De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD

Verwante presentaties


Presentatie over: "INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD"— Transcript van de presentatie:

1 INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD
Deel 2 Hoe doe je dat, innoveren? Het innovatieboek INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD Het innovatieboek

2 Deel 2. Hoe doe je dat, innoveren?
Het innovatieboek 2.1 Het innovatieproces 2.2 Dromen 2.3 Denken 2.4 Durven 2.5 Doen Deel 2. Hoe doe je dat, innoveren? Het innovatieboek

3 Hoe innoveren? Een innovatie is een complexe, eenmalige, multidisciplinaire gebeurtenis. Wil je het beheersbaar maken, maak er dan een project van en volg een innovatieproces! Het innovatieboek Het innovatieboek

4 Hoe ziet het innovatieproces er uit?
Het innovatieboek § 2.1 Het innovatieboek

5 Lineair / iteratief Kottler (1976) Kline (1985) Idea generation
Screening Commercial evaluation Technical Development Testing Realisation Market finding Invent / analytic design Detailed Design & test Redesign and produce Distribute market research knowledge Kline (1985) Het innovatieboek § 2.1 Het innovatieboek

6 Stage-gate Cooper (1988) Scoping Business case Develop- ment Test &
validate Gate 1 2 Launch 3 4 discover review Cooper (1988) Het innovatieboek § 2.1 Het innovatieboek

7 Open innovation Chesbrough (2003) Het innovatieboek § 2.1

8 Concept- ontwikkeling
Fasering De faseringen van het innovatieproces verschillen op onderdelen, maar in grote lijnen zijn steeds herkenbaar: (met of zonder iteraties, gates en openheid) DROMEN DENKEN DURVEN DOEN Ideevorming Concept- ontwikkeling Haalbaarheid Realisatie Het innovatieboek § 2.1 Het innovatieboek

9 In hoeverre herken je deze processen in de praktijk?
Het innovatieboek Het innovatieboek § 2.1 Het innovatieboek

10 Stijlen van innoveren Bottom-up innoveren Intuïtief Planmatig
Individuele aanpak, afhankelijk van beschikbaarheid Eigen interessegebied, mgt support, erkenning Medewerkers Kennisintensieve dienstverlening Klantgestuurd, intuïtief vanuit ondernemer, partnerships, (open innovation) Passie voor het vak & kansen grijpen. Ondernemer Kleine bedrijven Strak gestuurd stage/gate proces met multidisciplinair team Strategie, meerjarenplan, portfolio. Verantwoordelijke unit / stuurgroep Grote bedrijven in dynamische markt hoe waarom wie waar Het innovatieboek § 2.1 De innovatieliteratuur richt zich grotendeels op planmatig innoveren. Het innovatieboek

11 Deel 2. Hoe doe je dat, innoveren?
Het innovatieboek 2.1 Het innovatieproces 2.2 Dromen 2.3 Denken 2.4 Durven 2.5 Doen Deel 2. Hoe doe je dat, innoveren? Het innovatieboek

12 Kennis en creativiteit
Een goed idee is een waardevolle, nieuwe verbinding tussen wenselijkheden en mogelijkheden. Mogelijkheden Wenselijkheden Weten- schap Markt Ideeën (vrij vertaald naar Poelman, 2005) Het innovatieboek § 2.2 Het innovatieboek

13 Ideevorming Creative Problem Solving (Osborn) …?!? 2. Kennis
3.Creativiteit 4.Selectie 2. Kennis aanboren …?!? 1. Vraagstelling Het innovatieboek § 2.2 Het innovatieboek

14 Bronnen van kennis Wenselijkheden Mogelijkheden
Waar haal je als organisatie die kennis vandaan? Techn./prim. mdw. Leveranciers Adviseurs Concurrenten Kennisinstituten Octrooien Verkoop/ service mdw. Klanten Lead users/ pioniers Marktonderzoek Toekomstvoorspellingen Politiek Het innovatieboek § 2.2 Het innovatieboek

15 Creativiteit Ingesleten patronen in je hersens,
Het innovatieboek § 2.2 Foto: NASA earth from space Ingesleten patronen in je hersens, zijn als geulen en prielen in het wad. Je treedt buiten die ingesleten patronen met creativiteitstechnieken. Het innovatieboek

16 Crea methoden ? / + - x Associatieve methoden Creatieve confrontatie
Opdelen Deel zijn Combi- neren Weglaten Dupliceren Systematische methoden Het innovatieboek § 2.2 Het innovatieboek

17 De innovatiemanager is
… vrijdenker bij ideevorming Doel ideeën, mogelijkheden Vaardigheid kennis en creativiteit ontsluiten Partijen buitenwereld Kleur Caluwé wit Het innovatieboek § 2.2 Het innovatieboek

18 Deel 2. Hoe doe je dat, innoveren?
2.1 Het innovatieproces 2.2 Dromen 2.3 Denken 2.4 Durven 2.5 Doen Deel 2. Hoe doe je dat, innoveren? Toets op het concurrentievermogen, onderzoek in opdracht van EZ. Het innovatieboek

