniging SOD 4: Het agentschap beheert de Vlaamse Zorgverzekering efficiënt SOD 5: Het agentschap ontwikkelt beleidsinstrumenten, evalueert ze en past ze desgevallend aan SOD 6: Het agentschap draagt bij tot de realisatie van de generieke doelstellingen, vermeld in punt 7, van de Vlaamse Regering

6 Beheersovereenkomst Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 van de BO

7 Afdelingactiviteittaak nr.taak (100 Char) SOD 1 het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6

8 Van Strategische OrganisatieDoelstellingen naar Operationele OrganisatieDoelstellingen SOD 1: Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6. OOD 1: Het agentschap draagt bij tot de uitbouw van een toereikend, evenwichtig gespreid en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen OOD 2 : Het agentschap handhaaft de erkenningsnormen van zorg - en gezondheids voorzieningen OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen tijdig en correct

9 Van Strategische OrganisatieDoelstellingen naar Operationele OrganisatieDoelstellingen SOD 1: Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6. OOD 1: Het agentschap draagt bij tot de uitbouw van een toereikend, evenwichtig gespreid en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen OOD 2 : Het agentschap handhaaft de erkenningsnormen van zorg - en gezondheids voorzieningen OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen tijdig en correct

10 Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 van de BO Operationele organisatiedoelstelling 3 Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct

11 Afdelingactiviteittaak nr.taak (100 Char) SOD 1 het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct

12 Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 Operationele organisatiedoelstelling 3 Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct indicator

13 nrOODindicatorbron 152 OOD 3: Het agentschap subsidieert tijdig en correct zorg – en gezondheidsvoorzieningen datum besluit / datum ordonnancering De Beurs 153 per sector % krediet dat geordonnanceerd is op 31 maart, 30 juni en 30 september De Beurs

14 Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 Operationele organisatiedoelstelling 3 Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct Activiteit Subsidiëren

15 Afdelingactiviteittaak nr.taak (100 Char) SOD 1 het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct 03.13PETSubsidiëren 03.13PETSubsidiëren 03.13PETSubsidiëren

16 Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 Operationele organisatiedoelstelling 3 Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct Activiteit -- Subsidiëren Taken Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Eerstelijn Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Preventie Subsidiëren en opvolgen organisaties terreinwerking

17 Afdelingactiviteittaak nr.taak (100 Char) SOD 1 het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct 03.13PETSubsidiëren03.13.20 Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Eerstelijn 03.13PETSubsidiëren03.13.22 Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Preventie 03.13PETSubsidiëren03.13.23 Subsidiëren en opvolgen organisaties terreinwerking

18 Strategische Organisatie Doelstelling Activiteit Taak Operationele Organisatie Doelstelling begroting Prestatietijd registratie Ploeg

19 Ondernemingsplan als PLOEG-instrument Afdelingactiviteittaak nr.taak (100 Char) collega1collega1 collega2collega2 collega3collega3 collega4collega4 collega5collega5 collega6collega6 collega7collega7 collega8collega8 SOD 1 het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct 03.13PETSubsidiëren03.13.20 Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Eerstelijn 111 03.13PETSubsidiëren03.13.22 Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Preventie 11111 03.13PETSubsidiëren03.13.23 Subsidiëren en opvolgen organisaties terreinwerking 11 11

20 Ondernemingsplan als PLOEG-instrument Taken per persoon Afdeling: PET Collega x 03 - Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen tijdig en correct Beheersovereenkomsten opmaken - Opmaak beheersovereenkomsten Preventieprogramma's opvolgen - Preventieprogramma's opvolgen: bedrijfsgezondheidszorg - Preventieprogramma's opvolgen: voeding en beweging - Preventieprogramma's opvolgen: seksuele gezondheid - Preventieprogramma's opvolgen: tabak, alcohol en drugs - Preventieprogramma's opvolgen: ongevallenpreventie Subsidiëren - Subsidiëren en opvolgen LOGO's - Subsidiëren en opvolgen organisaties terreinwerking - Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Preventie - Subsidiëren en opvolgen ad hoc projecten - Subsidiëren en opvolgen projecten Nationale Loterij VIA-middelen aanwenden - Aanwending VIA-middelen 14 - Organisatiebeheer en ondersteuning Communicatie vraaggestuurd - Communicatie extern - vraaggestuurd (burgers, koepels, internationaal, dept edm) Intern overleggen - Intern overleg Personeelszaken behartigen - Personeelstevredenheid - Vorming - PLOEG Operationele doelstelling Activiteiten Taken

