De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Definities Algemeen Innovation is the process by which an invention or idea is translated into the economy   An innovation is an idea, practice or object.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Definities Algemeen Innovation is the process by which an invention or idea is translated into the economy   An innovation is an idea, practice or object."— Transcript van de presentatie:

1 Definities Algemeen Innovation is the process by which an invention or idea is translated into the economy An innovation is an idea, practice or object perceived as new by an individual Het maken van een beter product of bedrijfsproces, maar ook andere marketing, distributie, dienstverlening of organisatie De creatie van een product, service of proces dat nieuwe is voor de business unit De creatie en exploitatie van nieuwe ideeën

2 Definities Productinnovatie
Nieuwe producten of diensten die geïntroduceerd worden voor het gemak van de klant Procesinnovatie Veranderen de manier waarop producten en dienst worden vervaardigd

3 Definities Technologie
De kennis, gereedschappen, technieken en activiteiten die gebruikt worden om input van een organisatie te transformeren naar output Kennis om producten te ontwikkelen en te produceren om bepaalde doelen te bewerkstelligen

4 Definities Technologische innovatie
Het vernieuwen van kennis om met deze nieuwe kennis producten te ontwikkelen of producten te herzien · Gericht op een significante prestatie · Toepassen van nieuwe kennis ter vergroting van de prestatie · Resultaat van uitvindingen vanuit de industrie, techniek, toegepaste wetenschappen en/of pure wetenschappen  Het toepassen van beschikbare kennis waardoor nieuwe of bestaande producten of productieprocessen worden gemaakt respectievelijk aangepast, met als doel verbetering, vaak teneinde commercieel voordeel te halen

5 Soorten en kenmerken Gebruik nieuwe technologie
Technologische discontinuïteit Nieuwe markten voor het bedrijf Innovaties leiden tot toegevoegde waarde Radicale innovaties: nieuwe technologie en nieuwe markten Incrementele innovaties Innovaties op macro-level: nieuw voor de wereld, industrie, markt vs innovaties op micro niveau: nieuw voor het bedrijf Synthetische innovaties: veranderingen in grootte, volume, capaciteit productieproces  Disruptive technology and sustaining technology

6 Innovatie proces Innovaties verlopen volgens een S-curve, discontinuïteit in de curve Probleem oplossen, doelen stellen, organisatie verandering, interne diffusie Emergence – dominant design – grow – mature Idee/probleem – onderzoek – ontwerp/ontwikkelen – engineering productie – verkoop diffusie/adoptie – consequenties  Niet rationeel Onvoorspelbaar Moeilijk beheersbaar Invention: ontwikkelen nieuw product of proces Innovation: introduceren van de invention op de markt Diffusion: produceren en consumeren van de invention door de economie

7 Innovatie proces (2) Het is een proces Kennisintensief
Kenniscommunicatie Behoud van kennis Iteratief proces resulterend uit de waarneming van een markt en/of service mogelijkheid voor een op technologie gebaseerde uitvinding Evolutionair en iteratief en niet lineair Ontwikkeling projectidee, definiëring van het project, ontwikkeling, overdacht aan productie en marketing

8 Triggers R&D Klanten behoeften Groei, voortbestaan van de onderneming
Verbeteren reputatie van het bedrijf Ontwikkelingen in de markt Concurrentie Tijden van nood Samenloop van omstandigheden (per ongeluk) Grote bedrijven met groot marktaandeel, marktleiderschap Kleine bedrijven voor radicale innovaties Veel cashflow ter financiering R&D Effecten

9 Effecten Introduceert onzekerheid
Gewenste en niet gewenste gevolgen van de innovatie Economische en sociale effecten voor de wereld Creatie van culturele, technologische en politieke tegenstellingen Tegenstrijdige belangen: Maatschappelijk: cultuurverandering, verandering in sociale structuur, politieke, religieuze Economische: creëert nieuwe bedrijven, maakt oude bedrijven overbodig; tweedeling tussen voorliggers en achterblijvers Prestige en macht Heeft impact op: nieuwe vaardigheden, nieuwe vormen van organiseren, nieuwe vormen van managen

10 Resources Beschikbaarheid van kennis, vaardigheden, tijd en budget
Beschikbaarheid van kennis, vaardigheden, tijd en budget Beschikbaarheid van communicatie kanalen (ook op ICT gebied) Financiële risico’s

11 Kennis Kennis en expertise uit verschillende delen van de organisatie is nodig  Beschikbaarheid van technologische kennis in het bedrijf  Rol van leveranciers van technologie Kennis is een publiek goed, Kennisbescherming: patenten Grensoverschrijdend, multidisciplinair Constant vertakkend netwerk van grote en kleine innovaties, waarbij gebruik gemaakt wordt van private en publieke kennis  Uitputting van de trajecten prikkelt tot gebruikmaking van nieuwe trajecten

12 Organisatie Mogelijkheden van teamwork Innovatie rollen
Bedrijfsbrede ondersteuning is nodig Samenwerking tussen technische en commerciële mensen Informeel management Organizatiestructuur: Functionele matrix, Project- based  Noodzaak van een organisatie waar mensen en middelen samenkomen Organisatiestructuur: flexibel, dynamisch, projectgericht, matrixvormen

13 Acceptatie Acceptatie door de markt
Zichtbaarheid, mogelijkheid tot uitproberen Mogelijkheden voor toepassingen in het bedrijf Acceptatie variabelen: Personal attributes, Innovation attitudes, Social influence, Social usage, organizational facilitators, acceptance Mate van succes hangt af van: waarde voor de consument, de complexiteit en de zichtbaarheid Weerstanden tegen verandering Karakteristieken van acceptatie: Relative advantage Compatibility

14 Industrieel netwerk en rol overheid
Overheid: sturend, regelgevend, partnership, stimuleren van samenwerking voorkomen van marktimperfectie Interactie tussen gebruikers, fabrikant en overheid


Download ppt "Definities Algemeen Innovation is the process by which an invention or idea is translated into the economy   An innovation is an idea, practice or object."

Verwante presentaties


Ads door Google