19 Conceptontwikkeling P B I F C M Uitdaging bij Conceptontwikkeling:
De verschillende aspecten van de innovatie uitdenken en met elkaar in lijn brengen. P B I F C M markt technologie organisatie Het innovatieboek § 2.3 Het innovatieboek

20 Productontwikkeling Productontwerp P B I F C M markt technologie
organisatie Het innovatieboek § 2.3 Productontwerp Het innovatieboek

21 Procesontwikkeling Proces analyse
B I F C M markt technologie organisatie Het innovatieboek § 2.3 Proces analyse Stroom van goederen/ informatie / klantcontacten Verantwoordelijkheden Stuurmechanismen Ontwerp principes toepassen: Weglaten / ontdubbelen activiteiten Automatiseren Integratie van activiteiten Verminderen overdrachtspunten / voorraden Standaardisatie Het innovatieboek

22 Marktinnovatie Markt ontwikkeling Doelgroep segmentatie
B I F C M markt technologie organisatie Het innovatieboek § 2.3 Markt ontwikkeling Doelgroep segmentatie Op nieuwe behoeften inspelen Positie in de keten Interactie met de klant Het innovatieboek

23 Multi-disciplinair team
technisch zo robuust mogelijk Zo weinig mogelijk risico Zo mooi mogelijk Zo goedkoop mogelijk Zo standaard mogelijk Zo snel mogelijk Zo makkelijk mogelijk voor de partners & overtuigingen Het innovatieboek § 2.3 Het innovatieboek

24 De innovatiemanager is
... teambuilder in de fase conceptontwikkeling Thema (elkaar) begrijpen Vaardigheid analytisch & team building Partijen teamleden Kleur Caluwé rood Het innovatieboek § 2.3 Het innovatieboek

25 Hoe doe je dat, innoveren?
25 2.1 Innovatieprocessen 2.2 Dromen 2.3 Denken 2.4 Durven 2.5 Doen Hoe doe je dat, innoveren? Het innovatieboek Het innovatieboek

26 Business case de ‘harde’ cijfers Product concept Marktkansen
Organisatie impact Financiën Het innovatieboek §2.4 Het innovatieboek

27 Beïnvloeden Formele beslissingsstructuur Wie beslist hierover?
Welke input is vereist? Informeel Wie zijn doorslaggevend in opinievorming? Hoe kunnen zij met dit project scoren? Hoe kan ik hen gunstig stemmen? Welke beslisser maak ik ambassadeur van het project? Het innovatieboek §2.4 Het innovatieboek

28 Externe relaties Leveranciers /partners Klanten Mogelijk- heden
Wenselijk- heden Mogelijk- heden Feedback Friendly customers Inkoop offreren Contract launching customer leverancier MarkCom & leveren Samen- werking Leveranciers /partners Klanten Het innovatieboek §2.4 Het innovatieboek

29 De innovatiemanager is
… politicus in de haalbaarheidsfase Thema Risk management, relaties Vaardigheid Beïnvloeden Partijen Beslissers Kleur Caluwé Geel Het innovatieboek §2.4 Het innovatieboek

30 Hoe doe je dat, innoveren?
2.1 Innovatieprocessen 2.2 Dromen 2.3 Denken 2.4 Durven 2.5 Doen Hoe doe je dat, innoveren? Het innovatieboek Het innovatieboek

31 ‘Het is duidelijk wat er moet gebeuren,
In het projectteam ‘Het is duidelijk wat er moet gebeuren, We gaan ervoor.’ bouwen testen trainen Mark- eten lanceren commu- niceren realisatie Het innovatieboek §2.5 Het innovatieboek

32 Communiceren Binnen de organisatie: Extern: Informeren
Houding vormen Veranderen Extern: Marketing communicatie Gericht op innovators Time % of adoption saturation Innovators Early adopters Early majority Late majority Laggards (Rogers, 1962) Het innovatieboek §2.5 Het innovatieboek

33 Rol innovatiemanager ... generaal & communicator
tijdens de realisatiefase Thema Project mgt/ communicatie Vaardigheid Afspraken m&n, communiceren Partijen Team, organisatie & klanten Kleur Caluwé Blauw Het innovatieboek §2.5 Het innovatieboek

34 Kortom Maak van je innovatie een project dat een proces doorloopt: dromen, denken, durven, doen. De fase Dromen is gericht op ideevorming door inzet van kennis en creativiteit. De fase Denken is gericht op het uitwerken van een concept waarin alle aspecten zijn uitgedacht. De fase Durven is gericht op haalbaarheid en het contracteren van partners. De fase Doen is gericht op het realiseren van wat bedacht is, en het communiceren daarover binnen en buiten de organisatie. Het innovatieboek §2.5 Het innovatieboek


Download ppt "INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD"

Verwante presentaties


Ads door Google