De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Wat is gezondheid ?  afwezigheid van ziekte, symptomen,…  fysisch, psychisch, sociaal welzijn  Gezondheidsindicatoren  levensverwachting,…  mortaliteit,

Verwante presentaties


Presentatie over: " Wat is gezondheid ?  afwezigheid van ziekte, symptomen,…  fysisch, psychisch, sociaal welzijn  Gezondheidsindicatoren  levensverwachting,…  mortaliteit,"— Transcript van de presentatie:

1

2  Wat is gezondheid ?  afwezigheid van ziekte, symptomen,…  fysisch, psychisch, sociaal welzijn  Gezondheidsindicatoren  levensverwachting,…  mortaliteit, morbiditeit  sociale ongelijkheid,…  Gezondheidsdeterminanten http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/determinanten-van-gezondheid/#relatiemetziekten

3  Soorten gezondheidszorg ?  Klassiek => Biomedisch model  Actueel => continuüm binnen zowel fysieke, psychische en sociale dimensies.  Curatief  Preventief  http://www.belgium.be/nl/gezondheid/gezondheidszorg/medische_diensten/organisatie_van_de_gezo ndheidszorg/ http://www.belgium.be/nl/gezondheid/gezondheidszorg/medische_diensten/organisatie_van_de_gezo ndheidszorg/  Wetenschappelijk onderzoek ….  http://www.iph.fgov.be/Index.asp?Lang=NL&Proc=MISSION http://www.iph.fgov.be/Index.asp?Lang=NL&Proc=MISSION

4  Relatie arbeid – gezondheid  Weerslag van arbeid op gezondheid  Rechtstreeks negatief, loodintoxicatie – beroepsdoofheid, asbestose (lijst FBZ) http://www.fmp-fbz.fgov.be/nl/fmp_nl01.htm Oorzakelijk verband niet wettelijk erkend (open syst FBZ) http://www.fmp-fbz.fgov.be/nl/fmp_nl01.htm  Verergering bestaande ziekten  Vb endogene depressie & stress op het werk  Ziekten bij gezinsleden (leukemie kind arbeider diamant)  Arbeid werkt gezondheidsbevorderend  werkloosheid maakt ziek...

5 Arbeidsongevallen 270 mioVS 13,2 mio Beroepsziekten 160 mio 20 % WN lage rugpijnFBZ 65 000 gerechtigden 14 500 uitkeringen à nabestaanden Economisch verlies 4% BNP wereldeconomie 40 mio US $330 mio € / jaar AbsenteïsmeBeroepsziektenStress,...

6  Algemeen 1. Onderzoek wisselwerking mens-arbeid 2. Medisch toezicht verzekeren om de gezondheid van werknemers te beschermen tegen beroepsrisico’s 3. Zorgen voor E.H.B.O. 4. Aangifte doen van beroepsziekten  Wat met gezondheidspromotie ? (vaccinatie…)  http://www.vigez.be/home http://www.vigez.be/home

7  Specifieke doelstellingen : 1. een gezond (inclusief veilig) arbeidsmilieu, m.a.w. aangepast aan elk individu; 2. evaluatie van de geschiktheid van het individu voor de job; 3. tewerkstelling van iedereen (ook mindervaliden) in een job die zij aankunnen; 4. detectie beroepsziekten in een zo vroeg mogelijk stadium; 5. adequate verstrekking eerste zorgen bij ziekte of ongeval; 6. optimaal gezonde werkers.

8  1. risico-evaluatie en -beheersing  2. medische contacten  3. gezondheidsvoorlichting en -opvoeding  4. organisatie van de eerste hulp  5. activiteiten t.a.v. het leefmilieu  6. verzameling en analyse van gegevens

9 Risico-evaluatie en –beheersing Evaluatie werkomstandigheden frequente bezoeken aan werkplaatsen + zn metingen lawaai, licht, stof, toxische stoffen,...  1x/j zo bio-,chemische, fysische agentia  1x/2 j zo...VP of zo fys., mentale of psychosociale belasting

10  Inwerking milieu-invloeden  Chemische stoffen ( R / S )  Toxicologie  Omgevingsfactoren  Lawaai – trillingen  Hitte – koude – tocht – stof –...  Organische factoren  Werkritme,-belasting, ploegwerk,...  Sociale verhoudingen  grensoverschrijdend gedrag

11 Risico-evaluatie en –beheersing Toezicht toekomstige werkomstandigheden - Hoe ongunstige situaties vermijden? - Collectieve bescherming ? (Pha-seal) - Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) - Aankoopbeleid ( 3 groene lichten) -...