21 Strategische Organisatie Doelstelling Activiteit Taak Operationele Organisatie Doelstelling begroting Prestatietijd registratie Ploeg

22 Ondernemingsplan als begrotingsinstrument

23 Strategische Organisatie Doelstelling Activiteit Taak Operationele Organisatie Doelstelling begroting Prestatietijd registratie Ploeg

24 Waarom prestatietijdregistratie? Kennen apparaatskost Tijd meten per activiteit of project Personeelskost per activiteit of project

25 Waarom prestatietijdregistratie? Ondernemingsplan ingevoerd in registratiemodule Orka Elke medewerker kent zijn bijdrage aan het ondernemingsplan

26 Waarom prestatietijdregistratie? Geen controle-instrument Geen aparte registratie meer voor thuiswerk Maximaal 10 minuten per dag Iedereen doet mee Niet tijdelijk maar recurrent Start tijdsregistratie vanaf 1 maart 2008

27 Ondernemingsplan als basis voor prestatietijdregistratie

28

29 En nu ? Opvolgen! De integratie in één systeem is gerealiseerd Nu op koers blijven en meten of we onze doelstellingen halen tegen welke kost

30 Dashboard Opvolgen van de realisatiegraad van de doelstellingen Zicht op inzet van de middelen en kostprijsberekening Signaalfunctie bij afwijken van doelstellingen en streefwaarden Gebaseerd op operationele databanken

31

32 Impactanalyse van een opvolgingsinstrument binnen Z&G Identificeren van processen Rapportagebehoeften Aanduiden noodzakelijke functionaliteiten Bronnen Oplossingscenario’s

33 Operationele beheersprocessen Hoogste niveau

34 Rapportagebehoeften Verplichte: cfr. beheersovereenkomst Gewenste: ter ondersteuning van de processen –Opvolgingsinstrument waarmee wordt vastgesteld of doelstellingen worden gerealiseerd –Opstellen van plan voor volgende cyclus

35 Functionaliteiten die moeten worden gerealiseerd door instrument Vloeien voort uit processen 8 clusters prioritair kiezen Waarbinnen een selectie moet worden gemaakt

36

37 Oplossingen Op basis van selectiecriteria ICT-context (hardware, software, licenties, …) Beschikbare competenties in de organisatie op vlak van gegevensverzameling en BIT Kwaliteit en beschikbaarheid van databronnen Marktvergelijking

38 Keuze Cognos 8 BI voor het invullen van de functionaliteitenclusters met betrekking tot Business Intelligence en Scorecarding (Cognos Business Intelligence suite) Planning Corporate Performance Management (Cognos Planning suite) IBM voor het invullen van de functionaliteiten met betrekking tot Data Integration (IBM Information Server – DataStage).

39 Strategische beheersprocessen

40 Elk apart of samen ? Opstellen en opvolgen beheersovereenkomst, ondernemingsplan, begroting, personeelsplan zijn generiek Te bereiken doelstellingen zijn voor een deel gemeenschappelijk, zelfde beleidsdomein Rapportageverplichting en opvolging zijn analoog Middelen zijn gelijkaardig (personeel, begroting, …) Bronnen zijn voor een deel gemeenschappelijk (orafin, vlimpers, orka,..) Cognos 8 BI is gekozen als standaard Vandaar aangewezen om samen een instrument uit te bouwen Impactanalyse is gebeurd en kan als basis dienen voor andere entiteiten Binnen agentschappen en departement is deskundigheid in Datastage en Cognos aanwezig

41 Implementatievoorstel Iteratief: waarbij in opeenvolgende cycli clusters van bronnen worden ontsloten en rapporten worden ontwikkeld Start met de bronnen en rapporten die generiek zijn voor de agentschappen: orafin, vlimpers, … Daarna te specificeren per agentschap

42 Eerste fase: 5 iteraties Business intelligence (2) rapporten op …(af te spreken) Enterprise Planning (2) opmaak ondernemingsplan en begroting Scorecarding (1)


Download ppt "Van Beheersovereenkomst tot Personeelsplan via Ondernemingsplan Een case om samen te doen?"

Verwante presentaties


Ads door Google