De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOCATIE OSS-STADION. Welkom op de info-avond Locatie Oss-Stadion.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOCATIE OSS-STADION. Welkom op de info-avond Locatie Oss-Stadion."— Transcript van de presentatie:

1 LOCATIE OSS-STADION

2 Welkom op de info-avond Locatie Oss-Stadion

3 Programma voor deze avond De avond is in twee delen: Eerste deel: ouders en kinderen gescheiden. - kinderen volgen een talentklas - ouders krijgen informatie Tweede deel: ouders gaan kijken bij de kinderen die een tweede talentklas volgen, aansluitend kunt u samen naar huis.

4 Kennismaking met de school Wat is de oorsprong van locatie Oss-Stadion? Wat zijn onze uitgangspunten?

5 Wat is de oorsprong van Oss-Stadion Tot het schooljaar 2000 Mavo St. Jan Na de fusie met Het Hooghuislyceum: locatie Oss-Centrum Vanaf 2010: Het Hooghuis locatie Oss-Stadion

6 Het Hooghuis locatie Oss-Stadion De enige school in Oss voor de gemengde én theoretische leerweg Heeft als doelgroep vmbo-t, Sport Dienstverlening en veiligheid (SDV) en theater: - dit is tevens haar specialiteit. Maakt werk van Talentontdekking en ontwikkeling. Is de school voor vmbo-t plus! Iedere leerling volgt een praktijkvak.

7 Algemene begrippen Vmbo: voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs. Leerweg: 4 niveaus: - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - gemengde leerweg - theoretische leerweg Sectoren: beroeps- werkgebieden - Techniek; - Zorg en welzijn; - Landbouw/Groen; - Handel en adm.

8 Vervolg algemene begrippen LWOO: LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Intersectoraal: de afdeling gaat over 2 of meer sectoren heen. Talentmiddag: talentprogramma in leerjaar 1 en 2. Sluit aan op de beroepsafdelingen. SDV: Sport Dienstverlening en Veiligheid. Beroepsafdeling lj. 3 en 4 Theater: Beroepsafdeling lj. 3 en 4

9 Voortgezet onderwijs in Nederland6 5 4 3 2 VwoHavoTLGLKBLBBLPro

10 Wat zijn onze uitgangspunten Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Goede organisatie. Goede resultaten. Prettige schooltijd.

11 Contact leerling - docent Basis is relatie leerling - docent. Klassikale lessen in lokaal en Open Leer Centrum. Mentor is de spil. - contact leerling en ouders - voor volgen van prestaties - eerste aanspreekpunt

12 Wat zijn onze uitgangspunten Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Goede organisatie. Goede resultaten. Prettige schooltijd.

13 Onderwijs in balans Veranderende samenleving. -individualisering, duurzaamheid, onduidelijke beroepswereld Verandering in onderwijsopvatting. - klassikaal versus eigentijds Veranderende eisen aan leerlingen. - kennis, vaardigheden en attitude

14 Onderzoek onder leerlingen Leerlingen zien de veranderingen, willen alles graag leren, maar in de juiste mix: juiste Balans 1. theorie, van vakdocent 2. praktijk in vaklokaal en echt bedrijf 3. met computer, ondersteund door docent

15 Wat zijn onze uitgangspunten Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

16 Begeleiding en zorg 5 zorgniveaus Begeleiding vindt plaats vanuit de klas - enkelvoudige problematiek (dyslectie, dyscalculie, dyspractie) - sociaal emotionele problematiek ( faalangst en sociale vaardigheid) - leerproblemen (mentorprogramma, rekenen en taal) Inzet specialisten dienstencentrum Samenwerking met Den Bongerd bij meervoudige problematiek

17 Wat zijn onze uitgangspunten Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

18 Juiste balans in onderwijstijd

19 Tijd voor Kennis Het behalen van een diploma dat waarde heeft: - vervolg naar HAVO - niveau 4 MBO Gedegen vakonderwijs door bevoegde docenten. 80% van de tijd op school wordt besteed aan kennisonderwijs.