12 Gezondheidstoezicht  medisch onderzoek  Voor indiensttreding (onderworpen of niet)  Periodiek  Na werkhervatting, mutatie  Spontaan (vrijwillig...)  RGA  Re-integratie (minder-)valide  Voortgezet toezicht (FBZ) chem, ca. agentia...

13  Geschikt of ongeschikt bindend advies... - Veiligheidsfunctie - Functie met verhoogde waakzaamheid - Risico blootstelling à ioniserende stralingen - Werkposten met bijz risico voor zwangeren - Werknemers met ernstige besmettelijke ziekten - Overleg- en beroepsprocedure niet voorzien bij aanwerving - Verplichting?

14  Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding  Gezondheidspromotie  E.H.B.O.  Leefmilieu  Verzamelen en analyse gegevens  Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek  Risicofactoren beroepsziekten,...

15  Werken en gezondheid  Federaal...  Vlaamse gemeenschap  Interne dienst  Externe dienst, 2 departementen  Medisch toezicht  Risicobeheersing

16 1. Titel I hfdst IV art. 7 gezondheidstoezicht 2. Titel III hfdst VI art. 5 hyperbaar werk 3. Titel IV hfdst VII art. 14 ioniserende straling 4. Titel IV hfdst III art. 13.9, 14 lawaai 5. Titel IV hfdst IV art. 11.9 mechanische trillingen 6. Titel V hfdst II art. 15 carcinogenen 7. Titel V hfdst IV art. 8,13, 26, 38 asbest 8. Titel V hfdst III art. 6 biologische agentia 9. Titel VI hfdst II art. 4 beeldschermen 10. Titel VII hfdst II art. 6 PBM 11. Titel VIII hfdst I art. 4 moederschapbescherming 12. Titel VIII hfdst II art. 5 jongeren op het werk 13. Titel VIII hfdst IV art. 5 uitzendarbeid 14. Titel VIII hfdst V art. 7 manueel hanteren van lasten

17  54quater collectieve beschermingsmaatregelen  64 klimaat  98 dranken  148decies4 klimaat  182 + 183 EHBO

18 Bijzondere werknemerscategorieën Bescherming van  Tijdelijke werknemers  Jongeren op het werk  Moederschap  (zwangerschap, na bevalling, bij lactatie)  Ploegdienst / nachtdienst - - - - - - - - Oudere werknemers…

19 Aanpak “Gezondheidspromotie” op het werk Stapsgewijs naar … Gezondheidsbevordering - Tabakpreventie - Voedingsbeleid op het werk - Bewegingsbeleid op het werk Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie - Zie http://www.vig.be

20 Casuïstiek 1. Werkhervatting na ziekte of ongeval 2. Alcoholverslaving 3. Druggebruik - medicatie 4. Ploegenarbeid en nachtarbeid 5. Vaccinatie

21 Casuïstiek 6. Begeleiding van werknemers in het buitenland 7. Tabakpreventie 8. Grensoverschrijdend gedrag 9. Aanvullende medische onderzoeken 10. Gezondheidspromotie op het werk (bewegen, voeding,…)

22 Anatomie en fysiologie Anatomie Ana = uiteen, ontleden Tomé = snijden ontleedkunde Fysiologie Phusis = natuur Logos = leer

23 Anatomie & nomenclatuur 1. Musculo skeletaal stelsel 2. Cardiovasculair stelstel 3. Respiratoir stelsel 4. Gastro-intestinaal stelsel 5. Excretie stelsel 6. Endocrien stelstel 7. De huid 8. Zenuwstelsel 9. Voortplantingsstelsel


Download ppt " Wat is gezondheid ?  afwezigheid van ziekte, symptomen,…  fysisch, psychisch, sociaal welzijn  Gezondheidsindicatoren  levensverwachting,…  mortaliteit,"

Verwante presentaties


Ads door Google