20 Tijd voor Kennis Vakken: - Nederlands, Engels en Duits (géén Frans) - wiskunde, l.o., muziek, drama, tekenen. Leergebieden: - mens en maatschappij; natuur en gezondheid; natuur en techniek Projecten en andere vormen: - Talentklassen, mentorprogramma

21 Kennis in de bovenbouw Leerjaar 3: alle leerlingen 7 theorievakken én een beroepsgericht vak (4 uur in de week intersectoraal = 2 sectoren) Leerjaar 4: alle leerlingen 6 theorievakken én een beroepsgericht vak (waarin óók examen gedaan wordt)

22 Tijd voor talentontwikkeling Uitgangspunt: ieder kind heeft talent wat zich uit in hobby, interesse of passie. Talent is richtinggevend voor vervolgopleiding. Kinderen laten ervaren en accepteren waar hun talenten zitten. Leerjaar 1 en 2 is er de Talentenmiddag: 2 uur in de week. Voorbereiden op sectorkeuze (en vakken). In gesprek komen met het kind over haar talent.

23 Talent: meervoudig intelligentie

24 Tijd voor talentontwikkeling

25 Tijd voor beroepsoriëntatie

26 Talentmiddag sluit aan op sectoren. In leerjaar 3 en 4 volgt iedere leerling een beroepsgericht vak in twee of meer sectoren: genoemd ISP (Intersectoraal programma) Iedereen doet hierin eindexamen. Wordt vermeld op het diploma. Ook bestaat er de mogelijkheid tot het volgen van een Theater-t-opleiding en een SDV-t-opleiding. Dit is uniek in Nederland

27 Wat zijn onze uitgangspunten Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

28 Resultaten Slagingspercentages van de afgelopen drie jaren: - 2007 – 2008 : 98% - 2008 – 2009 : 98% - 2009 – 2010 : 99% De kwaliteitskaart voldoende. Oudertevredenheidsonderzoek: 7,5 Leerlingtevredenheidsonderzoek: 7,3 Succesvol bij vervolgopleidingen Ouderportaal: volgen resultaten

29 Wat zijn onze uitgangspunten Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

30 Goede organisatie Leerlingen hebben goede roosters. Lesduur van 50 minuten. Lesuitval wordt intern opgevangen en in uiterste geval een tussenuur. Schooljaar 2008-2009 lesuitval: 2,8%. Schooljaar 2009-2010 lesuitval: 2,9% (1 les per 2 weken) Onder- en bovenbouw gescheiden. Kleinschalig georganiseerd.

31 Ouderbijdrage en schoolboeken Alle leerlingen hebben gratis schoolboeken. Er is een vrijwillige ouderbijdrage voor: - excursies, sportdagen en uitstapjes - extra faciliteiten bij lessen Kosten: gymshirt, rekenmachine, tekenset. Leerjaar 1 en 2: rond de 140 euro Leerjaar 3 en 4: werkweek of buitenlandse reis

32 Wat zijn onze uitgangspunten Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

33 Buitenschoolse activiteiten Ieder leerjaar heeft een eigen mix aan activiteiten: - excursies, feestjes, sportdagen, kennismakingsactiviteiten Leerjaar 3 en 4: werkweek en buitenlandse reis. Jaarlijks acties voor derde wereld en dichtbij.

34 Vervolgactiviteiten 26 januari proeflessen, aanmelden via de site. 2 maart Open Dag en Open Avond op de locatie Oss-Stadion 16 en 17 maart aanmelding

35 Aanmelding 16 en 17 maart is er een gezamenlijk aanmelding van de scholen in Oss. Criteria: leerlingen met een positief advies van de basisschool, minstens cito 529. Toelatingscommissie beoordeeld iedere aanmelding apart. Leerlingen krijgen na aanmelding een screening. Alle aangemelde en geschikte leerlingen die 1 e voorkeur hebben voor Stadion, worden geplaatst.

36 Vragen? Waar bevinden zich de talentklassen? - 1 e verdieping: theater - 2 e verdieping: sport, techniek, creativiteit, natuur -3 e verdieping: mens & gezondheid

37 Bedankt voor uw aandacht. Namens het team van locatie Oss-Stadion


Download ppt "LOCATIE OSS-STADION. Welkom op de info-avond Locatie Oss-Stadion."

Verwante presentaties


Ads door Google